Sammenlign og beregn dine Flyforsinkelse Kompensation online.

"Det tager kun et par minutter for
beregn dine kompensation forsinket fly online."

Dine rettigheder
Dine rettigheder som flypassager kan være svære at forstå. EU-forordning 261/2004 og domstolenes praksis kan til tider virke selvmodsigende. Vi vil her kort gennemgå dine rettigheder, så du kan få et indblik i, hvad vi kæmper for.
EU-forordningen fastslår, at du har krav på økonomisk kompensation, hvis dit fly er aflyst eller overbooket. Derudover fastslog EU-domstolen (CJEU) at passagerer, hvis fly er mere end 3 timer forsinket ved ankomst, også er berettigede til økonomisk kompensation.
I praksis ses det hyppigt, at flyselskaberne undlader at informere passagerne om rettighederne, selvom det er deres pligt. Ofte får de utilfredse flyrejsende tildelt madkuponer eller små kontantbeløb, men man har tit krav på langt mere.

Get the compensation for your flights delayed today!

warningThe issuer may STOP the offers and promotions without notice. Grab the offers of your choice while it last.

Om Flyhjælp

Vi hjælper flypassagerer med at sikre økonomisk kompensation for flyforsinkelser, aflysninger og overbookninger. Vi er eksperter på områdets jura og står for kommunikationen med flyselskaberne, som ofte er tilbageholdne med at udbetale kompensationen.

Siden vedtagelsen af EU-forordning 261/2004 har der været utallige langvarige juridiske kampe mellem flyselskaber og flypassagerer. Dog har nogle domme gennem de seneste år faldet ud til passagernes fordel. Det betyder, at man i dag kan være berettiget til op mod 4.500 kr. i kompensation, hvis ens flyafgang er blevet aflyst, overbooket eller forsinket med mere end tre timer ved ankomst. Du kan se, hvor stor en kompensation som vi kan hjælpe dig med at opnå ved at trykke på knappen ”Start dit krav".

img
img
img
img
lock

Safe and secure online application with SSL encryption technology

img
img
img
img
Rejseforsikring Allianz Global Assistance

img
img
img
img
Fagforening