Jämför och ansöka online om Kreditkort Sverige / Sweden Credit Cards

"Det tar bara en minut att fylla i och skicka din
mastercard eller visa kreditkort ansökan."

Kreditkort i Sverige
Från den 31 januari 2023, finns det 16 632 660 betal-och kreditkort (en nedgång på 306,455 eller 1,81% jämfört med 16 939 115 i slutet på december 2022), uppdelat på 14 383 411 från banker och 2 249 249 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 69,079 miljarder SEK (en ökning på SEK 0,983 miljarder eller 1,44% jämfört med SEK 68,096 miljarder vid slutet på december 2022), fördelat på 32,497 miljarder SEK för betalkort och 36,583 miljarder för kreditkort. Av de 69,079 miljarder utstående, är 48,088 Miljarder utlånat från banker (26,187 miljarder SEK för betalkort och 21,901 miljarder SEK för kreditkort), samt 20,992 miljarder är från övriga (6,310 miljarder SEK för betalkort och 14,682 miljarder för kreditkort).

Få glädje och nytta av det svenska kreditkortet du väljer idag

warningLångivaren kan STOPA erbjudanden och kampanjer om det inte är av intresse längre. Ta erbjudandet innan det försvinner!

Kreditkort

Kreditkort Comparison Feed

Kreditkort i Sverige 2020–2021

Från 2021 har Sverige en befolkning på 10,4 miljoner med en BNP (bruttonationalprodukt) på 537,8 miljarder euro. Detta motsvarar 51 600 euro av BNP per capita. Sverige bidrar 3,7% av EU:s totala BNP.

Från den 31. december 2021 finns det 18 088 100 betalningskort utgivna i Sverige (1,74 kort per capita), en minskning på 15 500 eller 0,09% jämfört med de 18 103 600 st i 2020. Det finns 6 673 500 kreditkort i Sverige sedan den 31. december 202q, en minskning av 67 300 eller 1,00% jämfört med 2020 då det fanns 6 740 800 kort. Betalkort ökningar med 45 500 eller 0,40% till 11 391 400 i 2021, jämfört med 11 345 900 i 2020.

Totala kortbetalningar i antal och värde
År 2021, finns det 3 538,3 miljoner kortbetalnings transaktioner i Sverige, en ökning med 147,7 miljoner eller 4,36%, jämfört med 3 390,6 miljoner i 2020. Detta innebär också att med 340,22 transaktioner per capita gör Sverige till en av de högsta i Europa på antal kortbetalningar per capita, ett steg bakom Norge. Av dessa transaktioner betalas 526,4 miljoner eller 14,88% med kreditkort, en ökning med 15,2 miljoner eller 2,97% jämfört till 511,2 miljoner i 2020. De övriga kortbetalnings transaktionerna (3 011,8 miljoner) betalas med betalningskort, en ökning med 136,1 miljoner eller 4,73% jämfört med 2 875,7 miljoner i 2020. Sveriger totala antal kortbetalnings transaktioner bidrar med 4,7% av EU:s totala antal transaktioner.

De totala kortbetalningarna för 2021 är 109,9 miljoner euro i värde (10.567 euro per capita - en av de högsta i Europa), en ökning med 12,2 miljarder euro eller 12,49% procent jämfört med 97,7 miljarder euro år 2020. Detta innebär också att 31,06 euro per kortbetalningstransaktion, en ökning från 28,81 euro år 2020. Av dessa transaktioner betalas 23,6 miljarder euro eller 21,80% med kreditkort, en ökning med 2,3 miljarder euro eller 10,80% jämfört med 21,3 miljarder euro år 2020. Övriga kortbetalningar, 86,2 miljarder euro i värde betalas med betalkort, en ökning med 9,7 miljarder euro eller 12,68% procent jämfört med 76,5 miljarder euro 2020. Sveriges totala kortbetalningsvärde bidrar med 4,1% till EU: s totala transaktionsvärde.

Statistik över kreditkort på månadsbasis 2022

Från den 31 januari 2022, finns det 17 585 419 betal-och kreditkort (en nedgång på 51 026 eller 0,29% jämfört med 17 636 445 i slutet på december 2021), uppdelat på 15 182 169 från banker och 2 403 250 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 64,911 miljarder SEK (en nedgång på SEK 1,080 miljarder eller 1,64% jämfört med SEK 65,991 miljarder vid slutet på december 2021), fördelat på 26,852 miljarder SEK för betalkort och 38,059 miljarder för kreditkort. Av de 64,911 miljarder utstående, är 42,493 Miljarder utlånat från banker (21,132 miljarder SEK för betalkort och 21,361 miljarder SEK för kreditkort), samt 22,418 miljarder är från övriga (5,720 miljarder SEK för betalkort och 16,698 miljarder för kreditkort).

Från den 28 februari 2022, finns det 15 344 399 betal-och kreditkort (en nedgång på 2 241 020 eller 12,74% jämfört med 17 585 419 i slutet på januari 2022), uppdelat på 12 939 570 från banker och 2 404 829 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 67,127 miljarder SEK (en ökning på SEK 2,216 miljarder eller 3,41% jämfört med SEK 64,911 miljarder vid slutet på januari 2022), fördelat på 28,847 miljarder SEK för betalkort och 38,281 miljarder för kreditkort. Av de 67,127 miljarder utstående, är 44,242 Miljarder utlånat från banker (22,649 miljarder SEK för betalkort och 21,592 miljarder SEK för kreditkort), samt 22,886 miljarder är från övriga (6,198 miljarder SEK för betalkort och 16,688 miljarder för kreditkort).

Från den 31 mars 2022, finns det 17 479 513 betal-och kreditkort (en ökning på 2 135 114 eller 13,91% jämfört med 15 344 399 i slutet på februari 2022), uppdelat på 15 077 814 från banker och 2 401 699 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 68,816 miljarder SEK (en ökning på SEK 1,689 miljarder eller 2,52% jämfört med SEK 67,127 miljarder vid slutet på februari 2022), fördelat på 31,260 miljarder SEK för betalkort och 37,557 miljarder för kreditkort. Av de 68,816 miljarder utstående, är 46,163 Miljarder utlånat från banker (24,990 miljarder SEK för betalkort och 21,174 miljarder SEK för kreditkort), samt 22,653 miljarder är från övriga (6,270 miljarder SEK för betalkort och 16,383 miljarder för kreditkort).

Från den 30 april 2022, finns det 17 431 950 betal-och kreditkort (en nedgång på 47 563 eller 0,27% jämfört med 17 479 513 i slutet på mars 2022), uppdelat på 15 030 637 från banker och 2 401 313 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 72,044 miljarder SEK (en ökning på SEK 3,228 miljarder eller 4,69% jämfört med SEK 68,816 miljarder vid slutet på mars 2022), fördelat på 34,377 miljarder SEK för betalkort och 37,666 miljarder för kreditkort. Av de 72,044 miljarder utstående, är 49,133 Miljarder utlånat från banker (27,859 miljarder SEK för betalkort och 21,273 miljarder SEK för kreditkort), samt 22,911 miljarder är från övriga (6,518 miljarder SEK för betalkort och 16,393 miljarder för kreditkort).

Från den 31 maj 2022, finns det 17 306 592 betal-och kreditkort (en nedgång på 125 358 eller 0,72% jämfört med 17 431 950 i slutet på april 2022), uppdelat på 14 901 382 från banker och 2 405 210 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 72,942 miljarder SEK (en ökning på SEK 0,898 miljarder eller 1,25% jämfört med SEK 72,044 miljarder vid slutet på april 2022), fördelat på 35,506 miljarder SEK för betalkort och 37,436 miljarder för kreditkort. Av de 72,942 miljarder utstående, är 49,802 Miljarder utlånat från banker (28,711 miljarder SEK för betalkort och 21,091 miljarder SEK för kreditkort), samt 23,140 miljarder är från övriga (6,794 miljarder SEK för betalkort och 16,346 miljarder för kreditkort).

Från den 30 juni 2022, finns det 17 259 753 betal-och kreditkort (en nedgång på 46 839 eller 0,27% jämfört med 17 306 592 i slutet på maj 2022), uppdelat på 14 851 377 från banker och 2 408 376 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 73,675 miljarder SEK (en ökning på SEK 0,733 miljarder eller 1,00% jämfört med SEK 72,942 miljarder vid slutet på maj 2022), fördelat på 36,104 miljarder SEK för betalkort och 37,571 miljarder för kreditkort. Av de 73,675 miljarder utstående, är 50,384 Miljarder utlånat från banker (29,198 miljarder SEK för betalkort och 21,186 miljarder SEK för kreditkort), samt 23,291 miljarder är från övriga (6,906 miljarder SEK för betalkort och 16,385 miljarder för kreditkort).

Från den 31 juli 2022, finns det 15 633 959 betal-och kreditkort (en nedgång på 1 625 794 eller 9,42% jämfört med 17 259 753 i slutet på juni 2022), uppdelat på 13 353 630 från banker och 2 280 329 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 71,232 miljarder SEK (en nedgång på SEK 2,443 miljarder eller 3,32% jämfört med SEK 73,675 miljarder vid slutet på juni 2022), fördelat på 35,929 miljarder SEK för betalkort och 35,304 miljarder för kreditkort. Av de 71,232 miljarder utstående, är 50,193 Miljarder utlånat från banker (28,994 miljarder SEK för betalkort och 21,199 miljarder SEK för kreditkort), samt 21,040 miljarder är från övriga (6,935 miljarder SEK för betalkort och 14,105 miljarder för kreditkort).

Från den 31 augusti 2022, finns det 17 031 910 betal-och kreditkort (en ökning på 1 397 951 eller 8,94% jämfört med 15 633 959 i slutet på juli 2022), uppdelat på 14 766 846 från banker och 2 265 064 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 70,373 miljarder SEK (en nedgång på SEK 0,859 miljarder eller 1,21% jämfört med SEK 71,232 miljarder vid slutet på juli 2022), fördelat på 34,463 miljarder SEK för betalkort och 35,911 miljarder för kreditkort. Av de 70,373 miljarder utstående, är 49,103 Miljarder utlånat från banker (27,476 miljarder SEK för betalkort och 21,627 miljarder SEK för kreditkort), samt 21,270 miljarder är från övriga (6,986 miljarder SEK för betalkort och 14,284 miljarder för kreditkort).

Från den 30 september 2022, finns det 17 035 330 betal-och kreditkort (en nedgång på 3 420 eller 0,02% jämfört med 17 031 910 i slutet på augusti 2022), uppdelat på 14 770 409 från banker och 2 264 921 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 69,928 miljarder SEK (en nedgång på SEK 0,445 miljarder eller 0,63% jämfört med SEK 70,373 miljarder vid slutet på augusti 2022), fördelat på 33,666 miljarder SEK för betalkort och 36,262 miljarder för kreditkort. Av de 69,928 miljarder utstående, är 49,569 Miljarder utlånat från banker (27,722 miljarder SEK för betalkort och 21,847 miljarder SEK för kreditkort), samt 20,359 miljarder är från övriga (5,944 miljarder SEK för betalkort och 14,415 miljarder för kreditkort).

Från den 31 oktober 2022, finns det 16 998 073 betal-och kreditkort (en nedgång på 37,257 eller 0,22% jämfört med 17 035 330 i slutet på september 2022), uppdelat på 14 758 312 från banker och 2 239 761 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 70,905 miljarder SEK (en ökning på SEK 0,977 miljarder eller 1,40% jämfört med SEK 69,928 miljarder vid slutet på september 2022), fördelat på 34,835 miljarder SEK för betalkort och 36,069 miljarder för kreditkort. Av de 70,905 miljarder utstående, är 50,173 Miljarder utlånat från banker (28,528 miljarder SEK för betalkort och 21,645 miljarder SEK för kreditkort), samt 20,732 miljarder är från övriga (6,308 miljarder SEK för betalkort och 14,424 miljarder för kreditkort).

Från den 30 november 2022, finns det 17 008 894 betal-och kreditkort (en ökning på 10,821 eller 0,06% jämfört med 16 998 073 i slutet på oktober 2022), uppdelat på 14 756 392 från banker och 2 252 502 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 71,674 miljarder SEK (en ökning på SEK 0,769 miljarder eller 1,08% jämfört med SEK 70,905 miljarder vid slutet på oktober 2022), fördelat på 35,428 miljarder SEK för betalkort och 36,246 miljarder för kreditkort. Av de 71,674 miljarder utstående, är 51,005 Miljarder utlånat från banker (29,197 miljarder SEK för betalkort och 21,809 miljarder SEK för kreditkort), samt 20,668 miljarder är från övriga (6,231 miljarder SEK för betalkort och 14,437 miljarder för kreditkort).

Från den 31 december 2022, finns det 16 939 115 betal-och kreditkort (en nedgång på 69,779 eller 0,41% jämfört med 17 008 894 i slutet på november 2022), uppdelat på 14 678 211 från banker och 2 260 904 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 68,096 miljarder SEK (en nedgång på SEK 3,578 miljarder eller 4,99% jämfört med SEK 71,674 miljarder vid slutet på november 2022), fördelat på 31,705 miljarder SEK för betalkort och 36,392 miljarder för kreditkort. Av de 68,096 miljarder utstående, är 46,985 Miljarder utlånat från banker (25,083 miljarder SEK för betalkort och 21,902 miljarder SEK för kreditkort), samt 21,111 miljarder är från övriga (6,621 miljarder SEK för betalkort och 14,490 miljarder för kreditkort).

Betalkortsfordringar och kontokortskrediter
Betalkortsfordringar avser kortkredit där ingen ränta utgår från det att kortet använts tills dess att nästkommande faktura regleras. Vid betalkorts- fordringar beviljas kontoinnehavaren ett räntefritt anstånd, ofta mellan 30 och 40 dagar, med betalning av det belopp som debiterats kontot under en viss period varefter skulden återbetalas. Det är numera vanligt att kortinnehavaren efter den räntefria perioden kan välja att dela upp återbetalningen mot ränta. Den kvarvarande krediten räknas i dessa fall som kontokortskredit.
Kontokortskredit är en kredit som inte reglerats vid nästföljande fakturering, i regel utgår ränta på kontokortskrediter.

Denna månadsrapport är inte jämförbar med årsrapporten, då det är olika källor, och där rapporteringsmetoden inte matchar varandra.

Statistik över kreditkort på månadsbasis 2021

Från den 31 januari 2021, finns det 19 036 531 betal-och kreditkort (en nedgång på 105 900 eller 0,55% jämfört med 19 142 431 i slutet på december 2020), uppdelat på 16 382 701 från banker och 2 653 830 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 64,471 miljarder SEK (en ökning på SEK 1,491 miljarder eller 2,37% jämfört med SEK 62,980 miljarder vid slutet på december 2020), fördelat på 24,683 miljarder SEK för betalkort och 39,788 miljarder för kreditkort. Av de 64,471 miljarder utstående, är 41,395 Miljarder utlånat från banker (19,318 miljarder SEK för betalkort och 22,078 miljarder SEK för kreditkort), samt 23,076 miljarder är från övriga (5,366 miljarder SEK för betalkort och 17,710 miljarder för kreditkort).

Från den 28 februari 2021, finns det 18 979 619 betal-och kreditkort (en nedgång på 56 912 eller 0,30% jämfört med 19 036 531 i slutet på januari 2021), uppdelat på 16 333 467 från banker och 2 646 152 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 64,420 miljarder SEK (en nedgång på SEK 0,051 miljarder eller 0,08% jämfört med SEK 64,471 miljarder vid slutet på januari 2021), fördelat på 24,694 miljarder SEK för betalkort och 39,726 miljarder för kreditkort. Av de 64,420 miljarder utstående, är 41,196 Miljarder utlånat från banker (19,094 miljarder SEK för betalkort och 22,102 miljarder SEK för kreditkort), samt 23,224 miljarder är från övriga (5,600 miljarder SEK för betalkort och 17,624 miljarder för kreditkort).

Från den 31 mars 2021, finns det 18 882 185 betal-och kreditkort (en nedgång på 97 434 eller 0,51% jämfört med 18 979 619 i slutet på februari 2021), uppdelat på 16 242 303 från banker och 2 639 882 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 63,261 miljarder SEK (en nedgång på SEK 1,159 miljarder eller 1,80% jämfört med SEK 64,420 miljarder vid slutet på februari 2021), fördelat på 24,815 miljarder SEK för betalkort och 38,446 miljarder för kreditkort. Av de 63,261 miljarder utstående, är 40,271 Miljarder utlånat från banker (18,984 miljarder SEK för betalkort och 21,286 miljarder SEK för kreditkort), samt 22,991 miljarder är från övriga (5,831 miljarder SEK för betalkort och 17,160 miljarder för kreditkort).

Från den 30 april 2021, finns det 18 769 697 betal-och kreditkort (en nedgång på 112 488 eller 0,60% jämfört med 18 882 185 i slutet på mars 2021), uppdelat på 16 135 423 från banker och 2 634 274 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 62,984 miljarder SEK (en nedgång på SEK 0,277 miljarder eller 0,44% jämfört med SEK 63,261 miljarder vid slutet på mars 2021), fördelat på 25,068 miljarder SEK för betalkort och 37,916 miljarder för kreditkort. Av de 62,984 miljarder utstående, är 40,649 Miljarder utlånat från banker (19,706 miljarder SEK för betalkort och 20,944 miljarder SEK för kreditkort), samt 22,335 miljarder är från övriga (5,362 miljarder SEK för betalkort och 16,973 miljarder för kreditkort).

Från den 31 maj 2021, finns det 18 626 850 betal-och kreditkort (en nedgång på 142 847 eller 0,76% jämfört med 18 769 697 i slutet på april 2021), uppdelat på 16 043 567 från banker och 2 583 283 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 63,991 miljarder SEK (en ökning på SEK 1,007 miljarder eller 1,60% jämfört med SEK 62,984 miljarder vid slutet på april 2021), fördelat på 26,372 miljarder SEK för betalkort och 37,619 miljarder för kreditkort. Av de 63,991 miljarder utstående, är 41,248 Miljarder utlånat från banker (20,377 miljarder SEK för betalkort och 20,871 miljarder SEK för kreditkort), samt 22,743 miljarder är från övriga (5,995 miljarder SEK för betalkort och 16,748 miljarder för kreditkort).

Från den 30 juni 2021, finns det 18 533 530 betal-och kreditkort (en nedgång på 93 320 eller 0,50% jämfört med 18 626 850 i slutet på maj 2021), uppdelat på 15 950 467 från banker och 2 583 063 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 65,607 miljarder SEK (en ökning på SEK 1,616 miljarder eller 2,53% jämfört med SEK 63,991 miljarder vid slutet på maj 2021), fördelat på 28,640 miljarder SEK för betalkort och 36,967 miljarder för kreditkort. Av de 65,607 miljarder utstående, är 42,821 Miljarder utlånat från banker (22,425 miljarder SEK för betalkort och 20,396 miljarder SEK för kreditkort), samt 22,786 miljarder är från övriga (6,215 miljarder SEK för betalkort och 16,571 miljarder för kreditkort).

Från den 31 juli 2021, finns det 18 456 165 betal-och kreditkort (en nedgång på 77 365 eller 0,42% jämfört med 18 533 530 i slutet på juni 2021), uppdelat på 15 873 339 från banker och 2 582 826 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 66,081 miljarder SEK (en ökning på SEK 0,474 miljarder eller 0,72% jämfört med SEK 65,607 miljarder vid slutet på juni 2021), fördelat på 29,190 miljarder SEK för betalkort och 36,891 miljarder för kreditkort. Av de 66,081 miljarder utstående, är 43,589 Miljarder utlånat från banker (23,079 miljarder SEK för betalkort och 20,510 miljarder SEK för kreditkort), samt 22,492 miljarder är från övriga (6,112 miljarder SEK för betalkort och 16,381 miljarder för kreditkort).

Från den 31 augusti 2021, finns det 18 432 859 betal-och kreditkort (en nedgång på 23 306 eller 0,13% jämfört med 18 456 165 i slutet på juli 2021), uppdelat på 15 848 808 från banker och 2 584 051 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 66,488 miljarder SEK (en ökning på SEK 0,407 miljarder eller 0,62% jämfört med SEK 66,081 miljarder vid slutet på juli 2021), fördelat på 29,283 miljarder SEK för betalkort och 37,205 miljarder för kreditkort. Av de 66,488 miljarder utstående, är 43,624 Miljarder utlånat från banker (23,027 miljarder SEK för betalkort och 20,597 miljarder SEK för kreditkort), samt 22,864 miljarder är från övriga (6,256 miljarder SEK för betalkort och 16,608 miljarder för kreditkort).

Från den 30 september 2021, finns det 18 334 879 betal-och kreditkort (en nedgång på 97 980 eller 0,53% jämfört med 18 432 859 i slutet på augusti 2021), uppdelat på 15 797 110 från banker och 2 537 769 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 66,732 miljarder SEK (en ökning på SEK 0,244 miljarder eller 0,37% jämfört med SEK 66,488 miljarder vid slutet på augusti 2021), fördelat på 29,527 miljarder SEK för betalkort och 37,205 miljarder för kreditkort. Av de 66,732 miljarder utstående, är 44,001 Miljarder utlånat från banker (23,406 miljarder SEK för betalkort och 20,594 miljarder SEK för kreditkort), samt 22,732 miljarder är från övriga (6,121 miljarder SEK för betalkort och 16,611 miljarder för kreditkort).

Från den 31 oktober 2021, finns det 16 050 768 betal-och kreditkort (en nedgång på 2 284 111 eller 12,46% jämfört med 18 334 879 i slutet på september 2021), uppdelat på 13 656 018 från banker och 2 394 750 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 67,066 miljarder SEK (en ökning på SEK 0,334 miljarder eller 0,50% jämfört med SEK 66,732 miljarder vid slutet på september 2021), fördelat på 29,913 miljarder SEK för betalkort och 37,153 miljarder för kreditkort. Av de 67,066 miljarder utstående, är 44,451 Miljarder utlånat från banker (23,767 miljarder SEK för betalkort och 20,684 miljarder SEK för kreditkort), samt 22,615 miljarder är från övriga (6,146 miljarder SEK för betalkort och 16,469 miljarder för kreditkort).

Från den 30 november 2021, finns det 18 075 336 betal-och kreditkort (en ökning på 2 024 568 eller 12,61% jämfört med 16 050 768 i slutet på oktober 2021), uppdelat på 15 658 150 från banker och 2 417 186 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 68,621 miljarder SEK (en ökning på SEK 1,555 miljarder eller 2,32% jämfört med SEK 67,066 miljarder vid slutet på oktober 2021), fördelat på 31,246 miljarder SEK för betalkort och 37,376 miljarder för kreditkort. Av de 68,621 miljarder utstående, är 45,510 Miljarder utlånat från banker (24,633 miljarder SEK för betalkort och 20,876 miljarder SEK för kreditkort), samt 23,112 miljarder är från övriga (6,612 miljarder SEK för betalkort och 16,499 miljarder för kreditkort).

Från den 31 december 2021, finns det 17 636 445 betal-och kreditkort (en nedgång på 438 891 eller 2,43% jämfört med 18 075 336 i slutet på november 2021), uppdelat på 15 221 082 från banker och 2 415 363 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 65,991 miljarder SEK (en nedgång på SEK 2,630 miljarder eller 3,83% jämfört med SEK 68,621 miljarder vid slutet på november 2021), fördelat på 28,261 miljarder SEK för betalkort och 37,730 miljarder för kreditkort. Av de 65,991 miljarder utstående, är 43,332 Miljarder utlånat från banker (22,099 miljarder SEK för betalkort och 21,234 miljarder SEK för kreditkort), samt 22,658 miljarder är från övriga (6,162 miljarder SEK för betalkort och 16,496 miljarder för kreditkort).

Betalkortsfordringar och kontokortskrediter
Betalkortsfordringar avser kortkredit där ingen ränta utgår från det att kortet använts tills dess att nästkommande faktura regleras. Vid betalkorts- fordringar beviljas kontoinnehavaren ett räntefritt anstånd, ofta mellan 30 och 40 dagar, med betalning av det belopp som debiterats kontot under en viss period varefter skulden återbetalas. Det är numera vanligt att kortinnehavaren efter den räntefria perioden kan välja att dela upp återbetalningen mot ränta. Den kvarvarande krediten räknas i dessa fall som kontokortskredit.
Kontokortskredit är en kredit som inte reglerats vid nästföljande fakturering, i regel utgår ränta på kontokortskrediter.

Denna månadsrapport är inte jämförbar med årsrapporten, då det är olika källor, och där rapporteringsmetoden inte matchar varandra.

Kreditkort i Sverige 2019–2020

Från 2020 har Sverige en befolkning på 10,4 miljoner med en BNP (bruttonationalprodukt) på 480,6 miljarder euro. Detta motsvarar 46 400 euro av BNP per capita. Sverige bidrar 3,6% av EU:s totala BNP.

Från den 31. december 2020 finns det 18 103 600 betalningskort utgivna i Sverige (1,74 kort per capita), en minskning på 625 100 eller 3,34% jämfört med de 18 728 700 st i 2019. Det finns 6 740 800 kreditkort i Sverige sedan den 31. december 2020, en minskning av 614 600 eller 8,36% jämfört med 2019 då det fanns 7 355 400 kort. Betalkort minskningar med 27 400 eller 0,24% till 11 345 900 i 2020, jämfört med 11 373 300 i 2019.

Totala kortbetalningar i antal och värde
År 2020, finns det 3 390,6 miljoner kortbetalnings transaktioner i Sverige, en minskning med 312,2 miljoner eller 8,43%, jämfört med 3 702,8 miljoner i 2019. Detta innebär också att med 326,02 transaktioner per capita gör Sverige till en av de högsta i Europa på antal kortbetalningar per capita, ett steg bakom Norge. Av dessa transaktioner betalas 511,2 miljoner eller 15,08% med kreditkort, en minskning med 60,7 miljoner eller 10,61% jämfört till 571,9 miljoner i 2019. De övriga kortbetalnings transaktionerna (2 875,7 miljoner) betalas med betalningskort, en minskning med 255,3 miljoner eller 8,15% jämfört med 3 131,0 miljoner i 2019. Sveriger totala antal kortbetalnings transaktioner bidrar med 5,3% av EU:s totala antal transaktioner.

De totala kortbetalningarna för 2020 är 97,7 miljoner euro i värde (9.394 euro per capita - en av de högsta i Europa), en minskning med 8,7 miljarder euro eller 8,18% procent jämfört med 106,4 miljarder euro år 2019. Detta innebär också att 28,81 euro per kortbetalningstransaktion, en ökning från 28,74 euro år 2019. Av dessa transaktioner betalas 21,3 miljarder euro eller 21,80% med kreditkort, en minskning med 3,1 miljarder euro eller 12,70% jämfört med 24,4 miljarder euro år 2019. Övriga kortbetalningar, 76,5 miljarder euro i värde betalas med betalkort, en minskning med 5,5 miljarder euro eller 6,71 procent jämfört med 82,0 miljarder euro 2019. Sveriges totala kortbetalningsvärde bidrar med 4,2% till EU: s totala transaktionsvärde.

Statistik över kreditkort på månadsbasis 2020

Från den 31 januari 2020, finns det 20 060 357 betal-och kreditkort (en nedgång på 344 971 eller 1,69% jämfört med 20 405 328 i slutet på december 2019), uppdelat på 17 481 469 från banker och 2 578 888 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 77,922 miljarder SEK (en ökning på SEK 1,963 miljarder eller 2,58% jämfört med SEK 75,959 miljarder vid slutet på december 2019), fördelat på 35,727 miljarder SEK för betalkort och 42,195 miljarder för kreditkort. Av de 77,922 miljarder utstående, är 54,037 Miljarder utlånat från banker (29,297 miljarder SEK för betalkort och 24,740 miljarder SEK för kreditkort), samt 23,885 miljarder är från övriga (6,430 miljarder SEK för betalkort och 17,455 miljarder för kreditkort).

Från den 29 februari 2020, finns det 20 024 370 betal-och kreditkort (en nedgång på 35 987 eller 0,18% jämfört med 20 060 357 i slutet på januari 2020), uppdelat på 17 446 983 från banker och 2 577 387 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 77,410 miljarder SEK (en nedgång på SEK 0,512 miljarder eller 0,66% jämfört med SEK 77,922 miljarder vid slutet på januari 2020), fördelat på 35,024 miljarder SEK för betalkort och 42,387 miljarder för kreditkort. Av de 77,410 miljarder utstående, är 53,586 Miljarder utlånat från banker (28,648 miljarder SEK för betalkort och 24,939 miljarder SEK för kreditkort), samt 23,824 miljarder är från övriga (6,376 miljarder SEK för betalkort och 17,448 miljarder för kreditkort).

Från den 31 mars 2020, finns det 19 871 940 betal-och kreditkort (en nedgång på 152 430 eller 0,76% jämfört med 20 024 370 i slutet på februari 2020), uppdelat på 17 305 464 från banker och 2 566 476 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 69,582 miljarder SEK (en nedgång på SEK 7,828 miljarder eller 10,11% jämfört med SEK 77,410 miljarder vid slutet på februari 2020), fördelat på 27,392 miljarder SEK för betalkort och 42,190 miljarder för kreditkort. Av de 69,582 miljarder utstående, är 46,453 Miljarder utlånat från banker (21,414 miljarder SEK för betalkort och 25,039 miljarder SEK för kreditkort), samt 23,129 miljarder är från övriga (5,978 miljarder SEK för betalkort och 17,151 miljarder för kreditkort).

Från den 30 april 2020, finns det 19 820 309 betal-och kreditkort (en nedgång på 51 631 eller 0,26% jämfört med 19 871 940 i slutet på mars 2020), uppdelat på 17 254 083 från banker och 2 566 226 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 66,512 miljarder SEK (en nedgång på SEK 3,070 miljarder eller 4,41% jämfört med SEK 69,582 miljarder vid slutet på mars 2020), fördelat på 25,148 miljarder SEK för betalkort och 41,364 miljarder för kreditkort. Av de 66,512 miljarder utstående, är 44,649 Miljarder utlånat från banker (20,259 miljarder SEK för betalkort och 24,390 miljarder SEK för kreditkort), samt 21,863 miljarder är från övriga (4,889 miljarder SEK för betalkort och 16,974 miljarder för kreditkort).

Från den 31 maj 2020, finns det 19 787 926 betal-och kreditkort (en nedgång på 32 383 eller 0,16% jämfört med 19 820 309 i slutet på april 2020), uppdelat på 17 227 648 från banker och 2 560 278 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 67,063 miljarder SEK (en ökning på SEK 0,551 miljarder eller 0,83% jämfört med SEK 66,512 miljarder vid slutet på april 2020), fördelat på 26,154 miljarder SEK för betalkort och 40,909 miljarder för kreditkort. Av de 66,512 miljarder utstående, är 44,810 Miljarder utlånat från banker (20,560 miljarder SEK för betalkort och 24,250 miljarder SEK för kreditkort), samt 22,253 miljarder är från övriga (5,594 miljarder SEK för betalkort och 16,659 miljarder för kreditkort).

Från den 30 juni 2020, finns det 19 428 592 betal-och kreditkort (en nedgång på 359 334 eller 1,82% jämfört med 19 787 926 i slutet på maj 2020), uppdelat på 16 887 955 från banker och 2 540 637 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 65,888 miljarder SEK (en nedgång på SEK 1,175 miljarder eller 1,75% jämfört med SEK 67,063 miljarder vid slutet på maj 2020), fördelat på 25,557 miljarder SEK för betalkort och 40,331 miljarder för kreditkort. Av de 65,888 miljarder utstående, är 43,743 Miljarder utlånat från banker (19,764 miljarder SEK för betalkort och 23,979 miljarder SEK för kreditkort), samt 22,145 miljarder är från övriga (5,793 miljarder SEK för betalkort och 16,352 miljarder för kreditkort).

Från den 31 juli 2020, finns det 19 462 326 betal-och kreditkort (en ökning på 33 734 eller 0,17% jämfört med 19 428 592 i slutet på juni 2020), uppdelat på 16 922 808 från banker och 2 539 518 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 66,090 miljarder SEK (en ökning på SEK 0,202 miljarder eller 0,31% jämfört med SEK 65,888 miljarder vid slutet på juni 2020), fördelat på 26,082 miljarder SEK för betalkort och 40,008 miljarder för kreditkort. Av de 66,090 miljarder utstående, är 44,236 Miljarder utlånat från banker (20,330 miljarder SEK för betalkort och 23,906 miljarder SEK för kreditkort), samt 21,854 miljarder är från övriga (5,752 miljarder SEK för betalkort och 16,102 miljarder för kreditkort).

Från den 31 augusti 2020, finns det 19 385 222 betal-och kreditkort (en nedgång på 77 104 eller 0,40% jämfört med 19 462 326 i slutet på juli 2020), uppdelat på 16 844 211 från banker och 2 541 011 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 66,267 miljarder SEK (en ökning på SEK 0,177 miljarder eller 0,27% jämfört med SEK 66,090 miljarder vid slutet på juli 2020), fördelat på 26,184 miljarder SEK för betalkort och 40,083 miljarder för kreditkort. Av de 66,267 miljarder utstående, är 44,003 Miljarder utlånat från banker (20,036 miljarder SEK för betalkort och 23,968 miljarder SEK för kreditkort), samt 22,263 miljarder är från övriga (6,148 miljarder SEK för betalkort och 16,115 miljarder för kreditkort).

Från den 30 september 2020, finns det 19 231 063 betal-och kreditkort (en nedgång på 154 159 eller 0,80% jämfört med 19 385 222 i slutet på augusti 2020), uppdelat på 16 695 819 från banker och 2 535 244 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 65,464 miljarder SEK (en nedgång på SEK 0,803 miljarder eller 1,21% jämfört med SEK 66,267 miljarder vid slutet på augusti 2020), fördelat på 26,360 miljarder SEK för betalkort och 39,105 miljarder för kreditkort. Av de 65,464 miljarder utstående, är 43,555 Miljarder utlånat från banker (20,500 miljarder SEK för betalkort och 23,055 miljarder SEK för kreditkort), samt 21,909 miljarder är från övriga (5,859 miljarder SEK för betalkort och 16,050 miljarder för kreditkort).

Från den 31 oktober 2020, finns det 19 333 458 betal-och kreditkort (en ökning på 102 395 eller 0,53% jämfört med 19 231 063 i slutet på september 2020), uppdelat på 16 660 501 från banker och 2 672 957 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 67,090 miljarder SEK (en ökning på SEK 1,626 miljarder eller 2,48% jämfört med SEK 65,464 miljarder vid slutet på september 2020), fördelat på 26,132 miljarder SEK för betalkort och 40,958 miljarder för kreditkort. Av de 67,090 miljarder utstående, är 43,673 Miljarder utlånat från banker (20,832 miljarder SEK för betalkort och 22,841 miljarder SEK för kreditkort), samt 23,417 miljarder är från övriga (5,300 miljarder SEK för betalkort och 18,117 miljarder för kreditkort).

Från den 30 november 2020, finns det 19 201 408 betal-och kreditkort (en nedgång på 132 050 eller 0,68% jämfört med 19 333 458 i slutet på oktober 2020), uppdelat på 16 531 439 från banker och 2 669 969 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 67,312 miljarder SEK (en ökning på SEK 0,222 miljarder eller 0,33% jämfört med SEK 67,090 miljarder vid slutet på oktober 2020), fördelat på 26,590 miljarder SEK för betalkort och 40,722 miljarder för kreditkort. Av de 67,312 miljarder utstående, är 43,362 Miljarder utlånat från banker (20,622 miljarder SEK för betalkort och 22,740 miljarder SEK för kreditkort), samt 23,950 miljarder är från övriga (5,968 miljarder SEK för betalkort och 17,983 miljarder för kreditkort).

Från den 31 december 2020, finns det 19 142 431 betal-och kreditkort (en nedgång på 58 977 eller 0,31% jämfört med 19 201 408 i slutet på november 2020), uppdelat på 16 478 758 från banker och 2 663 673 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 62,980 miljarder SEK (en nedgång på SEK 4,332 miljarder eller 6,44% jämfört med SEK 67,312 miljarder vid slutet på november 2020), fördelat på 22,725 miljarder SEK för betalkort och 40,255 miljarder för kreditkort. Av de 62,980 miljarder utstående, är 39,686 Miljarder utlånat från banker (17,273 miljarder SEK för betalkort och 22,413 miljarder SEK för kreditkort), samt 23,294 miljarder är från övriga (5,452 miljarder SEK för betalkort och 17,843 miljarder för kreditkort).

Betalkortsfordringar och kontokortskrediter
Betalkortsfordringar avser kortkredit där ingen ränta utgår från det att kortet använts tills dess att nästkommande faktura regleras. Vid betalkorts- fordringar beviljas kontoinnehavaren ett räntefritt anstånd, ofta mellan 30 och 40 dagar, med betalning av det belopp som debiterats kontot under en viss period varefter skulden återbetalas. Det är numera vanligt att kortinnehavaren efter den räntefria perioden kan välja att dela upp återbetalningen mot ränta. Den kvarvarande krediten räknas i dessa fall som kontokortskredit.
Kontokortskredit är en kredit som inte reglerats vid nästföljande fakturering, i regel utgår ränta på kontokortskrediter.

Denna månadsrapport är inte jämförbar med årsrapporten, då det är olika källor, och där rapporteringsmetoden inte matchar varandra.

Kreditkort i Sverige 2018–2019

Från 2019 har Sverige en befolkning på 10,3 miljoner med en BNP (bruttonationalprodukt) på 476,9 miljarder euro. Detta motsvarar 46 400 euro av BNP per capita. Sverige bidrar 3,4% av EU:s totala BNP.

Från den 31. december 2019 finns det 18 728 700 betalningskort utgivna i Sverige (1,82 kort per capita), en minskning på 673 100 eller 3,47% jämfört med de 19 401 800 st i 2018. Det finns 7 355 400 kreditkort i Sverige sedan den 31. december 2019, en minskning av 234 400 eller 3,09% jämfört med 2018 då det fanns 7 589 800 kort. Betalkort minskningar med 437 300 eller 3,70% till 11 373 300 i 2019, jämfört med 11 810 600 i 2018.

Totala kortbetalningar i antal och värde
År 2019, finns det 3 702,8 miljoner kortbetalnings transaktioner i Sverige, en ökning med 155,2 miljoner eller 4,37%, jämfört med 3 547,6 miljoner i 2018. Detta innebär också att med 359,50 transaktioner per capita gör Sverige till en av de högsta i Europa på antal kortbetalningar per capita, ett steg bakom Norge. Av dessa transaktioner betalas 571,9 miljoner eller 15,45% med kreditkort, en ökning med 52,1 miljoner eller 10,02% jämfört till 519,8 miljoner i 2018. De övriga kortbetalnings transaktionerna (3 131,0 miljoner) betalas med betalningskort, en ökning med 102,8 miljoner eller 3,39% jämfört med 3 028,2 miljoner i 2018. Sveriger totala antal kortbetalnings transaktioner bidrar med 6,0% av EU:s totala antal transaktioner.

De totala kortbetalningarna för 2019 är 106,4 miljoner euro i värde (10.330 euro per capita - en av de högsta i Europa), en ökning med 1,3 miljarder euro eller 1,24% procent jämfört med 105,1 miljarder euro år 2018. Detta innebär också att 28,74 euro per kortbetalningstransaktion, en minskning från 29,63 euro år 2018. Av dessa transaktioner betalas 24,4 miljarder euro eller 22,93% med kreditkort, en ökning med 2,3 miljarder euro eller 10,41% jämfört med 22,1 miljarder euro år 2018. Övriga kortbetalningar, 82,0 miljarder euro i värde betalas med betalkort, en minskning med 1,2 miljarder euro eller 1,44 procent jämfört med 83,2 miljarder euro 2018. Sveriges totala kortbetalningsvärde bidrar med 4,5% till EU: s totala transaktionsvärde.

Kreditkort i Sverige 2017–2018

Från 2018 har Sverige en befolkning på 10,2 miljoner med en BNP (bruttonationalprodukt) på 470,7 miljarder euro. Detta motsvarar 46 300 euro av BNP per capita. Sverige bidrar 3,0% av EU:s totala BNP.

Från den 31. december 2018 finns det 19 401 800 betalningskort utgivna i Sverige (1,90 kort per capita), en minskning på 893 400 eller 4,40% jämfört med de 20 295 200 st i 2017. Det finns 7 589 800 kreditkort i Sverige sedan den 31. december 2018, en minskning av 562 100 eller 6,90% jämfört med 2017 då det fanns 8 151 900 kort. Betalkort ökningar med 1 111 000 eller 10,38% till 11 810 600 i 2018, jämfört med 10 699 600 i 2017.

Totala kortbetalningar i antal och värde
År 2018, finns det 3 547,6 miljoner kortbetalnings transaktioner i Sverige, en ökning med 195,6 miljoner eller 5,84%, jämfört med 3 352,0 miljoner i 2017. Detta innebär också att med 347,80 transaktioner per capita gör Sverige till en av de högsta i Europa på antal kortbetalningar per capita, ett steg bakom Norge. Av dessa transaktioner betalas 519,8 miljoner eller 14,65% med kreditkort, en ökning med 158,8 miljoner eller 43,99% jämfört till 361,0 miljoner i 2017. De övriga kortbetalnings transaktionerna (3 028,2 miljoner) betalas med betalningskort, en ökning med 183,2 miljoner eller 6,44% jämfört med 2 845,0 miljoner i 2017. Sveriger totala antal kortbetalnings transaktioner bidrar med 4,6% av EU:s totala antal transaktioner.

De totala kortbetalningarna för 2018 är 105,1 miljoner euro i värde (10.304 euro per capita - en av de högsta i Europa), en minskning med 2,5 miljarder euro eller 2,32 procent jämfört med 107,6 miljarder euro år 2017. Detta innebär också att 29,63 euro per kortbetalningstransaktion, en minskning från 32,10 euro år 2017. Av dessa transaktioner betalas 22,1 miljarder euro eller 21,03% med kreditkort, en ökning med 4,0 miljarder euro eller 22,10% jämfört med 18,1 miljarder euro år 2017. Övriga kortbetalningar, 83,2 miljarder euro i värde betalas med betalkort, en minskning med 0,7 miljarder euro eller 0,83 procent jämfört med 83,9 miljarder euro 2017. Sveriges totala kortbetalningsvärde bidrar med 3,2% till EU: s totala transaktionsvärde.

Statistik över kreditkort på månadsbasis 2019

Från den 31 januari 2019, finns det 21 775 000 betal-och kreditkort (en nedgång på 8 000 eller 0,04% jämfört med 21 783 000 i slutet på december 2018), uppdelat på 18 379 000 från banker och 3 396 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 78,338 miljarder SEK (en ökning på SEK 2,050 miljarder eller 2,69% jämfört med SEK 76,288 miljarder vid slutet på december 2018), fördelat på 34,225 miljarder SEK för betalkort och 44,113 miljarder för kreditkort. Av de 78,339 miljarder utstående, är 47,466 Miljarder utlånat från banker (22,280 miljarder SEK för betalkort och 25,186 miljarder SEK för kreditkort), samt 30,872 miljarder är från övriga (11,945 miljarder SEK för betalkort och 18,927 miljarder för kreditkort).

Från den 28 februari 2019, finns det 21 476 000 betal-och kreditkort (en nedgång på 299 000 eller 1,37% jämfört med 21 775 000 i slutet på januari 2019), uppdelat på 18 244 000 från banker och 3 232 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 78,231 miljarder SEK (en nedgång på SEK 0,107 miljarder eller 0,14% jämfört med SEK 78,338 miljarder vid slutet på januari 2019), fördelat på 34,075 miljarder SEK för betalkort och 44,156 miljarder för kreditkort. Av de 78,191 miljarder utstående, är 47,207 Miljarder utlånat från banker (21,944 miljarder SEK för betalkort och 25,264 miljarder SEK för kreditkort), samt 31,024 miljarder är från övriga (12,131 miljarder SEK för betalkort och 18,893 miljarder för kreditkort).

Från den 31 mars 2019, finns det 20 379 000 betal-och kreditkort (en nedgång på 1 097 000 eller 5,11% jämfört med 21 476 000 i slutet på februari 2019), uppdelat på 17 788 000 från banker och 2 590 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 78,750 miljarder SEK (en ökning på SEK 0,519 miljarder eller 0,66% jämfört med SEK 78,231 miljarder vid slutet på februari 2019), fördelat på 36,285 miljarder SEK för betalkort och 42,464 miljarder för kreditkort. Av de 78,729 miljarder utstående, är 54,252 Miljarder utlånat från banker (28,759 miljarder SEK för betalkort och 25,493 miljarder SEK för kreditkort), samt 24,498 miljarder är från övriga (7,526 miljarder SEK för betalkort och 16,972 miljarder för kreditkort).

Från den 30 april 2019, finns det 20 408 000 betal-och kreditkort (en ökning på 29 000 eller 0,14% jämfört med 20 379 000 i slutet på mars 2019), uppdelat på 17 812 000 från banker och 2 596 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 79,890 miljarder SEK (en ökning på SEK 1,161 miljarder eller 1,47% jämfört med SEK 78,729 miljarder vid slutet på mars 2019), fördelat på 38,035 miljarder SEK för betalkort och 41,855 miljarder för kreditkort. Av de 79,890 miljarder utstående, är 55,146 Miljarder utlånat från banker (30,454 miljarder SEK för betalkort och 24,692 miljarder SEK för kreditkort), samt 24,744 miljarder är från övriga (7,581 miljarder SEK för betalkort och 17,163 miljarder för kreditkort).

Från den 31 maj 2019, finns det 20 420 000 betal-och kreditkort (en ökning på 12 000 eller 0,06% jämfört med 20 408 000 i slutet på april 2019), uppdelat på 17 815 000 från banker och 2 606 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 80,001 miljarder SEK (en ökning på SEK 0,111 miljarder eller 0,14% jämfört med SEK 79,890 miljarder vid slutet på april 2019), fördelat på 38,612 miljarder SEK för betalkort och 41,389 miljarder för kreditkort. Av de 80,001 miljarder utstående, är 55,263 Miljarder utlånat från banker (30,753 miljarder SEK för betalkort och 24,509 miljarder SEK för kreditkort), samt 24,739 miljarder är från övriga (7,859 miljarder SEK för betalkort och 16,880 miljarder för kreditkort).

Från den 30 juni 2019, finns det 20 218 000 betal-och kreditkort (en nedgång på 202 000 eller 0,99% jämfört med 20 420 000 i slutet på maj 2019), uppdelat på 17 621 000 från banker och 2 596 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 80,533 miljarder SEK (en ökning på SEK 0,532 miljarder eller 0,66% jämfört med SEK 80,001 miljarder vid slutet på maj 2019), fördelat på 38,344 miljarder SEK för betalkort och 42,190 miljarder för kreditkort. Av de 80,533 miljarder utstående, är 55,634 Miljarder utlånat från banker (30,556 miljarder SEK för betalkort och 25,077 miljarder SEK för kreditkort), samt 24,900 miljarder är från övriga (7,788 miljarder SEK för betalkort och 17,112 miljarder för kreditkort).

Från den 31 juli 2019, finns det 20 008 000 betal-och kreditkort (en nedgång på 210 000 eller 1,04% jämfört med 20 218 000 i slutet på juni 2019), uppdelat på 17 412 000 från banker och 2 596 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 80,374 miljarder SEK (en nedgång på SEK 0,159 miljarder eller 0,20% jämfört med SEK 80,533 miljarder vid slutet på juni 2019), fördelat på 38,400 miljarder SEK för betalkort och 41,974 miljarder för kreditkort. Av de 80,374 miljarder utstående, är 55,267 Miljarder utlånat från banker (30,117 miljarder SEK för betalkort och 25,090 miljarder SEK för kreditkort), samt 25,107 miljarder är från övriga (8,223 miljarder SEK för betalkort och 16,884 miljarder för kreditkort).

Från den 31 augusti 2019, finns det 19 869 000 betal-och kreditkort (en nedgång på 139 000 eller 0,69% jämfört med 20 008 000 i slutet på juli 2019), uppdelat på 17 266 000 från banker och 2 603 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 79,842 miljarder SEK (en nedgång på SEK 0,532 miljarder eller 0,66% jämfört med SEK 80,374 miljarder vid slutet på juli 2019), fördelat på 37,728 miljarder SEK för betalkort och 42,114 miljarder för kreditkort. Av de 79,842 miljarder utstående, är 55,258 Miljarder utlånat från banker (30,104 miljarder SEK för betalkort och 25,154 miljarder SEK för kreditkort), samt 24,584 miljarder är från övriga (7,624 miljarder SEK för betalkort och 16,960 miljarder för kreditkort).

Från den 30 september 2019, finns det 19 674 000 betal-och kreditkort (en nedgång på 195 000 eller 0,98% jämfört med 19 869 000 i slutet på augusti 2019), uppdelat på 17 065 000 från banker och 2 609 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 80,331 miljarder SEK (en ökning på SEK 0,489 miljarder eller 0,61% jämfört med SEK 79,842 miljarder vid slutet på augusti 2019), fördelat på 37,892 miljarder SEK för betalkort och 42,439 miljarder för kreditkort. Av de 80,331 miljarder utstående, är 55,018 Miljarder utlånat från banker (29,910 miljarder SEK för betalkort och 25,108 miljarder SEK för kreditkort), samt 25,314 miljarder är från övriga (7,982 miljarder SEK för betalkort och 17,332 miljarder för kreditkort).

Från den 31 oktober 2019, finns det 19 634 000 betal-och kreditkort (en nedgång på 40 000 eller 0,20% jämfört med 19 674 000 i slutet på september 2019), uppdelat på 17 019 000 från banker och 2 615 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 79,402 miljarder SEK (en nedgång på SEK 0,929 miljarder eller 1,16% jämfört med SEK 80,331 miljarder vid slutet på september 2019), fördelat på 37,585 miljarder SEK för betalkort och 41,817 miljarder för kreditkort. Av de 79,402 miljarder utstående, är 54,808 Miljarder utlånat från banker (29,920 miljarder SEK för betalkort och 24,888 miljarder SEK för kreditkort), samt 24,594 miljarder är från övriga (7,665 miljarder SEK för betalkort och 16,929 miljarder för kreditkort).

Från den 30 november 2019, finns det 19 674 000 betal-och kreditkort (en ökning på 40 000 eller 0,20% jämfört med 19 634 000 i slutet på oktober 2019), uppdelat på 17 058 000 från banker och 2 616 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 79,465 miljarder SEK (en ökning på SEK 0,063 miljarder eller 0,08% jämfört med SEK 79,402 miljarder vid slutet på oktober 2019), fördelat på 37,824 miljarder SEK för betalkort och 41,642 miljarder för kreditkort. Av de 79,465 miljarder utstående, är 55,217 Miljarder utlånat från banker (30,506 miljarder SEK för betalkort och 24,712 miljarder SEK för kreditkort), samt 24,248 miljarder är från övriga (7,318 miljarder SEK för betalkort och 16,930 miljarder för kreditkort).

Från den 31 december 2019, finns det 20 405 000 betal-och kreditkort (en ökning på 731 000 eller 3,72% jämfört med 19 674 000 i slutet på november 2019), uppdelat på 17 825 000 från banker och 2 580 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 75,959 miljarder SEK (en nedgång på SEK 3,506 miljarder eller 4,41% jämfört med SEK 79,465 miljarder vid slutet på november 2019), fördelat på 34,336 miljarder SEK för betalkort och 41,623 miljarder för kreditkort. Av de 75,959 miljarder utstående, är 51,360 Miljarder utlånat från banker (26,645 miljarder SEK för betalkort och 24,715 miljarder SEK för kreditkort), samt 24,599 miljarder är från övriga (7,691 miljarder SEK för betalkort och 16,908 miljarder för kreditkort).

Betalkortsfordringar och kontokortskrediter
Betalkortsfordringar avser kortkredit där ingen ränta utgår från det att kortet använts tills dess att nästkommande faktura regleras. Vid betalkorts- fordringar beviljas kontoinnehavaren ett räntefritt anstånd, ofta mellan 30 och 40 dagar, med betalning av det belopp som debiterats kontot under en viss period varefter skulden återbetalas. Det är numera vanligt att kortinnehavaren efter den räntefria perioden kan välja att dela upp återbetalningen mot ränta. Den kvarvarande krediten räknas i dessa fall som kontokortskredit.
Kontokortskredit är en kredit som inte reglerats vid nästföljande fakturering, i regel utgår ränta på kontokortskrediter.

Denna månadsrapport är inte jämförbar med årsrapporten, då det är olika källor, och där rapporteringsmetoden inte matchar varandra.

Kreditkort i Sverige 2016–2017

Från 2017 har Sverige en befolkning på 10,1 miljoner med en BNP (bruttonationalprodukt) på 475,2 miljarder euro. Detta motsvarar 47 200 euro av BNP per capita. Sverige bidrar 3,1% av EU:s totala BNP.

Från den 31. december 2017 finns det 20 295 200 betalningskort utgivna i Sverige (2,01 kort per capita), en minskning på 751 600 eller 3,57% jämfört med de 21 046 800 st i 2016. Det finns 8 151 900 kreditkort i Sverige sedan den 31. december 2017, en minskning av 795 000 eller 8,89% jämfört med 2016 då det fanns 8 946 900 kort. Under samma period finns det i Sverige 654 100 kort med en kredit- och/eller en försenad debitfunktion, en ökning med 18 000 eller 2,83% jämfört med 636 100 i 2016. Betalkort minskar med 636 600 eller 5,62% till 10 699 600 i 2017, jämfört med 11 336 200 i 2016.

Totala kortbetalningar i antal och värde
År 2017, finns det 3 352,0 miljoner kortbetalnings transaktioner i Sverige, en ökning med 186 miljoner eller 5,87%, jämfört med 3 166,0 miljoner i 2016. Detta innebär också att med 331,88 transaktioner per capita gör Sverige till en av de högsta i Europa på antal kortbetalningar per capita, ett steg bakom Norge. Av dessa transaktioner betalas 361,0 miljoner eller 10,77% med kreditkort, en minskning med 1 miljoner eller 0,28% jämfört till 362,0 miljoner i 2016. Medan 146,0 miljoner betalas av kort med en kredit- och/eller försenad debetfunktion, ökar med 7 miljoner eller 5,04% till 139,0 miljoner i 2016. De övriga kortbetalnings transaktionerna (2 845,0 miljoner) betalas med betalningskort, en ökning med 180 miljoner eller 6,75% jämfört med 2 665,9 miljoner i 2016. Sveriger totala antal kortbetalnings transaktioner bidrar med 4,8% av EU:s totala antal transaktioner.

De totala kortbetalningarna för 2017 är 107,6 miljoner euro i värde (10.653 euro per capita - en av de högsta i Europa), en ökning med 1,7 miljarder euro eller 1,61 procent jämfört med 105,9 miljarder euro år 2016. Detta innebär också att 32,10 euro per kortbetalningstransaktion, en minskning från 33,45 euro år 2016. Av dessa transaktioner betalas 18,1 miljarder euro eller 16,82% med kreditkort, en minskning med 0,8 miljarder euro eller 4,23% jämfört med 18,9 miljarder euro år 2016. Medan 5,6 miljarder euro eller 5,20% betalas med kort med en kredit- och / eller försenad debetfunktion, ökar med 0,2 miljarder euro eller 3,70% till 5,4 miljarder euro år 2016. Övriga kortbetalningar, 83,9 miljarder euro i värde betalas med betalkort, en ökning med 2,3 miljarder euro eller 2,82 procent jämfört med 81,6 miljarder euro 2016. Sveriges totala kortbetalningsvärde bidrar med 3,5% till EU: s totala transaktionsvärde.

Statistik över kreditkort på månadsbasis 2018

Från den 31 januari 2018, finns det 25 099 000 betal-och kreditkort (en ökning på 50 000 eller 0,20% jämfört med 25 049 000 i slutet på december 2017), uppdelat på 21 165 000 från banker och 3 934 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 84,823 miljarder SEK (en ökning på SEK 2,714 miljarder eller 3,31% jämfört med SEK 82,109 miljarder vid slutet på december 2017), fördelat på 36,947 miljarder SEK för betalkort och 47,876 miljarder för kreditkort. Av de 84,823 miljarder utstående, är 54,191 Miljarder utlånat från banker (25,056 miljarder SEK för betalkort och 29,135 miljarder SEK för kreditkort), samt 30,632 miljarder är från övriga (11,891 miljarder SEK för betalkort och 18,741 miljarder för kreditkort).

Från den 28 februari 2018, finns det 25 170 000 betal-och kreditkort (en ökning på 71 000 eller 0,28% jämfört med 25 099 000 i slutet på januari 2018), uppdelat på 21 248 000 från banker och 3 921 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 84,228 miljarder SEK (en nedgång på SEK 0,595 miljarder eller 0,70% jämfört med SEK 84,823 miljarder vid slutet på januari 2018), fördelat på 36,019 miljarder SEK för betalkort och 48,209 miljarder för kreditkort. Av de 84,228 miljarder utstående, är 53,618 Miljarder utlånat från banker (24,172 miljarder SEK för betalkort och 29,446 miljarder SEK för kreditkort), samt 30,609 miljarder är från övriga (11,846 miljarder SEK för betalkort och 18,763 miljarder för kreditkort).

Från den 31 mars 2018, finns det 24 539 000 betal-och kreditkort (en nedgång på 631 000 eller 2,51% jämfört med 25 170 000 i slutet på februari 2018), uppdelat på 21 077 000 från banker och 3 463 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 85,454 miljarder SEK (en ökning på SEK 1,226 miljarder eller 1,46% jämfört med SEK 84,228 miljarder vid slutet på februari 2018), fördelat på 36,220 miljarder SEK för betalkort och 49,234 miljarder för kreditkort. Av de 85,454 miljarder utstående, är 54,131 Miljarder utlånat från banker (24,698 miljarder SEK för betalkort och 29,433 miljarder SEK för kreditkort), samt 31,323 miljarder är från övriga (11,521 miljarder SEK för betalkort och 19,802 miljarder för kreditkort).

Från den 30 april 2018, finns det 24 521 000 betal-och kreditkort (en nedgång på 18 000 eller 0,07% jämfört med 24 539 000 i slutet på mars 2018), uppdelat på 21 058 000 från banker och 3 464 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 87,599 miljarder SEK (en ökning på SEK 2,145 miljarder eller 2,51% jämfört med SEK 85,454 miljarder vid slutet på mars 2018), fördelat på 37,812 miljarder SEK för betalkort och 49,786 miljarder för kreditkort. Av de 87,599 miljarder utstående, är 56,199 Miljarder utlånat från banker (26,223 miljarder SEK för betalkort och 29,976 miljarder SEK för kreditkort), samt 31,400 miljarder är från övriga (11,589 miljarder SEK för betalkort och 19,811 miljarder för kreditkort).

Från den 31 maj 2018, finns det 24 495 000 betal-och kreditkort (en nedgång på 26 000 eller 0,11% jämfört med 24 521 000 i slutet på april 2018), uppdelat på 21 035 000 från banker och 3 460 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 87,934 miljarder SEK (en ökning på SEK 0,335 miljarder eller 0,38% jämfört med SEK 87,599 miljarder vid slutet på april 2018), fördelat på 38,346 miljarder SEK för betalkort och 49,588 miljarder för kreditkort. Av de 87,934 miljarder utstående, är 56,525 Miljarder utlånat från banker (26,676 miljarder SEK för betalkort och 29,849 miljarder SEK för kreditkort), samt 31,409 miljarder är från övriga (11,670 miljarder SEK för betalkort och 19,739 miljarder för kreditkort).

Från den 30 juni 2018, finns det 24 122 000 betal-och kreditkort (en nedgång på 373 000 eller 1,52% jämfört med 24 495 000 i slutet på maj 2018), uppdelat på 20 665 000 från banker och 3 457 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 85,942 miljarder SEK (en nedgång på SEK 1,992 miljarder eller 2,27% jämfört med SEK 87,934 miljarder vid slutet på maj 2018), fördelat på 39,729 miljarder SEK för betalkort och 46,692 miljarder för kreditkort. Av de 85,942 miljarder utstående, är 54,522 Miljarder utlånat från banker (26,847 miljarder SEK för betalkort och 27,675 miljarder SEK för kreditkort), samt 31,900 miljarder är från övriga (12,882 miljarder SEK för betalkort och 19,017 miljarder för kreditkort).

Från den 31 juli 2018, finns det 24 151 000 betal-och kreditkort (en ökning på 29 000 eller 0,12% jämfört med 24 122 000 i slutet på juni 2018), uppdelat på 20 691 000 från banker och 3 460 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 85,942 miljarder SEK (en nedgång på SEK 0,479 miljarder eller 0,55% jämfört med SEK 86,421 miljarder vid slutet på juni 2018), fördelat på 39,612 miljarder SEK för betalkort och 48,641 miljarder för kreditkort. Av de 85,942 miljarder utstående, är 56,248 Miljarder utlånat från banker (26,508 miljarder SEK för betalkort och 27,428 miljarder SEK för kreditkort), samt 32,006 miljarder är från övriga (12,973 miljarder SEK för betalkort och 19,033 miljarder för kreditkort).

Från den 31 augusti 2018, finns det 24 170 000 betal-och kreditkort (en ökning på 19 000 eller 0,08% jämfört med 24 151 000 i slutet på juli 2018), uppdelat på 20 707 000 från banker och 3 463 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 85,964 miljarder SEK (en ökning på SEK 0,022 miljarder eller 0,03% jämfört med SEK 85,942 miljarder vid slutet på juli 2018), fördelat på 39,172 miljarder SEK för betalkort och 46,792 miljarder för kreditkort. Av de 85,964 miljarder utstående, är 53,957 Miljarder utlånat från banker (26,224 miljarder SEK för betalkort och 27,733 miljarder SEK för kreditkort), samt 32,007 miljarder är från övriga (12,948 miljarder SEK för betalkort och 19,059 miljarder för kreditkort).

Från den 30 september 2018, finns det 24 248 000 betal-och kreditkort (en ökning på 78 000 eller 0,32% jämfört med 24 170 000 i slutet på augusti 2018), uppdelat på 20 736 000 från banker och 3 512 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 85,641 miljarder SEK (en nedgång på SEK 0,323 miljarder eller 0,38% jämfört med SEK 85,964 miljarder vid slutet på augusti 2018), fördelat på 38,992 miljarder SEK för betalkort och 48,960 miljarder för kreditkort. Av de 85,641 miljarder utstående, är 53,528 Miljarder utlånat från banker (25,686 miljarder SEK för betalkort och 27,842 miljarder SEK för kreditkort), samt 32,113 miljarder är från övriga (13,166 miljarder SEK för betalkort och 18,948 miljarder för kreditkort).

Från den 31 oktober 2018, finns det 21 787 000 betal-och kreditkort (en nedgång på 2 461 000 eller 10,15% jämfört med 24 248 000 i slutet på september 2018), uppdelat på 18 328 000 från banker och 3 459 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 79,553 miljarder SEK (en nedgång på SEK 6,088 miljarder eller 7,11% jämfört med SEK 85,641 miljarder vid slutet på september 2018), fördelat på 35,968 miljarder SEK för betalkort och 43,585 miljarder för kreditkort. Av de 79,553 miljarder utstående, är 47,471 Miljarder utlånat från banker (22,732 miljarder SEK för betalkort och 24,739 miljarder SEK för kreditkort), samt 32,082 miljarder är från övriga (13,237 miljarder SEK för betalkort och 18,846 miljarder för kreditkort).
I oktober 2018 upphörde ett bankaktiebolag och en utländsk bankfilial tillkom.

Från den 30 november 2018, finns det 21 825 000 betal-och kreditkort (en ökning på 38 000 eller 0,17% jämfört med 21 787 000 i slutet på oktober 2018), uppdelat på 18 361 000 från banker och 3 465 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 80,054 miljarder SEK (en ökning på SEK 0,501 miljarder eller 0,63% jämfört med SEK 79,553 miljarder vid slutet på oktober 2018), fördelat på 36,433 miljarder SEK för betalkort och 43,621 miljarder för kreditkort. Av de 80,054 miljarder utstående, är 47,906 Miljarder utlånat från banker (23,163 miljarder SEK för betalkort och 24,743 miljarder SEK för kreditkort), samt 32,149 miljarder är från övriga (13,271 miljarder SEK för betalkort och 18,878 miljarder för kreditkort).

Från den 31 december 2018, finns det 21 783 000 betal-och kreditkort (en nedgång på 42 000 eller 0,19% jämfört med 21 825 000 i slutet på november 2018), uppdelat på 18 387 000 från banker och 3 396 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 76,288 miljarder SEK (en nedgång på SEK 3,766 miljarder eller 4,70% jämfört med SEK 80,054 miljarder vid slutet på november 2018), fördelat på 31,470 miljarder SEK för betalkort och 44,819 miljarder för kreditkort. Av de 76,288 miljarder utstående, är 45,063 Miljarder utlånat från banker (19,065 miljarder SEK för betalkort och 25,998 miljarder SEK för kreditkort), samt 31,225 miljarder är från övriga (12,404 miljarder SEK för betalkort och 18,821 miljarder för kreditkort).

Betalkortsfordringar och kontokortskrediter
Betalkortsfordringar avser kortkredit där ingen ränta utgår från det att kortet använts tills dess att nästkommande faktura regleras. Vid betalkorts- fordringar beviljas kontoinnehavaren ett räntefritt anstånd, ofta mellan 30 och 40 dagar, med betalning av det belopp som debiterats kontot under en viss period varefter skulden återbetalas. Det är numera vanligt att kortinnehavaren efter den räntefria perioden kan välja att dela upp återbetalningen mot ränta. Den kvarvarande krediten räknas i dessa fall som kontokortskredit.
Kontokortskredit är en kredit som inte reglerats vid nästföljande fakturering, i regel utgår ränta på kontokortskrediter.

Denna månadsrapport är inte jämförbar med årsrapporten, då det är olika källor, och där rapporteringsmetoden inte matchar varandra.

Statistik över kreditkort på månadsbasis 2017

Från den 31 januari 2017, finns det 24 003 000 betal-och kreditkort (en ökning på 2 379 000 eller 11,00% jämfört med 21 624 000 i slutet på december 2016), uppdelat på 20 987 000 från banker och 3 015 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 76,732 miljarder SEK (en ökning på SEK 9,537 miljarder eller 14,19% jämfört med SEK 67,195 miljarder vid slutet på december 2016), fördelat på 34,997 miljarder SEK för betalkort och 41,735 miljarder för kreditkort. Av de 76,732 miljarder utstående, är 54,478 Miljarder utlånat från banker (25,698 miljarder SEK för betalkort och 28,780 miljarder SEK för kreditkort), samt 22,253 miljarder är från övriga (9,299 miljarder SEK för betalkort och 12,954 miljarder för kreditkort).

Från den 28 februari 2017, finns det 23 981 000 betal-och kreditkort (en nedgång på 22 000 eller 0,09% jämfört med 24 003 000 i slutet på januari 2017), uppdelat på 20 971 000 från banker och 3 010 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 74,630 miljarder SEK (en nedgång på SEK 2,102 miljarder eller 2,74% jämfört med SEK 76,732 miljarder vid slutet på januari 2017), fördelat på 32,706 miljarder SEK för betalkort och 41,925 miljarder för kreditkort. Av de 74,630 miljarder utstående, är 52,376 Miljarder utlånat från banker (23,438 miljarder SEK för betalkort och 28,937 miljarder SEK för kreditkort), samt 22,255 miljarder är från övriga (9,268 miljarder SEK för betalkort och 12,987 miljarder för kreditkort).

Från den 31 mars 2017, finns det 23 796 000 betal-och kreditkort (en nedgång på 185 000 eller 0,77% jämfört med 23 981 000 i slutet på februari 2017), uppdelat på 20 859 000 från banker och 2 938 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 77,516 miljarder SEK (en ökning på SEK 2,886 miljarder eller 3,87% jämfört med SEK 74,630 miljarder vid slutet på februari 2017), fördelat på 35,072 miljarder SEK för betalkort och 42,444 miljarder för kreditkort. Av de 77,516 miljarder utstående, är 53,867 Miljarder utlånat från banker (25,602 miljarder SEK för betalkort och 28,264 miljarder SEK för kreditkort), samt 23,649 miljarder är från övriga (9,470 miljarder SEK för betalkort och 14,179 miljarder för kreditkort).

Från den 30 april 2017, finns det 23 823 000 betal-och kreditkort (en ökning på 27 000 eller 0,11% jämfört med 23 796 000 i slutet på mars 2017), uppdelat på 20 885 000 från banker och 2 938 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 78,525 miljarder SEK (en ökning på SEK 1,009 miljarder eller 1,30% jämfört med SEK 77,516 miljarder vid slutet på mars 2017), fördelat på 35,794 miljarder SEK för betalkort och 42,731 miljarder för kreditkort. Av de 78,525 miljarder utstående, är 54,786 Miljarder utlånat från banker (26,250 miljarder SEK för betalkort och 28,535 miljarder SEK för kreditkort), samt 23,739 miljarder är från övriga (9,543 miljarder SEK för betalkort och 14,196 miljarder för kreditkort).

Från den 31 maj 2017, finns det 23 905 000 betal-och kreditkort (en ökning på 82 000 eller 0,34% jämfört med 23 823 000 i slutet på april 2017), uppdelat på 20 969 000 från banker och 2 936 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 76,839 miljarder SEK (en nedgång på SEK 1,686 miljarder eller 2,15% jämfört med SEK 78,525 miljarder vid slutet på april 2017), fördelat på 34,127 miljarder SEK för betalkort och 42,712 miljarder för kreditkort. Av de 76,839 miljarder utstående, är 53,158 Miljarder utlånat från banker (24,551 miljarder SEK för betalkort och 28,607 miljarder SEK för kreditkort), samt 23,681 miljarder är från övriga (9,576 miljarder SEK för betalkort och 14,105 miljarder för kreditkort).

Från den 30 juni 2017, finns det 24 158 000 betal-och kreditkort (en ökning på 253 000 eller 1,06% jämfört med 23 905 000 i slutet på maj 2017), uppdelat på 21 233 000 från banker och 2 925 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 77,938 miljarder SEK (en ökning på SEK 1,099 miljarder eller 2,15% jämfört med SEK 76,839 miljarder vid slutet på maj 2017), fördelat på 34,655 miljarder SEK för betalkort och 43,283 miljarder för kreditkort. Av de 77,938 miljarder utstående, är 53,694 Miljarder utlånat från banker (25,067 miljarder SEK för betalkort och 28,627 miljarder SEK för kreditkort), samt 24,244 miljarder är från övriga (9,588 miljarder SEK för betalkort och 14,656 miljarder för kreditkort).

Från den 31 juli 2017, finns det 24 192 000 betal-och kreditkort (en ökning på 34 000 eller 0,14% jämfört med 24 158 000 i slutet på juni 2017), uppdelat på 21 264 000 från banker och 2 928 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 77,834 miljarder SEK (en nedgång på SEK 0,104 miljarder eller 0,13% jämfört med SEK 77,938 miljarder vid slutet på juni 2017), fördelat på 34,497 miljarder SEK för betalkort och 43,337 miljarder för kreditkort. Av de 77,834 miljarder utstående, är 53,550 Miljarder utlånat från banker (24,893 miljarder SEK för betalkort och 28,657 miljarder SEK för kreditkort), samt 24,285 miljarder är från övriga (9,604 miljarder SEK för betalkort och 14,681 miljarder för kreditkort).

Från den 31 augusti 2017, finns det 24 219 000 betal-och kreditkort (en ökning på 27 000 eller 0,11% jämfört med 24 192 000 i slutet på juli 2017), uppdelat på 21 297 000 från banker och 2 922 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 77,144 miljarder SEK (en nedgång på SEK 0,690 miljarder eller 0,89% jämfört med SEK 77,834 miljarder vid slutet på Juli 2017), fördelat på 33,828 miljarder SEK för betalkort och 43,316 miljarder för kreditkort. Av de 77,144 miljarder utstående, är 52,876 Miljarder utlånat från banker (24,227 miljarder SEK för betalkort och 28,649 miljarder SEK för kreditkort), samt 24,268 miljarder är från övriga (9,601 miljarder SEK för betalkort och 14,667 miljarder för kreditkort).

Från den 30 september 2017, finns det 24 306 000 betal-och kreditkort (en ökning på 87 000 eller 0,36% jämfört med 24 219 000 i slutet på augusti 2017), uppdelat på 21 402 000 från banker och 2 904 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 78,668 miljarder SEK (en ökning på SEK 1,524 miljarder eller 1,98% jämfört med SEK 77,144 miljarder vid slutet på augusti 2017), fördelat på 35,168 miljarder SEK för betalkort och 43,500 miljarder för kreditkort. Av de 78,668 miljarder utstående, är 53,304 Miljarder utlånat från banker (24,442 miljarder SEK för betalkort och 28,862 miljarder SEK för kreditkort), samt 25,363 miljarder är från övriga (10,726 miljarder SEK för betalkort och 14,638 miljarder för kreditkort).

Från den 31 oktober 2017, finns det 24 174 000 betal-och kreditkort (en nedgång på 132 000 eller 0,54% jämfört med 24 306 000 i slutet på september 2017), uppdelat på 21 272 000 från banker och 2 902 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 78,984 miljarder SEK (en ökning på SEK 0,316 miljarder eller 0,40% jämfört med SEK 78,668 miljarder vid slutet på september 2017), fördelat på 35,566 miljarder SEK för betalkort och 43,417 miljarder för kreditkort. Av de 78,984 miljarder utstående, är 53,675 Miljarder utlånat från banker (24,815 miljarder SEK för betalkort och 28,860 miljarder SEK för kreditkort), samt 25,308 miljarder är från övriga (10,751 miljarder SEK för betalkort och 14,557 miljarder för kreditkort).

Från den 30 november 2017, finns det 24 213 000 betal-och kreditkort (en ökning på 39 000 eller 0,16% jämfört med 24 174 000 i slutet på oktober 2017), uppdelat på 21 306 000 från banker och 2 907 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 79,726 miljarder SEK (en ökning på SEK 0,742 miljarder eller 0,94% jämfört med SEK 78,984 miljarder vid slutet på oktober 2017), fördelat på 35,903 miljarder SEK för betalkort och 43,823 miljarder för kreditkort. Av de 79,726 miljarder utstående, är 54,351 Miljarder utlånat från banker (25,170 miljarder SEK för betalkort och 29,181 miljarder SEK för kreditkort), samt 25,375 miljarder är från övriga (10,733 miljarder SEK för betalkort och 14,642 miljarder för kreditkort).

Från den 31 december 2017, finns det 25 144 000 betal-och kreditkort (en ökning på 931 000 eller 3,85% jämfört med 24 213 000 i slutet på november 2017), uppdelat på 21 201 000 från banker och 3 924 000 från övriga. Den utstående balansen för betalkort och kreditkort stod för 82,109 miljarder SEK (en ökning på SEK 2,383 miljarder eller 2,99% jämfört med SEK 79,726 miljarder vid slutet på november 2017), fördelat på 33,746 miljarder SEK för betalkort och 48,363 miljarder för kreditkort. Av de 82,109 miljarder utstående, är 51,395 Miljarder utlånat från banker (21,856 miljarder SEK för betalkort och 29,539 miljarder SEK för kreditkort), samt 30,714 miljarder är från övriga (11,890 miljarder SEK för betalkort och 18,824 miljarder för kreditkort).

Betalkortsfordringar och kontokortskrediter
Betalkortsfordringar avser kortkredit där ingen ränta utgår från det att kortet använts tills dess att nästkommande faktura regleras. Vid betalkorts- fordringar beviljas kontoinnehavaren ett räntefritt anstånd, ofta mellan 30 och 40 dagar, med betalning av det belopp som debiterats kontot under en viss period varefter skulden återbetalas. Det är numera vanligt att kortinnehavaren efter den räntefria perioden kan välja att dela upp återbetalningen mot ränta. Den kvarvarande krediten räknas i dessa fall som kontokortskredit.
Kontokortskredit är en kredit som inte reglerats vid nästföljande fakturering, i regel utgår ränta på kontokortskrediter.

Denna månadsrapport är inte jämförbar med årsrapporten, då det är olika källor, och där rapporteringsmetoden inte matchar varandra.

Credit Cards in Sweden 2020-2021

As of 2021, Sweden has a population of 10.4 millions with a GDP(gross domestic product) of €537.8 billions. This translates into €51,600 of GDP per capita. Sweden contributes 3.7% of the EU total GDP.

As at 31st December 2021, there are 18,088,100 payment cards issued in Sweden(1.74 cards per capita), a decrease of 15,500 or 0.09% compares to 18,103,600 in 2020. There are 6,673,500 credit cards in Sweden as at 31st December 2021, a decrease of 67,300 or 1.00% compares to 6,740,800 in 2020. Debit cards increase by 45,500 or 0.40% to 11,391,400 in 2021, compares to 11,345,900 in 2020.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2021, there are 3,538.3 millions of card payment transactions in Sweden, an increase of 147.7 millions or 4.36% compares to 3,390.6 millions in 2020. This also translates into 340.22 transactions per capita, making Sweden one of the highest in Europe on number of card payment transactions per capita, behind Norway. Out of these transactions, 526.4 millions or 14.88% is paid by credit cards, an increase of 15.2 millions or 2.97% compares to 511.2 millions in 2020. The rest of card payment transactions(3,011.8 millions) are paid by debit cards, an increase of 136.1 millions or 4.73% compares to 2,875.7 millions in 2020. Sweden total card payment transactions volume contributes 4.7% to the EU total number of transactions.

The total card payments for 2021 is €109.9 billions in value(€10,567 per capita - one of the highest in Europe), an increase of €12.2 billions or 12.49% compares to €97.7 billions in 2020. This also translates into €31.06 per card payment transaction, an increase from €28.81 in 2020. Out of these transactions, €23.6 billions or 21.47% is paid by credit cards, an increase of €2.3 billions or 10.80% compares to €21.3 billions in 2020. The rest of card payments, €86.2 billions in value is paid by debit cards, an increase of €9.7 billions or 12.68% compares to €76.5 billions in 2020. Sweden total card payment value contributes 4.1% to the EU total transactions value.

Credit Cards in Sweden 2019-2020

As of 2020, Sweden has a population of 10.4 millions with a GDP(gross domestic product) of €480.6 billions. This translates into €46,400 of GDP per capita. Sweden contributes 3.6% of the EU total GDP.

As at 31st December 2020, there are 18,103,600 payment cards issued in Sweden(1.74 cards per capita), a decrease of 625,100 or 3.34% compares to 18,728,700 in 2019. There are 6,740,800 credit cards in Sweden as at 31st December 2020, a decrease of 614,600 or 8.36% compares to 7,355,400 in 2019. Debit cards decrease by 27,400 or 0.24% to 11,345,900 in 2020, compares to 11,373,300 in 2019.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2020, there are 3,390.6 millions of card payment transactions in Sweden, a decrease of 312.2 millions or 8.43% compares to 3,702.8 millions in 2019. This also translates into 326.02 transactions per capita, making Sweden one of the highest in Europe on number of card payment transactions per capita, behind Norway. Out of these transactions, 511.2 millions or 15.08% is paid by credit cards, a decrease of 60.7 millions or 10.61% compares to 571.9 millions in 2019. The rest of card payment transactions(2,875.7 millions) are paid by debit cards, a decrease of 255.3 millions or 8.15% compares to 3,131.0 millions in 2019. Sweden total card payment transactions volume contributes 5.3% to the EU total number of transactions.

The total card payments for 2020 is €97.7 billions in value(€9,394 per capita - one of the highest in Europe), a decrease of €8.7 billions or 8.18% compares to €106.4 billions in 2019. This also translates into €28.81 per card payment transaction, a minute increase from €28.74 in 2019. Out of these transactions, €21.3 billions or 21.80% is paid by credit cards, a decrease of €3.1 billions or 12.70% compares to €24.4 billions in 2019. The rest of card payments, €76.5 billions in value is paid by debit cards, a decrease of €5.5 billions or 6.71% compares to €82.0 billions in 2019. Sweden total card payment value contributes 4.2% to the EU total transactions value.

Credit Cards in Sweden 2018-2019

As of 2019, Sweden has a population of 10.3 millions with a GDP(gross domestic product) of €476.9 billions. This translates into €46,400 of GDP per capita. Sweden contributes 3.4% of the EU total GDP.

As at 31st December 2019, there are 18,728,700 payment cards issued in Sweden(1.82 cards per capita), a decrease of 673,100 or 3.47% compares to 19,401,800 in 2018. There are 7,355,400 credit cards in Sweden as at 31st December 2019, a decrease of 234,400 or 3.09% compares to 7,589,800 in 2018. Debit cards decrease by 437,300 or 3.70% to 11,373,300 in 2019, compares to 11,810,600 in 2018.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2019, there are 3,702.8 millions of card payment transactions in Sweden, an increase of 155.2 millions or 4.37% compares to 3,547.6 millions in 2018. This also translates into 359.50 transactions per capita, making Sweden one of the highest in Europe on number of card payment transactions per capita, behind Norway. Out of these transactions, 571.9 millions or 15.45% is paid by credit cards, an increase of 52.1 millions or 10.02% compares to 519.8 millions in 2018. The rest of card payment transactions(3,131.0 millions) are paid by debit cards, an increase of 102.8 millions or 3.39% compares to 3,028.2 millions in 2018. Sweden total card payment transactions volume contributes 6.0% to the EU total number of transactions.

The total card payments for 2019 is €106.4 billions in value(€10,330 per capita - one of the highest in Europe), an increase of €1.3 billions or 1.24% compares to €105.1 billions in 2018. This also translates into €28.74 per card payment transaction, a decrease from €29.63 in 2018. Out of these transactions, €24.4 billions or 22.93% is paid by credit cards, an increase of €2.3 billions or 10.41% compares to €22.1 billions in 2018. The rest of card payments, €82.0 billions in value is paid by debit cards, a decrease of €1.2 billions or 1.44% compares to €83.2 billions in 2018. Sweden total card payment value contributes 4.5% to the EU total transactions value.

Credit Cards in Sweden 2017-2018

As of 2018, Sweden has a population of 10.2 millions with a GDP(gross domestic product) of €470.7 billions. This translates into €46,300 of GDP per capita. Sweden contributes 3.0% of the EU total GDP.

As at 31st December 2018, there are 19,401,800 payment cards issued in Sweden(1.90 cards per capita), a decrease of 893,400 or 4.40% compares to 20,295,200 in 2017. There are 7,589,800 credit cards in Sweden as at 31st December 2018, a decrease of 562,100 or 6.90% compares to 8,151,900 in 2017. Debit cards increase by 1,111,000 or 10.38% to 11,810,600 in 2018, compares to 10,699,600 in 2017.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2018, there are 3,547.6 millions of card payment transactions in Sweden, an increase of 195.6 millions or 5.84% compares to 3,352.0 millions in 2017. This also translates into 347.80 transactions per capita, making Sweden one of the highest in Europe on number of card payment transactions per capita, behind Norway. Out of these transactions, 519.8 millions or 14.65% is paid by credit cards, an increase of 158.8 millions or 43.99% compares to 361.0 millions in 2017. The rest of card payment transactions(3,028.2 millions) are paid by debit cards, an increase of 183.2 millions or 6.44% compares to 2,845.0 millions in 2017. Sweden total card payment transactions volume contributes 4.6% to the EU total number of transactions.

The total card payments for 2018 is €105.1 billions in value(€10,304 per capita - one of the highest in Europe), a decrease of €2.5 billions or 2.32% compares to €107.6 billions in 2017. This also translates into €29.63 per card payment transaction, a decrease from €32.10 in 2017. Out of these transactions, €22.1 billions or 21.03% is paid by credit cards, an increase of €4.0 billions or 22.10% compares to €18.1 billions in 2017. The rest of card payments, €83.2 billions in value is paid by debit cards, a decrease of €0.7 billions or 0.83% compares to €83.9 billions in 2017. Sweden total card payment value contributes 3.2% to the EU total transactions value.

Credit Cards in Sweden 2016-2017

As of 2017, Sweden has a population of 10.1 millions with a GDP(gross domestic product) of €475.2 billions. This translates into €47,200 of GDP per capita. Sweden contributes 3.1% of the EU total GDP.

As at 31st December 2017, there are 20,295,200 payment cards issued in Sweden(2.01 cards per capita), a decrease of 751,600 or 3.57% compares to 21,046,800 in 2016. There are 8,151,900 credit cards in Sweden as at 31st December 2017, a decrease of 795,000 or 8.89% compares to 8,946,900 in 2016. In the same period, there are 654,100 cards with a credit and/or delayed debit function in Sweden, an increase of 18,000 or 2.83% compares to 636,100 in 2016. Debit cards decrease by 636,600 or 5.62% to 10,699,600 in 2017, compares to 11,336,200 in 2016.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2017, there are 3,352.0 millions of card payment transactions in Sweden, an increase of 186 millions or 5.87% compares to 3,166.0 millions in 2016. This also translates into 331.88 transactions per capita, making Sweden one of the highest in Europe on number of card payment transactions per capita, behind Norway. Out of these transactions, 361.0 millions or 10.77% is paid by credit cards, a decrease of 1 millions or 0.28% compares to 362.0 millions in 2016. Whereas 146.0 millions is paid by cards with a credit and/or delayed debit function, an increase of 7 millions or 5.04% compares to 139.0 millions in 2016. The rest of card payment transactions(2,845.0 millions) are paid by debit cards, an increase of 180 millions or 6.75% compares to 2,665.0 millions in 2016. Sweden total card payment transactions volume contributes 4.8% to the EU total number of transactions.

The total card payments for 2017 is €107.6 billions in value(€10,653 per capita - one of the highest in Europe), an increase of €1.7 billions or 1.61% compares to €105.9 billions in 2016. This also translates into €32.10 per card payment transaction, a decrease from €33.45 in 2016. Out of these transactions, €18.1 billions or 16.82% is paid by credit cards, a decrease of €0.8 billions or 4.23% compares to €18.9 billions in 2016. Whereas €5.6 billions or 5.20% is paid by cards with a credit and/or delayed debit function, an increase of €0.2 billions or 3.70% compares to €5.4 billions in 2016. The rest of card payments, €83.9 billions in value is paid by debit cards, an increase of €2.3 billions or 2.82% compares to €81.6 billions in 2016. Sweden total card payment value contributes 3.5% to the EU total transactions value.

Monthly Sweden Credit Card Statistics 2018

As at 31st January 2018, there are 25,004,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 45,000 or 0.18% compares to 25,049,000 as at end of December 2017), brokendown into 21,165,000 issued by banks and 3,839,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK84.823 billions(an increase of SEK2.714 billions or 3.31% compares to SEK82.109 billions as at end of December 2017), broken down as SEK36.947 billions for convenience credit cards and SEK47.876 billions for extended credit cards. Out of the SEK84.823 billions outstanding, SEK54.191 billions is lending from banks(SEK25.056 billions for convenience credit and SEK29.135 billions for extended credit) and SEK30.632 billions is lending from finance companies(SEK11.891 billions for convenience credit and SEK18.741 billions for extended credit).

As at 28th February 2018, there are 25,073,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 69,000 or 0.28% compares to 25,004,000 as at end of January 2018), brokendown into 21,248,000 issued by banks and 3,825,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK84.228 billions(a decrease of SEK0.595 billions or 0.70 compares to SEK84.823 billions as at end of January 2018), broken down as SEK36.019 billions for convenience credit cards and SEK48.209 billions for extended credit cards. Out of the SEK84.228 billions outstanding, SEK53.618 billions is lending from banks(SEK24.172 billions for convenience credit and SEK29.446 billions for extended credit) and SEK30.609 billions is lending from finance companies(SEK11.846 billions for convenience credit and SEK18.763 billions for extended credit).

As at 31st March 2018, there are 24,539,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 534,000 or 0.28% compares to 25,073,000 as at end of February 2018), brokendown into 21,077,000 issued by banks and 3,463,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK85.454 billions(an increase of SEK1,226 billions or 1.46% compares to SEK84.228 billions as at end of February 2018), broken down as SEK36.220 billions for convenience credit cards and SEK49.234 billions for extended credit cards. Out of the SEK85.454 billions outstanding, SEK54.131 billions is lending from banks(SEK24.698 billions for convenience credit and SEK29.433 billions for extended credit) and SEK31.323 billions is lending from finance companies(SEK11.521 billions for convenience credit and SEK19.802 billions for extended credit).

As at 30th April 2018, there are 24,521,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 18,000 or 0.07% compares to 24,539,000 as at end of March 2018), brokendown into 21,058,000 issued by banks and 3,464,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK87.599 billions(an increase of SEK2.145 billions or 2.51% compares to SEK85.454 billions as at end of March 2018), broken down as SEK37.812 billions for convenience credit cards and SEK49.786 billions for extended credit cards. Out of the SEK87.599 billions outstanding, SEK56.199 billions is lending from banks(SEK26.223 billions for convenience credit and SEK29.976 billions for extended credit) and SEK31.400 billions is lending from finance companies(SEK11.589 billions for convenience credit and SEK19.811 billions for extended credit).

As at 31st May 2018, there are 24,495,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 26,000 or 0.11% compares to 24,521,000 as at end of April 2018), brokendown into 21,035,000 issued by banks and 3,460,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK87.934 billions(an increase of SEK0.335 billions or 0.38% compares to SEK87.599 billions as at end of April 2018), broken down as SEK38.346 billions for convenience credit cards and SEK49.588 billions for extended credit cards. Out of the SEK87.934 billions outstanding, SEK56.525 billions is lending from banks(SEK26.676 billions for convenience credit and SEK29.849 billions for extended credit) and SEK31.409 billions is lending from finance companies(SEK11.670 billions for convenience credit and SEK19.739 billions for extended credit).

As at 30th June 2018, there are 24,122,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 373,000 or 1.52% compares to 24,495,000 as at end of May 2018), brokendown into 20,665,000 issued by banks and 3,457,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK88.700 billions(an increase of SEK0.766 billions or 0.87% compares to SEK87.934 billions as at end of May 2018), broken down as SEK39.858 billions for convenience credit cards and SEK48.842 billions for extended credit cards. Out of the SEK88.700 billions outstanding, SEK56.801 billions is lending from banks(SEK26.976 billions for convenience credit and SEK29.825 billions for extended credit) and SEK31.900 billions is lending from finance companies(SEK12.882 billions for convenience credit and SEK19.017 billions for extended credit).

As at 31st July 2018, there are 24,151,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 29,000 or 0.12% compares to 24,122,000 as at end of June 2018), brokendown into 20,691,000 issued by banks and 3,460,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK88.254 billions(a decrease of SEK0.446 billions or 0.50% compares to SEK88.700 billions as at end of June 2018), broken down as SEK39.612 billions for convenience credit cards and SEK48.641 billions for extended credit cards. Out of the SEK88.254 billions outstanding, SEK56.248 billions is lending from banks(SEK26.640 billions for convenience credit and SEK29.608 billions for extended credit) and SEK32.006 billions is lending from finance companies(SEK12.973 billions for convenience credit and SEK19.033 billions for extended credit).

As at 31st August 2018, there are 24,170,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 19,000 or 0.08% compares to 24,151,000 as at end of July 2018), brokendown into 20,707,000 issued by banks and 3,463,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK88.279 billions(an increase of SEK0.025 billions or 0.02% compares to SEK88.254 billions as at end of July 2018), broken down as SEK39.309 billions for convenience credit cards and SEK48.970 billions for extended credit cards. Out of the SEK88.279 billions outstanding, SEK56.272 billions is lending from banks(SEK26.361 billions for convenience credit and SEK29.911 billions for extended credit) and SEK32.007 billions is lending from finance companies(SEK12.948 billions for convenience credit and SEK19.059 billions for extended credit).

As at 30th September 2018, there are 24,248,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 78,000 or 0.32% compares to 24,170,000 as at end of August 2018), brokendown into 20,736,000 issued by banks and 3,512,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK87.952 billions(a decrease of SEK0.327 billions or 0.37% compares to SEK88.279 billions as at end of August 2018), broken down as SEK38.992 billions for convenience credit cards and SEK48.960 billions for extended credit cards. Out of the SEK87.952 billions outstanding, SEK55.839 billions is lending from banks(SEK25.827 billions for convenience credit and SEK30.012 billions for extended credit) and SEK32.113 billions is lending from finance companies(SEK13.166 billions for convenience credit and SEK18.948 billions for extended credit).

As at 31st October 2018, there are 21,787,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 2,461,000 or 10.15% compares to 24,248,000 as at end of September 2018), brokendown into 18,328,000 issued by banks and 3,459,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK81.933 billions(a decrease of SEK6.019 billions or 6.84% compares to SEK87.952 billions as at end of September 2018), broken down as SEK36.110 billions for convenience credit cards and SEK45.824 billions for extended credit cards. Out of the SEK81.933 billions outstanding, SEK49.851 billions is lending from banks(SEK22.873 billions for convenience credit and SEK26.978 billions for extended credit) and SEK32.082 billions is lending from finance companies(SEK13.237 billions for convenience credit and SEK18.846 billions for extended credit).
In October 2018 a banking company ceased to exist and a foreign bank branch in Sweden was added to the population.

As at 30th November 2018, there are 21,825,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 38,000 or 0.17% compares to 21,787,000 as at end of October 2018), brokendown into 18,361,000 issued by banks and 3,465,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK82.577 billions(an increase of SEK0.644 billions or 0.79% compares to SEK81.933 billions as at end of October 2018), broken down as SEK36.582 billions for convenience credit cards and SEK45.995 billions for extended credit cards. Out of the SEK82.577 billions outstanding, SEK50.429 billions is lending from banks(SEK23.311 billions for convenience credit and SEK27.117 billions for extended credit) and SEK32.149 billions is lending from finance companies(SEK13.271 billions for convenience credit and SEK18.878 billions for extended credit).

As at 31st December 2018, there are 21,783,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 42,000 or 0.19% compares to 21,825,000 as at end of November 2018), brokendown into 18,387,000 issued by banks and 3,396,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK84.700 billions(an increase of SEK2.123 billions or 2.57% compares to SEK82.577 billions as at end of November 2018), broken down as SEK31.624 billions for convenience credit cards and SEK53.076 billions for extended credit cards. Out of the SEK84.700 billions outstanding, SEK53.475 billions is lending from banks(SEK19.219 billions for convenience credit and SEK34.256 billions for extended credit) and SEK31.225 billions is lending from finance companies(SEK12.404 billions for convenience credit and SEK18.821 billions for extended credit).

Card credits, convenience credit cards and extended credit cards
Convenience credit card credit (also called delayed debit card credit is a card credit to which no interest rate is charged from the moment the card is used until the next invoice is settled. The holder of the convenience credit card is granted an interest-free grace, usually between 30 and 40 days, with payment of the amount debited from the account for a certain period after which the debt is repaid. Today it is common that the card holder, after the interest rate free period, can choose to split the reimbursement and pay interest rate. The remaining credit in such cases is to be seen as credit card credits.
An extended credit card credit (also called credit card credit) is a credit not settled by the next invoicing and usually, there is an interest rate linked to the credit card credit.

This monthly report is not comparable to the yearly report due to different sources, where reporting method and approach do not match.

Monthly Sweden Credit Card Statistics 2017

As at 31st January 2017, there are 24,003,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 2,379,000 or 11.00% compares to 21,624,000 as at end of December 2016), brokendown into 20,987,000 issued by banks and 3,015,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK76.732 billions(an increase of SEK9.537 billions or 14.19% compares to SEK67.195 billions as at end of December 2016), broken down as SEK34.997 billions for convenience credit cards and SEK41.735 billions for extended credit cards. Out of the SEK76.732 billions outstanding, SEK54.478 billions is lending from banks(SEK25.698 billions for convenience credit and SEK28.780 billions for extended credit) and SEK22.253 billions is lending from finance companies(SEK9.299 billions for convenience credit and SEK12.954 billions for extended credit).

As at 28th February 2017, there are 23,981,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 22,000 or 0.09% compares to 24,003,000 as at end of January 2017), brokendown into 20,971,000 issued by banks and 3,010,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK74.630 billions(a decrease of SEK2.102 billions or 2.74% compares to SEK76.732 billions as at end of January 2017), broken down as SEK32.706 billions for convenience credit cards and SEK41.925 billions for extended credit cards. Out of the SEK74.630 billions outstanding, SEK52.376 billions is lending from banks(SEK23.438 billions for convenience credit and SEK28.937 billions for extended credit) and SEK22.255 billions is lending from finance companies(SEK9.268 billions for convenience credit and SEK12.987 billions for extended credit).

As at 31st March 2017, there are 23,796,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 185,000 or 0.77% compares to 23,981,000 as at end of February 2017), brokendown into 20,859,000 issued by banks and 2,938,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK77.516 billions(an increase of SEK2.886 billions or 3.87% compares to SEK74.630 billions as at end of February 2017), broken down as SEK35.072 billions for convenience credit cards and SEK42.444 billions for extended credit cards. Out of the SEK77.516 billions outstanding, SEK53.867 billions is lending from banks(SEK25.602 billions for convenience credit and SEK28.264 billions for extended credit) and SEK23.649 billions is lending from finance companies(SEK9.470 billions for convenience credit and SEK14.179 billions for extended credit).

As at 30th April 2017, there are 23,823,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 27,000 or 0.11% compares to 23,796,000 as at end of March 2017), brokendown into 20,885,000 issued by banks and 2,938,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK78.525 billions(an increase of SEK1.009 billions or 1.30% compares to SEK77.516 billions as at end of March 2017), broken down as SEK35.794 billions for convenience credit cards and SEK42.731 billions for extended credit cards. Out of the SEK78.525 billions outstanding, SEK54.786 billions is lending from banks(SEK26.250 billions for convenience credit and SEK28.535 billions for extended credit) and SEK23.739 billions is lending from finance companies(SEK9.543 billions for convenience credit and SEK14.196 billions for extended credit).

As at 31st May 2017, there are 23,905,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 82,000 or 0.34% compares to 23,823,000 as at end of April 2017), brokendown into 20,969,000 issued by banks and 2,936,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK76.839 billions(a decrease of SEK1.686 billions or 2.15% compares to SEK78.525 billions as at end of April 2017), broken down as SEK34.127 billions for convenience credit cards and SEK42.712 billions for extended credit cards. Out of the SEK76.839 billions outstanding, SEK53.158 billions is lending from banks(SEK24.551 billions for convenience credit and SEK28.607 billions for extended credit) and SEK23.681 billions is lending from finance companies(SEK9.576 billions for convenience credit and SEK14.105 billions for extended credit).

As at 30th June 2017, there are 24,158,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 253,000 or 1.06% compares to 23,905,000 as at end of May 2017), brokendown into 21,233,000 issued by banks and 2,925,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK77.938 billions(an increase of SEK1.099 billions or 2.15% compares to SEK76.839 billions as at end of May 2017), broken down as SEK34.655 billions for convenience credit cards and SEK43.283 billions for extended credit cards. Out of the SEK77.938 billions outstanding, SEK53.694 billions is lending from banks(SEK25.067 billions for convenience credit and SEK28.627 billions for extended credit) and SEK24.244 billions is lending from finance companies(SEK9.588 billions for convenience credit and SEK14.656 billions for extended credit).

As at 31st July 2017, there are 24,192,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 34,000 or 0.14% compares to 24,158,000 as at end of June 2017), brokendown into 21,264,000 issued by banks and 2,928,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK77.834 billions(a decrease of SEK0.104 billions or 0.13% compares to SEK77.938 billions as at end of June 2017), broken down as SEK34.497 billions for convenience credit cards and SEK43.337 billions for extended credit cards. Out of the SEK77.834 billions outstanding, SEK53.550 billions is lending from banks(SEK24.893 billions for convenience credit and SEK28.657 billions for extended credit) and SEK24.285 billions is lending from finance companies(SEK9.604 billions for convenience credit and SEK14.681 billions for extended credit).

As at 31st August 2017, there are 24,219,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 27,000 or 0.11% compares to 24,192,000 as at end of July 2017), brokendown into 21,297,000 issued by banks and 2,922,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK77.144 billions(a decrease of SEK0.690 billions or 0.89% compares to SEK77.834 billions as at end of July 2017), broken down as SEK33.828 billions for convenience credit cards and SEK43.316 billions for extended credit cards. Out of the SEK77.144 billions outstanding, SEK52.876 billions is lending from banks(SEK24.227 billions for convenience credit and SEK28.649 billions for extended credit) and SEK24.268 billions is lending from finance companies(SEK9.601 billions for convenience credit and SEK14.667 billions for extended credit).

As at 30th September 2017, there are 24,306,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 87,000 or 0.36% compares to 24,219,000 as at end of August 2017), brokendown into 21,402,000 issued by banks and 2,904,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK78.668 billions(an increase of SEK1.524 billions or 1.98% compares to SEK77.144 billions as at end of August 2017), broken down as SEK35.168 billions for convenience credit cards and SEK43.500 billions for extended credit cards. Out of the SEK78.668 billions outstanding, SEK53.304 billions is lending from banks(SEK24.442 billions for convenience credit and SEK28.862 billions for extended credit) and SEK25.363 billions is lending from finance companies(SEK10.726 billions for convenience credit and SEK14.638 billions for extended credit).

As at 31st October 2017, there are 24,174,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 132,000 or 0.54% compares to 24,306,000 as at end of September 2017), brokendown into 21,272,000 issued by banks and 2,902,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK78.984 billions(an increase of SEK0.316 billions or 0.40% compares to SEK78.668 billions as at end of September 2017), broken down as SEK35.566 billions for convenience credit cards and SEK43.417 billions for extended credit cards. Out of the SEK78.984 billions outstanding, SEK53.675 billions is lending from banks(SEK24.815 billions for convenience credit and SEK28.860 billions for extended credit) and SEK25.308 billions is lending from finance companies(SEK10.751 billions for convenience credit and SEK14.557 billions for extended credit).

As at 30th November 2017, there are 24,213,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 39,000 or 0.16% compares to 24,174,000 as at end of October 2017), brokendown into 21,306,000 issued by banks and 2,907,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK79.726 billions(an increase of SEK0.742 billions or 0.94% compares to SEK78.984 billions as at end of October 2017), broken down as SEK35.903 billions for convenience credit cards and SEK43.823 billions for extended credit cards. Out of the SEK79.726 billions outstanding, SEK54.351 billions is lending from banks(SEK25.170 billions for convenience credit and SEK29.181 billions for extended credit) and SEK25.375 billions is lending from finance companies(SEK10.733 billions for convenience credit and SEK14.642 billions for extended credit).

As at 31st December 2017, there are 25,144,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 931,000 or 3.85% compares to 24,213,000 as at end of November 2017), brokendown into 21,201,000 issued by banks and 3,924,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK82.109 billions(an increase of SEK2.383 billions or 2.99% compares to SEK79.726 billions as at end of November 2017), broken down as SEK33.746 billions for convenience credit cards and SEK48.363 billions for extended credit cards. Out of the SEK82.109 billions outstanding, SEK51.395 billions is lending from banks(SEK21.856 billions for convenience credit and SEK29.539 billions for extended credit) and SEK30.714 billions is lending from finance companies(SEK11.890 billions for convenience credit and SEK18.824 billions for extended credit).

Card credits, convenience credit cards and extended credit cards
Convenience credit card credit (also called delayed debit card credit is a card credit to which no interest rate is charged from the moment the card is used until the next invoice is settled. The holder of the convenience credit card is granted an interest-free grace, usually between 30 and 40 days, with payment of the amount debited from the account for a certain period after which the debt is repaid. Today it is common that the card holder, after the interest rate free period, can choose to split the reimbursement and pay interest rate. The remaining credit in such cases is to be seen as credit card credits.
An extended credit card credit (also called credit card credit) is a credit not settled by the next invoicing and usually, there is an interest rate linked to the credit card credit.

This monthly report is not comparable to the yearly report due to different sources, where reporting method and approach do not match.

Credit Cards in Sweden 2015-2016

As of 2016, Sweden has a population of 9.9 millions with a GDP(gross domestic product) of €465.2 billions. This translates into €46.8 thousands of GDP per capita. Sweden contributes 3.1% of the EU total GDP.

As at 31st December 2016, there are 21,046,800 payment cards issued in Sweden(2.13 cards per capita), a decrease of 682,100 or 3.14% compares to 21,728,900 in 2015. There are 8,946,900 credit cards in Sweden as at 31st December 2016, an increase of 310,200 or 3.59% compares to 8,636,700 in 2015. In the same period, there are 636,100 cards with a credit and/or delayed debit function in Sweden, a decrease of 2,428,500 or 79.24% compares to 3,064,600 in 2015. Debit cards decrease by 1,894,100 or 14.32% to 11,336,200 in 2016, compares to 13,230,300 in 2015.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2016, there are 3,166.0 millions of card payment transactions in Sweden, an increase of 321 millions or 11.28% compares to 2,845.0 millions in 2015. This also translates into 319.80 transactions per capita, making Sweden one of the highest in Europe on number of card payment transactions per capita, behind Norway. Out of these transactions, 362.0 millions or 11.43% is paid by credit cards, an increase of 70 millions or 23.97% compares to 292.0 millions in 2015. Whereas 139.0 millions is paid by cards with a credit and/or delayed debit function, a decrease of 10 millions or 6.71% compares to 149.0 millions in 2015. The rest of card payment transactions(2,665.0 millions) are paid by debit cards, an increase of 261 millions or 10.86% compares to 2,404.0 millions in 2015. Sweden total card payment transactions volume contributes 5.3% to the EU total number of transactions.

The total card payments for 2016 is €105.9 billions in value(€10.70 thousands per capita - one of the highest in Europe), an increase of €7.9 billions or 8.06% compares to €98.0 billions in 2015. This also translates into €33.45 per card payment transaction, a decrease from €34.45 in 2015. Out of these transactions, €18.9 billions or 17.85% is paid by credit cards, an increase of €3 billions or 18.87% compares to €15.9 billions in 2015. Whereas €5.4 billions or 5.10% is paid by cards with a credit and/or delayed debit function, a decrease of €0.8 billions or 12.90% compares to €6.2 billions in 2015. The rest of card payments, €81.6 billions in value is paid by debit cards, an increase of €5.7 billions or 7.51% compares to €75.9 billions in 2015. Sweden total card payment value contributes 3.6% to the EU total transactions value.

Monthly Sweden Credit Card Statistics 2016

As at 31st January 2016, there are 21,833,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 17,000 or 0.08% compares to 21,816,000 as at end of December 2015), brokendown into 18,745,000 issued by banks and 3,087,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK66.458 billions(an increase of SEK2.118 billions or 3.29% compares to SEK64.340 billions as at end of December 2015), broken down as SEK29.196 billions for convenience credit cards and SEK37.261 billions for extended credit cards. Out of the SEK66.458 billions outstanding, SEK44.322 billions is lending from banks(SEK19.175 billions for convenience credit and SEK25.148 billions for extended credit) and SEK22.136 billions is lending from finance companies(SEK10.022 billions for convenience credit and SEK12.114 billions for extended credit).

As at 29th February 2016, there are 21,799,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 34,000 or 0.16% compares to 21,833,000 as at end of January 2016), brokendown into 18,713,000 issued by banks and 3,086,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK66.180 billions(a decrease of SEK0.278 billions or 0.42% compares to SEK66.458 billions as at end of January 2016), broken down as SEK28.990 billions for convenience credit cards and SEK37.190 billions for extended credit cards. Out of the SEK66.180 billions outstanding, SEK44.066 billions is lending from banks(SEK18.958 billions for convenience credit and SEK25.108 billions for extended credit) and SEK22.114 billions is lending from finance companies(SEK10.033 billions for convenience credit and SEK12.081 billions for extended credit).

As at 31st March 2016, there are 21,834,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 35,000 or 0.16% compares to 21,799,000 as at end of February 2016), brokendown into 18,796,000 issued by banks and 3,039,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK66.188 billions(an increase of SEK0.008 billions or 0.01% compares to SEK66.180 billions as at end of February 2016), broken down as SEK28.890 billions for convenience credit cards and SEK37.298 billions for extended credit cards. Out of the SEK66.188 billions outstanding, SEK44.727 billions is lending from banks(SEK19.343 billions for convenience credit and SEK25.384 billions for extended credit) and SEK21.461 billions is lending from finance companies(SEK9.547 billions for convenience credit and SEK11.914 billions for extended credit).

As at 30th April 2016, there are 21,896,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 62,000 or 0.28% compares to 21,834,000 as at end of March 2016), brokendown into 18,856,000 issued by banks and 3,041,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK67.246 billions(an increase of SEK1.058 billions or 1.60% compares to SEK66.188 billions as at end of March 2016), broken down as SEK29.711 billions for convenience credit cards and SEK37.535 billions for extended credit cards. Out of the SEK67.246 billions outstanding, SEK45.729 billions is lending from banks(SEK20.081 billions for convenience credit and SEK25.648 billions for extended credit) and SEK21.517 billions is lending from finance companies(SEK9.630 billions for convenience credit and SEK11.887 billions for extended credit).

As at 31st May 2016, there are 21,949,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 53,000 or 0.24% compares to 21,896,000 as at end of April 2016), brokendown into 18,906,000 issued by banks and 3,043,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK67.944 billions(an increase of SEK0.698 billions or 1.04% compares to SEK67.246 billions as at end of April 2016), broken down as SEK30.359 billions for convenience credit cards and SEK37.585 billions for extended credit cards. Out of the SEK67.944 billions outstanding, SEK46.450 billions is lending from banks(SEK20.628 billions for convenience credit and SEK25.822 billions for extended credit) and SEK21.494 billions is lending from finance companies(SEK9.730 billions for convenience credit and SEK11.763 billions for extended credit).

As at 30th June 2016, there are 21,904,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 45,000 or 0.21% compares to 21,949,000 as at end of May 2016), brokendown into 18,876,000 issued by banks and 3,028,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK68.258 billions(an increase of SEK0.314 billions or 0.46% compares to SEK67.944 billions as at end of May 2016), broken down as SEK30.660 billions for convenience credit cards and SEK37.598 billions for extended credit cards. Out of the SEK68.258 billions outstanding, SEK46.426 billions is lending from banks(SEK20.840 billions for convenience credit and SEK25.586 billions for extended credit) and SEK21.832 billions is lending from finance companies(SEK9.820 billions for convenience credit and SEK12.013 billions for extended credit).

As at 31st July 2016, there are 21,921,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 17,000 or 0.08% compares to 21,904,000 as at end of June 2016), brokendown into 18,890,000 issued by banks and 3,031,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK68.572 billions(an increase of SEK0.314 billions or 0.46% compares to SEK68.258 billions as at end of June 2016), broken down as SEK30.584 billions for convenience credit cards and SEK37.988 billions for extended credit cards. Out of the SEK68.572 billions outstanding, SEK46.688 billions is lending from banks(SEK20.748 billions for convenience credit and SEK25.939 billions for extended credit) and SEK21.885 billions is lending from finance companies(SEK9.836 billions for convenience credit and SEK12.049 billions for extended credit).

As at 31st August 2016, there are 21,894,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 27,000 or 0.12% compares to 21,921,000 as at end of July 2016), brokendown into 18,858,000 issued by banks and 3,037,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK68.433 billions(a decrease of SEK0.139 billions or 0.20% compares to SEK68.572 billions as at end of July 2016), broken down as SEK30.197 billions for convenience credit cards and SEK38.237 billions for extended credit cards. Out of the SEK68.433 billions outstanding, SEK46.577 billions is lending from banks(SEK20.626 billions for convenience credit and SEK25.951 billions for extended credit) and SEK21.857 billions is lending from finance companies(SEK9.571 billions for convenience credit and SEK12.286 billions for extended credit).

As at 30th September 2016, there are 21,858,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 26,000 or 0.16% compares to 21,894,000 as at end of August 2016), brokendown into 18,825,000 issued by banks and 3,033,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK68.839 billions(an increase of SEK0.406 billions or 0.59% compares to SEK68.433 billions as at end of August 2016), broken down as SEK30.076 billions for convenience credit cards and SEK38.763 billions for extended credit cards. Out of the SEK68.839 billions outstanding, SEK46.583 billions is lending from banks(SEK20.591 billions for convenience credit and SEK25.992 billions for extended credit) and SEK22.256 billions is lending from finance companies(SEK9.485 billions for convenience credit and SEK12.771 billions for extended credit).

As at 31st October 2016, there are 21,576,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 282,000 or 1.29% compares to 21,858,000 as at end of September 2016), brokendown into 18,539,000 issued by banks and 3,037,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK69.366 billions(an increase of SEK0.527 billions or 0.77% compares to SEK68.839 billions as at end of September 2016), broken down as SEK30.351 billions for convenience credit cards and SEK39.015 billions for extended credit cards. Out of the SEK69.366 billions outstanding, SEK47.049 billions is lending from banks(SEK20.859 billions for convenience credit and SEK26.282 billions for extended credit) and SEK22.317 billions is lending from finance companies(SEK9.554 billions for convenience credit and SEK12.764 billions for extended credit).

As at 30th November 2016, there are 21,638,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 62,000 or 0.29% compares to 21,576,000 as at end of October 2016), brokendown into 18,596,000 issued by banks and 3,041,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK69.508 billions(an increase of SEK0.142 billions or 0.20% compares to SEK69.366 billions as at end of October 2016), broken down as SEK30.415 billions for convenience credit cards and SEK39.0693 billions for extended credit cards. Out of the SEK69.508 billions outstanding, SEK47.142 billions is lending from banks(SEK20.859 billions for convenience credit and SEK26.282 billions for extended credit) and SEK22.366 billions is lending from finance companies(SEK9.555 billions for convenience credit and SEK12.811 billions for extended credit).

As at 31st December 2016, there are 21,624,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 14,000 or 0.06% compares to 21,638,000 as at end of November 2016), brokendown into 18,610,000 issued by banks and 3,015,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK67.195 billions(a decrease of SEK2.313 billions or 3.33% compares to SEK69.508 billions as at end of November 2016), broken down as SEK27.625 billions for convenience credit cards and SEK39.570 billions for extended credit cards. Out of the SEK67.195 billions outstanding, SEK44.864 billions is lending from banks(SEK18.251 billions for convenience credit and SEK26.613 billions for extended credit) and SEK22.331 billions is lending from finance companies(SEK9.374 billions for convenience credit and SEK12.957 billions for extended credit).

Card credits, convenience credit cards and extended credit cards
Convenience credit card credit (also called delayed debit card credit is a card credit to which no interest rate is charged from the moment the card is used until the next invoice is settled. The holder of the convenience credit card is granted an interest-free grace, usually between 30 and 40 days, with payment of the amount debited from the account for a certain period after which the debt is repaid. Today it is common that the card holder, after the interest rate free period, can choose to split the reimbursement and pay interest rate. The remaining credit in such cases is to be seen as credit card credits.
An extended credit card credit (also called credit card credit) is a credit not settled by the next invoicing and usually, there is an interest rate linked to the credit card credit.

This monthly report is not comparable to the yearly report due to different sources, where reporting method and approach do not match.

Credit Cards in Sweden 2014-2015

As of 2015, Sweden has a population of 9.80 millions with a GDP(gross domestic product) of €446.95 billions. This translates into €45.61 thousands of GDP per capita. Sweden contributes 3.04% of the EU total GDP.

As at 31st December 2015, there are 21,728,920 payment cards issued in Sweden(2.22 cards per capita), a decrease of 371,080 or 1.68% compares to 22,100,000 in 2014. There are 8,636,660 credit cards in Sweden as at 31st December 2015, an increase of 3,420,660 or 65.58% compares to 5,216,000 in 2014. In the same period, there are 3,064,560 cards with a credit and/or delayed debit function in Sweden, a decrease of 1,796,440 or 36.96% compares to 4,861,000 in 2014. Debit cards increase by 1,207,360 or 10.04% to 13,230,360 in 2015, compares to 12,023,000 in 2014.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2015, there are 2,845.00 millions of card payment transactions in Sweden, an increase of 225.06 millions or 8.59% compares to 2,619.94 millions in 2014. This also translates into 290.31 transactions per capita, making Sweden one of the highest in Europe on number of card payment transactions per capita, behind Norway. Out of these transactions, 292.00 millions or 10.26% is paid by credit cards, an increase of 147.48 millions or 102.05% compares to 144.52 millions in 2014. Whereas 149.00 millions is paid by cards with a credit and/or delayed debit function, a decrease of 112.25 millions or 42.97% compares to 261.25 millions in 2014. The rest of card payment transactions(2,404.00 millions) are paid by debit cards, an increase of 189.82 millions or 8.57% compares to 2,214.18 millions in 2014. Sweden total card payment transactions volume contributes 5.37% to the EU total number of transactions.

The total card payments for 2015 is €97.97 billions in value(€10.00 thousands per capita - one of the highest in Europe), a decrease of €9.80 billions or 9.09% compares to €107.77 billions in 2014. This also translates into €34.44 per card payment transaction, a decrease from €41.13 in 2014. Out of these transactions, €15.87 billions or 16.20% is paid by credit cards, an increase of €6.95 billions or 77.91% compares to €8.92 billions in 2014. Whereas €6.25 billions or 6.38% is paid by cards with a credit and/or delayed debit function, a decrease of €9.61 billions or 60.59% compares to €15.86 billions in 2014. The rest of card payments, €75.84 billions in value is paid by debit cards, a decrease of €7.16 billions or 8.63% compares to €83.00 billions in 2014. Sweden total card payment value contributes 3.79% to the EU total transactions value.

Monthly Sweden Credit Card Statistics 2015

As at 31st December 2015, there are 21,816,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 304,000 or 1.41% compares to 21,512,000 as at end of November 2015), brokendown into 18,734,000 issued by banks and 3,082,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK64.340 billions(a decrease of SEK4.086 billions or 5.97% compares to SEK68.426 billions as at end of November 2015), broken down as SEK26.863 billions for convenience credit cards and SEK37.477 billions for extended credit cards. Out of the SEK64.340 billions outstanding, SEK42.130 billions is lending from banks(SEK16.722 billions for convenience credit and SEK25.408 billions for extended credit) and SEK22.209 billions is lending from finance companies(SEK10.140 billions for convenience credit and SEK12.069 billions for extended credit).

As at 30th November 2015, there are 21,512,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 12,000 or 0.06% compares to 21,500,000 as at end of 31st October 2015), brokendown into 18,411,000 issued by banks and 3,102,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK68.426 billions(a decrease of SEK1.912 billions or 2.72% compares to SEK70.338 billions as at end of October 2015), broken down as SEK30.720 billions for convenience credit cards and SEK37.707 billions for extended credit cards. Out of the SEK68.426 billions outstanding, SEK45.919 billions is lending from banks(SEK20.181 billions for convenience credit and SEK25.738 billions for extended credit) and SEK22.507 billions is lending from finance companies(SEK10.538 billions for convenience credit and SEK11.968 billions for extended credit).

As at 31st October 2015, there are 21,500,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 430,000 or 1.96% compares to 21,930,000 as at end of 30th September 2015), brokendown into 18,401,000 issued by banks and 3,099,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK70.338 billions(a decrease of SEK0.133 billions or 0.19% compares to SEK70.471 billions as at end of September 2015), broken down as SEK32.482 billions for convenience credit cards and SEK37.856 billions for extended credit cards. Out of the SEK70.338 billions outstanding, SEK47.912 billions is lending from banks(SEK22.001 billions for convenience credit and SEK25.911 billions for extended credit) and SEK22.426 billions is lending from finance companies(SEK10.481 billions for convenience credit and SEK11.945 billions for extended credit).

As at 30th September 2015, there are 21,930,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 50,000 or 0.23% compares to 21,980,000 as at end of 31st August 2015), brokendown into 18,833,000 issued by banks and 3,097,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK70.471 billions(a decrease of SEK0.725 billions or 1.02% compares to SEK71.196 billions as at end of August 2015), broken down as SEK32.191 billions for convenience credit cards and SEK38.279 billions for extended credit cards. Out of the SEK70.471 billions outstanding, SEK48.144 billions is lending from banks(SEK21.842 billions for convenience credit and SEK26.302 billions for extended credit) and SEK22.327 billions is lending from finance companies(SEK10.350 billions for convenience credit and SEK11.977 billions for extended credit).

As at 31st August 2015, there are 21,980,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 1,315,000 or 6.36% compares to 20,665,000 as at end of July 2015), brokendown into 18,774,000 issued by banks and 3,205,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK71.196 billions(an increase of SEK3.134 billions or 4.60% compares to SEK68.062 billions as at end of July 2015), broken down as SEK32.827 billions for convenience credit cards and SEK38.369 billions for extended credit cards. Out of the SEK71.196 billions outstanding, SEK48.769 billions is lending from banks(SEK22.475 billions for convenience credit and SEK26.294 billions for extended credit) and SEK22.427 billions is lending from finance companies(SEK10.352 billions for convenience credit and SEK12.075 billions for extended credit).

As at 31st July 2015, there are 20,665,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 105,000 or 0.51% compares to 20,770,000 as at end of June 2015), brokendown into 17,471,000 issued by banks and 3,194,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK68.062 billions(a decrease of SEK3.982 billions or 5.53% compares to SEK72.044 billions as at end of June 2015), broken down as SEK32.808 billions for convenience credit cards and SEK35.254 billions for extended credit cards. Out of the SEK68.062 billions outstanding, SEK45.723 billions is lending from banks(SEK22.517 billions for convenience credit and SEK23.206 billions for extended credit) and SEK22.339 billions is lending from finance companies(SEK10.291 billions for convenience credit and SEK12.048 billions for extended credit).

As at 30th June 2015, there are 20,770,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 67,000 or 0.32% compares to 20,837,000 as at end of May 2015), brokendown into 17,515,000 issued by banks and 3,255,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK72.044 billions(an increase of SEK0.851 billions or 1.20% compares to SEK71.193 billions as at end of May 2015), broken down as SEK33.318 billions for convenience credit cards and SEK38.726 billions for extended credit cards. Out of the SEK72.044 billions outstanding, SEK49.710 billions is lending from banks(SEK23.045 billions for convenience credit and SEK26.665 billions for extended credit) and SEK22.334 billions is lending from finance companies(SEK10.273 billions for convenience credit and SEK12.061 billions for extended credit).

As at 31st May 2015, there are 20,837,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 36,000 or 0.17% compares to 20,801,000 as at end of April 2015), brokendown into 17,572,000 issued by banks and 3,264,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK71.193 billions(an increase of SEK0.051 billions or 0.07% compares to SEK71.142 billions as at end of April 2015), broken down as SEK31.193 billions for convenience credit cards and SEK40.001 billions for extended credit cards. Out of the SEK71.193 billions outstanding, SEK48.618 billions is lending from banks(SEK22.264 billions for convenience credit and SEK26.354 billions for extended credit) and SEK22.575 billions is lending from finance companies(SEK8.928 billions for convenience credit and SEK13.647 billions for extended credit).

As at 30th April 2015, there are 20,801,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 233,000 or 1.11% compares to 21,034,000 as at end of March 2015), brokendown into 17,499,000 issued by banks and 3,302,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK71.142 billions(an increase of SEK0.659 billions or 0.93% compares to SEK70.483 billions as at end of March 2015), broken down as SEK32.705 billions for convenience credit cards and SEK38.437 billions for extended credit cards. Out of the SEK71.142 billions outstanding, SEK48.444 billions is lending from banks(SEK21.997 billions for convenience credit and SEK26.447 billions for extended credit) and SEK22.698 billions is lending from finance companies(SEK10.708 billions for convenience credit and SEK11.990 billions for extended credit).

As at 31st March 2015, there are 21,034,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 5,000 or 6.61% compares to 21,039,000 as at end of February 2015), brokendown into 17,737,000 issued by banks and 3,297,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK70.483 billions(a decrease of SEK0.853 billions or 0.02% compares to SEK71.336 billions as at end of February 2015), broken down as SEK31.746 billions for convenience credit cards and SEK38.737 billions for extended credit cards. Out of the SEK70.483 billions outstanding, SEK47.651 billions is lending from banks(SEK21.013 billions for convenience credit and SEK26.638 billions for extended credit) and SEK22.832 billions is lending from finance companies(SEK10.733 billions for convenience credit and SEK12.099 billions for extended credit).

As at 28th February 2015, there are 21,039,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 38,000 or 0.18% compares to 21,001,000 as at end of January 2015), brokendown into 17,741,000 issued by banks and 3,298,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK71.336 billions(an increase of SEK0.236 billions or 0.33% compares to SEK71.100 billions as at end of January 2015), broken down as SEK30.708 billions for convenience credit cards and SEK40.628 billions for extended credit cards. Out of the SEK71.336 billions outstanding, SEK48.376 billions is lending from banks(SEK20.114 billions for convenience credit and SEK28.262 billions for extended credit) and SEK22.960 billions is lending from finance companies(SEK10.594 billions for convenience credit and SEK12.366 billions for extended credit).

As at 31st January 2015, there are 21,001,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 4,000 or 0.02% compares to 20,997,000 as at end of December 2014), brokendown into 17,708,000 issued by banks and 3,293,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK71.100 billions(an increase of SEK1.651 billions or 2.38% compares to SEK69.449 billions as at end of December 2014), broken down as SEK31.059 billions for convenience credit cards and SEK40.041 billions for extended credit cards. Out of the SEK71.100 billions outstanding, SEK48.194 billions is lending from banks(SEK20.410 billions for convenience credit and SEK27.784 billions for extended credit) and SEK22.907 billions is lending from finance companies(SEK8.980 billions for convenience credit and SEK13.927 billions for extended credit).

Card credits, convenience credit cards and extended credit cards
Convenience credit card credit (also called delayed debit card credit is a card credit to which no interest rate is charged from the moment the card is used until the next invoice is settled. The holder of the convenience credit card is granted an interest-free grace, usually between 30 and 40 days, with payment of the amount debited from the account for a certain period after which the debt is repaid. Today it is common that the card holder, after the interest rate free period, can choose to split the reimbursement and pay interest rate. The remaining credit in such cases is to be seen as credit card credits.
An extended credit card credit (also called credit card credit) is a credit not settled by the next invoicing and usually, there is an interest rate linked to the credit card credit.

This monthly report is not comparable to the yearly report due to different sources, where reporting method and approach do not match.

Credit Cards in Sweden 2013-2014

As of 2014, Sweden has a population of 9.70 millions with a GDP(gross domestic product) of €432.69 billions. This translates into €44.63 thousands of GDP per capita. Sweden contributes 3.09% of the EU total GDP.

As at 31st December 2014, there are 22,100,000 payment cards issued in Sweden(2.28 cards per capita), an increase of 131,000 or 0.60% compares to 21,969,000 in 2013. There are 5,216,000 credit cards in Sweden as at 31st December 2014, a decrease of 533,000 or 9.27% compares to 5,749,000 in 2013. In the same period, there are 4,861,000 cards with a credit and/or delayed debit function in Sweden, an increase of 70,000 or 1.46% compares to 4,791,000 in 2013. Debit cards increase by 594,000 or 5.20% to 12,023,000 in 2014, compares to 11,429,000 in 2013.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2014, there are 2,619.94 millions of card payment transactions in Sweden, an increase of 221.94 millions or 9.26% compares to 2,398 millions in 2013. This also translates into 270.10 transactions per capita, making Sweden one of the highest in Europe on number of card payment transactions per capita, behind Norway. Out of these transactions, 144.52 millions or 5.52% is paid by credit cards, an increase of 12.52 millions or 9.48% compares to 132 millions in 2013. Whereas 261.25 millions is paid by cards with a credit and/or delayed debit function, an increase of 25.25 millions or 10.70% compares to 236 millions in 2013. The rest of card payment transactions(2,214.18 millions) are paid by debit cards, an increase of 184.18 millions or 9.07% compares to 2,030 millions in 2013. Sweden total card payment transactions volume contributes 5.52% to the EU total number of transactions.

The total card payments for 2014 is €107.77 billions in value(€11.11 thousands per capita - one of the highest in Europe), an increase of €3.74 billions or 3.60% compares to €104.03 billions in 2013. This also translates into €41.13 per card payment transaction, a decrease from €43.38 in 2013. Out of these transactions, €8.92 billions or 8.28% is paid by credit cards, an increase of €0.22 billions or 2.53% compares to €8.70 billions in 2013. Whereas €15.86 billions or 14.72% is paid by cards with a credit and/or delayed debit function, an increase of €0.67 billions or 4.41% compares to €15.19 billions in 2013. The rest of card payments, €83.00 billions in value is paid by debit cards, an increase of €2.86 billions or 3.57% compares to €80.14 billions in 2013. Sweden total card payment value contributes 4.62% to the EU total transactions value.

Monthly Sweden Credit Card Statistics 2014

As at 31st December 2014, there are 20,997,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 1,387,000 or 7.07% compares to 19,610,000 as at end of November 2014), brokendown into 17,711,000 issued by banks and 3,287,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK69.449 billions(a decrease of SEK2.119 billions or 2.96% compares to SEK71.568 billions as at end of November 2014), brokendown as SEK27.469 billions for convenience credit cards and SEK41.980 billions for extended credit cards. Out of the SEK69.449 billions outstanding, SEK46.544 billions is lending from banks(SEK18.215 billions for convenience credit and SEK28.330 billions for extended credit) and SEK22.905 billions is lending from finance companies(SEK9.254 billions for convenience credit and SEK13.651 billions for extended credit).

As at 30th November 2014, there are 19,610,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 36,000 or 0.18% compares to 19,646,000 as at end of October 2014), brokendown into 16,428,000 issued by banks and 3,218,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK71.568 billions(an increase of SEK0.548 billions or 0.77% compares to SEK71.020 billions as at end of October 2014), brokendown as SEK30.926 billions for convenience credit cards and SEK40.643 billions for extended credit cards. Out of the SEK71.568 billions outstanding, SEK48.593 billions is lending from banks(SEK20.937 billions for convenience credit and SEK27.656 billions for extended credit) and SEK22.975 billions is lending from finance companies(SEK9.989 billions for convenience credit and SEK12.987 billions for extended credit).

As at 31st October 2014, there are 19,646,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 35,000 or 0.18% compares to 19,611,000 as at end of September 2014), brokendown into 16,402,000 issued by banks and 3,209,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK71.020 billions(an increase of SEK0.085 billions or 0.12% compares to SEK70.935 billions as at end of September 2014), brokendown as SEK30.892 billions for convenience credit cards and SEK40.128 billions for extended credit cards. Out of the SEK71.020 billions outstanding, SEK48.185 billions is lending from banks(SEK20.943 billions for convenience credit and SEK27.242 billions for extended credit) and SEK22.835 billions is lending from finance companies(SEK9.949 billions for convenience credit and SEK12.886 billions for extended credit).

As at 30th September 2014, there are 19,611,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 574,000 or 2.84% compares to 20,185,000 as at end of August 2014), brokendown into 16,982,000 issued by banks and 3,203,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK70.935 billions(an increase of SEK1.179 billions or 1.69% compares to SEK69.756 billions as at end of August 2014), brokendown as SEK30.870 billions for convenience credit cards and SEK40.066 billions for extended credit cards. Out of the SEK70.935 billions outstanding, SEK48.044 billions is lending from banks(SEK20.871 billions for convenience credit and SEK27.174 billions for extended credit) and SEK22.891 billions is lending from finance companies(SEK9.999 billions for convenience credit and SEK12.892 billions for extended credit).

As at 31st August 2014, there are 20,185,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 702,000 or 3.60% compares to 19,483,000 as at end of July 2014), brokendown into 16,285,000 issued by banks and 3,198,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK69.756 billions(a decrease of SEK0.059 billions or 0.08% compares to SEK69.815 billions as at end of July 2014), brokendown as SEK30.072 billions for convenience credit cards and SEK39.684 billions for extended credit cards. Out of the SEK69.756 billions outstanding, SEK47.262 billions is lending from banks(SEK20.462 billions for convenience credit and SEK26.800 billions for extended credit) and SEK22.494 billions is lending from finance companies(SEK9.610 billions for convenience credit and SEK12.884 billions for extended credit).

As at 31st July 2014, there are 19,483,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 6,000 or 0.03% compares to 19,489,000 as at end of June 2014), brokendown into 16,291,000 issued by banks and 3,199,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK69.815 billions(a decrease of SEK0.682 billions or 0.97% compares to SEK70.497 billions as at end of June 2014), brokendown as SEK30.218 billions for convenience credit cards and SEK39.597 billions for extended credit cards. Out of the SEK69.815 billions outstanding, SEK47.349 billions is lending from banks(SEK20.610 billions for convenience credit and SEK26.739 billions for extended credit) and SEK22.466 billions is lending from finance companies(SEK9.608 billions for convenience credit and SEK12.858 billions for extended credit).

As at 30th June 2014, there are 19,489,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 275,000 or 1.43% compares to 19,214,000 as at end of May 2014), brokendown into 16,291,000 issued by banks and 3,199,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK70.497 billions(an increase of SEK1.441 billions or 2.09% compares to SEK69.056 billions as at end of May 2014), brokendown as SEK30.538 billions for convenience credit cards and SEK39.959 billions for extended credit cards. Out of the SEK70.497 billions outstanding, SEK47.923 billions is lending from banks(SEK20.928 billions for convenience credit and SEK26.996 billions for extended credit) and SEK22.573 billions is lending from finance companies(SEK9.610 billions for convenience credit and SEK12.963 billions for extended credit).

As at 31st May 2014, there are 19,214,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 48,000 or 0.25% compares to 19,166,000 as at end of April 2014), brokendown into 16,033,000 issued by banks and 3,181,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK69.056 billions(an increase of SEK0.64 billions or 0.94% compares to SEK68.416 billions as at end of April 2014), brokendown as SEK30.194 billions for convenience credit cards and SEK38.862 billions for extended credit cards. Out of the SEK69.056 billions outstanding, SEK46.627 billions is lending from banks(SEK20.253 billions for convenience credit and SEK26.374 billions for extended credit) and SEK22.429 billions is lending from finance companies(SEK9.941 billions for convenience credit and SEK12.448 billions for extended credit).

As at 30th April 2014, there are 19,166,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 219,000 or 1.16% compares to 18,947,000 as at end of March 2014), brokendown into 15,987,000 issued by banks and 3,178,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK68.416 billions(an increase of SEK1.069 billions or 1.59% compares to SEK67.347 billions as at end of March 2014), brokendown as SEK30.282 billions for convenience credit cards and SEK38.135 billions for extended credit cards. Out of the SEK68.416 billions outstanding, SEK46.013 billions is lending from banks(SEK20.365 billions for convenience credit and SEK25.648 billions for extended credit) and SEK22.403 billions is lending from finance companies(SEK9.916 billions for convenience credit and SEK12.487 billions for extended credit).

As at 31st March 2014, there are 18,947,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 633,000 or 3.23% compares to 19,580,000 as at end of February 2014), brokendown into 15,765,000 issued by banks and 3,182,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK67.347 billions(a decrease of SEK0.348 billions or 0.51% compares to SEK67.695 billions as at end of February 2014), brokendown as SEK29.482 billions for convenience credit cards and SEK37.865 billions for extended credit cards. Out of the SEK67.347 billions outstanding, SEK44.932 billions is lending from banks(SEK19.607 billions for convenience credit and SEK25.325 billions for extended credit) and SEK22.414 billions is lending from finance companies(SEK9.875 billions for convenience credit and SEK12.539 billions for extended credit).

As at 28th February 2014, there are 19,580,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 422,000 or 2.11% compares to 20,002,000 as at end of January 2014), brokendown into 16,428,000 issued by banks and 3,152,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK67.695 billions(a decrease of SEK0.804 billions or 1.17% compares to SEK68.499 billions as at end of January 2014), brokendown as SEK28.708 billions for convenience credit cards and SEK38.987 billions for extended credit cards. Out of the SEK67.695 billions outstanding, SEK45.469 billions is lending from banks(SEK19.241 billions for convenience credit and SEK26.228 billions for extended credit) and SEK22.227 billions is lending from finance companies(SEK9.467 billions for convenience credit and SEK12.759 billions for extended credit).

As at 31st January 2014, there are 20,002,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 69,000 or 0.34% compares to 20,071,000 as at end of December 2013), brokendown into 16,852,000 issued by banks and 3,149,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK68.499 billions(an increase of SEK2.156 billions or 3.25% compares to SEK66.343 billions as at end of December 2013), brokendown as SEK28.986 billions for convenience credit cards and SEK39.513 billions for extended credit cards. Out of the SEK68.499 billions outstanding, SEK46.222 billions is lending from banks(SEK19.445 billions for convenience credit and SEK26.777 billions for extended credit) and SEK22.276 billions is lending from finance companies(SEK9.541 billions for convenience credit and SEK12.736 billions for extended credit).

Card credits, convenience credit cards and extended credit cards
Convenience credit card credit (also called delayed debit card credit is a card credit to which no interest rate is charged from the moment the card is used until the next invoice is settled. The holder of the convenience credit card is granted an interest-free grace, usually between 30 and 40 days, with payment of the amount debited from the account for a certain period after which the debt is repaid. Today it is common that the card holder, after the interest rate free period, can choose to split the reimbursement and pay interest rate. The remaining credit in such cases is to be seen as credit card credits.
An extended credit card credit (also called credit card credit) is a credit not settled by the next invoicing and usually, there is an interest rate linked to the credit card credit.

This monthly report is not comparable to the yearly report due to different sources, where reporting method and approach do not match.

Credit Cards in Sweden 2012-2013

As of 2013, Sweden has a population of 9.60 millions with a GDP(gross domestic product) of €435.75 billions. This translates into €45.39 thousands of GDP per capita. Sweden contributes 3.22% of the EU total GDP.

As at 31st December 2013, there are 21,969,000 payment cards issued in Sweden(2.29 cards per capita), an increase of 633,000 or 2.97% compares to 21,336,000 in 2012. There are 5,749,000 credit cards in Sweden as at 31st December 2013, an increase of 388,000 or 7.24% compares to 5,361,000 in 2012. In the same period, there are 4,791,000 cards with a credit and/or delayed debit function in Sweden, an increase of 69,000 or 1.46% compares to 4,722,000 in 2012. Debit cards increase by 176,000 or 1.56% to 11,429,000 in 2013, compares to 11,253,000 in 2012.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2013, there are 2,398 millions of card payment transactions in Sweden, an increase of 208 millions or 9.50% compares to 2,190 millions in 2012. This also translates into 249.79 transactions per capita, making Sweden one of the highest in Europe on number of card payment transactions per capita, behind Norway. Out of these transactions, 132 millions or 5.50% is paid by credit cards, an increase of 9 millions or 7.32% compares to 123 millions in 2012. Whereas 236 millions is paid by cards with a credit and/or delayed debit function, an increase of 22 millions or 10.28% compares to 214 millions in 2012. The rest of card payment transactions(2,030 millions) are paid by debit cards, an increase of 177 millions or 9.55% compares to 1,853 millions in 2012. Sweden total card payment transactions volume contributes 5.49% to the EU total number of transactions.

The total card payments for 2013 is €104.03 billions in value(€10.84 thousands per capita - one of the highest in Europe), an increase of €6.52 billions or 6.69% compares to €97.51 billions in 2012. This also translates into €43.38 per card payment transaction, a decrease from €44.53 in 2012. Out of these transactions, €8.70 billions or 8.36% is paid by credit cards, an increase of €0.54 billions or 6.62% compares to €8.16 billions in 2012. Whereas €15.19 billions or 14.64% is paid by cards with a credit and/or delayed debit function, an increase of €0.91 billions or 6.37% compares to €14.28 billions in 2012. The rest of card payments, €80.14 billions in value is paid by debit cards, an increase of €5.08 billions or 6.77% compares to €75.06 billions in 2012. Sweden total card payment value contributes 4.83% to the EU total transactions value.

Monthly Sweden Credit Card Statistics 2013

As at 31st January 2013, there are 17,916,000 convenience credit cards and extended credit cards, brokendown into 14,797,000 issued by banks and 3,119,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK65.973 billions, brokendown as SEK27.168 billions for convenience credit cards and SEK38.805 billions for extended credit cards. Out of the SEK65.973 billions outstanding, SEK43.603 billions is lending from banks(SEK17.619 billions for convenience credit and SEK25.984 billions for extended credit) and SEK22.370 billions is lending from finance companies(SEK9.549 billions for convenience credit and SEK12.821 billions for extended credit).

As at 28th February 2013, there are 17,961,000 convenience credit cards and extended credit cards, brokendown into 14,833,000 issued by banks and 3,128,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK65.720 billions, brokendown as SEK27.047 billions for convenience credit cards and SEK38.673 billions for extended credit cards. Out of the SEK65.720 billions outstanding, SEK43.271 billions is lending from banks(SEK17.488 billions for convenience credit and SEK25.783 billions for extended credit) and SEK22.449 billions is lending from finance companies(SEK9.559 billions for convenience credit and SEK12.890 billions for extended credit).

As at 31st March 2013, there are 18,038,000 convenience credit cards and extended credit cards, brokendown into 14,887,000 issued by banks and 3,151,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK64.703 billions, brokendown as SEK26.728 billions for convenience credit cards and SEK37.976 billions for extended credit cards. Out of the SEK64.703 billions outstanding, SEK42.359 billions is lending from banks(SEK17.127 billions for convenience credit and SEK25.232 billions for extended credit) and SEK22.345 billions is lending from finance companies(SEK9.601 billions for convenience credit and SEK12.744 billions for extended credit).

As at 30th April 2013, there are 18,122,000 convenience credit cards and extended credit cards, brokendown into 14,965,000 issued by banks and 3,158,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK65.736 billions, brokendown as SEK27.757 billions for convenience credit cards and SEK37.979 billions for extended credit cards. Out of the SEK65.736 billions outstanding, SEK43.448 billions is lending from banks(SEK18.108 billions for convenience credit and SEK25.340 billions for extended credit) and SEK22.288 billions is lending from finance companies(SEK9.649 billions for convenience credit and SEK12.639 billions for extended credit).

As at 31st May 2013, there are 18,911,000 convenience credit cards and extended credit cards, brokendown into 15,744,000 issued by banks and 3,167,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK66.589 billions, brokendown as SEK28.350 billions for convenience credit cards and SEK38.240 billions for extended credit cards. Out of the SEK66.589 billions outstanding, SEK44.292 billions is lending from banks(SEK18.666 billions for convenience credit and SEK25.626 billions for extended credit) and SEK22.298 billions is lending from finance companies(SEK9.683 billions for convenience credit and SEK12.614 billions for extended credit).

As at 30th June 2013, there are 18,907,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 991,000 or 5.53% for the 6 months period), brokendown into 15,833,000 issued by banks and 3,074,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK66.504 billions(an increase of SEK0.531 billions or 0.80% for the 6 months period), brokendown as SEK27.631 billions for convenience credit cards and SEK38.873 billions for extended credit cards. Out of the SEK66.504 billions outstanding, SEK43.915 billions is lending from banks(SEK17.896 billions for convenience credit and SEK26.019 billions for extended credit) and SEK22.589 billions is lending from finance companies(SEK9.735 billions for convenience credit and SEK12.854 billions for extended credit).

As at 31st July 2013, there are 18,918,000 convenience credit cards and extended credit cards, brokendown into 15,832,000 issued by banks and 3,086,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK66.187 billions, brokendown as SEK27.498 billions for convenience credit cards and SEK38.689 billions for extended credit cards. Out of the SEK66.187 billions outstanding, SEK43.629 billions is lending from banks(SEK17.695 billions for convenience credit and SEK25.934 billions for extended credit) and SEK22.558 billions is lending from finance companies(SEK9.803 billions for convenience credit and SEK12.755 billions for extended credit).

As at 31st August 2013, there are 18,889,000 convenience credit cards and extended credit cards, brokendown into 15,791,000 issued by banks and 3,098,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK66.253 billions, brokendown as SEK27.638 billions for convenience credit cards and SEK38.615 billions for extended credit cards. Out of the SEK66.253 billions outstanding, SEK43.630 billions is lending from banks(SEK17.762 billions for convenience credit and SEK25.868 billions for extended credit) and SEK22.622 billions is lending from finance companies(SEK9.876 billions for convenience credit and SEK12.746 billions for extended credit).

As at 30th September 2013, there are 19,021,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 1,105,000 or 6.17% for the 9 months period), brokendown into 15,906,000 issued by banks and 3,114,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK66.755 billions(an increase of SEK0.782 billions or 1.19% for the 9 months period), brokendown as SEK27.986 billions for convenience credit cards and SEK38.769 billions for extended credit cards. Out of the SEK66.755 billions outstanding, SEK44.227 billions is lending from banks(SEK18.425 billions for convenience credit and SEK25.803 billions for extended credit) and SEK22.527 billions is lending from finance companies(SEK9.561 billions for convenience credit and SEK12.966 billions for extended credit).

As at 31st October 2013, there are 19,802,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 781,000 or 4.11% compares to 19,021,000 as at end of September), brokendown into 16,685,000 issued by banks and 3,117,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK66.573 billions, brokendown as SEK27.932 billions for convenience credit cards and SEK38.641 billions for extended credit cards. Out of the SEK66.573 billions outstanding, SEK44.145 billions is lending from banks(SEK18.440 billions for convenience credit and SEK25.705 billions for extended credit) and SEK22.429 billions is lending from finance companies(SEK9.492 billions for convenience credit and SEK12.936 billions for extended credit).

As at 30th November 2013, there are 19,766,000 convenience credit cards and extended credit cards(a decrease of 36,000 or 0.18% compares to 19,802,000 as at end of October), brokendown into 16,640,000 issued by banks and 3,125,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK66.922 billions(an increase of SEK349 millions or 0.52% compares to SEK66.573 billions as at end of October), brokendown as SEK28.655 billions for convenience credit cards and SEK38.267 billions for extended credit cards. Out of the SEK66.922 billions outstanding, SEK44.444 billions is lending from banks(SEK19.142 billions for convenience credit and SEK25.302 billions for extended credit) and SEK22.479 billions is lending from finance companies(SEK9.514 billions for convenience credit and SEK12.965 billions for extended credit).

As at 31st December 2013, there are 20,071,000 convenience credit cards and extended credit cards(an increase of 305,000 or 1.54% compares to 19,766,000 as at end of November), brokendown into 16,926,000 issued by banks and 3,144,000 by finance companies. The outstanding balance for convenience credit cards and extended credit cards stood at SEK66.343 billions(a decrease of SEK579 millions or 0.87% compares to SEK66.922 billions as at end of November), brokendown as SEK27.104 billions for convenience credit cards and SEK39.240 billions for extended credit cards. Out of the SEK66.343 billions outstanding, SEK43.937 billions is lending from banks(SEK17.500 billions for convenience credit and SEK26.437 billions for extended credit) and SEK22.406 billions is lending from finance companies(SEK9.604 billions for convenience credit and SEK12.802 billions for extended credit).

Credit Cards in Sweden 2011-2012

As of 2012, Sweden has a population of 9.52 millions with a GDP(gross domestic product) of €423.34 billions. This translates into €44.47 thousands of GDP per capita. Sweden contributes 3.16% of the EU total GDP.

As at 31st December 2012, there are 21,336,000 payment cards issued in Sweden(2.24 cards per capita), an increase of 229,000 or 1.08% compares to 21,107,000 in 2011. There are 5,361,000 credit cards in Sweden as at 31st December 2012, a decrease of 230,000 or 4.11% compares to 5,591,000 in 2011. In the same period, there are 4,722,000 cards with a credit and/or delayed debit function in Sweden, an increase of 138,000 or 3.01% compares to 4,584,000 in 2011. Debit cards increase by 321,000 or 2.94% to 11,253,000 in 2012, compares to 10,932,000 in 2011.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2012, there are 2,190.00 millions of card payment transactions in Sweden, an increase of 207.70 millions or 10.48% compares to 1,982.30 millions in 2011. This also translates into 230.04 transactions per capita, making Sweden one of the highest in Europe on number of card payment transactions per capita, behind Norway. Out of these transactions, 123.00 millions or 5.62% is paid by credit cards, an increase of 7.8 millions or 6.77% compares to 115.20 millions in 2011. Whereas 214.00 millions is paid by cards with a credit and/or delayed debit function, an increase of 17.70 millions or 9.02% compares to 196.30 millions in 2011. The rest of card payment transactions(1,853.00 millions) are paid by debit cards, an increase of 182.10 millions or 10.90% compares to 1,670.9 millions in 2011. Sweden total card payment transactions volume contributes 5.50% to the EU total number of transactions.

The total card payments for 2012 is €97.51 billions in value(€10.24 thousands per capita - one of the highest in Europe), an increase of €9.36 billions or 10.62% compares to €88.15 billions in 2011. This also translates into €44.53 per card payment transaction, a marginal increase from €44.47 in 2011. Out of these transactions, €8.16 billions or 8.37% is paid by credit cards, an increase of €0.63 billions or 8.37% compares to €7.53 billions in 2011. Even though the number of credit card has decreased by 4.11%, it does not affect the total credit card transactions which has increased by 6.77%, plus the total value spent on credit cards has climbed upwards by 8.37%. Whereas €14.28 billions or 14.64% is paid by cards with a credit and/or delayed debit function, an increase of €1.43 billions or 11.13% compares to €12.85 billions in 2011. The rest of card payments, €75.06 billions in value is paid by debit cards, an increase of €7.28 billions or 10.74% compares to €67.78 billions in 2011. Sweden total card payment value contributes 4.79% to the EU total transactions value.

Credit Cards in Sweden 2010-2011

As of 2011, Sweden has a population of 9.45 millions with a GDP(gross domestic product) of €404.95 billions. This translates into €42.86 thousands of GDP per capita. Sweden contributes 3.08% of the EU total GDP.

As at 31st December 2011, there are 21,107,000 payment cards issued in Sweden(2.23 cards per capita), an increase of 1,073,000 or 5.36% compares to 20,034,000 in 2010. There are 5,591,000 credit cards in Sweden as at 31st December 2011, an increase of 43,000 or 0.78% compares to 5,548,000 in 2010. In the same period, there are 4,584,000 cards with a credit and/or delayed debit function in Sweden, an increase of 593,000 or 14.86% compares to 3,991,000 in 2010. Debit cards increase by 437,000 or 4.16% to 10,932,000 in 2011, compares to 10,495,000 in 2010.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2011, there are 1,982.30 millions of card payment transactions in Sweden, an increase of 42.00 millions or 2.16% compares to 1,940.30 millions in 2010. This also translates into 209.77 transactions per capita, making Sweden one of the highest in Europe on number of card payment transactions per capita, behind Norway. Out of these transactions, 115.20 millions or 5.81% is paid by credit cards, a significant decrease of 24.20 millions or 17.36% compares to 139.40 millions in 2010. Whereas 196.30 millions is paid by cards with a credit and/or delayed debit function, a decrease of 0.40 millions or 0.20% compares to 196.70 millions in 2010. The rest of card payment transactions(1670.9 millions) are paid by debit cards, an increase of 66.70 millions or 4.16% compares to 1604.20 millions in 2010. Sweden total card payment transactions volume contributes 5.34% to the EU total number of transactions.

The total card payments for 2011 is €88.15 billions in value(€9.33 thousands per capita - one of the highest in Europe), an increase of €6.05 billions or 7.37% compares to €82.10 billions in 2010. This also translates into €44.47 per card payment transaction, an increase from €42.31 in 2010. Out of these transactions, €7.53 billions or 8.54% is paid by credit cards, similar amount as recorded in 2010. Even though the number of credit card has increased marginally by 0.78% and the total credit card transactions has decreased by 17.36%, while the total value spent on credit cards has remained steady. Whereas €12.85 billions or 14.58% is paid by cards with a credit and/or delayed debit function, an increase of €0.89 billions or 7.44% compares to €11.96 billions in 2010. The rest of card payments, €67.78 billions in value is paid by debit cards, an increase of €5.16 billions or 8.24% compares to €62.62 billions in 2010. Sweden total card payment value contributes 4.61% to the EU total transactions value.


Credit Cards in Sweden 2009-2010

As of 2010, Sweden has a population of 9.38 millions with a GDP(gross domestic product) of €369.08 billions. This translates into €39.36 thousands of GDP per capita. Sweden contributes 2.89% of the EU total GDP.

As at 31st December 2010, there are 20,034,000 payment cards issued in Sweden(2.14 cards per capita), a decrease of 184,000 or 0.91% compares to 20,218,000 in 2009. There are 5,548,000 credit cards in Sweden as at 31st December 2010, a decrease of 67,000 or 1.19% compares to 5,615,000 in 2009. In the same period, there are 3,991,000 cards with a credit and/or delayed debit function in Sweden, an increase of 583,720 or 17.13% compares to 3,407,280 in 2009. Debit cards increase by 113,000 or 1.09% to 10,495,000 in 2010, compares to 10,382,000 in 2009.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2010, there are 1,940.30 millions of card payment transactions in Sweden, an increase of 167.20 millions or 9.43% compares to 1,773.10 millions in 2009. This also translates into 206.86 transactions per capita, making Sweden one of the highest in Europe on number of card payment transactions per capita, behind Norway. Out of these transactions, 139.40 millions or 7.18% is paid by credit cards, an increase of 31.60 millions or 29.31% compares to 107.80 millions in 2009. Whereas 196.70 millions is paid by cards with a credit and/or delayed debit function, an increase of 11.00 millions or 5.89% compares to 186.60 millions in 2009. The rest of card payment transactions(1604.20 millions) are paid by debit cards, an increase of 125.40 millions or 8.48% compares to 1478.80 millions in 2009. Sweden total card payment transactions volume contributes 5.68% to the EU total number of transactions.

The total card payments for 2010 is €82.10 billions in value(€8.75 thousands per capita - one of the highest in Europe), an increase of €11.93 billions or 17.00% compares to €70.17 billions in 2009. This also translates into €42.31 per card payment transaction, an increase from €39.57 in 2009. Out of these transactions, €7.53 billions or 9.17% is paid by credit cards, an increase of €1.63 billions or 27.63% compares to €5.90 billions in 2009. Even though the number of credit card has decreased by 1.19% , the total transactions volume and value has increased by two folds. Whereas €11.96 billions or 14.57% is paid by cards with a credit and/or delayed debit function, an increase of €1.39 billions or 13.15% compares to €10.57 billions in 2009. The rest of card payments, €62.62 billions in value is paid by debit cards, an increase of €8.92 billions or 16.61% compares to €53.70 billions in 2009. Sweden total card payment value contributes 4.61% to the EU total transactions value.


Credit Cards in Sweden 2008-2009

As of 2009, Sweden has a population of 9.30 millions with a GDP(gross domestic product) of €292.47 billions. This translates into €31.45 thousands of GDP per capita. Sweden contributes 2.48% of the EU total GDP.

As at 31st December 2009, there are 20,218,000 payment cards issued in Sweden(2.17 cards per capita), an increase of 498,000 or 2.53% compares to 19,720,000 in 2008. There are 5,615,000 credit cards in Sweden as at 31st December 2009, an increase of 293,000 or 5.51% compares to 5,322,000 in 2008. In the same period, there are 4,221,000 cards with a credit and/or delayed debit function in Sweden, a decrease of 120,000 or 2.76% compares to 4,341,000 in 2008. Debit cards increase by 325,000 or 3.23% to 10,382,000 in 2009, compares to 10,057,000 in 2008.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2009, there are 1,773.10 millions of card payment transactions in Sweden, an increase of 122.70 millions or 7.54% compares to 1,650.40 millions in 2008. This also translates into 190.66 transactions per capita, making Sweden one of the highest in Europe on number of card payment transactions per capita, behind Norway. Out of these transactions, 107.80 millions or 6.08% is paid by credit cards, an increase of 6.7 millions or 6.63% compares to 101.10 millions in 2008. Whereas 186.60 millions is paid by cards with a credit and/or delayed debit function, an increase of 2.40 millions or 1.30% compares to 184.20 millions in 2008. The rest of card payment transactions(1478.80 millions) are paid by debit cards, an increase of 113.80 millions or 8.34% compares to 1365.00 millions in 2008. Sweden total card payment transactions volume contributes 5.62% to the EU total number of transactions.

The total card payments for 2009 is €70.17 billions in value(€7.55 thousands per capita - one of the highest in Europe), a decrease of €4.49 billions or 6.01% compares to €74.66 billions in 2008. This also translates into €39.57 per card payment transaction, a decrease from €45.24 in 2008. Out of these transactions, €5.90 billions or 8.41% is paid by credit cards, a decrease of €1.06 billions or 15.23% compares to €6.96 billions in 2008. Even though the number of credit card transations has increased, the total value has decreased which is in accordance to payment cards being used for smaller amount purchases. Whereas €10.57 billions or 15.06% is paid by cards with a credit and/or delayed debit function, a decrease of €0.42 billions or 3.82% compares to €10.99 billions in 2008. The rest of card payments, €53.70 billions in value is paid by debit cards, a decrease of €3.01 billions or 5.31% compares to €56.71 billions in 2008. Sweden total card payment value contributes 4.31% to the EU total transactions value.


Credit Cards in Sweden 2007-2008

As of 2008, Sweden has a population of 9.22 millions with a GDP(gross domestic product) of €333.26 billions. This translates into €36.14 thousands of GDP per capita. Sweden contributes 2.67% of the EU total GDP.

As at 31st December 2008, there are 19,720,000 payment cards issued in Sweden(2.14 cards per capita), an increase of 1,746,000 or 9.71% compares to 17,974,000 in 2007. There are 5,322,000 credit cards in Sweden as at 31st December 2008, an increase of 967,000 or 22.20% compares to 4,355,000 in 2007. In the same period, there are 4,341,000 cards with a credit and/or delayed debit function in Sweden, a significant increase of 398,000 or 10.09% compares to 3,943,000 in 2007. Debit cards increase by 381,000 or 3.94% to 10,057,000 in 2008, compares to 9,676,000 in 2007.

Total Card Payments in Volume and Value
For 2008, there are 1,685.00 millions of card payment transactions in Sweden, a significant increase of 227.00 millions or 15.57% compares to 1,458.00 millions in 2007. This also translates into 182.75 transactions per capita, making Sweden one of the highest in Europe on number of card payment transactions per capita, behind Finland and Norway. Out of these transactions, 94.00 millions or 5.97% is paid by credit cards, an increase of 1 millions or 1.08% compares to 93.00 millions in 2007. Whereas 192.00 millions is paid by cards with a credit and/or delayed debit function, an increase of 5.00 millions or 2.67% compares to 187.00 millions in 2007. The rest of card payment transactions(1399.000 millions) are paid by debit cards, an increase of 221.00 millions or 18.76% compares to 1178.00 millions in 2007. This is a good growth on the number of transactions considered only 3.94% increase in number debit cards issued. Sweden total card payment transactions volume contributes 5.67% to the EU total number of transactions.

The total card payments for 2008 is €72.07 billions in value(€7.82 thousands per capita - one of the highest in Europe), an increase of €5.80 billions or 8.75% compares to €66.27 billions in 2007. This also translates into €42.8 per card payment transaction, a decrease from €45.5 in 2007. Out of these transactions, €3.74 billions or 5.19% is paid by credit cards, an increase of €0.17 billions or 4.76% compares to €3.57 billions in 2007. Whereas €8.63 billions or 11.97% is paid by cards with a credit and/or delayed debit function, an increase of €1.06 billions or 14.00% compares to €7.57 billions in 2007. The rest of card payments, €59.70 billions in value is paid by debit cards, an increase of €4.56 billions or 8.27% compares to €55.14 billions in 2007. Sweden total card payment value contributes 4.39% to the EU total transactions value.

img
img
img
img
lock

Säker och trygg onlineapplikation med SSL-krypteringsteknik

img
img
img
img
Svealånet