Söka, jämföra och ansöka om bästa privatlånet online

"Det tar bara en minut att fylla i och skicka din
billiga privatlån ansökan."

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 202 947 miljoner kronor per 30 september 2017, en ökning med 3 817 miljoner kronor eller 1,92 procent jämfört med 199 130 miljoner kronor per 31 augusti 2017. Den utestående konsumentkreditten på 202 947 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 171 298 miljoner kronor, 31 384 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 266 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Få ett privatlån utan säkerhet av ditt val till det ändamål du önskar.

warningLångivaren kan STOPA erbjudanden och kampanjer om det inte är av intresse längre. Ta erbjudandet innan det försvinner!

Månatliga saldo för utstående konsumentkrediter i SEK 2017

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 190 464 miljoner kronor per 31 januari 2017, en ökning med 2 795 miljoner kronor eller 1,49 procent jämfört med 187 669 miljoner kronor per 31 december 2016. Den utestående konsumentkreditten på 190 464 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 158 695 miljoner kronor, 31 566 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 203 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 188 290 miljoner kronor per 28 februari 2017, en minskning med 2 174 miljoner kronor eller 1,14 procent jämfört med 190 464 miljoner kronor per 31 januari 2017. Den utestående konsumentkreditten på 188 290 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 156 714 miljoner kronor, 31 373 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 203 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 190 458 miljoner kronor per 31 mars 2017, en ökning med 2 168 miljoner kronor eller 1,15 procent jämfört med 188 290 miljoner kronor per 28 februari 2017. Den utestående konsumentkreditten på 190 458 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 159 157 miljoner kronor, 31 082 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 219 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 191 954 miljoner kronor per 30 april 2017, en ökning med 1 496 miljoner kronor eller 0,79 procent jämfört med 190 458 miljoner kronor per 31 mars 2017. Den utestående konsumentkreditten på 191 954 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 160 545 miljoner kronor, 31 177 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 231 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 193 952 miljoner kronor per 31 maj 2017, en ökning med 1 998 miljoner kronor eller 1,04 procent jämfört med 191 954 miljoner kronor per 30 april 2017. Den utestående konsumentkreditten på 193 952 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 162 576 miljoner kronor, 31 148 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 229 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 200 859 miljoner kronor per 30 juni 2017, en ökning med 6 907 miljoner kronor eller 3,56 procent jämfört med 193 952 miljoner kronor per 31 maj 2017. Den utestående konsumentkreditten på 200 859 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 170 922 miljoner kronor, 29 690 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 247 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 199 651 miljoner kronor per 31 juli 2017, en minskning med 1 208 miljoner kronor eller 0,60 procent jämfört med 200 859 miljoner kronor per 30 juni 2017. Den utestående konsumentkreditten på 199 651 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 169 614 miljoner kronor, 29 786 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 251 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 199 130 miljoner kronor per 31 augusti 2017, en minskning med 521 miljoner kronor eller 0,26 procent jämfört med 199 651 miljoner kronor per 31 juli 2017. Den utestående konsumentkreditten på 199 130 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 169 026 miljoner kronor, 29 832 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 262 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Månatliga saldo för utstående konsumentkrediter i SEK 2016

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 182 089 miljoner kronor per 31 januari 2016, en ökning med 625 miljoner kronor eller 0,34 procent jämfört med 181 464 miljoner kronor per 31 december 2015. Den utestående konsumentkreditten på 182 089 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 151 666 miljoner kronor, 30 177 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 246 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 181 113 miljoner kronor per 28 februari 2016, en minskning med 976 miljoner kronor eller 0,54 procent jämfört med 182 089 miljoner kronor per 31 januari 2016. Den utestående konsumentkreditten på 181 113 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 150 620 miljoner kronor, 30 249 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 244 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 178 487 miljoner kronor per 31 mars 2016, en minskning med 2 626 miljoner kronor eller 1,45 procent jämfört med 181 113 miljoner kronor per 28 februari 2016. Den utestående konsumentkreditten på 178 487 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 149 795 miljoner kronor, 28 457 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 235 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 180 525 miljoner kronor per 30 april 2016, en ökning med 2 038 miljoner kronor eller 1,14 procent jämfört med 178 487 miljoner kronor per 31 mars 2016. Den utestående konsumentkreditten på 180 525 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 151 744 miljoner kronor, 28 543 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 239 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 181 498 miljoner kronor per 31 maj 2016, en ökning med 973 miljoner kronor eller 0,54 procent jämfört med 180 525 miljoner kronor per 30 april 2016. Den utestående konsumentkreditten på 181 498 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 152 656 miljoner kronor, 28 593 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 249 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 183 067 miljoner kronor per 30 juni 2016, en ökning med 1 569 miljoner kronor eller 0,86 procent jämfört med 181 498 miljoner kronor per 31 maj 2016. Den utestående konsumentkreditten på 183 067 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 153 503 miljoner kronor, 29 319 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 245 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 183 923 miljoner kronor per 31 juli 2016, en ökning med 856 miljoner kronor eller 0,47 procent jämfört med 183 067 miljoner kronor per 30 juni 2016. Den utestående konsumentkreditten på 183 923 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 154 171 miljoner kronor, 29 499 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 253 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 183 255 miljoner kronor per 31 augusti 2016, en minskning med 668 miljoner kronor eller 0,36 procent jämfört med 183 923 miljoner kronor per 31 juli 2016. Den utestående konsumentkreditten på 183 255 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 153 537 miljoner kronor, 29 467 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 252 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 184 546 miljoner kronor per 30 september 2016, en ökning med 1 291 miljoner kronor eller 0,70 procent jämfört med 183 255 miljoner kronor per 31 augusti 2016. Den utestående konsumentkreditten på 184 546 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 154 468 miljoner kronor, 29 837 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 241 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 185 040 miljoner kronor per 31 oktober 2016, en ökning med 494 miljoner kronor eller 0,27 procent jämfört med 184 546 miljoner kronor per 30 september 2016. Den utestående konsumentkreditten på 185 040 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 155 657 miljoner kronor, 29 167 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 216 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 185 964 miljoner kronor per 30 november 2016, en ökning med 924 miljoner kronor eller 0,50 procent jämfört med 185 040 miljoner kronor per 31 oktober 2016. Den utestående konsumentkreditten på 185 964 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 156 508 miljoner kronor, 29 249 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 206 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 187 669 miljoner kronor per 31 december 2016, en ökning med 1 705 miljoner kronor eller 0,92 procent jämfört med 185 964 miljoner kronor per 30 november 2016. Den utestående konsumentkreditten på 187 669 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 155 881 miljoner kronor, 31 570 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 218 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

img
img
img
img
lock

Safe and secure online application with SSL encryption technology

img
img
img
img
SevenDay Privatlån Utan Säkerhet