Sammenlign og Søke online om Kredittkort Norge

"Søk om norske kredittkort på nett og se fordelene du kan få i dag."

Kredittkort i Norge
Fra 30. juni 2022, lå den utestående saldoen for kredittkort utlån på 43.778 millioner kroner(23.741 millioner kroner fra banker og 20.037 millioner kroner fra finansieringsselskap). Dette var en økning på 510 millioner kroner, 1,18% sammenlignet med 43.268 millioner kroner(23.797 millioner kroner fra banker og 19.471 millioner kroner fra finansieringsselskap) den 31. mars 2022.

Kredittkort

Adservice Credit cards Comparison Feed

Kvartalsvis utestående saldo for kredittkort utlån til husholdninger 2022 i Norge

Fra 31. mars 2022, lå den utestående saldoen for kredittkort utlån på 43.268 millioner kroner(23.797 millioner kroner fra banker og 19.471 millioner kroner fra finansieringsselskap). Dette var en nedgang på 2.248 millioner kroner, 4,94% sammenlignet med 45.516 millioner kroner(22.844 millioner kroner fra banker og 22.672 millioner kroner fra finansieringsselskap) den 31. desember 2021.

Kvartalsvis utestående saldo for kredittkort utlån til husholdninger 2021 i Norge

Fra 31. mars 2021, lå den utestående saldoen for kredittkort utlån til husholdninger på 42.151 millioner kroner(23.738 millioner kroner fra banker og 18.413 millioner kroner fra finansieringsselskap). Dette var en nedgang på 2.723 millioner kroner, 6,07% sammenlignet med 44.874 millioner kroner(25.684 millioner kroner fra banker og 19.190 millioner kroner fra finansieringsselskap) den 31. desember 2020.

Fra 30. juni 2021, lå den utestående saldoen for kredittkort utlån til husholdninger på 42.151 millioner kroner(23.206 millioner kroner fra banker og 18.945 millioner kroner fra finansieringsselskap). Dette var lignet på kredittkort utlån den 31. mars 2021.

Fra 30. september 2021, lå den utestående saldoen for kredittkort utlån på 43.329 millioner kroner(23.119 millioner kroner fra banker og 20.210 millioner kroner fra finansieringsselskap). Dette var en økning på 1.178 millioner kroner, 2,79% sammenlignet med 42.151 millioner kroner(23.206 millioner kroner fra banker og 18.945 millioner kroner fra finansieringsselskap) den 30. juni 2021.

Fra 31. desember 2021, lå den utestående saldoen for kredittkort utlån på 45.516 millioner kroner(22.844 millioner kroner fra banker og 22.672 millioner kroner fra finansieringsselskap). Dette var en økning på 2.187 millioner kroner, 5,05% sammenlignet med 43.329 millioner kroner(23.119 millioner kroner fra banker og 20.210 millioner kroner fra finansieringsselskap) den 30. september 2021.

Kredittkort i Norge 2020-2021

I 2021 har Norge en befolkning på 5,39 millioner med et BNP (bruttonasjonalprodukt) på 4.144 milliarder kroner. Dette tilsvarer NOK 768.831 av BNP per innbygger, en av de høyeste i Europa i tillegg til Luxembourg.

Pr. 31. desember 2021 er det 12.864.000 betalingskort utstedt i Norge (2,39 kort per innbygger, en av de høyeste i Europa i tillegg til Storbritannia), en nedgang på 41.000 eller 0,32% sammenlignet med 12.905.000 i 2020. Mange kort har mer enn en betalingsfunksjon, f.eks. BankAxept kombinert med Visa eller MasterCard. Det var dermed nesten 20.167.000 betalingsfunksjoner på totalt utgitt 12.864.000 kort. Det er 5.296.000 kort med kredittfunksjon i Norge pr. 31. desember 2021, en nedgang på 235.000 eller 4,44% sammenlignet med 5.296.000 i 2020. Kort med debetfunksjon øker med 170.000 eller 1,17% til 14.665.000 i 2021, sammenlignet med 14.495.000 i 2020.

Sum kortbetalinger i volum og verdi
For 2021 var det 2.582,30 millioner kortbetalingstransaksjoner i Norge (479,09 transaksjoner per innbygger, en av de høyeste i Europa og i verden, som overstiger Finland og USA), en økning på 136,20 millioner eller 5,57% sammenlignet med 2.446,10 millioner i 2020. Av disse transaksjonene benyttes 2.561,70 millioner for varekjøp, mens 20,60 millioner brukes til kontantuttak. I mellomtiden er 266,30 millioner eller 10,31% betalt med kort med en kredittfunksjon, en nedgang på 2,20 millioner eller 0,82% sammenliknet med 268,50 millioner i 2020. 2.303,90 millioner kortbetalingstransaksjoner betales med kort med debetfunksjon, en økning på 137,90 millioner eller 6,37% sammenlignet med 2.166,00 millioner i 2020. 11,8 millioner brukes til fakturering og 0,3 millioner for e-penger.

De totale kortbetalingene for 2021 er € 98,87 milliarder i verdi (18.343 euro per innbygger, den høyeste i Europa), en økning på 6,66 milliarder euro eller 7,22% sammenligner til € 92,21 milliarder i 2020. Dette betyr også € 38,29 per kortbetalingstransaksjon. Av disse transaksjonene utbetales 15,89 millioner euro eller 16,07% av kort med kredittfunksjon, en økning på € 0,17 milliarder eller 1,08% sammenlignet med € 15,72 milliarder i 2020. € 81,67 milliarder i verdi betales med debetkort, en økning på € 6,39 milliarder eller 8,49% sammenligner til € 75,28 milliarder i 2020. € 1,28 milliarder brukes til fakturering og € 0,03 milliarder for e-penger.

Ved utgangen av 2019 var det 166.170 salgssteder, som aksepterte BankAxept-kort, i 107.286 butikker og andre kjøpesentre.

Merk: For sammenligning med andre europeiske land blir de opprinnelige tallene i NOK omregnet til EUR med 1 EUR = 10,16 kroner (basert på 2021 års gjennomsnittlig konverteringsfrekvens).

Sum kortbetalingsverdi i NOK
De totale kortbetalingene for 2021 er NOK 1.004,5 milliarder (NOK 186.364 per innbygger), en økning på NOK 67,6 milliarder eller 7,22% sammenliknet med NOK 936,9 milliarder i 2020. Dette utgjør også NOK 388,99 per kortbetalingstransaksjon. Av disse transaksjonene utbetales NOK 161,4 milliarder eller 16,07% av kort med kredittfunksjon, en økning på NOK 1,7 milliarder eller 1,06% sammenlignet med NOK 159,7 milliarder i 2020. NOK 829,8 milliarder i verdi betales med debetkort, en økning på NOK 65,0 milliarder eller 8,50% sammenliknet med NOK 764,8 milliarder kroner i 2020. NOK 13,0 milliarder brukes til fakturering og NOK 0,3 milliarder for e-penger.

Kredittkort i Norge 2019-2020

I 2020 har Norge en befolkning på 5,37 millioner med et BNP (bruttonasjonalprodukt) på 3.410 milliarder kroner. Dette tilsvarer NOK 635.009 av BNP per innbygger, en av de høyeste i Europa i tillegg til Luxembourg.

Pr. 31. desember 2020 er det 12.905.000 betalingskort utstedt i Norge (2,40 kort per innbygger, en av de høyeste i Europa i tillegg til Storbritannia), en nedgang på 772.000 eller 5,64% sammenlignet med 13.677.000 i 2019. Mange kort har mer enn en betalingsfunksjon, f.eks. BankAxept kombinert med Visa eller MasterCard. Det var dermed nesten 20.189.000 betalingsfunksjoner på totalt utgitt 12.905.000 kort. Det er 5.296.000 kort med kredittfunksjon i Norge pr. 31. desember 2020, en nedgang på 1.084.000 eller 15,52% sammenlignet med 6.344.000 i 2019. Kort med debetfunksjon redusere med 235.000 eller 1,60% til 14.495.000 i 2020, sammenlignet med 14.730.000 i 2019.

Sum kortbetalinger i volum og verdi
For 2020 var det 2.446,10 millioner kortbetalingstransaksjoner i Norge (455,51 transaksjoner per innbygger, en av de høyeste i Europa og i verden, som overstiger Finland og USA), en nedgang på 148,80 millioner eller 5,73% sammenlignet med 2.594,90 millioner i 2019. Av disse transaksjonene benyttes 2.423,20 millioner for varekjøp, mens 23,00 millioner brukes til kontantuttak. I mellomtiden er 268,50 millioner eller 10,98% betalt med kort med en kredittfunksjon, en nedgang på 40,20 millioner eller 13,02% sammenliknet med 308,70 millioner i 2019. 2.166,00 millioner kortbetalingstransaksjoner betales med kort med debetfunksjon, en nedgang på 102,80 millioner eller 4,53% sammenlignet med 2.268,80 millioner i 2019. 11,5 millioner brukes til fakturering og 0,3 millioner for e-penger.

De totale kortbetalingene for 2020 er € 87,40 milliarder i verdi (16.276 euro per innbygger, den høyeste i Europa), en nedgang på 4,65 milliarder euro eller 5,05% sammenligner til € 92,05 milliarder i 2019. Dette betyr også € 35,73 per kortbetalingstransaksjon. Av disse transaksjonene utbetales 14,90 millioner euro eller 17,05% av kort med kredittfunksjon, en nedgang på € 3,27 milliarder eller 18,00% sammenlignet med € 18,17 milliarder i 2019. € 71,34 milliarder i verdi betales med debetkort, en økning på € 0,59 milliarder eller 0,82% sammenligner til € 71,93 milliarder i 2019. € 1,16 milliarder brukes til fakturering og € 0,02 milliarder for e-penger.

Ved utgangen av 2019 var det 166.170 salgssteder, som aksepterte BankAxept-kort, i 107.286 butikker og andre kjøpesentre.

Merk: For sammenligning med andre europeiske land blir de opprinnelige tallene i NOK omregnet til EUR med 1 EUR = 10,72 kroner (basert på 2020 års gjennomsnittlig konverteringsfrekvens).

Sum kortbetalingsverdi i NOK
De totale kortbetalingene for 2020 er NOK 936,9 milliarder (NOK 174.469 per innbygger), en nedgang på NOK 49,9 milliarder eller 5,06% sammenliknet med NOK 986,8 milliarder i 2019. Dette utgjør også NOK 382,99 per kortbetalingstransaksjon. Av disse transaksjonene utbetales NOK 159,7 milliarder eller 17,05% av kort med kredittfunksjon, en nedgang på NOK 35,1 milliarder eller 18,02% sammenlignet med NOK 194,8 milliarder i 2019. NOK 764,8 milliarder i verdi betales med debetkort, en nedgang på NOK 6,3 milliarder eller 0,82% sammenliknet med NOK 771,1 milliarder kroner i 2019. NOK 12,4 milliarder brukes til fakturering og NOK 0,2 milliarder for e-penger.

Kredittkort i Norge 2018-2019

I 2019 har Norge en befolkning på 5,33 millioner med et BNP (bruttonasjonalprodukt) på 3.568 milliarder kroner. Dette tilsvarer NOK 669.418 av BNP per innbygger, en av de høyeste i Europa i tillegg til Luxembourg.

Pr. 31. desember 2019 er det 13.677.000 betalingskort utstedt i Norge (2,57 kort per innbygger, en av de høyeste i Europa i tillegg til Storbritannia), en økning på 403.000 eller 3,04% sammenlignet med 13.274.000 i 2018. Mange kort har mer enn en betalingsfunksjon, f.eks. BankAxept kombinert med Visa eller MasterCard. Det var dermed nesten 21.487.000 betalingsfunksjoner på totalt utgitt 13.677.000 kort. Det er 6.344.000 kort med kredittfunksjon i Norge pr. 31. desember 2019, en økning på 18.000 eller 0,28% sammenlignet med 6.326.000 i 2018. Kort med debetfunksjon øker med 569.000 eller 4,02% til 14.730.000 i 2019, sammenlignet med 14.161.000 i 2018.

Sum kortbetalinger i volum og verdi
For 2019 var det 2.594,90 millioner kortbetalingstransaksjoner i Norge (486,85 transaksjoner per innbygger, en av de høyeste i Europa og i verden, som overstiger Finland og USA), en økning på 119,10 millioner eller 4,81% sammenlignet med 2.475,80 millioner i 2018. Av disse transaksjonene benyttes 2.554,40 millioner for varekjøp, mens 40,60 millioner brukes til kontantuttak. I mellomtiden er 308,70 millioner eller 11,90% betalt med kort med en kredittfunksjon, en økning på 44,40 millioner eller 16,80% sammenliknet med 264,30 millioner i 2018. 2.268,80 millioner kortbetalingstransaksjoner betales med kort med debetfunksjon, en økning på 78,10 millioner eller 3,57% sammenlignet med 2.190,70 millioner i 2018. 17,1 millioner brukes til fakturering og 0,3 millioner for e-penger.

De totale kortbetalingene for 2019 er € 100,18 milliarder i verdi (18.795 euro per innbygger, den høyeste i Europa), en økning på 3,24 milliarder euro eller 3,34% sammenligner til € 96,94 milliarder i 2018. Dette betyr også € 38,61 per kortbetalingstransaksjon. Av disse transaksjonene utbetales 19,78 millioner euro eller 19,74% av kort med kredittfunksjon, en økning på € 2,72 milliarder eller 15,95% sammenlignet med € 17,06 milliarder i 2018. € 78,28 milliarder i verdi betales med debetkort, en økning på € 0,86 milliarder eller 1,11% sammenligner til € 77,42 milliarder i 2018. € 2,10 milliarder brukes til fakturering og € 0,02 milliarder for e-penger.

Ved utgangen av 2019 var det 166.170 salgssteder, som aksepterte BankAxept-kort, i 107.286 butikker og andre kjøpesentre.

Merk: For sammenligning med andre europeiske land blir de opprinnelige tallene i NOK omregnet til EUR med 1 EUR = 9,85 kroner (basert på 2019 års gjennomsnittlig konverteringsfrekvens).

Sum kortbetalingsverdi i NOK
De totale kortbetalingene for 2019 er NOK 986,8 milliarder (NOK 185.141 per innbygger), en økning på NOK 31,6 milliarder eller 3,34% sammenliknet med NOK 954,9 milliarder i 2018. Dette utgjør også NOK 380,28 per kortbetalingstransaksjon. Av disse transaksjonene utbetales NOK 194,8 milliarder eller 19,74% av kort med kredittfunksjon, en økning på NOK 26,8 milliarder eller 15,95% sammenlignet med NOK 168,0 milliarder i 2018. NOK 771,1 milliarder i verdi betales med debetkort, en økning på NOK 8,5 milliarder eller 1,11% sammenliknet med NOK 762,6 milliarder kroner i 2018. NOK 20,7 milliarder brukes til fakturering og NOK 0,2 milliarder for e-penger.

Kvartalsvis statistikk for kredittkort i Norge 2019

31. mars 2019, var det registrert totalt 6.150.000 kredittkort i Norge og generalisert 62,939 millioner transaksjoner i første kvartal 2019 (januar – mars). Hele 43,372 milliarder kroner var registrert fra transaksjoner, noe som utgjorde 36,757 milliarder kroner for kjøp, 6,010 milliarder kroner for kontantforskudd i minibank og resterende fra forhandlere. Den totale verdien har redusert med 7,692 milliarder kroner, eller 15,06%, sammenlignet med 4. kvartal i 2018. Dette samsvarer også nedgangen i antall transaksjoner.

30. juni 2019, var det registrert totalt 5.910.000 kredittkort i Norge og generalisert 72,096 millioner transaksjoner i sekund kvartal 2019 (april – juni). Hele 49,095 milliarder kroner var registrert fra transaksjoner, noe som utgjorde 42,085 milliarder kroner for kjøp, 6,368 milliarder kroner for kontantforskudd i minibank og resterende fra forhandlere. Den totale verdien har økt med 5,723 milliarder kroner, eller 13,20%, sammenlignet med 1. kvartal i 2019. Dette er i samsvar med økningen av antall transaksjoner. Under det første halvåret i 2019, var det registrert totalt 135,035 millioner kredittkort transaksjoner, som genererte hele 92,467 milliarder kroner i verdi.

30. september 2019, var det registrert totalt 5.759.000 kredittkort i Norge og generalisert 76,839 millioner transaksjoner i tredje kvartal 2019 (juli – september). Hele 50,774 milliarder kroner var registrert fra transaksjoner, noe som utgjorde 43,273 milliarder kroner for kjøp, 6,838 milliarder kroner for kontantforskudd i minibank og resterende fra forhandlere. Den totale verdien har økt med 1,679 milliarder kroner, eller 3,42%, sammenlignet med 2. kvartal i 2019. Dette er i samsvar med nedgangen av antall transaksjoner. Under det ni måneder av i 2019, var det registrert totalt 211,874 millioner kredittkort transaksjoner, som genererte hele 143,241 milliarder kroner i verdi.

31. desember 2019, var det registrert totalt 5.730.000 kredittkort i Norge og generalisert 75,861 millioner transaksjoner i tredje kvartal 2019 (oktober – desember). Hele 51,308 milliarder kroner var registrert fra transaksjoner, noe som utgjorde 42,677 milliarder kroner for kjøp, 7,920 milliarder kroner for kontantforskudd i minibank og resterende fra forhandlere. Den totale verdien har økt med 0,543 milliarder kroner, eller 5,99%, sammenlignet med 3. kvartal i 2019. Dette er i samsvar med økningen av antall transaksjoner. Under det tolv måneder av i 2019, var det registrert totalt 287,735 millioner kredittkort transaksjoner, som genererte hele 194,549 milliarder kroner i verdi.

Basert på FNO- tall, som utgjorde 60% til 70% av kredittkortmarkedene i Norge.
Den kvartal rapporten er ikke sammenlignbar med årsrapporten, grunnet ulike kilder.

Kredittkort i Norge 2017-2018

I 2018 har Norge en befolkning på 5,30 millioner med et BNP (bruttonasjonalprodukt) på 3.531 milliarder kroner. Dette tilsvarer NOK 666.226 av BNP per innbygger, en av de høyeste i Europa i tillegg til Luxembourg.

Pr. 31. desember 2018 er det 13.274.000 betalingskort utstedt i Norge (2,50 kort per innbygger, en av de høyeste i Europa i tillegg til Storbritannia), en nedgang på 2.481.000 eller 15,75% sammenlignet med 15.755.000 i 2017. Mange kort har mer enn en betalingsfunksjon, f.eks. BankAxept kombinert med Visa eller MasterCard. Det var dermed nesten 20.988.000 betalingsfunksjoner på totalt utgitt 13.274.000 kort. Det er 6.326.000 kort med kredittfunksjon i Norge pr. 31. desember 2018, en nedgang på 538.000 eller 7,84% sammenlignet med 6.864.000 i 2017. Kort med debetfunksjon redusere med 3.904.000 eller 21,61% til 14.161.000 i 2018, sammenlignet med 18.065.000 i 2017.

Sum kortbetalinger i volum og verdi
For 2018 var det 2.475,80 millioner kortbetalingstransaksjoner i Norge (467,13 transaksjoner per innbygger, en av de høyeste i Europa og i verden, som overstiger Finland og USA), en økning på 113,60 millioner eller 4,81% sammenlignet med 2.362,20 millioner i 2017. Av disse transaksjonene benyttes 2.429,00 millioner for varekjøp, mens 46,80 millioner brukes til kontantuttak. I mellomtiden er 264,30 millioner eller 10,68% betalt med kort med en kredittfunksjon, en økning på 23,10 millioner eller 9,58% sammenliknet med 241,20 millioner i 2017. 2.190,70 millioner kortbetalingstransaksjoner betales med kort med debetfunksjon, en økning på 91,00 millioner eller 4,33% sammenlignet med 2.099,70 millioner i 2017. 20,4 millioner brukes til fakturering og 0,4 millioner for e-penger.

De totale kortbetalingene for 2018 er € 99,47 milliarder i verdi (18.768 euro per innbygger, den høyeste i Europa), en økning på 0,96 milliarder euro eller 0,97% sammenligner til € 98,51 milliarder i 2017. Dette betyr også € 40,18 per kortbetalingstransaksjon. Av disse transaksjonene utbetales 17,50 millioner euro eller 17,59% av kort med kredittfunksjon, en økning på € 0,55 milliarder eller 3,24% sammenlignet med € 16,95 milliarder i 2017. € 79,44 milliarder i verdi betales med debetkort, en økning på € 0,47 milliarder eller 0,60% sammenligner til € 78,97 milliarder i 2017. € 2,50 milliarder brukes til fakturering og € 0,03 milliarder for e-penger.

Ved utgangen av 2018 var det 163.219 salgssteder, som aksepterte BankAxept-kort, i 107.085 butikker og andre kjøpesentre.

Merk: For sammenligning med andre europeiske land blir de opprinnelige tallene i NOK omregnet til EUR med 1 EUR = 9,60 kroner (basert på 2018 års gjennomsnittlig konverteringsfrekvens).

Sum kortbetalingsverdi i NOK
De totale kortbetalingene for 2018 er NOK 954,9 milliarder (NOK 181.170 per innbygger), en økning på NOK 9,2 milliarder eller 0,97% sammenliknet med NOK 945,7 milliarder i 2017. Dette utgjør også NOK 385,69 per kortbetalingstransaksjon. Av disse transaksjonene utbetales NOK 168,0 milliarder eller 17,59% av kort med kredittfunksjon, en økning på NOK 5,3 milliarder eller 3,26% sammenlignet med NOK 162,7 milliarder i 2017. NOK 762,6 milliarder i verdi betales med debetkort, en økning på NOK 4,5 milliarder eller 0,59% sammenliknet med NOK 758,1 milliarder kroner i 2017. NOK 24,0 milliarder brukes til fakturering og NOK 0,2 milliarder for e-penger.

Kvartalsvis statistikk for kredittkort i Norge 2018

31. mars 2018, var det registrert totalt 5.561.000 kredittkort i Norge og generalisert 53,553 millioner transaksjoner i første kvartal 2018 (januar – mars). Hele 39,140 milliarder kroner var registrert fra transaksjoner, noe som utgjorde 33,191 milliarder kroner for kjøp, 5,256 milliarder kroner for kontantforskudd i minibank og resterende fra forhandlere. Den totale verdien har redusert med 3,870 milliarder kroner, eller 9,00%, sammenlignet med 4. kvartal i 2017. Dette samsvarer også nedgangen i antall transaksjoner.

30. juni 2018, var det registrert totalt 6.139.000 kredittkort i Norge og generalisert 65,144 millioner transaksjoner i sekund kvartal 2018 (april – juni). Hele 49,355 milliarder kroner var registrert fra transaksjoner, noe som utgjorde 41,603 milliarder kroner for kjøp, 7,043 milliarder kroner for kontantforskudd i minibank og resterende fra forhandlere. Den totale verdien har økt med 10,215 milliarder kroner, eller 26,10%, sammenlignet med 1. kvartal i 2018. Dette er i samsvar med økningen av antall transaksjoner. Under det første halvåret i 2018, var det registrert totalt 118,697 millioner kredittkort transaksjoner, som genererte hele 88,495 milliarder kroner i verdi.

30. september 2018, var det registrert totalt 6.176.000 kredittkort i Norge og generalisert 68,026 millioner transaksjoner i tredje kvartal 2018 (juli – september). Hele 48,179 milliarder kroner var registrert fra transaksjoner, noe som utgjorde 41,101 milliarder kroner for kjøp, 6,387 milliarder kroner for kontantforskudd i minibank og resterende fra forhandlere. Den totale verdien har redusert med 2,882 milliarder kroner, eller 4,42%, sammenlignet med 2. kvartal i 2018. Dette er i samsvar med nedgangen av antall transaksjoner. Under det ni måneder av i 2018, var det registrert totalt 186,723 millioner kredittkort transaksjoner, som genererte hele 136,674 milliarder kroner i verdi.

31. desember 2018, var det registrert totalt 6.144.000 kredittkort i Norge og generalisert 72,526 millioner transaksjoner i tredje kvartal 2018 (oktober – desember). Hele 51,064 milliarder kroner var registrert fra transaksjoner, noe som utgjorde 42,848 milliarder kroner for kjøp, 6,593 milliarder kroner for kontantforskudd i minibank og resterende fra forhandlere. Den totale verdien har økt med 2,885 milliarder kroner, eller 5,99%, sammenlignet med 3. kvartal i 2018. Dette er i samsvar med økningen av antall transaksjoner. Under det tolv måneder av i 2018, var det registrert totalt 259,249 millioner kredittkort transaksjoner, som genererte hele 187,738 milliarder kroner i verdi.

Basert på FNO- tall, som utgjorde 60% til 70% av kredittkortmarkedene i Norge.
Den kvartal rapporten er ikke sammenlignbar med årsrapporten, grunnet ulike kilder.

Kredittkort i Norge 2016-2017

I 2017 har Norge en befolkning på 5,26 millioner med et BNP (bruttonasjonalprodukt) på 3.304 milliarder kroner. Dette tilsvarer NOK 628.137 av BNP per innbygger, en av de høyeste i Europa i tillegg til Luxembourg.

Pr. 31. desember 2017 er det 15.755.000 betalingskort utstedt i Norge (2,996 kort per innbygger, en av de høyeste i Europa i tillegg til Storbritannia), en økning på 914.000 eller 6,16% sammenlignet med 14.841.000 i 2016. Mange kort har mer enn en betalingsfunksjon, f.eks. BankAxept kombinert med Visa eller MasterCard. Det var dermed nesten 25.381.000 betalingsfunksjoner på totalt utgitt 15.755.000 kort. Det er 6.864.000 kort med kredittfunksjon i Norge pr. 31. desember 2017, en økning på 408.000 eller 6,32% sammenlignet med 6.456.000 i 2016. Kort med debetfunksjon øker med 1.288.000 eller 7,68% til 18.065.000 i 2017, sammenlignet med 16.777.000 i 2016.

Sum kortbetalinger i volum og verdi
For 2017 var det 2.362,20 millioner kortbetalingstransaksjoner i Norge (449,09 transaksjoner per innbygger, en av de høyeste i Europa og i verden, som overstiger Finland og USA), en økning på 180,10 millioner eller 8,25% sammenlignet med 2.182,10 millioner i 2016. Av disse transaksjonene benyttes 2.309,10 millioner for varekjøp, mens 53,10 millioner brukes til kontantuttak. I mellomtiden er 241,20 millioner eller 10,21% betalt med kort med en kredittfunksjon, en økning på 39,40 millioner eller 19,52% sammenliknet med 201,80 millioner i 2016. 2.099,70 millioner kortbetalingstransaksjoner betales med kort med debetfunksjon, en økning på 140,30 millioner eller 7,16% sammenlignet med 1.959,40 millioner i 2016. 20,9 millioner brukes til fakturering og 0,4 millioner for e-penger.

De totale kortbetalingene for 2017 er € 101,36 milliarder i verdi (19.270 euro per innbygger, den høyeste i Europa), en økning på 5,87 milliarder euro eller 6,15% sammenligner til € 95,49 milliarder i 2016. Dette betyr også € 42,91 per kortbetalingstransaksjon. Av disse transaksjonene utbetales 17,44 millioner euro eller 17,21% av kort med kredittfunksjon, en økning på € 2,39 milliarder eller 15,88% sammenlignet med € 15,05 milliarder i 2016. € 81,25 milliarder i verdi betales med debetkort, en økning på € 3,39 milliarder eller 4,35% sammenligner til € 77,86 milliarder i 2016. € 2,65 milliarder brukes til fakturering og € 0,03 milliarder for e-penger.

Ved utgangen av 2017 var det 162.585 salgssteder, som aksepterte BankAxept-kort, i 108.684 butikker og andre kjøpesentre.

Merk: For sammenligning med andre europeiske land blir de opprinnelige tallene i NOK omregnet til EUR med 1 EUR = 9,33 kroner (basert på 2017 års gjennomsnittlig konverteringsfrekvens).

Sum kortbetalingsverdi i NOK
De totale kortbetalingene for 2017 er NOK 945,7 milliarder (NOK 179.791 per innbygger), en økning på NOK 54,8 milliarder eller 6,15% sammenliknet med NOK 890,9 milliarder i 2016. Dette utgjør også NOK 400,35 per kortbetalingstransaksjon. Av disse transaksjonene utbetales NOK 162,7 milliarder eller 17,20% av kort med kredittfunksjon, en økning på NOK 22,3 milliarder eller 15,88% sammenlignet med NOK 140,4 milliarder i 2016. NOK 758,1 milliarder i verdi betales med debetkort, en økning på NOK 31,7 milliarder eller 4,36% sammenliknet med NOK 726,4 milliarder kroner i 2016. NOK 24,7 milliarder brukes til fakturering og NOK 0,3 milliarder for e-penger.

Kvartalsvis statistikk for kredittkort i Norge 2017

31. mars 2017, var det registrert totalt 6.183.000 kredittkort i Norge og generalisert 61,739 millioner transaksjoner i første kvartal 2017 (januar – mars). Hele 40,782 milliarder kroner var registrert fra transaksjoner, noe som utgjorde 34,596 milliarder kroner for kjøp, 5,461 milliarder kroner for kontantforskudd i minibank og resterende fra forhandlere. Den totale verdien har redusert med 2,045 milliarder kroner, eller 4,78%, sammenlignet med 4. kvartal i 2016. Dette samsvarer også nedgangen i antall transaksjoner.

30. juni 2017, var det registrert totalt 6.132.000 kredittkort i Norge og generalisert 69,364 millioner transaksjoner i sekund kvartal 2017 (april – juni). Hele 46,078 milliarder kroner var registrert fra transaksjoner, noe som utgjorde 39,619 milliarder kroner for kjøp, 5,706 milliarder kroner for kontantforskudd i minibank og resterende fra forhandlere. Den totale verdien har økt med 5,296 milliarder kroner, eller 12,99%, sammenlignet med 1. kvartal i 2017. Dette er i samsvar med økningen av antall transaksjoner. Under det første halvåret i 2017, var det registrert totalt 131,103 millioner kredittkort transaksjoner, som genererte hele 86,860 milliarder kroner i verdi.

30. september 2017, var det registrert totalt 5.671.000 kredittkort i Norge og generalisert 55,741 millioner transaksjoner i tredje kvartal 2017 (juli – september). Hele 41,017 milliarder kroner var registrert fra transaksjoner, noe som utgjorde 25,156 milliarder kroner for kjøp, 4,549 milliarder kroner for kontantforskudd i minibank og resterende fra forhandlere. Den totale verdien har redusert med 5,061 milliarder kroner, eller 10,98%, sammenlignet med 2. kvartal i 2017. Dette er i samsvar med nedgangen av antall transaksjoner. Under det ni måneder av i 2017, var det registrert totalt 186,844 millioner kredittkort transaksjoner, som genererte hele 127,877 milliarder kroner i verdi.

31. desember 2017, var det registrert totalt 5.547.000 kredittkort i Norge og generalisert 57,784 millioner transaksjoner i tredje kvartal 2017 (oktober – desember). Hele 43,010 milliarder kroner var registrert fra transaksjoner, noe som utgjorde 35,485 milliarder kroner for kjøp, 6,716 milliarder kroner for kontantforskudd i minibank og resterende fra forhandlere. Den totale verdien har økt med 1,993 milliarder kroner, eller 4,86%, sammenlignet med 3. kvartal i 2017. Dette er i samsvar med økningen av antall transaksjoner. Under det tolv måneder av i 2017, var det registrert totalt 244,628 millioner kredittkort transaksjoner, som genererte hele 168,894 milliarder kroner i verdi.

Basert på FNO- tall, som utgjorde 60% til 70% av kredittkortmarkedene i Norge.
Den kvartal rapporten er ikke sammenlignbar med årsrapporten, grunnet ulike kilder.

Kredittkort i Norge 2015-2016

I 2016 har Norge en befolkning på 5,21 millioner med et BNP (bruttonasjonalprodukt) på 3.117 milliarder kroner. Dette tilsvarer NOK 598.273 av BNP per innbygger, en av de høyeste i Europa i tillegg til Luxembourg.

Pr. 31. desember 2016 er det 14.841.000 betalingskort utstedt i Norge (2,849 kort per innbygger, en av de høyeste i Europa i tillegg til Storbritannia), en økning på 137.000 eller 0,93% sammenlignet med 14.704.000 i 2015. Mange kort har mer enn en betalingsfunksjon, f.eks. BankAxept kombinert med Visa eller MasterCard. Det var dermed nesten 23.791.000 betalingsfunksjoner på totalt utgitt 14.841.000 kort. Det er 6.456.000 kort med kredittfunksjon i Norge pr. 31. desember 2016, en økning på 271.000 eller 4,38% sammenlignet med 6.185.000 i 2015. Kort med debetfunksjon øker med 225.000 eller 1,36% til 16.777.000 i 2016, sammenlignet med 16.552.000 i 2015.

Sum kortbetalinger i volum og verdi
For 2016 var det 2.182,10 millioner kortbetalingstransaksjoner i Norge (418,83 transaksjoner per innbygger, en av de høyeste i Europa og i verden, som overstiger Finland og USA), en økning på 161,30 millioner eller 7,98% sammenlignet med 2.020,80 millioner i 2015. Av disse transaksjonene benyttes 2.121,20 millioner for varekjøp, mens 60,90 millioner brukes til kontantuttak. I mellomtiden er 201,80 millioner eller 9,25% betalt med kort med en kredittfunksjon, en økning på 22,60 millioner eller 12,61% sammenliknet med 179,20 millioner i 2015. 1.959,40 millioner kortbetalingstransaksjoner betales med kort med debetfunksjon, en økning på 139,30 millioner eller 7,65% sammenlignet med 1.820,10 millioner i 2015. 20,3 millioner brukes til fakturering og 0,6 millioner for e-penger.

De totale kortbetalingene for 2016 er € 95,90 milliarder i verdi (18.407 euro per innbygger, den høyeste i Europa), en økning på 3,83 milliarder euro eller 4,16% sammenligner til € 92,07 milliarder i 2015. Dette betyr også € 43,95 per kortbetalingstransaksjon. Av disse transaksjonene utbetales 15,11 millioner euro eller 15,77% av kort med kredittfunksjon, en økning på € 1,03 milliarder eller 7,32% sammenlignet med € 14,08 milliarder i 2015. € 78,19 milliarder i verdi betales med debetkort, en økning på € 2,85 milliarder eller 3,78% sammenligner til € 75,34 milliarder i 2015. € 2,56 milliarder brukes til fakturering og € 0,03 milliarder for e-penger.

Ved utgangen av 2016 var det 156.891 salgssteder, som aksepterte BankAxept-kort, i 115.750 butikker og andre kjøpesentre.

Merk: For sammenligning med andre europeiske land blir de opprinnelige tallene i NOK omregnet til EUR med 1 EUR = 9,29 kroner (basert på 2016 års gjennomsnittlig konverteringsfrekvens).

Sum kortbetalingsverdi i NOK
De totale kortbetalingene for 2016 er NOK 890,9 milliarder (NOK 170.998 per innbygger), en økning på NOK 35,6 milliarder eller 4,16% sammenliknet med NOK 855,3 milliarder i 2015. Dette utgjør også NOK 407,82 per kortbetalingstransaksjon. Av disse transaksjonene utbetales NOK 140,4 milliarder eller 15,78% av kort med kredittfunksjon, en økning på NOK 9,6 milliarder eller 7,34% sammenlignet med NOK 130,8 milliarder i 2015. NOK 726,4 milliarder i verdi betales med debetkort, en økning på NOK 26,5 milliarder eller 3,79% sammenliknet med NOK 699,9 milliarder kroner i 2015. NOK 23,8 milliarder brukes til fakturering og NOK 0,3 milliarder for e-penger.

Kvartalsvis statistikk for kredittkort i Norge 2016

31. mars 2016, var det registrert totalt 6.214.000 kredittkort i Norge og generalisert 53,016 millioner transaksjoner i første kvartal 2016 (januar – mars). Hele 36,967 milliarder kroner var registrert fra transaksjoner, noe som utgjorde 31,010 milliarder kroner for kjøp, 5,320 milliarder kroner for kontantforskudd i minibank og resterende fra forhandlere. Den totale verdien har redusert med 4,091 milliarder kroner, eller 9,96%, sammenlignet med 4. kvartal i 2015. Dette samsvarer også nedgangen i antall transaksjoner.

30. juni 2016, var det registrert totalt 6.307.000 kredittkort i Norge og generalisert 60,968 millioner transaksjoner i sekund kvartal 2016 (april – juni). Hele 42,112 milliarder kroner var registrert fra transaksjoner, noe som utgjorde 35,850 milliarder kroner for kjøp, 5,576 milliarder kroner for kontantforskudd i minibank og resterende fra forhandlere. Den totale verdien har økt med 5,145 milliarder kroner, eller 13,92%, sammenlignet med 1. kvartal i 2016. Dette er i samsvar med økningen av antall transaksjoner. Under det første halvåret i 2016, var det registrert totalt 113,984 millioner kredittkort transaksjoner, som genererte hele 79,079 milliarder kroner i verdi.

30. september 2016, var det registrert totalt 6.355.000 kredittkort i Norge og generalisert 64,616 millioner transaksjoner i tredje kvartal 2016 (juli – september). Hele 43,903 milliarder kroner var registrert fra transaksjoner, noe som utgjorde 36,939 milliarder kroner for kjøp, 6,206 milliarder kroner for kontantforskudd i minibank og resterende fra forhandlere. Den totale verdien har økt med 1,791 milliarder kroner, eller 4,25%, sammenlignet med 2. kvartal i 2016. Dette er i samsvar med økningen av antall transaksjoner. Under det ni måneder av i 2016, var det registrert totalt 178,600 millioner kredittkort transaksjoner, som genererte hele 122,982 milliarder kroner i verdi.

31. desember 2016, var det registrert totalt 6.452.000 kredittkort i Norge og generalisert 66,094 millioner transaksjoner i tredje kvartal 2016 (oktober – desember). Hele 42,827 milliarder kroner var registrert fra transaksjoner, noe som utgjorde 36,366 milliarder kroner for kjøp, 5,649 milliarder kroner for kontantforskudd i minibank og resterende fra forhandlere. Den totale verdien har redusert med 1,076 milliarder kroner, eller 2,45%, sammenlignet med 3. kvartal i 2016, på tross av økningen av transaksjoner. Under det tolv måneder av i 2016, var det registrert totalt 244,694 millioner kredittkort transaksjoner, som genererte hele 165,809 milliarder kroner i verdi.

Basert på FNO- tall, som utgjorde 60% til 70% av kredittkortmarkedene i Norge.
Den kvartal rapporten er ikke sammenlignbar med årsrapporten, grunnet ulike kilder.

Credit Cards in Norway 2020-2021

As of 2021, Norway has a population of 5.39 millions with a GDP(gross domestic product) of €407.87 billions(NOK4,144 billions). This translates into €75,672(NOK768,831) of GDP per capita, one of the highest in Europe besides Luxembourg.

As at 31st December 2021, there are 12,864,000 payment cards issued in Norway(2.39 cards per capita, one of the highest in Europe besides United Kingdom), a decrease of 41,000 or 0.32% compares to 12,905,000 in 2020. Many cards have more than one payment function, e.g. BankAxept combined with Visa or MasterCard. There were thus almost 20,167,000 payment functions on the total 12,864,000 cards issued. There are 5,061,000 cards with credit function in Norway as at 31st December 2021, a decrease of 235,000 or 4.44% compares to 5,296,000 in 2020. Cards with debit function increase by 170,000 or 1.17% to 14,665,000 in 2021, compares to 14,495,000 in 2020.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2021, there are 2,582.30 millions of card payment transactions in Norway(479.09 transactions per capita, one of the highest in Europe and the world, surpassing Finland and United States), an increase of 136.20 millions or 5.57% compares to 2,446.10 millions in 2020. Out of these transactions, 2,561.70 millions are used for goods purchases, while 20.60 millions are used for cash withdrawals. Meanwhile, 266.30 millions or 10.31% is paid by cards with a credit function, a decrease of 2.20 millions or 0.82% compares to 268.50 millions in 2020. 2,303.90 millions card payment transactions are paid by cards with debit function, an increase of 137.90 millions or 6.37% compares to 2,166.00 millions in 2020. 11.8 millions is used for billings and 0.3 millions for e-money.

The total card payments for 2021 is €98.87 billions in value(€18,343 per capita, the highest in Europe), an increase of €6.66 billions or 7.22% compares to €92.21 billions in 2020. This also translates into €38.29 per card payment transaction. Out of these transactions, €15.89 billions or 16.07% is paid by cards with a credit function, an increase of €0.17 billions or 1.08% compares to €15.72 billions in 2020. €81.67 billions in value is paid by debit cards, an increase of €6.39 billions or 8.49% compares to €75.28 billions in 2020. €1.28 billions is used for billings and €0.03 billions for e-money.

At end-2019, there were 166,170 point-of-sale terminals that accepted BankAxept cards, in 107,286 retail outlets and other merchant locations.

Note: For the purpose of comparison with other European countries, the original figures in NOK is converted into EUR with 1 EUR = 10.16 NOK rate(based on 2021 annual average conversion rate).

Total Card Payments in Value(NOK)
The total card payments for 2021 is NOK1,004.5 billions in value(NOK186,364 per capita), an increase of NOK67.6 billions or 7.22% compares to NOK936.9 billions in 2020. This also translates into NOK388.99 per card payment transaction. Out of these transactions, NOK161.4 billions or 16.07% is paid by cards with a credit function, an increase of NOK1.7 billions or 1.06% compares to NOK159.7 billions in 2020. NOK829.8 billions in value is paid by debit cards, an increase of NOK65.0 billions or 8.50% compares to NOK764.8 billions in 2020. NOK13.0 billions is used for billings and NOK0.3 billions for e-money.

Credit Cards in Norway 2019-2020

As of 2020, Norway has a population of 5.37 millions with a GDP(gross domestic product) of €318.00 billions(NOK3,410 billions). This translates into €59,236(NOK635,009) of GDP per capita, one of the highest in Europe besides Luxembourg.

As at 31st December 2020, there are 12,905,000 payment cards issued in Norway(2.40 cards per capita, one of the highest in Europe besides United Kingdom), a decrease of 772,000 or 5.64% compares to 13,677,000 in 2019. Many cards have more than one payment function, e.g. BankAxept combined with Visa or MasterCard. There were thus almost 20,189,000 payment functions on the total 12,905,000 cards issued. There are 5,296,000 cards with credit function in Norway as at 31st December 2020, a decrease of 1,084,000 or 15.52% compares to 6,344,000 in 2019. Cards with debit function decrease by 235,000 or 1.60% to 14,495,000 in 2020, compares to 14,730,000 in 2019.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2020, there are 2,446.10 millions of card payment transactions in Norway(455.51 transactions per capita, one of the highest in Europe and the world, surpassing Finland and United States), a decrease of 148.80 millions or 5.73% compares to 2,594.90 millions in 2019. Out of these transactions, 2,423.20 millions are used for goods purchases, while 23.00 millions are used for cash withdrawals. Meanwhile, 268.50 millions or 10.98% is paid by cards with a credit function, a decrease of 40.20 millions or 13.02% compares to 308.70 millions in 2019. 2,166.00 millions card payment transactions are paid by cards with debit function, a decrease of 102.80 millions or 4.53% compares to 2,268.80 millions in 2019. 11.5 millions is used for billings and 0.3 millions for e-money.

The total card payments for 2020 is €87.40 billions in value(€16,276 per capita, the highest in Europe), a decrease of €4.65 billions or 5.05% compares to €92.05 billions in 2019. This also translates into €35.73 per card payment transaction. Out of these transactions, €14.90 billions or 17.05% is paid by cards with a credit function, a decrease of €3.27 billions or 18.00% compares to €18.17 billions in 2019. €71.34 billions in value is paid by debit cards, a decrease of €0.59 billions or 0.82% compares to €71.93 billions in 2019. €1.16 billions is used for billings and €0.02 billions for e-money.

At end-2019, there were 166,170 point-of-sale terminals that accepted BankAxept cards, in 107,286 retail outlets and other merchant locations.

Note: For the purpose of comparison with other European countries, the original figures in NOK is converted into EUR with 1 EUR = 10.72 NOK rate(based on 2020 annual average conversion rate).

Total Card Payments in Value(NOK)
The total card payments for 2020 is NOK936.9 billions in value(NOK174,469 per capita), a decrease of NOK49.9 billions or 5.06% compares to NOK986.8 billions in 2019. This also translates into NOK382.99 per card payment transaction. Out of these transactions, NOK159.7 billions or 17.05% is paid by cards with a credit function, a decrease of NOK35.1 billions or 18.02% compares to NOK194.8 billions in 2019. NOK764.8 billions in value is paid by debit cards, a decrease of NOK6.3 billions or 0.82% compares to NOK771.1 billions in 2019. NOK12.4 billions is used for billings and NOK0.2 billions for e-money.

Credit Cards in Norway 2018-2019

As of 2019, Norway has a population of 5.33 millions with a GDP(gross domestic product) of €362.23 billions(NOK3,568 billions). This translates into €67,960(NOK669,418) of GDP per capita, one of the highest in Europe besides Luxembourg.

As at 31st December 2019, there are 13,677,000 payment cards issued in Norway(2.57 cards per capita, one of the highest in Europe besides United Kingdom), an increase of 403,000 or 3.04% compares to 13,274,000 in 2018. Many cards have more than one payment function, e.g. BankAxept combined with Visa or MasterCard. There were thus almost 21,487,000 payment functions on the total 13,677,000 cards issued. There are 6,344,000 cards with credit function in Norway as at 31st December 2019, an increase of 18,000 or 0.28% compares to 6,326,000 in 2018. Cards with debit function increase by 569,000 or 4.02% to 14,730,000 in 2019, compares to 14,161,000 in 2018.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2019, there are 2,594.90 millions of card payment transactions in Norway(486.85 transactions per capita, one of the highest in Europe and the world, surpassing Finland and United States), an increase of 119.10 millions or 4.81% compares to 2,475.80 millions in 2018. Out of these transactions, 2,554.40 millions are used for goods purchases, while 40.60 millions are used for cash withdrawals. Meanwhile, 308.70 millions or 11.90% is paid by cards with a credit function, an increase of 44.40 millions or 16.80% compares to 264.30 millions in 2018. 2,268.80 millions card payment transactions are paid by cards with debit function, an increase of 78.10 millions or 3.57% compares to 2,190.70 millions in 2018. 17.1 millions is used for billings and 0.3 millions for e-money.

The total card payments for 2019 is €100.18 billions in value(€18,795 per capita, the highest in Europe), an increase of €3.24 billions or 3.34% compares to €96.94 billions in 2018. This also translates into €38.61 per card payment transaction. Out of these transactions, €19.78 billions or 19.74% is paid by cards with a credit function, an increase of €2.72 billions or 15.95% compares to €17.06 billions in 2018. €78.28 billions in value is paid by debit cards, an increase of €0.86 billions or 1.11% compares to €77.42 billions in 2018. €2.10 billions is used for billings and €0.02 billions for e-money.

At end-2019, there were 166,170 point-of-sale terminals that accepted BankAxept cards, in 107,286 retail outlets and other merchant locations.

Note: For the purpose of comparison with other European countries, the original figures in NOK is converted into EUR with 1 EUR = 9.85 NOK rate(based on 2019 annual average conversion rate).

Total Card Payments in Value(NOK)
The total card payments for 2019 is NOK986.8 billions in value(NOK185,141 per capita), an increase of NOK31.6 billions or 3.34% compares to NOK954.9 billions in 2018. This also translates into NOK380.28 per card payment transaction. Out of these transactions, NOK194.8 billions or 19.74% is paid by cards with a credit function, an increase of NOK26.8 billions or 15.95% compares to NOK168.0 billions in 2018. NOK771.1 billions in value is paid by debit cards, an increase of NOK8.5 billions or 1.11% compares to NOK762.6 billions in 2018. NOK20.7 billions is used for billings and NOK0.2 billions for e-money.

Credit Cards in Norway 2017-2018

As of 2018, Norway has a population of 5.30 millions with a GDP(gross domestic product) of €367.81 billions(NOK3,531 billions). This translates into €69,398(NOK666,226) of GDP per capita, one of the highest in Europe besides Luxembourg.

As at 31st December 2018, there are 13,274,000 payment cards issued in Norway(2.50 cards per capita, one of the highest in Europe besides United Kingdom), a decrease of 2,481,000 or 15.75% compares to 15,755,000 in 2017. Many cards have more than one payment function, e.g. BankAxept combined with Visa or MasterCard. There were thus almost 20,988,000 payment functions on the total 13,274,000 cards issued. There are 6,326,000 cards with credit function in Norway as at 31st December 2018, a decrease of 538,000 or 7.84% compares to 6,864,000 in 2017. Cards with debit function decrease by 3,904,000 or 21.61% to 14,161,000 in 2018, compares to 18,065,000 in 2017.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2018, there are 2,475.80 millions of card payment transactions in Norway(467.13 transactions per capita, one of the highest in Europe and the world, surpassing Finland and United States), an increase of 113.60 millions or 4.81% compares to 2,362.20 millions in 2017. Out of these transactions, 2,429.00 millions are used for goods purchases, while 46.80 millions are used for cash withdrawals. Meanwhile, 264.30 millions or 10.68% is paid by cards with a credit function, an increase of 23.10 millions or 9.58% compares to 241.20 millions in 2017. 2,190.70 millions card payment transactions are paid by cards with debit function, an increase of 91.00 millions or 4.33% compares to 2,099.70 millions in 2017. 20.4 millions is used for billings and 0.4 millions for e-money.

The total card payments for 2018 is €99.47 billions in value(€18,768 per capita, the highest in Europe), an increase of €0.96 billions or 0.97% compares to €98.51 billions in 2017. This also translates into €40.18 per card payment transaction. Out of these transactions, €17.50 billions or 17.59% is paid by cards with a credit function, an increase of €0.55 billions or 3.24% compares to €16.95 billions in 2017. €79.44 billions in value is paid by debit cards, an increase of €0.47 billions or 0.60% compares to €78.97 billions in 2017. €2.50 billions is used for billings and €0.03 billions for e-money.

At end-2018, there were 163,219 point-of-sale terminals that accepted BankAxept cards, in 107,085 retail outlets and other merchant locations.

Note: For the purpose of comparison with other European countries, the original figures in NOK is converted into EUR with 1 EUR = 9.60 NOK rate(based on 2018 annual average conversion rate).

Total Card Payments in Value(NOK)
The total card payments for 2018 is NOK954.9 billions in value(NOK181,170 per capita), an increase of NOK9.2 billions or 0.97% compares to NOK945.7 billions in 2017. This also translates into NOK385.69 per card payment transaction. Out of these transactions, NOK168.0 billions or 17.59% is paid by cards with a credit function, an increase of NOK5.3 billions or 3.26% compares to NOK162.7 billions in 2017. NOK762.6 billions in value is paid by debit cards, an increase of NOK4.5 billions or 0.59% compares to NOK758.1 billions in 2017. NOK24.0 billions is used for billings and NOK0.2 billions for e-money.

Credit Cards in Norway 2016-2017

As of 2017, Norway has a population of 5.26 millions with a GDP(gross domestic product) of €354.13 billions(NOK3,304 billions). This translates into €67,324(NOK628,137) of GDP per capita, one of the highest in Europe besides Luxembourg.

As at 31st December 2017, there are 15,755,000 payment cards issued in Norway(2.996 cards per capita, one of the highest in Europe besides United Kingdom), an increase of 914,000 or 6.16% compares to 14,841,000 in 2016. Many cards have more than one payment function, e.g. BankAxept combined with Visa or MasterCard. There were thus almost 25,381,000 payment functions on the total 15,755,000 cards issued. There are 6,864,000 cards with credit function in Norway as at 31st December 2017, an increase of 408,000 or 6.32% compares to 6,456,000 in 2016. Cards with debit function increase by 1,288,000 or 7.68% to 18,065,000 in 2017, compares to 16,777,000 in 2016.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2017, there are 2,362.20 millions of card payment transactions in Norway(449.09 transactions per capita, one of the highest in Europe and the world, surpassing Finland and United States), an increase of 180.10 millions or 8.25% compares to 2,182.10 millions in 2016. Out of these transactions, 2,309.10 millions are used for goods purchases, while 53.10 millions are used for cash withdrawals. Meanwhile, 241.2 millions or 10.21% is paid by cards with a credit function, an increase of 39.40 millions or 19.52% compares to 201.80 millions in 2016. 2,099.70 millions card payment transactions are paid by cards with debit function, an increase of 140.30 millions or 7.16% compares to 1,959.40 millions in 2016. 20.9 millions is used for billings and 0.4 millions for e-money.

The total card payments for 2017 is €101.36 billions in value(€19,270 per capita, the highest in Europe), an increase of €5.87 billions or 6.15% compares to €95.49 billions in 2016. This also translates into €42.91 per card payment transaction. Out of these transactions, €17.44 billions or 17.21% is paid by cards with a credit function, an increase of €2.39 billions or 15.88% compares to €15.05 billions in 2016. €81.25 billions in value is paid by debit cards, an increase of €3.39 billions or 4.35% compares to €77.86 billions in 2016. €2.65 billions is used for billings and €0.03 billions for e-money.

At end-2017, there were 162,585 point-of-sale terminals that accepted BankAxept cards, in 108,684 retail outlets and other merchant locations.

Note: For the purpose of comparison with other European countries, the original figures in NOK is converted into EUR with 1 EUR = 9.33 NOK rate(based on 2017 annual average conversion rate).

Total Card Payments in Value(NOK)
The total card payments for 2017 is NOK945.7 billions in value(NOK179,791 per capita), an increase of NOK54.8 billions or 6.15% compares to NOK890.9 billions in 2016. This also translates into NOK400.35 per card payment transaction. Out of these transactions, NOK162.7 billions or 17.20% is paid by cards with a credit function, an increase of NOK22.3 billions or 15.88% compares to NOK140.4 billions in 2016. NOK758.1 billions in value is paid by debit cards, an increase of NOK31.7 billions or 4.36% compares to NOK726.4 billions in 2016. NOK24.7 billions is used for billings and NOK0.3 billions for e-money.

Quarterly Norway Credit Card Statistics 2017

As of 31st March 2017, there are 6,183,000 charge and credit cards in Norway, generating 61.739 million transactions for Quarter 1, 2017(January, February and March). NOK40.782 billions is recorded from the transactions which made up of NOK34.596 billion for purchases, NOK5.461 billions for cash advances from ATM and the rest is cash advances from retailers. The total value has decreased by NOK2.045 billions or 4.78% compares to Q4 2016, which is in accordance with the decrease in number of transactions.

As of 30th June 2017, there are 6,132,000 charge and credit cards in Norway, generating 69.364 million transactions for Quarter 2, 2017(April, May and Jun). NOK46.078 billions is recorded from the transactions which made up of NOK39.619 billion for purchases, NOK5.706 billions for cash advances from ATM and the rest is cash advances from retailers. The total value has increased by NOK5.296 billions or 12.99% compares to Q1 2017, which is in accordance with the increase in number of transactions. For the 6 months ended 30th June 2017, a total of 131.103 millions charge and credit cards transactions recorded, generating NOK86.860 billions in value.

As of 30th September 2017, there are 5,671,000 charge and credit cards in Norway, generating 55.741 million transactions for Quarter 3, 2017(July, August and September). NOK41.017 billions is recorded from the transactions which made up of NOK25.156 billion for purchases, NOK4.549 billions for cash advances from ATM and the rest is cash advances from retailers. The total value has decreased by NOK5.061 billions or 10.98% compares to Q2 2017, which is in accordance with the decrease in number of transactions. For the 9 months ended 30th September 2017, a total of 186.844 millions charge and credit cards transactions recorded, generating NOK127.877 billions in value.

As of 31st December 2017, there are 5,547,000 charge and credit cards in Norway, generating 57.784 million transactions for Quarter 4, 2017(October, November and December). NOK43.010 billions is recorded from the transactions which made up of NOK35.485 billion for purchases, NOK6.716 billions for cash advances from ATM and the rest is cash advances from retailers. The total value has increased by NOK1.993 billions or 4.86% compares to Q3 2017, which is in accordance with the increase in number of transactions. For the 12 months ended 31st December 2017, a total of 242.585 millions charge and credit cards transactions recorded, generating NOK168.894 billions in value.

Based on FNO figures, which made up 60% to 70% of credit cards markets in Norway.
This quarterly report is not comparable to the yearly report due to different sources.

Credit Cards in Norway 2015-2016

As of 2016, Norway has a population of 5.21 millions with a GDP(gross domestic product) of €335.52 billions(NOK3,117 billions). This translates into €64,400(NOK598,273) of GDP per capita, one of the highest in Europe besides Luxembourg.

As at 31st December 2016, there are 14,841,000 payment cards issued in Norway(2.849 cards per capita, one of the highest in Europe besides United Kingdom), an increase of 137,000 or 0.93% compares to 14,704,000 in 2015. Many cards have more than one payment function, e.g. BankAxept combined with Visa or MasterCard. There were thus almost 23,791,000 payment functions on the total 14,841,000 cards issued. There are 6,456,000 cards with credit function in Norway as at 31st December 2016, an increase of 271,000 or 4.38% compares to 6,185,000 in 2015. Cards with debit function increase by 225,000 or 1.36% to 16,777,000 in 2016, compares to 16,552,000 in 2015.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2016, there are 2,182.10 millions of card payment transactions in Norway(418.83 transactions per capita, one of the highest in Europe and the world, surpassing Finland and United States), an increase of 161.30 millions or 7.98% compares to 2,020.80 millions in 2015. Out of these transactions, 2,121.20 millions are used for goods purchases, while 60.90 millions are used for cash withdrawals. Meanwhile, 201.80 millions or 9.25% is paid by cards with a credit function, an increase of 22.60 millions or 12.61% compares to 179.20 millions in 2015. 1,959.40 millions card payment transactions are paid by cards with debit function, an increase of 139.30 millions or 7.65% compares to 1,820.10 millions in 2015. 20.3 millions is used for billings and 0.6 millions for e-money.

The total card payments for 2016 is €95.90 billions in value(€18,407 per capita, the highest in Europe), an increase of €3.83 billions or 4.16% compares to €92.07 billions in 2015. This also translates into €43.95 per card payment transaction. Out of these transactions, €15.11 billions or 15.76% is paid by cards with a credit function, an increase of €1.03 billions or 7.32% compares to €14.08 billions in 2015. €78.19 billions in value is paid by debit cards, an increase of €2.85 billions or 3.78% compares to €75.34 billions in 2015. €2.56 billions is used for billings and €0.03 billions for e-money.

At end-2016, there were 156,891 point-of-sale terminals that accepted BankAxept cards, in 115,750 retail outlets and other merchant locations.

Note: For the purpose of comparison with other European countries, the original figures in NOK is converted into EUR with 1 EUR = 9.29 NOK rate(based on 2016 annual average conversion rate).

Total Card Payments in Value(NOK)
The total card payments for 2016 is NOK889.9 billions in value(NOK170,806 per capita), an increase of NOK34.6 billions or 4.05% compares to NOK855.3 billions in 2015. This also translates into NOK407.82 per card payment transaction. Out of these transactions, NOK140.4 billions or 15.78% is paid by cards with a credit function, an increase of NOK9.6 billions or 7.34% compares to NOK130.8 billions in 2015. NOK725.4 billions in value is paid by debit cards, an increase of NOK25.5 billions or 3.64% compares to NOK699.9 billions in 2015. NOK23.8 billions is used for billings and NOK0.3 billions for e-money.

Quarterly Norway Credit Card Statistics 2016

As of 31st March 2016, there are 6,214,000 charge and credit cards in Norway, generating 53.016 million transactions for Quarter 1, 2016(January, February and March). NOK36.967 billions is recorded from the transactions which made up of NOK31.010 billion for purchases, NOK5.320 billions for cash advances from ATM and the rest is cash advances from retailers. The total value has decreased by NOK4.091 billions or 9.96% compares to Q4 2015, which is in accordance with the decrease in number of transactions.

As of 30th June 2016, there are 6,307,000 charge and credit cards in Norway, generating 60.968 million transactions for Quarter 2, 2016(April, May and Jun). NOK42.112 billions is recorded from the transactions which made up of NOK35.850 billion for purchases, NOK5.576 billions for cash advances from ATM and the rest is cash advances from retailers. The total value has increased by NOK5.145 billions or 13.92% compares to Q1 2016, which is in accordance with the increase in number of transactions. For the 6 months ended 30th June 2016, a total of 113.984 millions charge and credit cards transactions recorded, generating NOK79.079 billions in value.

As of 30th September 2016, there are 6,355,000 charge and credit cards in Norway, generating 64.616 million transactions for Quarter 3, 2016(July, August and September). NOK43.903 billions is recorded from the transactions which made up of NOK36.939 billion for purchases, NOK6.206 billions for cash advances from ATM and the rest is cash advances from retailers. The total value has increased by NOK1.791 billions or 4.25% compares to Q2 2016, which is in accordance with the increase in number of transactions. For the 9 months ended 30th September 2016, a total of 178.600 millions charge and credit cards transactions recorded, generating NOK122.982 billions in value.

As of 31st December 2016, there are 6,452,000 charge and credit cards in Norway, generating 66.094 million transactions for Quarter 4, 2016(October, November and December). NOK42.827 billions is recorded from the transactions which made up of NOK36.366 billion for purchases, NOK5.649 billions for cash advances from ATM and the rest is cash advances from retailers. The total value has decreased by NOK1.076 billions or 2.45% compares to Q3 2016, despite the increase in number of transactions. For the 12 months ended 31st December 2016, a total of 244.694 millions charge and credit cards transactions recorded, generating NOK165.809 billions in value.

Based on FNO figures, which made up 60% to 70% of credit cards markets in Norway.
This quarterly report is not comparable to the yearly report due to different sources.

Credit Cards in Norway 2014-2015

As of 2015, Norway has a population of 5.17 millions with a GDP(gross domestic product) of €350.95 billions(NOK3,141 billions). This translates into €67.88 thousands(NOK607.54 thousands) of GDP per capita, one of the highest in Europe besides Luxembourg.

As at 31st December 2015, there are 14,704,000 payment cards issued in Norway(2.843 cards per capita, one of the highest in Europe besides United Kingdom), an increase of 1,006,000 or 7.34% compares to 13,698,000 in 2014. Many cards have more than one payment function, e.g. BankAxept combined with Visa or MasterCard. There were thus almost 23,464,000 payment functions on the total 14,704,000 cards issued. There are 6,185,000 cards with credit function in Norway as at 31st December 2015, an increase of 681,000 or 12.37% compares to 5,504,000 in 2014. Cards with debit function increase by 902,000 or 5.76% to 16,552,000 in 2015, compares to 15,650,000 in 2014.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2015, there are 2,020.80 millions of card payment transactions in Norway(390.87 transactions per capita, one of the highest in Europe and the world, surpassing Finland and United States), an increase of 127.90 millions or 6.76% compares to 1,892.90 millions in 2014. Out of these transactions, 1,951.60 millions are used for goods purchases, while 69.10 millions are used for cash withdrawals. Meanwhile, 179.20 millions or 8.87% is paid by cards with a credit function, an increase of 19.20 millions or 12.00% compares to 160.00 millions in 2014. This is in accordance to the increase in number of credit cards issued. 1,820.10 millions card payment transactions are paid by cards with debit function, an increase of 110.20 millions or 6.44% compares to 1,709.90 millions in 2014. This is inline with the growth in number of debit cards in 2014. 20.2 millions is used for billings and 1.1 millions for e-money.

The total card payments for 2015 is €95.55 billions in value(€18.48 thousands per capita, the highest in Europe), an increase of €4.53 billions or 4.98% compares to €91.02 billions in 2014. This also translates into €47.29 per card payment transaction. Out of these transactions, €14.61 billions or 15.29% is paid by cards with a credit function, an increase of €1.27 billions or 9.52% compares to €13.34 billions in 2014. €78.20 billions in value is paid by debit cards, an increase of €3.35 billions or 4.48% compares to €74.85 billions in 2014. €2.69 billions is used for billings and €0.04 billions for e-money.

At end-2015, there were 154,707 point-of-sale terminals that accepted BankAxept cards, in 114,227 retail outlets and other merchant locations.

Note: For the purpose of comparison with other European countries, the original figures in NOK is converted into EUR with 1 EUR = 8.95 NOK rate(based on 2015 annual average conversion rate).

Total Card Payments in Value(NOK)
The total card payments for 2015 is NOK855.3 billions in value(NOK165.44 thousands per capita), an increase of NOK40.7 billions or 5.00% compares to NOK814.6 billions in 2014. This also translates into NOK423.22 per card payment transaction. Out of these transactions, NOK130.8 billions or 15.29% is paid by cards with a credit function, an increase of NOK11.4 billions or 9.55% compares to NOK119.4 billions in 2014. NOK699.9 billions in value is paid by debit cards, an increase of NOK30.0 billions or 4.48% compares to NOK669.9 billions in 2014. NOK24.1 billions is used for billings and NOK0.4 billions for e-money.

Quarterly Norway Credit Card Statistics 2015

As of 31st March 2015, there are 6,013,000 charge and credit cards in Norway, generating 44.557 million transactions for Quarter 1, 2015(January, February and March). NOK34.564 billions is recorded from the transactions which made up of NOK28.917 billion for purchases, NOK4.902 billions for cash advances from ATM and the rest is cash advances from retailers.

As of 30th June 2014, there are 6,157,000 charge and credit cards in Norway, generating 50.609 million transactions for Quarter 2, 2015(April, May and June). NOK38.192 billions is recorded from the transactions which made up of NOK32.126 billion for purchases, NOK5.372 billions for cash advances from ATM and the rest is cash advances from retailers. The total value has increased by NOK3.628 billions or 10.50% compares to Q1, 2015, which is in accordance with the increase in number of transactions. For the 6 months ended 30th June 2015, NOK72.756 billions recorded for total credit card transactions.

As of 30th September 2015, there are 6,177,000 charge and credit cards in Norway, generating 55.790 million transactions for Quarter 3, 2015(July, August and September). NOK39.920 billions is recorded from the transactions which made up of NOK33.248 billion for purchases, NOK5.943 billions for cash advances from ATM and the rest is cash advances from retailers. The total value has increased by only NOK1.728 billions or 4.52% compares to Q2, 2015, which is in accordance with the increase in number of transactions. For the 9 months ended 30th September 2015, NOK112.676 billions recorded for total credit card transactions.

As of 31st December 2015, there are 6,227,000 charge and credit cards in Norway, generating 57.830 million transactions for Quarter 4, 2015(October, November and December). NOK41.058 billions is recorded from the transactions which made up of NOK34.01 billion for purchases, NOK5.562 billions for cash advances from ATM and the rest is cash advances from retailers. The total value has increased by only NOK1.138 billions or 2.85% compares to Q3, 2015, which is in accordance with the increase in number of transactions. For the 12 months ended 31st December 2015, 208.786 millions charge and credit cards transactions is recorded, generating NOK153.734 billions. NOK128.301 billions is for purchases and NOK21.779 billions is for cash advances from ATM.

Based on FNO figures, which made up 60% to 70% of credit cards markets in Norway.
This quarterly report is not comparable to the yearly report due to different sources.

Credit Cards in Norway 2013-2014

As of 2014, Norway has a population of 5.11 millions with a GDP(gross domestic product) of €377.72 billions(NOK3,154 billions). This translates into €73.92 thousands(NOK617.22 thousands) of GDP per capita, one of the highest in Europe besides Luxembourg.

As at 31st December 2014, there are 13,698,000 payment cards issued in Norway(2.681 cards per capita, one of the highest in Europe besides United Kingdom), an increase of 1,072,000 or 8.49% compares to 12,626,000 in 2013. Many cards have more than one payment function, e.g. BankAxept combined with Visa or MasterCard. There were thus almost 21,988,000 payment functions on the total 13,698,000 cards issued. There are 5,504,000 cards with credit function in Norway as at 31st December 2014, an increase of 450,000 or 8.91% compares to 5,054,000 in 2013. Cards with debit function increase by 1,201,000 or 8.31% to 15,650,000 in 2014, compares to 14,449,000 in 2013.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2014, there are 1,892.90 millions of card payment transactions in Norway(370.43 transactions per capita, one of the highest in Europe and the world, surpassing Finland and United States), an increase of 140.60 millions or 8.02% compares to 1,752.30 millions in 2013. Out of these transactions, 1,817.30 millions are used for goods purchases, while 75.5 millions are used for cash withdrawals. Meanwhile, 160.00 millions or 8.45% is paid by cards with a credit function, an increase of 18.80 millions or 13.31% compares to 141.20 millions in 2013. This is in accordance to the increase in number of credit cards issued. 1,709.90 millions card payment transactions are paid by cards with debit function, an increase of 120.70 millions or 7.60% compares to 1,589.20 millions in 2013. This is inline with the growth in number of debit cards in 2014. 21.6 millions is used for billings and 1.3 millions for e-money.

The total card payments for 2014 is €97.56 billions in value(€19.09 thousands per capita, the highest in Europe), an increase of €4.71 billions or 5.07% compares to €92.85 billions in 2013. This also translates into €51.54 per card payment transaction. Out of these transactions, €14.30 billions or 14.66% is paid by cards with a credit function, an increase of €1.17 billions or 8.91% compares to €13.13 billions in 2013. €80.23 billions in value is paid by debit cards, an increase of €3.43 billions or 4.47% compares to €76.80 billions in 2013. €2.98 billions is used for billings and €0.05 billions for e-money.

At end-2014, there were 149,817 point-of-sale terminals that accepted BankAxept cards, in 111,401 retail outlets and other merchant locations.

Note: For the purpose of comparison with other European countries, the original figures in NOK is converted into EUR with 1 EUR = 8.35 NOK rate(based on 2014 annual average conversion rate).

Total Card Payments in Value(NOK)
The total card payments for 2014 is NOK814.6 billions in value(NOK159.41 thousands per capita), an increase of NOK39.3 billions or 5.07% compares to NOK775.3 billions in 2013. This also translates into NOK430.37 per card payment transaction. Out of these transactions, NOK119.4 billions or 14.66% is paid by cards with a credit function, an increase of NOK9.8 billions or 8.94% compares to NOK109.6 billions in 2013. NOK669.9 billions in value is paid by debit cards, an increase of NOK28.6 billions or 4.46% compares to NOK641.3 billions in 2013. NOK24.9 billions is used for billings and NOK0.4 billions for e-money.

Quarterly Norway Credit Card Statistics 2014

As of 31st March 2014, there are 5,668,000 charge and credit cards in Norway, generating 38.913 million transactions for Quarter 1, 2014(January, February and March). NOK30.681 billions is recorded from the transactions which made up of NOK25.352 billion for purchases, NOK4.640 billions for cash advances from ATM and the rest is cash advances from retailers.

As of 30th June 2014, there are 5,798,000 charge and credit cards in Norway, generating 45.828 million transactions for Quarter 2, 2014(April, May and June). NOK36.417 billions is recorded from the transactions which made up of NOK29.761 billion for purchases, NOK5.887 billions for cash advances from ATM and the rest is cash advances from retailers. The total value has increased by NOK5.736 billions or 18.70% compares to Q1, 2014, which is in accordance with the increase in number of transactions. For the 6 months ended 30th June 2014, NOK55.113 billions recorded for total credit card transactions.

As of 30th September 2014, there are 5,541,000 charge and credit cards in Norway, generating 45.056 million transactions for Quarter 3, 2014(July, August and September). NOK36.974 billions is recorded from the transactions which made up of NOK28.289 billion for purchases, NOK7.921 billions for cash advances from ATM and the rest is cash advances from retailers. The total value has increased by only NOK557 millions or 1.53% compares to Q2, 2014, affected by the decrease in number of credit cards. For the 9 months ended 30th September 2014, NOK83.402 billions recorded for total credit card transactions.

As of 31st December 2014, there are 5,509,000 charge and credit cards in Norway, generating 46.180 million transactions for Quarter 4, 2014(October, November and December). NOK34.967 billions is recorded from the transactions which made up of NOK28.879 billion for purchases, NOK5.239 billions for cash advances from ATM and the rest is cash advances from retailers. The total value has decreased by NOK2.007 billions or 5.43% compares to Q3, 2014, affected by the decrease in number of credit cards. For the 12 months ended 31st December 2014, 175.977 million charge and credit cards transactions is recorded, generating NOK139.039 billions. NOK112.282 billions is for purchases and NOK23.687 billions is for cash advances from ATM.

Based on FNO figures, which made up 60% to 70% of credit cards markets in Norway.
This quarterly report is not comparable to the yearly report due to different sources.

Credit Cards in Norway 2012-2013

As of 2013, Norway has a population of 5.05 millions with a GDP(gross domestic product) of €392.96 billions(NOK3,069 billions). This translates into €77.81 thousands(NOK607.72 thousands) of GDP per capita, one of the highest in Europe besides Luxembourg.

As at 31st December 2013, there are 12,626,000 payment cards issued in Norway(2.5 cards per capita, one of the highest in Europe besides United Kingdom), a small decrease of 43,000 or 0.34% compares to 12,583,000 in 2012. Many cards have more than one payment function, e.g. BankAxept combined with Visa or MasterCard. There were thus almost 20,289,000 payment functions on the total 12,626,000 cards issued. There are 5,054,000 cards with credit function in Norway as at 31st December 2013, a decrease of 549,000 or 9.80% compares to 5,603,000 in 2012. Cards with debit function increase by 829,000 or 6.09% to 14,449,000 in 2013, compares to 13,620,000 in 2012.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2013, there are 1,752.30 millions of card payment transactions in Norway(346.99 transactions per capita, one of the highest in Europe and the world, surpassing Finland and United States), an increase of 125 millions or 7.68% compares to 1,627.30 millions in 2012. Out of these transactions, 1,670.80 millions are used for goods purchases, while 81.50 millions are used for cash withdrawals. Meanwhile, 141.20 millions or 8.06% is paid by cards with a credit function, a significant increase of 22.70 millions or 19.16% compares to 118.50 millions in 2012. This is despite the decrease in number of credit cards issued. 1,589.20 millions card payment transactions are paid by cards with debit function, an increase of 101.50 millions or 6.82% compares to 1,487.70 millions in 2012. This is inline with the growth in number of debit cards in 2013. 21.0 millions is used for billings and 1.1 millions for e-money.

The total card payments for 2013 is €99.27 billions in value(€19.66 thousands per capita, the highest in Europe), an increase of €4.40 billions or 4.64% compares to €94.87 billions in 2012. This also translates into €56.65 per card payment transaction. Out of these transactions, €14.03 billions or 14.13% is paid by cards with a credit function, an increase of €1.56 billions or 12.51% compares to €12.47 billions in 2012. €82.11 billions in value is paid by debit cards, an increase of €2.76 billions or 3.48% compares to €79.35 billions in 2012. €3.07 billions is used for billings and €0.05 billions for e-money.

At end-2013, there were 141,980 point-of-sale terminals that accepted BankAxept cards, in 110,282 retail outlets and other merchant locations.

Note: For the purpose of comparison with other European countries, the original figures in NOK is converted into EUR with 1 EUR = 7.81 NOK rate(based on 2013 annual average conversion rate).

Total Card Payments in Value(NOK)
The total card payments for 2013 is NOK775.3 billions in value(NOK153.52 thousands per capita), an increase of NOK34.4 billions or 4.64% compares to NOK740.9 billions in 2012. This also translates into NOK442.45 per card payment transaction. Out of these transactions, NOK109.6 billions or 14.14% is paid by cards with a credit function, an increase of NOK12.2 billions or 12.53% compares to NOK97.4 billions in 2012. NOK641.3 billions in value is paid by debit cards, an increase of NOK21.6 billions or 3.49% compares to NOK619.7 billions in 2012. NOK24.0 billions is used for billings and NOK0.4 billions for e-money.

Quarterly Norway Credit Card Statistics 2013

As of 31st March 2013, there are 5,935,000 charge and credit cards in Norway, generating 34.783 million transactions for Quarter 1, 2013(January, February and March). NOK28.555 billions is recorded from the transactions which made up of NOK23.685 billion for purchases, NOK4.303 billions for cash advances from ATM and the rest is cash advances from retailers.

As of 30th June 2013, there are 6,202,000 charge and credit cards in Norway, generating 42.609 million transactions for Quarter 2, 2013(April, May and June). This is a significant increase of 7.826 millions or 22.50% transactions compares to Quarter 1.
NOK34.256 billions is recorded from the transactions which made up of NOK28.368 billion for purchases, NOK5.349 billions for cash advances from ATM and the rest is cash advance from retailers. The total value has increased by NOK5.701 billions or 19.96% compares to Q1, 2013, which is in accordance with the increase in number of transactions.

As of 30th September 2013, there are 5,967,000 charge and credit cards in Norway, generating 43.859 billion transactions for Quarter 3, 2013(July, August and September). NOK34.743 billions is recorded from the transactions which made up of NOK28.380 billion for purchases, NOK5.736 billions for cash advances from ATM and the rest is cash advance from retailers. For 9 months ended 30th September 2013, 121.251 million charge and credit cards transactions is recorded, generating NOK97.554 billions. NOK80.433 billions is for purchases and NOK15.388 billions is for cash advances from ATM.

As of 31st December 2013, there are 5,622,000 charge and credit cards in Norway, generating 44.920 billion transactions for Quarter 4, 2013(October, November and December). NOK34.269 billions is recorded from the transactions which made up of NOK28.649 billion for purchases, NOK5.049 billions for cash advances from ATM and the rest is cash advance from retailers. For 12 months ended 31st December 2013, 167.568 million charge and credit cards transactions is recorded, generating NOK132.909 billions. NOK109.960 billions is for purchases and NOK20.649 billions is for cash advances from ATM.

Based on FNO figures, which made up 60% to 70% of credit cards markets in Norway.
This quarterly report is not comparable to the yearly report due to different sources.

Credit Cards in Norway 2011-2012

As of 2012, Norway has a population of 4.99 millions with a GDP(gross domestic product) of €396.92 billions(NOK2,965 billions). This translates into €79.54 thousands(NOK594.19 thousands) of GDP per capita, one of the highest in Europe besides Luxembourg.

As at 31st December 2012, there are 12,583,000 payment cards issued in Norway(2.522 cards per capita, one of the highest in Europe besides United Kingdom), a small increase of 270,000 or 2.19% compares to 12,313,000 in 2011. Many cards have more than one payment function, e.g. BankAxept combined with Visa or MasterCard. There were thus almost 19,795,000 payment functions on the total 12,583,000 cards issued. There are 5,603,000 cards with credit function in Norway as at 31st December 2012, an increase of 313,000 or 5.92% compares to 5,290,000 in 2011. Cards with debit function increase marginally by 56,000 or 0.41% to 13,620,000 in 2012, compares to 13,564,000 in 2011.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2012, there are 1,627.30 millions of card payment transactions in Norway(326.11 transactions per capita, one of the highest in Europe and the world, surpassing Finland and United States), an increase of 134.40 millions or 9.00% compares to 1,492.90 millions in 2011. Out of these transactions, 1,540.40 millions are used for goods purchases, while 86.90 millions are used for cash withdrawals. Meanwhile, 118.5 millions or 7.28% is paid by cards with a credit function, a significant increase of 21.2 millions or 21.79% compares to 97.3 millions in 2011. This is inline with the increase in number of credit cards issued. 1,487.70 millions card payment transactions are paid by cards with debit function, an increase of 112.30 millions or 8.16% compares to 1,375.40 millions in 2011. This is despite the slower growth in number of debit cards in 2012. 20.8 millions is used for billings and 0.2 millions for e-money.

The total card payments for 2012 is €99.18 billions in value(€19.88 thousands per capita, the highest in Europe), an increase of €6.22 billions or 6.69% compares to €92.96 billions in 2011. This also translates into €60.95 per card payment transaction. Out of these transactions, €13.04 billions or 13.15% is paid by cards with a credit function, an increase of €1.90 billions or 17.06% compares to €11.14 billions in 2011. €82.96 billions in value is paid by debit cards, an increase of €4.04 billions or 5.12% compares to €78.92 billions in 2011. €3.16 billions is used for billings and €0.01 billions for e-money.

At end-2012, there were 138,034 point-of-sale terminals that accepted BankAxept cards, in 105,726 retail outlets and other merchant locations.

Note: For the purpose of comparison with other European countries, the original figures in NOK is converted into EUR with 1 EUR = 7.47 NOK rate(based on 2012 annual average conversion rate).

Total Card Payments in Value(NOK)
The total card payments for 2012 is NOK740.9 billions in value(NOK148.48 thousands per capita), an increase of NOK46.5 billions or 6.70% compares to NOK694.4 billions in 2011. This also translates into NOK455.29 per card payment transaction. Out of these transactions, NOK97.4 billions or 13.15% is paid by cards with a credit function, an increase of NOK14.2 billions or 17.07% compares to NOK83.2 billions in 2011. NOK619.7 billions in value is paid by debit cards, an increase of NOK30.2 billions or 5.12% compares to NOK589.5 billions in 2011. NOK23.6 billions is used for billings and NOK0.1 billions for e-money.

Credit Cards Fraud in Norway
In 2012, card fraud situation in Norway has been increasing. According to FNO, banks recorded NOK 135.15m in losses in 2012(about 0.02% of total turnover for Norwegian payment cards), an increase of NOK 12.43m or 10.13% compares to NOK 122.72m in 2011. This is mainly connected with misuse of counterfeit cards outside Norway(with credit card information stolen by, for example, “skimming” from the card’s magnetic stripe). However, there are fewer card fraud losses of this type in Norway as Norwegian POS terminals and ATMs register cards by reading a chip. Chips are more difficult to counterfeit than magnetic stripes and all Norwegian payment cards have been chip cards since the end of 2011.
Fraud losses where card information is used without the card being physically present(online/internet transaction) amounted to NOK 35.7m in 2012, an increase of NOK 11.51m or 47.58% compares to NOK 24.19m in 2011.

Credit Cards in Norway 2010-2011

As of 2011, Norway has a population of 4.92 millions with a GDP(gross domestic product) of €358.41 billions(NOK2,792 billions). This translates into €72.85 thousands(NOK567.48 thousands) of GDP per capita, one of the highest in Europe besides Luxembourg.

As at 31st December 2011, there are 12,313,000 payment cards issued in Norway(2.503 cards per capita, one of the highest in Europe besides United Kingdom), a small increase of 123,000 or 1.01% compares to 12,190,000 in 2010. Many cards have more than one payment function, e.g. BankAxept combined with Visa or MasterCard. There were thus almost 19,447,000 payment functions on the total 12,313,000 cards issued. There are 5,290,000 cards with credit function in Norway as at 31st December 2011, a decrease of 229,000 or 4.15% compares to 5,519,000 in 2010. Cards with debit function increase by 596,000 or 4.6% to 13,564,000 in 2011, compares to 12,968,000 in 2010.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2011, there are 1,492.90 millions of card payment transactions in Norway(302.82 transactions per capita, one of the highest in Europe and the world, surpassing Finland and United States), an increase of 124.10 millions or 9.07% compares to 1,368.80 millions in 2010. Out of these transactions, 1,400.60 millions are used for goods purchases, while 91.50 millions are used for cash withdrawals. Meanwhile, 97.3 millions or 6.52% is paid by cards with a credit function, a significant increase of 18.2 millions or 23.01% compares to 79.1 millions in 2010. This is despite the decrease in number of credit cards issued. 1,375.40 millions card payment transactions are paid by cards with debit function, an increase of 104.80 millions or 8.25% compares to 1,270.60 millions in 2010. This is despite the slower growth in number of debit cards in 2011. 19.5 millions is used for billings.

The total card payments for 2011 is €89.14 billions in value(€18.12 thousands per capita, the highest in Europe), an increase of €5.22 billions or 6.22% compares to €83.92 billions in 2010. This also translates into €59.71 per card payment transaction. Out of these transactions, €10.68 billions or 12.08% is paid by cards with a credit function, an increase of €1.45 billions or 15.71% compares to €9.23 billions in 2010. €75.67 billions in value is paid by debit cards, an increase of €3.6 billions or 5% compares to €72.07 billions in 2010. €2.79 billions is used for billings.

At end-2011, there were 130,397 point-of-sale terminals that accepted BankAxept cards, in 100,758 retail outlets and other merchant locations.

Note: For the purpose of comparison with other European countries, the original figures in NOK is converted into EUR with 1 EUR = 7.79 NOK rate(based on 2011 annual average conversion rate).

Total Card Payments in Value(NOK)
The total card payments for 2011 is NOK694.4 billions in value(NOK141.14 thousands per capita), an increase of NOK40.7 billions or 6.23% compares to NOK653.7 billions in 2010. This also translates into NOK465.13 per card payment transaction. Out of these transactions, NOK83.2 billions or 11.98% is paid by cards with a credit function, an increase of NOK11.3 billions or 15.72% compares to NOK71.9 billions in 2010. NOK589.5 billions in value is paid by debit cards, an increase of NOK28.1 billions or 5.01% compares to NOK561.4 billions in 2010. NOK21.7 billions is used for billings.

Credit Cards Fraud in Norway
In 2011, card fraud situation in Norway has been improving. According to FNO, banks recorded NOK 125.7m in losses connected with misuse of payment cards in 2011, a decrease of NOK 74.3m or 37.15% compares to NOK 200m in 2010. There was a particular decline in “skimming”, i.e. card fraud where data from the magnetic stripe is copied. Main reasons for the decline in card fraud, according to FNO, are the increased use of chips, regional blocking, mobile notification and effective police work. Losses in 2011 are primarily due to card data stolen in Norway and used on counterfeit cards outside Norway. Many of these losses are also due to lost or stolen cards that are misused with PIN codes in Norway.


Credit Cards in Norway 2009-2010

As of 2010, Norway has a population of 4.87 millions with a GDP(gross domestic product) of €323.35 billions(NOK2,590 billions). This translates into €66.40 thousands(NOK513.83 thousands) of GDP per capita, one of the highest in Europe besides Luxembourg.

As at 31st December 2010, there are 12,190,000 payment cards issued in Norway(2.503 cards per capita, one of the highest in Europe besides United Kingdom), an increase of 546,000 or 4.69% compares to 11,644,000 in 2009. Many cards have more than one payment function, e.g. BankAxept combined with Visa or MasterCard. There were thus almost 19,015,000 payment functions on the total 12,190,000 cards issued. There are 5,519,000 cards with credit function in Norway as at 31st December 2010, a small increase of 13,000 or 0.24% compares to 5,506,000 in 2009. Cards with debit function increase significantly by 1,179,000 or 10% to 12,968,000 in 2010 compares to 11,789,000 in 2009.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2010, there are 1,368.80 millions of card payment transactions in Norway(281.07 transactions per capita, one of the highest in Europe and the world, surpassing Finland and United States), an increase of 109.10 millions or 8.66% compares to 1,259.7 millions in 2009. Out of these transactions, 1,273.50 millions are used for goods purchases, while 95.30 millions are used for cash withdrawals. Meanwhile, 79.1 millions or 5.78% is paid by cards with a credit function, a significant increase of 12.9 millions or 19.49% compares to 66.2 millions in 2009. This is despite the stagnant growth in number of credit cards issued. 1,270.60 millions card payment transactions are paid by cards with debit function, an increase of 98.5 millions or 8.40% compares to 1,172.10 millions in 2009. This is inline with the 9.12% growth in number of debit cards in 2010. 19.1 millions is used for billings.

The total card payments for 2010 is €81.61 billions in value(€16.76 thousands per capita, the highest in Europe), an increase of €3.57 billions or 4.57% compares to €78.04 billions in 2009. This also translates into €59.6 per card payment transaction. Out of these transactions, €8.98 billions or 11% is paid by cards with a credit function, an increase of €0.69 billions or 8.32% compares to €8.29 billions in 2009. €70.09 billions in value is paid by debit cards, an increase of €3.2 billions or 4.78% compares to €66.89 billions in 2009. €2.56 billions is used for billings.

At end-2010, there were 125,684 point-of-sale terminals that accepted BankAxept cards at 97,722 different sites, that is in shops and on the premises of other payees. The market may soon be nearing saturation, since the increase in the number of installed terminals has been moderate in the past few years

Norwegian payment cards with embedded mircochips and chip-enabled terminals began to appear in 2009. The changeover to chip cards continues. The purpose of chip cards is to reduce the risk that payment card data are copied onto a counterfeit card. The industry aims to phase out cards that only feature a magnetic stripe by end-2011.

Note: For the purpose of comparison with other European countries, the original figures in NOK is converted into EUR with 1 EUR = 8.01 NOK rate(based on 2010 annual average conversion rate).

Total Card Payments in Value(NOK)
The total card payments for 2010 is NOK653.7 billions in value(NOK134.23 thousands per capita), an increase of NOK28.6 billions or 4.58% compares to NOK625.1 billions in 2009. This also translates into NOK477.57 per card payment transaction. Out of these transactions, NOK71.9 billions or 11.00% is paid by cards with a credit function, an increase of NOK5.5 billions or 8.28% compares to NOK66.4 billions in 2009. NOK561.4 billions in value is paid by debit cards, an increase of NOK25.6 billions or 4.78% compares to NOK535.8 billions in 2009. NOK20.5 billions is used for billings.


Credit Cards in Norway 2008-2009

As of 2009, Norway has a population of 4.81 millions with a GDP(gross domestic product) of €278.35 billions(NOK2,430 billions). This translates into €57.35 thousands(NOK505.20 thousands) of GDP per capita, one of the highest in Europe besides Luxembourg.

As at 31st December 2009, there are 11,644,000 payment cards issued in Norway(2.42 cards per capita, one of the highest in Europe besides United Kingdom, an increase of 1,015,000 or 9.55% compares to 10,629,000 in 2008. Many cards have more than one payment function, e.g. BankAxept combined with Visa or MasterCard. There were thus almost 17,837,000 payment functions on the total 11,644,000 cards issued. There are 5,506,000 cards with credit function in Norway as at 31st December 2009, a significant increase of 1,168,000 or 26.92% compares to 4,338,000 in 2008. Cards with debit function decrease by 110,000 or 0.92% to 11,789,000 in 2009 compares to 11,899,000 in 2008.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2009, there are 1,259.70 millions of card payment transactions in Norway(261.89 transactions per capita, one of the highest in Europe and the world, surpassing Finland and United States), an increase of 77.7 millions or 6.5% compares to 1,182.00 millions in 2008. Out of these transactions, 1,159.50 millions are used for goods purchases, while 100.10 millions are used for cash withdrawals. Meanwhile, 66.20 millions or 5.26% is paid by cards with a credit function, a significant increase of 9.70 millions or 17.17% compares to 56.5 millions in 2008. This is inline with the significant increase in number of credit cards issued. 1,172.10 millions card payment transactions are paid by cards with debit function, an increase of 69.3 millions or 6.28% compares to 1,102.80 millions in 2008. This shows the 1% dropped in number of debit cards does not affect the debit function payment card transactions though. 21.4 millions is used for billings.

The total card payments for 2009 is €71.60 billions in value(€14.89 thousands per capita, the highest in Europe), an increase of €1.84 billions or 2.64% compares to €69.76 billions in 2008. This also translates into €56.84 per card payment transaction. Out of these transactions, €7.61 billions or 10.63% is paid by cards with a credit function, an increase of €0.97 billions or 14.61% compares to €6.64 billions in 2008. €61.37 billions in value is paid by debit cards, an increase of €1.13 billions or 1.88% compares to €60.24 billions in 2008. €2.62 billions is used for billings.

At end-2009, there were 122,359 point-of-sale terminals that accepted BankAxept cards at 96,152 different locations and the number has increased by approximately 10% each year over the past three years. As point-of-sale terminals become more widespread, users have increased freedom to choose the payment instrument they find most suitable.

In 2009 over 21 000 cases of payment card fraud were recorded in Norway. This resulted in losses amounting to a total of NOK 215m, an increase of 8% on 2008 (FNO 2010). In 2009, payments using Norwegian payment cards totalled NOK 646bn. In other words, fraud amounts to approximately NOK 0.3 per NOK 1000 in payments. In the UK and Australia, corresponding figures were, respectively, GBP 1 per GBP 1000 and AUD 0.3 per AUD 1000.

Note: For the purpose of comparison with other European countries, the original figures in NOK is converted into EUR with 1 EUR = 8.73 NOK rate(based on 2009 annual average conversion rate).

Total Card Payments in Value(NOK)
The total card payments for 2009 is NOK625.1 billions in value(NOK129.96 thousands per capita), an increase of NOK16.1 billions or 2.64% compares to NOK609.0 billions in 2008. This also translates into NOK496.23 per card payment transaction. Out of these transactions, NOK66.4 billions or 10.62% is paid by cards with a credit function, an increase of NOK8.4 billions or 14.48% compares to NOK58.0 billions in 2008. NOK535.8 billions in value is paid by debit cards, an increase of NOK9.9 billions or 1.88% compares to NOK525.9 billions in 2008. NOK22.9 billions is used for billings.


Credit Cards Norway 2007-2008

As of 2008, Norway has a population of 4.75 millions with a GDP(gross domestic product) of €316.91 billions(NOK2,605 billions). This translates into €66.72 thousands(NOK548.42 thousands) of GDP per capita, one of the highest in Europe besides Luxembourg. Norway contributes 2.06% of the EU total GDP.

As at 31st December 2008, there are 10,629,000 payment cards issued in Norway(2.24 cards per capita, second highest after United Kingdom), an increase of 721,000 or 7.28% compares to 9,908,000 in 2007. Many cards have more than one payment function, e.g. BankAxept combined with Visa or MasterCard. There were thus almost 16,772,000 payment functions on the total 10,629,000 cards issued. There are 4,338,000 cards with credit function in Norway as at 31st December 2008, a small increase of 44,000 or 1.02% compares to 4,294,000 in 2007. Cards with debit function increase by 1,380,000 or 13.12% to 11,899,000 in 2008, compares to 10,519,000 in 2007.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2008, there are 1,182.00 millions of card payment transactions in Norway(248.84 transactions per capita, one of the highest in Europe and the world, surpassing Finland and United States), an increase of 111.30 millions or 10.40% compares to 1,070.70 millions in 2007. Out of these transactions, 1,075.60 millions are used for goods purchases, while 106.40 millions are used for cash withdrawals. Meanwhile, 56.50 millions or 4.78% is paid by cards with a credit function, a significant increase of 7.70 millions or 15.78% compares to 48.80 millions in 2007. 1,102.80 millions card payment transactions are paid by cards with debit function, an increase of 101.50 millions or 10.14% compares to 1,001.30 millions in 2007. 22.6 millions is used for billings. Norway total card payment transactions volume contributes 4.01% to the EU total number of transactions.

The total card payments for 2008 is €74.09 billions in value(€15.60 thousands per capita, the highest in Europe), an increase of €6.38 billions or 9.42% compares to €67.71 billions in 2007. This also translates into €62.68 per card payment transaction. Out of these transactions, €7.06 billions or 9.53% is paid by cards with a credit function, an increase of €0.98 billions or 16.12% compares to €6.08 billions in 2007. €63.98 billions in value is paid by debit cards, an increase of €5.14 billions or 8.74% compares to €58.84 billions in 2007. €3.05 billions is used for billings. Norway total card payment value contributes 3.67% to the EU total transactions value.

At the end of 2008, over 119,953 payment terminals that accepted BankAxept cards had been deployed at a total of 94,708 merchants, representing a growth of respectively 8% and 11% from the previous year. In 2008, over 30 millions payments using Norwegian payment cards were registered in connection with internet shopping. Payment cards are used for increasingly smaller amounts. While the average amount for a goods purchase using a payment card in 1999 was almost NOK 515, it was NOK 415 in 2008.

Note: For the purpose of comparison with other European countries, the original figures in NOK is converted into EUR with 1 EUR = 8.22 NOK rate(based on 2008 year-end conversion rate)

Total Card Payments in Value(NOK)
The total card payments for 2008 is NOK609.0 billions in value(NOK128.21 thousands per capita), an increase of NOK52.4 billions or 9.41% compares to NOK556.6 billions in 2007. This also translates into NOK515.23 per card payment transaction. Out of these transactions, NOK58.0 billions or 9.52% is paid by cards with a credit function, an increase of NOK8.0 billions or 16.00% compares to NOK50.0 billions in 2007. NOK525.9 billions in value is paid by debit cards, an increase of NOK42.2 billions or 8.72% compares to NOK483.7 billions in 2007. NOK25.1 billions is used for billings.
img
img
img
img
lock

Trygg og sikker nettbasert søknad med SSL krypterings teknologi

img
img
img
img
Klikklån