Zažádejte o Českú Profi Credit osobní půjčka online

"Trvá jenom minutu vyplnit a zaslat žádost o Českú Profi Credit pujcka."

Nebankovní půjčky do 166 000 Kč na cokoliv
Půjčíme vám až 166 000 Kč na 60 měsíců. Půjčku vyřídíte pohodlně z domova a neplatíte za půjčení žádné další poplatky. Pokud budete půjčku řádně splácet, vrátíme vám až 27 000 Kč.

Vemte si půjčka Profi Credit dle vašebo výběru a užívejte si finanční pomoc už dnes.

warningPoskytovatel může ZASTAVIT nabídky a propagace bez předchozího upozornění. Uchmatněte si nabídku dle své volby, zatímco je k dispozici.

Proč nebankovní půjčka s PROFI CREDIT

 • Peníze do 24 hodin od schválení
  Po schválení půjčky vám peníze zašleme nejpozději do druhého dne
 • Minimum dokladů a zařizování
  Postačí vám jen pár dokladů
 • Bezplatné odložení až 3 splátek
  Potřebujete si splátky o pár měsíců odložit? Rádi vám vyjdeme vstříc
 • Půjčíme vám znovu
  Máte možnost opakovaného čerpání úvěru
 • Vrátíme vám bonus až 27 000 Kč
  Splácejte včas a získejte od nás bonus až 27 000 Kč

Klub dobrého klienta

Členem Klubu dobrého klienta se může stát při řádném splácení již po 6 uhrazených splátkách.

 • Nižší splátky až o 15 %
 • Nadstandardní servis
 • Rychlejší schválení půjčky
 • Telefonní linka pro VIP zákazníky

Proč PROFI CREDIT

 • Jsme tu s vámi více než 22 let
 • Poskytujeme osobní i firemní půjčky bez zbytečných formalit
 • Pomohli jsme získat půjčky a úvěry za několik desítek miliard Kč

Společnost PROFI CREDIT je předním poskytovatelem úvěrových finančních služeb. Je součástí nadnárodní finanční skupiny Profireal Group, která kromě České republiky působí v dalších zemích střední a východní Evropy, a to na Slovensku, v Polsku, Bulharsku, Rusku a v jihovýchodní Asii, konkrétně na Filipínách.

Základní filozofií naší společnosti PROFI CREDIT je osobní přístup. Půjčky a úvěry nabízíme prostřednictvím sítě úvěrových poradců, kteří jsou připraveni klienta kdykoliv navštívit, ale své služby poskytují i v kamenných pobočkách. Jen v České republice je na tisíc úvěrových poradců, kteří zájemcům o půjčku nebo úvěr pomáhají vybrat ten nejvhodnější produkt.

Často kladené dotazy

Co je finanční arbitr?
Úřadem příslušným k mimosoudnímu řešení sporů ze smluv uzavřených mezi naší společností a spotřebiteli v souvislosti se spotřebitelským úvěrem, a to bez ohledu na sjednanou rozhodčí smlouvu, je Kancelář finančního arbitra. Její webová adresa je www.finarbitr.cz.

Kdy bude ukončena smlouva, která byla uhrazena zápočtem?
Do 30 dní od převzetí akceptačního dopisu k nové smlouvě. Poté vám také můžeme vyplatit případný přeplatek, který na smlouvě uhrazené zápočtem vznikne.

Kdy bude smlouva moje smlouva ukončena po doplacení poslední splátky?
Smlouvy ukončujeme 1x týdně – vždy v pondělí. O ukončení smlouvy vás vyrozumíme písemně, na vaši kontaktní adresu.

Kolik peněz mi půjčíte?
Výše poskytnutého úvěru/půjčky se samozřejmě odvíjí od výše vašeho příjmu. V rámci zaměstnaneckého úvěru/půjčky můžete obdržet částku od 10 000 Kč do 166 000 Kč. Podnikatelské ProFi půjčky můžete čerpat ve výši 15 000 Kč až 200 000 Kč. Stačí když vyplníte formulář na osobní půjčku nebo na podnikatelský úvěr a my vám obratem zavoláme pro doplňující informace.

Proč úroková míra (p.a.) je stejná jako RPSN?
Vzhledem k tomu, že u půjček společnosti PROFI CREDIT nejsou žádné poplatky, jako například poplatek za sjednání půjčky, ani žádné skryté poplatky, úroková míra p.a. se rovná RPSN.

Proč neposkytujete automatický revolving od 1. 12. 2016?
Dle zákona o spotřebitelském úvěru platného od 1. 12. 2016 neposkytujeme automatický revolving.

Proč mi byly inkasem strženy dvě splátky místo jedné?
Pokud předchozí splátka nebyla uhrazena (nebyl dostatek prostředků na bankovním účtu pro realizaci inkasa), dojde k jejímu stržení současně s uhrazením nové splátky.

Na co mohu použít úvěr či půjčku od PROFI CREDIT?
Osobní půjčky (spotřebitelský úvěr) můžete použít na cokoliv. Nejsou účelově vázány, záleží tedy jen na vás, co si za peníze z naší půjčky pořídíte. Podnikatelské ProFi půjčky jsou vhodné k investicím za účelem podpory podnikání, nákupu zboží a materiálu či k jiným podnikatelským účelům.

Jaké doklady musím předložit, abych mohl získat od PROFI CREDIT úvěr či půjčku?
Pro poskytnutí osobní půjčky od PROFI CREDIT je třeba doložit následující doklady:

 • občanský průkaz
 • výplatní pásku za uplynulé období nebo
 • bankovní výpis za uplynulé období (stačí pouze jeden z těchto dokladů – tedy výpis nebo páska)
 • potvrzení o vlastnictví bankovního účtu
 • inkaso (není povinné)
 • originál potvrzení o výši příjmu (důchodový výměr)

Jak dlouho trvá schválení úvěru?
V případě, že doložené doklady budou kompletní, je možno úvěr / půjčku schválit a odeslat požadovanou částku na váš účet do 24 hodin.

Jak mám doložit výši příjmu?
Výši příjmu doložíte potvrzením zaměstnavatele o výši příjmu, výplatní páskou nebo bankovním výpisem v případě osobní půjčky nebo daňovým přiznáním za předchozí zdaňovací období (v případě podnikatelské půjčky).

Co mám dělat, když jsem změnil/a jméno?
V takovém případě nám zašlete kopii nového občanského průkazu, z nichž budou patrné uvedené změny.

Co mám dělat, když jsem v prodlení a nemohu uhradit splátku?
Pokud jste se dostal/a do situace, kdy nebudete moci uhradit splátku, kontaktujte neprodleně přiděleného úvěrového poradce, který s vámi prodiskutuje vzniklou situaci a navrhne nejlepší postup, jak vzniklou situaci řešit.

Jak mám postupovat, když jsem změnil trvalé bydliště nebo korespondenční adresu?
Všechny změny údajů ve Vaší smlouvě nám prosím neprodleně ohlaste. V případě změny jména či adresy trvalého bydliště nám prosím doložte kopii nového Občanského průkazu. Při změně kontaktní adresy nemusíte žádný doklad zasílat, stačí nám pouze, když změnu nahlásíte na e-mail: daca@proficredit.cz

Jak postupovat v případě uvedení špatného variabilního symbolu u platby?
V takovém případě nám zašlete na naše klientské centrum potvrzení úhrady splátky (nejlépe e-mailem nebo poštou). Postačí nám kopie uhrazené složenky nebo kopie výpisu z účtu s krátkým popisem vzniklé situace, abychom mohli platbu správně spárovat.

Jaká je výše úroků?
Výše úroků závisí na výši úvěru a zvolené délce splácení. Konkrétní příklady vám sdělí náš úvěrový poradce, se kterým vám rádi sjednáme nezávaznou schůzku na bezplatné informační lince 800 166 000.

Jak úspěšně stornovat již vyplacený automatický revolving?
Aby došlo ke stornování automatického revolvingu (týká se smluv uzavřených do 30. 11. 2016) je třeba vrátit celou výši automatického revolvingu. Pokud byly započteny nějaké splatné penalizační faktury (v souladu se zněním smlouvy), pak je třeba vrátit celou částku automatického revolvingu, která měla být vyplacena. Od 1. 12. 2016 již nebude automatický revolving poskytován.

Jak správně postupovat pro dohledání uhrazené platby?
Vždy je třeba zaslat doklad o této platbě. Na jeho základě můžeme platbu správně přiřadit, a to i v případě, že byla platba omylem uhrazena na jinou smlouvu.

Jak správně odstoupit od již vyplacené smlouvy?
Pro akceptaci odstoupení od smlouvy je třeba sepsat do 14 dní žádost a do 30 dní od této žádosti vrátit celou vyplacenou částku zpět na náš účet.

Jakou formou mi budou peníze vyplaceny, jak budu splácet?
PROFI CREDIT provádí veškerou výplatu půjček a úvěrů bezhotovostním způsobem, převodem peněz na váš účet. Půjčku můžete splácet bankovním převodem nebo jednoduše inkasem z účtu nebo i přímým vkladem v Komerční bance.

Jaké jsou podmínky bezplatného odkladu až 3 splátek u osobní půjčky?
Při splnění a zároveň prokázání některé z níže uvedených podmínek má Klient právo na bezúplatný odklad maximální tří splátek. Klient je oprávněn toto právo uplatnit i opakovaní, celkem má ale právo na odklad maximální tří splátek dohromady za celou dob u trvání smlouvy.
Podmínky, při jejichž splnění a prokázání Klientovi vzniká právo na tento odklad splátek, jsou následující:
a) Klient či fyzická osoba blízká Klientovi (ve smyslu OZ), která má s Klientem totožné místo trvalého pobytu (tak jak je zapsáno v příslušné evidenci) po dobu alespoň 3 měsíců (posuzováno ke dni splnění podmínek zakládajících právo na odklad Splátek), dále též jen „Člen domácnosti Klienta“, je dlouhodobě práce neschopný (tímto se rozumí pracovní neschopnost započatá nejdříve v den podpisu Nabídky ze strany Klienta a trvající déle než 3 týdny). Splnění této podmínky je nutno prokázat doložením kopie aktuálního lékařského potvrzení prokazujícího dobu trvání pracovní neschopnosti Klienta či Člena domácnosti Klienta.
b) s Klientem či členem domácnosti Klienta byl ukončen pracovní poměr. Splnění této podmínky je nutno prokázat doložením kopie potvrzení o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, výpovědi či jiného dokladu prokazujícího ukončení pracovního poměru, které nastalo maximální před 6-ti měsíci.
c) Klient či člen domácnosti Klienta hradí náklady spojené s úmrtím Člena domácnosti Klienta či s úmrtím jiné Klientovi blízké osoby (ve smyslu OZ) ve výši alespoň 5.000,- Kč. Splnění této podmínky je nutno prokázat doložením dokladů o výši vynaložených nákladů a o jejich zaplacení.
d) vznik škody na majetku Klienta ve výši alespoň 50.000,- Kč v důsledku živelné pohromy. Splnění této podmínky je nutno prokázat doložením písemného potvrzení o vzniklé škodě a její výši vydané příslušnou pojišťovnou či orgánem veřejné správy ČR (např. příslušným obecním úřadem).
e) dluh zaměstnavatele na mzdě či platu Klienta nebo člena domácnosti Klienta. Splnění této podmínky je nutno prokázat doložením originálu písemného potvrzení zaměstnavatele o jeho dluhu vůči zaměstnanci za daný měsíc(e). Ve všech shora uvedených případech právo Klienta na odklad Splátek vzniká pouze tehdy, pokud k události zakládající toto právo dojde až po dni podpisu Nabídky ze strany Klienta. Účinnost odkladu nastává okamžikem doručení Klientem vlastnoručně podepsané písemné žádosti o odklad Splátek včetně shora uvedených dokladů k prokázání splnění podmínek pro odklad Poskytovateli. V žádosti je Klient povinen uvést, zda uplatňuje právo na odklad jedné, dvou či tří Splátek. Pokud Klient v jedné žádosti uplatňuje právo na odklad více než jedné Splátky, musí se vždy jednat o po sobě jdoucí Splátky. Při opakované žádosti Klienta o uplatnění práva na odklad Splátky právo na tento odklad vzniká pouze tehdy, pokud od naposledy odložené Splátky Klient uhradil alespoň 3 po sobě jdoucí Splátky. Pokud podmínky pro vznik práva na odklad mají být splněny na straně člena domácnosti Klienta, je Klient povinen vedle shora uvedených dokladů doložit i to, že daná osoba je skutečně Členem domácnosti Klienta. O provedení odkladu zašle Poskytovatel Klientovi písemné potvrzení včetně upraveného splátkového kalendáře. Po dobu odkladu neběží sjednaný úrok za poskytnutí úvěru. V důsledku odkladu dochází k nepatrnému snížení rožní procentní sazby nákladů na úvěr (RPSN). Výše RPSN po provedení odkladu bude uvedena v upraveném splátkovém kalendáři. Ve všech shora uvedených případech právo Klienta na odklad Splátek zaniká, pokud nebude žádost Klienta o odklad včetně příslušných dokladů doručena Poskytovateli nejpozději v den, ve kterém prodlení Klienta s úhradou Splátky dosáhlo třiceti dnů.

Kde mohu zažádat o úvěr či půjčku?
Můžete nás kontaktovat ZDARMA na infolince 800 166 000 nebo vyplnit on-line formulář na našich internetových stránkách. Na základě informací, které nám poskytnete, vybereme nejvhodnějšího úvěrového poradce, který vás bude kontaktovat a všechny potřebné kroky k uzavření úvěru s vámi projedná osobně.

Kde zjistím informace ke své smlouvě nebo žádosti?
Využijte sekci Klientský portál, kde získáte jednoduchý a rychlý přístup ke smlouvám a žádostem. Pro vstup vám postačí rodné číslo a kontaktní telefon. Případně využije naše Call centrum v pracovní době pondělí až pátek 8-16,30 na telefonním čísle +420 469 778 490, nebo pište na e-mail proficredit@proficredit.cz. Vždy uveďte číslo vaší úvěrové smlouvy / žádosti.

Je u vaší společnosti možnost konsolidace úvěru?
Pokud máte zájem o toto individuální řešení, obraťte se prosím ZDARMA na naše naše Call centrum v pracovní době pondělí až pátek 8-20,00 a v sobotu a neděli 9:30-18:00 na telefonním čísle 800 166 00, nebo pište na e-mail proficredit@proficredit.cz.

Mohu ke smlouvě o spotřebitelském úvěru uzavřít pojištění schopnosti splácet?
Pojištění schopnosti splácet ke smlouvám nenabízíme, ale v případě potíží je možno zažádat o odklad či snížení splátek (v případě ztráty zaměstnání, zdravotních problému apod.). Stačí kontaktovat naše Call centrum v pracovní době pondělí až pátek 8,00-20,00 na telefonním čísle 800 166 000 nebo pište na e-mail proficredit@proficredit.cz.

img
img
img
img
lock

Safe and secure online application with SSL encryption technology

img
img
img
img
COOL CREDIT