Porovnajte a zažiadajte si online o kreditné karty na Slovensku

"Trvá iba minútu vyplniť online žiadost o kreditna karta na Slovensku."

Kreditné karty na Slovensku
Od začiatku roka 2019 má Slovensko 5,6 milióna obyvateľov s HDP (hrubý domáci produkt) 94,2 bilióna EUR, s prepočtom 17 300 € HDP na osobu. Slovensko prispieva 0,6% na celkové HDP EU.

Počet debetných kariet v roku 2019 vzrástol o 129 600 (2,74%) na 4 860 100 v porovnaní s počtom 4 730 500 v roku 2018.

Vezmite si kreditnú kartu podľa Vášho výberu a užívajte si výhody už dnes.

warningPoskytovateľ môže zastaviť ponuky a propagácie kreditných kariet. Uchmatnite si kreditna karta podľa Vášho výberu, pokým ponuka trvá.

Celkový objem a hodnota platieb kartami

V roku 2019 bolo na Slovensku vykonaných 552,7 miliónov platobných transakcií kartou (100,49 transakcie na osobu), nárast nastal o 83,6 milióna (17,82%) v porovnaní s 469,1 milióna v roku 2018. Z tohto počtu transakcií, 47,6 milióna (8,61%) bolo vyplatených kreditnou kartou, nárast nastal o 5,7 milióna (13,60%) v porovnaní s 41,9 miliónmi v roku 2018. Väčšina platobných transakcií kartou (505,2 milióna) je platená prostredníctvom debetných kariet, nárast o 78,0 milióna (18,26%) nastal v porovnaní s 427,2 miliónmi v roku 2018. Celkový objem platobných transakcií kartou na Slovensku predstavuje 0,6% z celkového počtu transakcií v EU.

Hodnota platieb kartou na Slovensku je v rámci Európy nízka, predstavuje 13,3 bilióna EUR za rok 2019 (2 420 EUR na osobu), nárast o 1,7 bilióna EUR (14,66%) v porovnaní s 11,6 billiónmi EUR v roku 2018. To sa tiež premieta do 24,1 EUR za platobnú transakciu kartou, čo predstavuje pokles v porovnaní s 24,7 EUR za platobnú transakciu kartou v roku 2018. Z tohto počtu transakcií, 1,5 bilióna EUR (11,28%) bolo vyplatených kreditnou kartou, nárast nastal o 0,2 bilióna EUR (15,38%) v porovnaní s 1,3 biliónmi EUR v roku 2018. Zvyšok platieb kartou v hodnote 11,8 bilióna EUR bol vyplatený debetnými kartami, nárast nastal o 1,5 bilióna EUR (14,56%) v porovnaní s 10,3 biliónmi EUR v roku 2018. Celkový objem platobných transakcií na Slovensku predstavuje 0,4% z celkového počtu transakcií v EU.

Kreditné karty na Slovensku 2017-2018

Od začiatku roka 2018 má Slovensko 5,4 milióna obyvateľov s HDP (hrubý domáci produkt) 89,6 bilióna EUR, s prepočtom 16 500 € HDP na osobu. Slovensko prispieva 0,6% na celkové HDP EU.

Od 31. decembra 2018 bolo na Slovensku vydaných 5 499 800 platobných kariet (1,02 karty na osobu), nárast nastal o 199 800 (3,77%) v porovnaní s počtom 5 300 000 v roku 2017. Počet debetných kariet v roku 2018 vzrástol o 219 100 (4,86%) na 4 730 500 v porovnaní s počtom 4 511 400 v roku 2017.

Celkový objem a hodnota platieb kartami
V roku 2018 bolo na Slovensku vykonaných 469,1 miliónov platobných transakcií kartou (86,87 transakcie na osobu), nárast nastal o 55,0 milióna (13,28%) v porovnaní s 414,1 milióna v roku 2017. Z tohto počtu transakcií, 41,9 milióna (8,93%) bolo vyplatených kreditnou kartou, nárast nastal o 4,1 milióna (10,85%) v porovnaní s 37,8 miliónmi v roku 2017. Väčšina platobných transakcií kartou (427,2 milióna) je platená prostredníctvom debetných kariet, nárast o 50,9 milióna (13,53%) nastal v porovnaní s 376,3 miliónmi v roku 2017. Celkový objem platobných transakcií kartou na Slovensku predstavuje 0,6% z celkového počtu transakcií v EU.

Hodnota platieb kartou na Slovensku je v rámci Európy nízka, predstavuje 11,6 bilióna EUR za rok 2018 (2 150 EUR na osobu), pokles o 1,5 bilióna EUR (11,45%) v porovnaní s 13,1 billiónmi EUR v roku 2017. To sa tiež premieta do 24,7 EUR za platobnú transakciu kartou, čo predstavuje pokles v porovnaní s 31,6 EUR za platobnú transakciu kartou v roku 2017. Z tohto počtu transakcií, 1,3 bilióna EUR (11,21%) bolo vyplatených kreditnou kartou. Zvyšok platieb kartou v hodnote 10,3 bilióna EUR bol vyplatený debetnými kartami, pokles nastal o 1,6 bilióna EUR (13,45%) v porovnaní s 11,9 biliónmi EUR v roku 2017. Celkový objem platobných transakcií na Slovensku predstavuje 0,4% z celkového počtu transakcií v EU.

Kreditné karty na Slovensku 2016-2017

Od začiatku roka 2017 má Slovensko 5,4 milióna obyvateľov s HDP (hrubý domáci produkt) 84,9 bilióna EUR, s prepočtom 15 600 € HDP na osobu. Slovensko prispieva 0,6% na celkové HDP EU.

Od 31. decembra 2017 bolo na Slovensku vydaných 5 300 000 platobných kariet (0,98 karty na osobu), pokles nastal o 289 300 (5,18%) v porovnaní s počtom 5 589 040 v roku 2016. Na Slovensku je od 31. decembra 2017 788 600 kreditných kariet, pokles nastal o 102 700 (11,52%) v porovnaní s 891 300 v roku 2016. Počet debetných kariet v roku 2017 zľavnený o 186 600 (3,97%) na 4 511 400 v porovnaní s počtom 4 698 000 v roku 2016.

Celkový objem a hodnota platieb kartami
V roku 2017 bolo na Slovensku vykonaných 414,1 miliónov platobných transakcií kartou (76,69 transakcie na osobu), nárast nastal o 48,9 milióna (13,39%) v porovnaní s 365,2 milióna v roku 2016. Z tohto počtu transakcií, 37,8 milióna (9,13%) bolo vyplatených kreditnou kartou, nárast nastal o 4,7 milióna (14,20%) v porovnaní s 33,1 miliónmi v roku 2016. Väčšina platobných transakcií kartou (376,3 milióna) je platená prostredníctvom debetných kariet, nárast o 45,9 milióna (13,89%) nastal v porovnaní s 330,4 miliónmi v roku 2016. Celkový objem platobných transakcií kartou na Slovensku predstavuje 0,6% z celkového počtu transakcií v EU.

Hodnota platieb kartou na Slovensku je v rámci Európy nízka, predstavuje 13,1 bilióna EUR za rok 2017 (2 430 EUR na osobu), nárast o 0,5 bilióna EUR (3,97%) v porovnaní s 12,6 billiónmi EUR v roku 2016. To sa tiež premieta do 31,6 EUR za platobnú transakciu kartou, čo predstavuje pokles v porovnaní s 34,5 EUR za platobnú transakciu kartou v roku 2016. Z tohto počtu transakcií, 1,3 bilióna EUR (9,92%) bolo vyplatených kreditnou kartou, nárast nastal o 0,2 bilióna EUR (18,18%) v porovnaní s 1,1 biliónmi EUR v roku 2016. Zvyšok platieb kartou v hodnote 11,9 bilióna EUR bol vyplatený debetnými kartami, nárast nastal o 0,4 bilióna EUR (3,48%) v porovnaní s 11,5 biliónmi EUR v roku 2016. Celkový objem platobných transakcií na Slovensku predstavuje 0,4% z celkového počtu transakcií v EU.

Kreditné karty na Slovensku 2015-2016

Od začiatku roka 2016 má Slovensko 5,4 milióna obyvateľov s HDP (hrubý domáci produkt) 81,2 bilióna EUR, s prepočtom 14 900 € HDP na osobu. Slovensko prispieva 0,5% na celkové HDP EU.

Od 31. decembra 2016 bolo na Slovensku vydaných 5 589 040 platobných kariet (1,04 karty na osobu), nárast nastal o 132 400 (2,43%) v porovnaní s počtom 5 456 000 v roku 2015. Na Slovensku je od 31. decembra 2016 891 300 kreditných kariet, pokles nastal o 31 600 (3,42%) v porovnaní s 922 900 v roku 2015. Počet debetných kariet v roku 2016 vzrástol o 164 000 (3,62%) na 4 698 000 v porovnaní s počtom 4 534 000 v roku 2015.

Celkový objem a hodnota platieb kartami
V roku 2016 bolo na Slovensku vykonaných 365,2 miliónov platobných transakcií kartou (67,63 transakcie na osobu), nárast nastal o 37,2 milióna (11,34%) v porovnaní s 328,0 milióna v roku 2015. Z tohto počtu transakcií, 33,1 milióna (9,06%) bolo vyplatených kreditnou kartou, nárast nastal o 3,1 milióna (10,33%) v porovnaní s 30,0 miliónmi v roku 2015. Väčšina platobných transakcií kartou (330,4 milióna) je platená prostredníctvom debetných kariet, nárast o 32,3 milióna (10,84%) nastal v porovnaní s 298,1 miliónmi v roku 2015. Celkový objem platobných transakcií kartou na Slovensku predstavuje 0,6% z celkového počtu transakcií v EU.

Hodnota platieb kartou na Slovensku je v rámci Európy nízka, predstavuje 12,6 bilióna EUR za rok 2016 (2 330 EUR na osobu), pokles o 2,1 bilióna EUR (14,29%) v porovnaní s 14,7 billiónmi EUR v roku 2015. To sa tiež premieta do 34,5 EUR za platobnú transakciu kartou, čo predstavuje pokles v porovnaní s 44,9 EUR za platobnú transakciu kartou v roku 2015. Z tohto počtu transakcií, 1,1 bilióna EUR (8,73%) bolo vyplatených kreditnou kartou, podobne ako v roku 2015. Zvyšok platieb kartou v hodnote 11,5 bilióna EUR bol vyplatený debetnými kartami, pokles nastal o 2,0 bilióna EUR (14,81%) v porovnaní s 13,5 biliónmi EUR v roku 2015. Celkový objem platobných transakcií na Slovensku predstavuje 0,4% z celkového počtu transakcií v EU.

Kreditné karty na Slovensku 2014-2015

Od začiatku roka 2015 má Slovensko 5,42 milióna obyvateľov s HDP (hrubý domáci produkt) 78,07 bilióna EUR, s prepočtom 14 400 € HDP na osobu. Slovensko prispieva 0,53% na celkové HDP EU.

Od 31. decembra 2015 bolo na Slovensku vydaných 5 456 040 platobných kariet (1,01 karty na osobu), nárast nastal o 197 210 (3,75%) v porovnaní s počtom 5 259 730 v roku 2014. Na Slovensku je od 31. decembra 2015 922 940 kreditných kariet, nárast nastal o 30 840 (3,46%) v porovnaní s 892 100 v roku 2014. Počet debetných kariet v roku 2015 vzrástol o 166 380 (3,81%) na 4 534 010 v porovnaní s počtom 4 367 630 v roku 2014.

Celkový objem a hodnota platieb kartami
V roku 2015 bolo na Slovensku vykonaných 328,00 miliónov platobných transakcií kartou (60,52 transakcie na osobu), nárast nastal o 54,86 milióna (20,08%) v porovnaní s 273,14 milióna v roku 2014. Z tohto počtu transakcií, 29,96 milióna (9,13%) bolo vyplatených kreditnou kartou, nárast nastal o 5,30 milióna (21,49%) v porovnaní s 24,66 miliónmi v roku 2014. Tento vynikajúci nárast súvisí s množstvom vydaných kreditných kariet. Väčšina platobných transakcií kartou (298,03 milióna) je platená prostredníctvom debetných kariet, nárast o 49,55 milióna (19,94%) nastal v porovnaní s 248,48 miliónmi v roku 2014. Tento nárast je výrazne pozitívny vzhľadom na zvýšený výdaj debetných kariet o 3,81% v roku 2014. Celkový objem platobných transakcií kartou na Slovensku predstavuje 0,62% z celkového počtu transakcií v EU.

Hodnota platieb kartou na Slovensku je v rámci Európy nízka, predstavuje 14,72 bilióna EUR za rok 2015 (2 720 EUR na osobu), nárast o 1,63 bilióna EUR (12,45%) v porovnaní s 13,09 billiónmi EUR v roku 2014. To sa tiež premieta do 44,9 EUR za platobnú transakciu kartou, čo predstavuje pokles v porovnaní s 47,9 EUR za platobnú transakciu kartou v roku 2014. Z tohto počtu transakcií, 1,13 bilióna EUR (7,68%) bolo vyplatených kreditnou kartou, nárast nastal o 0,15 bilióna EUR (15,31%) v porovnaní s 0,98 biliónmi EUR v roku 2014. Zvyšok platieb kartou v hodnote 13,59 bilióna EUR bol vyplatený debetnými kartami, nárast nastal o 1,48 bilióna EUR (12,22%) v porovnaní s 12,11 biliónmi EUR v roku 2014. Celkový objem platobných transakcií na Slovensku predstavuje 0,57% z celkového počtu transakcií v EU.

Credit cards in Slovakia 2018-2019

As of 2019, Slovakia has a population of 5.5 millions with a GDP(gross domestic product) of €94.2 billions. This translates into €17.3 thousands of GDP per capita. Slovakia contributes 0.6% of the EU total GDP.

Debit cards increase by 129,600 or 2.74% to 4,860,100 in 2019, compares to 4,730,500 in 2018.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2019, there are 552.7 millions of card payment transactions in Slovakia(100.49 transactions per capita), an increase of 83.6 millions or 17.82% compares to 469.1 millions in 2018. Out of these transactions, 47.6 millions or 8.61% is paid by credit cards, an increase of 5.7 millions or 13.60% compares to 41.9 millions in 2018. Majority of card payment transactions(505.2 millions) are paid by debit cards, an increase of 78.0 millions or 18.26% compares to 427.2 millions in 2018. Slovakia total card payment transactions volume contributes 0.6% to the EU total number of transactions.

Slovakia has a low total card payments in value in Europe, stand at €13.3 billions in 2019(€2.42 thousands per capita), an increase of €1.7 billions or 14.66% compares to €11.6 billions in 2018. This also translates into €24.1 per card payment transaction, a decrease compares to €24.7 per card payment transaction in 2018. Out of these transactions, €1.5 billions or 11.28% is paid by credit cards, an increase of €0.2 billions or 15.38% compares to €1.3 billions in 2018. The rest of card payments, €11.8 billions in value is paid by debit cards, an increase of €1.5 billions or 14.56% compares to €10.3 billions in 2018. Slovakia total card payment value contributes 0.4% to the EU total transactions value.


Credit cards in Slovakia 2017-2018

As of 2018, Slovakia has a population of 5.4 millions with a GDP(gross domestic product) of €89.6 billions. This translates into €16.5 thousands of GDP per capita. Slovakia contributes 0.6% of the EU total GDP.

As at 31st December 2018, there are 5,499,800 payment cards issued in Slovakia(1.02 cards per capita), an increase of 199,800 or 3.77% compares to 5,300,000 in 2017. Debit cards increase by 219,100 or 4.86% to 4,730,500 in 2018, compares to 4,511,400 in 2017.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2018, there are 469.1 millions of card payment transactions in Slovakia(86.87 transactions per capita), an increase of 55.0 millions or 13.28% compares to 414.1 millions in 2017. Out of these transactions, 41.9 millions or 8.93% is paid by credit cards, an increase of 4.1 millions or 10.85% compares to 37.8 millions in 2017. Majority of card payment transactions(427.2 millions) are paid by debit cards, an increase of 50.9 millions or 13.53% compares to 376.3 millions in 2017. Slovakia total card payment transactions volume contributes 0.6% to the EU total number of transactions.

Slovakia has a low total card payments in value in Europe, stand at €11.6 billions in 2018(€2.15 thousands per capita), a decrease of €1.5 billions or 11.45% compares to €13.1 billions in 2017. This also translates into €24.7 per card payment transaction, a decrease compares to €31.6 per card payment transaction in 2017. Out of these transactions, €1.3 billions or 11.21% is paid by credit cards, similar to usage amount in 2017. The rest of card payments, €10.3 billions in value is paid by debit cards, a decrease of €1.6 billions or 13.45% compares to €11.9 billions in 2017. Slovakia total card payment value contributes 0.4% to the EU total transactions value.


Credit cards in Slovakia 2016-2017

As of 2017, Slovakia has a population of 5.4 millions with a GDP(gross domestic product) of €84.9 billions. This translates into €15.6 thousands of GDP per capita. Slovakia contributes 0.6% of the EU total GDP.

As at 31st December 2017, there are 5,300,000 payment cards issued in Slovakia(0.98 cards per capita), a decrease of 289,300 or 5.18% compares to 5,589,300 in 2016. There are 788,600 credit cards in Slovakia as at 31st December 2017, a decrease of 102,700 or 11.52% compares to 891,300 in 2016. Debit cards decrease by 186,600 or 3.97% to 4,511,400 in 2017, compares to 4,698,000 in 2016.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2017, there are 414.1 millions of card payment transactions in Slovakia(76.69 transactions per capita), an increase of 48.9 millions or 13.39% compares to 365.2 millions in 2016. Out of these transactions, 37.8 millions or 9.13% is paid by credit cards, an increase of 4.7 millions or 14.20% compares to 33.1 millions in 2016, an excellent growth considering the 11.52% decrease in number of credit cards issued. Majority of card payment transactions(376.3 millions) are paid by debit cards, an increase of 45.9 millions or 13.89% compares to 330.4 millions in 2016; which is a very positive growth considering the 3.97% decrease in the number of debit cards issued in 2017. Slovakia total card payment transactions volume contributes 0.6% to the EU total number of transactions.

Slovakia has a low total card payments in value in Europe, stand at €13.1 billions in 2017(€2.43 thousands per capita), an increase of €0.5 billions or 3.97% compares to €12.6 billions in 2016. This also translates into €31.6 per card payment transaction, a decrease compares to €34.5 per card payment transaction in 2016. Out of these transactions, €1.3 billions or 9.92% is paid by credit cards, an increase of €0.2 millions or 18.18% compares to €1.1 millions in 2016. The rest of card payments, €11.9 billions in value is paid by debit cards, an increase of €0.4 billions or 3.48% compares to €11.5 billions in 2016. Slovakia total card payment value contributes 0.4% to the EU total transactions value.


Credit cards in Slovakia 2015-2016

As of 2016, Slovakia has a population of 5.4 millions with a GDP(gross domestic product) of €81.2 billions. This translates into €14.9 thousands of GDP per capita. Slovakia contributes 0.5% of the EU total GDP.

As at 31st December 2016, there are 5,589,300 payment cards issued in Slovakia(1.04 cards per capita), an increase of 132,400 or 2.43% compares to 5,456,900 in 2014. There are 891,300 credit cards in Slovakia as at 31st December 2016, a decrease of 31,600 or 3.42% compares to 922,900 in 2015. Debit cards increase by 164,000 or 3.62% to 4,698,000 in 2016, compares to 4,534,000 in 2015.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2016, there are 365.2 millions of card payment transactions in Slovakia(67.63 transactions per capita), an increase of 37.2 millions or 11.34% compares to 328.0 millions in 2015. Out of these transactions, 33.1 millions or 9.06% is paid by credit cards, an increase of 3.1 millions or 10.33% compares to 30.0 millions in 2015, an excellent growth considering the 3.42% decrease in number of credit cards issued. Majority of card payment transactions(330.4 millions) are paid by debit cards, an increase of 32.3 millions or 10.84% compares to 298.1 millions in 2015; which is a very positive growth considering the 3.62% increase in the number of debit cards issued in 2016. Slovakia total card payment transactions volume contributes 0.6% to the EU total number of transactions.

Slovakia has a low total card payments in value in Europe, stand at €12.6 billions in 2016(€2.33 thousands per capita), a decrease of €2.1 billions or 14.29% compares to €14.7 billions in 2015. This also translates into €34.5 per card payment transaction, a decrease compares to €44.9 per card payment transaction in 2015. Out of these transactions, €1.1 billions or 8.73% is paid by credit cards, similar to amount recorded in 2015. The rest of card payments, €11.5 billions in value is paid by debit cards, a decrease of €2.0 billions or 14.81% compares to €13.5 billions in 2015. This decrease is unexpected since there is an increase in the number of debit cards and total transactions recorded. Slovakia total card payment value contributes 0.4% to the EU total transactions value.


Credit cards in Slovakia 2014-2015

As of 2015, Slovakia has a population of 5.42 millions with a GDP(gross domestic product) of €78.07 billions. This translates into €14.40 thousands of GDP per capita. Slovakia contributes 0.53% of the EU total GDP.

As at 31st December 2015, there are 5,456,940 payment cards issued in Slovakia(1.01 cards per capita), an increase of 197,210 or 3.75% compares to 5,259,730 in 2014. There are 922,940 credit cards in Slovakia as at 31st December 2015, an increase of 30,840 or 3.46% compares to 892,100 in 2014. Debit cards increase by 166,380 or 3.81% to 4,534,010 in 2015, compares to 4,367,630 in 2014.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2015, there are 328.00 millions of card payment transactions in Slovakia(60.52 transactions per capita), an increase of 54.86 millions or 20.08% compares to 273.14 millions in 2014. Out of these transactions, 29.96 millions or 9.13% is paid by credit cards, an increase of 5.30 millions or 21.49% compares to 24.66 millions in 2014, an excellent growth which is inline with increase in number of credit cards issued. Majority of card payment transactions(298.03 millions) are paid by debit cards, an increase of 49.55 millions or 19.94% compares to 248.48 millions in 2014; which is a very positive growth considering the 3.81% increase in the number of debit cards issued in 2015. Slovakia total card payment transactions volume contributes 0.62% to the EU total number of transactions.

Slovakia has a low total card payments in value in Europe, stand at €14.72 billions in 2015(€2.72 thousands per capita), an increase of €1.63 billions or 12.45% compares to €13.09 billions in 2014. This also translates into €44.9 per card payment transaction, a decrease compares to €47.9 per card payment transaction in 2014. Out of these transactions, €1.13 billions or 7.68% is paid by credit cards, an increase of €0.15 billions or 15.31% compares to €0.98 billions in 2014. The rest of card payments, €13.59 billions in value is paid by debit cards, an increase of €1.48 billions or 12.22% compares to €12.11 billions in 2014. This is in accordance with the increase in debit card transactions. Slovakia total card payment value contributes 0.57% to the EU total transactions value.


Credit cards in Slovakia 2013-2014

As of 2014, Slovakia has a population of 5.42 millions with a GDP(gross domestic product) of €75.56 billions. This translates into €13.94 thousands of GDP per capita. Slovakia contributes 0.54% of the EU total GDP.

As at 31st December 2014, there are 5,259,730 payment cards issued in Slovakia(0.97 cards per capita), an increase of 477,490 or 9.98% compares to 4,782,240 in 2013. There are 892,100 credit cards in Slovakia as at 31st December 2014, an increase of 272,920 or 44.08% compares to 619,180 in 2013. Debit cards increase by 204,570 or 4.91% to 4,367,630 in 2014, compares to 4,163,060 in 2013.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2014, there are 273.14 millions of card payment transactions in Slovakia(50.39 transactions per capita), an increase of 56.57 millions or 26.12% compares to 216.57 millions in 2013. Out of these transactions, 24.66 millions or 9.03% is paid by credit cards, an increase of 7.34 millions or 42.38% compares to 17.32 millions in 2013, an excellent growth which is inline with increase in number of credit cards issued. Majority of card payment transactions(248.48 millions) are paid by debit cards, an increase of 49.23 millions or 24.71% compares to 199.25 millions in 2013; which is a very positive growth since there is only 4.91% increase in the number of debit cards issued in 2014. Slovakia total card payment transactions volume contributes 0.57% to the EU total number of transactions.

Slovakia has a low total card payments in value in Europe, stand at €13.09 billions in 2014(€2.42 thousands per capita), an increase of €2.06 billions or 18.68% compares to €11.03 billions in 2013. This also translates into €47.9 per card payment transaction, a decrease compares to €50.9 per card payment transaction in 2013. Out of these transactions, €0.98 billions or 7.49% is paid by credit cards, an increase of €0.19 billions or 24.05% compares to €0.79 billions in 2013. The rest of card payments, €12.11 billions in value is paid by debit cards, an increase of €1.86 billions or 18.15% compares to €10.25 billions in 2013. This is in accordance with the increase in debit card transactions. Slovakia total card payment value contributes 0.56% to the EU total transactions value.


Credit cards in Slovakia 2012-2013

As of 2013, Slovakia has a population of 5.41 millions with a GDP(gross domestic product) of €73.59 billions. This translates into €13.60 thousands of GDP per capita. Slovakia contributes 0.54% of the EU total GDP.

As at 31st December 2013, there are 4,782,240 payment cards issued in Slovakia(0.88 cards per capita), an increase of 178,590 or 3.88% compares to 4,603,650 in 2012. There are 619,180 credit cards in Slovakia as at 31st December 2013, an increase of 1,480 or 0.24% compares to 617,700 in 2012. Debit cards increase by 177,120 or 4.44% to 4,163,060 in 2013, compares to 3,985,940 in 2012.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2013, there are 216.57 millions of card payment transactions in Slovakia(40.03 transactions per capita), an increase of 46.03 millions or 26.99% compares to 170.54 millions in 2012. Out of these transactions, 17.32 millions or 8.00% is paid by credit cards, an increase of 3.51 millions or 25.42% compares to 13.81 millions in 2012, an excellent growth considering the meagre 0.24% increase in number of credit cards issued. Majority of card payment transactions(199.25 millions) are paid by debit cards, an increase of 42.52 millions or 27.13% compares to 156.73 millions in 2012; which is a very positive growth since there is only 4.44% increase in the number of debit cards issued in 2013. Slovakia total card payment transactions volume contributes 0.50% to the EU total number of transactions.

Slovakia has a low total card payments in value in Europe, stand at €11.03 billions in 2013(€2.04 thousands per capita), an increase of €2.73 billions or 32.89% compares to €8.30 billions in 2012. This also translates into €50.9 per card payment transaction, an increase compares to €48.7 per card payment transaction in 2012. This shows payment card is used for increasingly larger amount purchases in Slovakia. Out of these transactions, €0.79 billions or 7.16% is paid by credit cards, an increase of €0.14 billions or 21.54% compares to €0.65 billions in 2012. The rest of card payments, €10.25 billions in value is paid by debit cards, an increase of €2.60 billions or 33.99% compares to €7.65 billions in 2012. This is in accordance with the increase in debit card transactions. Slovakia total card payment value contributes 0.51% to the EU total transactions value.


Credit cards in Slovakia 2011-2012

As of 2012, Slovakia has a population of 5.41 millions with a GDP(gross domestic product) of €72.18 billions. This translates into €13.35 thousands of GDP per capita. Slovakia contributes 0.54% of the EU total GDP.

As at 31st December 2012, there are 4,603,650 payment cards issued in Slovakia(0.85 cards per capita), a decrease of 733,580 or 13.74% compares to 5,337,230 in 2011. There are 617,700 credit cards in Slovakia as at 31st December 2012, a decrease of 193,670 or 23.87% compares to 811,370 in 2011. Debit cards decrease by 539,920 or 11.93% to 3,985,940 in 2012, compares to 4,525,860 in 2011.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2012, there are 170.54 millions of card payment transactions in Slovakia(31.52 transactions per capita), an increase of 17.93 millions or 11.75% compares to 152.61 millions in 2011. Out of these transactions, 13.81 millions or 8.10% is paid by credit cards, an increase of 0.95 millions or 7.39% compares to 12.86 millions in 2011, a very positive growth considering the 23.87% decrease in number of credit cards issued. Majority of card payment transactions(156.73 millions) are paid by debit cards, an increase of 16.98 millions or 12.15% compares to 139.75 millions in 2011; which is a very positive growth since there is 11.93% decrease in the number of debit cards issued in 2012. Slovakia total card payment transactions volume contributes 0.43% to the EU total number of transactions.

Slovakia has a low total card payments in value in Europe, stand at €8.30 billions in 2012(€1.53 thousands per capita), an increase of €0.58 billions or 7.51% compares to €7.72 billions in 2011. This also translates into €48.7 per card payment transaction, a decrease compares to €50.6 per card payment transaction in 2011. This shows payment card is used for increasingly smaller amount purchases in Slovakia. Out of these transactions, €0.65 billions or 7.83% is paid by credit cards, an increase of €0.05 billions or 8.33% compares to €0.60 billions in 2011. The rest of card payments, €7.65 billions in value is paid by debit cards, an increase of €0.53 billions or 7.44% compares to €7.12 billions in 2011. This is in accordance with the increase in debit card transactions. Slovakia total card payment value contributes 0.41% to the EU total transactions value.


Credit cards in Slovakia 2010-2011

As of 2011, Slovakia has a population of 5.40 millions with a GDP(gross domestic product) of €70.16 billions. This translates into €13.00 thousands of GDP per capita. Slovakia contributes 0.53% of the EU total GDP.

As at 31st December 2011, there are 5,337,230 payment cards issued in Slovakia(0.99 cards per capita), an increase of 138,310 or 2.66% compares to 5,198,920 in 2010. There are 811,370 credit cards in Slovakia as at 31st December 2011, a decrease of 41,340 or 4.85% compares to 852,710 in 2010. Debit cards increase by 179,650 or 4.13% to 4,525,860 in 2011, compares to 4,346,210 in 2010.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2011, there are 152.61 millions of card payment transactions in Slovakia(28.26 transactions per capita), an increase of 23.12 millions or 17.85% compares to 129.49 millions in 2010. Out of these transactions, 12.86 millions or 8.43% is paid by credit cards, an increase of 0.54 millions or 4.38% compares to 12.32 millions in 2010. Majority of card payment transactions(139.75 millions) are paid by debit cards, an increase of 22.85 millions or 19.27% compares to 117.17 millions in 2010; which is a very positive growth since there is only 4.13% increase in the number of debit cards issued in 2011. Slovakia total card payment transactions volume contributes 0.41% to the EU total number of transactions.

Slovakia has a low total card payments in value in Europe, stand at €7.72 billions in 2011(€1.43 thousands per capita), an increase of €0.83 billions or 12.05% compares to €6.89 billions in 2010. This also translates into €50.6 per card payment transaction, a decrease compares to €53.2 per card payment transaction in 2010. This shows payment card is used for increasingly smaller amount purchases in Slovakia. Out of these transactions, €0.60 billions or 7.77% is paid by credit cards, an increase of €0.01 billions or 1.69% compares to €0.59 billions in 2010. The rest of card payments, €7.12 billions in value is paid by debit cards, an increase of €0.82 billions or 13.02% compares to €6.3 billions in 2010. This is in accordance with the increase in debit card transactions. Slovakia total card payment value contributes 0.40% to the EU total transactions value.


Credit cards in Slovakia 2009-2010

As of 2010, Slovakia has a population of 5.43 millions with a GDP(gross domestic product) of €67.20 billions. This translates into €12.38 thousands of GDP per capita. Slovakia contributes 0.53% of the EU total GDP.

As at 31st December 2010, there are 5,198,920 payment cards issued in Slovakia(0.96 cards per capita), an increase of 93,070 or 1.82% compares to 5,105,850 in 2009. There are 852,710 credit cards in Slovakia as at 31st December 2010, a significant decrease of 203,990 or 19.30% compares to 1,056,700 in 2009. Debit cards increase by 297,060 or 7.34% to 4,346,210 in 2010, compares to 4,049,150 in 2009.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2010, there are 129.49 millions of card payment transactions in Slovakia(23.85 transactions per capita), an increase of 15.1 millions or 13.2% compares to 114.39 millions in 2009. Out of these transactions, 12.32 millions or 9.51% is paid by credit cards, an increase of 0.26 millions or 2.16% compares to 12.06 millions in 2009; which is an encouraging growth since the number of credit cards issued declined by 19.30% in 2010 compares to previous year. Majority of card payment transactions(117.17 millions) are paid by debit cards, an increase of 14.84 millions or 14.50% compares to 102.33 millions in 2009; which is a very positive growth since there is only 7.34% increase in the number of debit cards issued in 2010. Slovakia total card payment transactions volume contributes 0.38% to the EU total number of transactions.

Slovakia has a low total card payments in value in Europe, stand at €6.89 billions in 2010(€1.27 thousands per capita), an increase of €0.41 billions or 6.33% compares to €6.48 billions in 2009. This also translates into €53.2 per card payment transaction, a decrease compares to €56.6 per card payment transaction in 2009. This shows payment card is used for increasingly smaller amount purchases in Slovakia. Out of these transactions, €0.59 billions or 8.56% is paid by credit cards, a decrease of €0.01 billions or 1.67% compares to €0.60 billions in 2009. This is expected with the significant decrease in number of credit cards and slow growth on credit card transactions. The rest of card payments, €6.3 billions in value is paid by debit cards, an increase of €0.42 billions or 7.14% compares to €5.88 billions in 2009. This is in accordance with the increase in debit card transactions. Slovakia total card payment value contributes 0.39% to the EU total transactions value.


Credit cards in Slovakia 2008-2009

As of 2009, Slovakia has a population of 5.42 millions with a GDP(gross domestic product) of €63.05 billions. This translates into €11.64 thousands of GDP per capita. Slovakia contributes 0.54% of the EU total GDP.

As at 31st December 2009, there are 5,105,850 payment cards issued in Slovakia(0.94 cards per capita), a decrease of 116,060 or 2.22% compares to 5,221,910 in 2008. There are 1,056,700 credit cards in Slovakia as at 31st December 2009, a significant decrease of 218,500 or 17.13% compares to 1,275,200 in 2008. Debit cards increase by 102,440 or 2.60% to 4,049,150 in 2009, compares to 3,946,710 in 2008.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2009, there are 114.39 millions of card payment transactions in Slovakia(21.11 transactions per capita), a significant increase of 27.06 millions or 30.99% compares to 87.33 millions in 2008. Out of these transactions, 12.06 millions or 10.54% is paid by credit cards, a significant increase of 2.64 millions or 28.03% compares to 9.42 millions in 2008; which is a healthy growth as the number of credit cards issued declined by 17.13% in 2009 compares to previous year. Majority of card payment transactions(102.33 millions) are paid by debit cards, an increase of 24.42 millions or 31.34% compares to 77.91 millions in 2008; which is a very positive growth since there is only 2.60% increase in the number of debit cards issued in 2009. Slovakia total card payment transactions volume contributes 0.36% to the EU total number of transactions.

Slovakia has a low total card payments in value in Europe, stand at €6.48 billions in 2009(€1.20 thousands per capita), a significant increase of €1.05 billions or 19.34% compares to €5.43 billions in 2008. This also translates into €56.6 per card payment transaction, a decrease compares to €62.1 per card payment transaction in 2008. This shows payment card is used for increasingly smaller amount purchases in Slovakia. Out of these transactions, €0.60 billions or 9.26% is paid by credit cards, a significant increase of €0.09 billions or 17.65% compares to €0.51 billions in 2008. This is influence by increase on the number of credit card transactions. The rest of card payments, €5.88 billions in value is paid by debit cards, an increase of €0.97 billions or 19.76% compares to €4.91 billions in 2008. This is in accordance with the increase in debit card number of transactions. Slovakia total card payment value contributes 0.40% to the EU total transactions value.img
img
img
img
lock

Safe and secure online application with SSL encryption technology

img
img
img
img
Sponsored Links