Søk online om lån uten sikkerhet i Norge

"Søk om forbrukslån uten sikkerhet du ønsker,
og nyt den økonomiske help."

Utlån til husholdninger i Norge
Fra 30. juni 2022, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.965.421 millioner kroner(1.631.875 millioner kroner fra banker, 99.987 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.954.861 millioner kroner fra kredittforetak og 278.698 millioner kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 58.583 millioner kroner, 1,50% sammenlignet med 3.906.838 millioner kroner den 31. mars 2022.

warningUtstederen kan stoppe tilbudet uten varsel. Benytt sjansen så lenge det varer!

Forbrukslån

Privatlån Comparison Feed

Fakta om forbrukslån

Långivere formidler privatlån uten sikkerhet, også kalt forbrukslån. Ulike banker bruker ulike navn i markedsføringen, som for eksempel det enkle lånet, medlemslånet og fritidslånet, men fellesnevneren er at lån hvor de ikke stilles krav til sikkerhet går under kategorien forbrukslån
Tilbakebetaling av forbrukslån gjøres vanligvis gjennom månedlige delbetalinger, såkalt amortisering. I tillegg til amortiseringen belastes rente og eventuelle avgifter som etablerings- og fakturagebyr. Rente og eventuelle avgifter dekker bankens kostnader til etablering og administrasjon.
Renten settes individuelt for hver låntaker og varierer avhengig av personlige forutsetninger og bankenes risikoanalyse. Jo høyere risiko banken ser i utlånet, jo høyere rente. Rentesatsen uttrykker lånets størrelse og oppgis vanligvis som årlig rente.

Kvartalsvis utestående saldo for utlån til husholdninger 2022 i Norge

Fra 31. mars 2022, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.906.838 millioner kroner(1.603.583 millioner kroner fra banker, 98.647 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.927.320 millioner kroner fra kredittforetak og 277.288 millioner kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 30.219 millioner kroner, 0,78% sammenlignet med 3.876.619 millioner kroner den 31. desember 2021.

Kvartalsvis utestående saldo for utlån til husholdninger 2021 i Norge

Fra 31. mars 2021, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.719.553 millioner kroner(1.507.377 millioner kroner fra banker, 95.753 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.849.853 millioner kroner fra kredittforetak og 266.570 millioner kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 33.657 millioner kroner, 0,91% sammenlignet med 3.685.896 millioner kroner den 31. desember 2020.

Fra 30. juni 2021, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.788.302 millioner kroner(1.549.932 millioner kroner fra banker, 97.390 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.874.581 millioner kroner fra kredittforetak og 266.399 millioner kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 68.749 millioner kroner, 1,85% sammenlignet med 3.719.553 millioner kroner den 31. mars 2021.

Fra 30. september 2021, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.838.687 millioner kroner(1.578.989 millioner kroner fra banker, 99.479 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.892.261 millioner kroner fra kredittforetak og 267.958 millioner kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 50.385 millioner kroner, 1,33% sammenlignet med 3.788.302 millioner kroner den 30. juni 2021.

Fra 31. desember 2021, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.876.619 millioner kroner(1.600.513 millioner kroner fra banker, 99.295 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.905.773 millioner kroner fra kredittforetak og 271.038 millioner kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 37.932 millioner kroner, 0,99% sammenlignet med 3.838.687 millioner kroner den 30. september 2021.

Kvartalsvis utestående saldo for utlån til husholdninger 2020 i Norge

Fra 31. mars 2020, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.536.253 millioner kroner(1.468.717 millioner kroner fra banker, 95.269 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.718.431 millioner kroner fra kredittforetak og 253.836 millioner kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 34.586 millioner kroner, 0,99% sammenlignet med 3.501.667 millioner kroner den 31. desember 2019.

Fra 30. juni 2020, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.590.772 millioner kroner(1.493.622 millioner kroner fra banker, 96.139 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.743.933 millioner kroner fra kredittforetak og 257.078 millioner kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 54.519 millioner kroner, 1,54% sammenlignet med 3.536.253 millioner kroner den 31. mars 2020.

Fra 30. september 2020, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.643.151 millioner kroner(1.506.246 millioner kroner fra banker, 97.530 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.783.309 millioner kroner fra kredittforetak og 256.066 millioner kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 52.379 millioner kroner, 1,46% sammenlignet med 3.590.772 millioner kroner den 30. juni 2020.

Fra 31. desember 2020, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.685.896 millioner kroner(1.521.856 millioner kroner fra banker, 97.515 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.806.726 millioner kroner fra kredittforetak og 259.799 millioner kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 42.773 millioner kroner, 1,17% sammenlignet med 3.643.151 millioner kroner den 30. september 2020.

Kvartalsvis utestående saldo for utlån til husholdninger 2019 i Norge

Fra 31. mars 2019, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.373.255 millioner kroner(1.548.508 millioner kroner fra banker, 83.005 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.495.426 millioner kroner fra kredittforetak og 246.316 millioner kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 40.675 millioner kroner, 1,22% sammenlignet med 3.332.580 millioner kroner(1.543.960 millioner kroner fra banker, 80.534 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.467.496 millioner kroner fra kredittforetak og 240.590 millioner kroner fra statlige låneinstitutter) den 31. desember 2018.

Fra 30. juni 2019, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.432.052 millioner kroner(1.473.999 millioner kroner fra banker, 84.769 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.625.955 millioner kroner fra kredittforetak og 247.329 millioner kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 58.797 millioner kroner, 1,74% sammenlignet med 3.373.255 millioner kroner(1.548.508 millioner kroner fra banker, 83.005 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.495.426 millioner kroner fra kredittforetak og 246.316 millioner kroner fra statlige låneinstitutter) den 31. mars 2019.

Fra 30. september 2019, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.469.184 millioner kroner(1.498.382 millioner kroner fra banker, 85.921 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.639.574 millioner kroner fra kredittforetak og 245.307 millioner kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 37.132 millioner kroner, 1,08% sammenlignet med 3.432.052 millioner kroner(1.473.999 millioner kroner fra banker, 84.769 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.625.955 millioner kroner fra kredittforetak og 247.329 millioner kroner fra statlige låneinstitutter) den 30. juni 2019.

Fra 31. desember 2019, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.501.667 millioner kroner(1.501.112 millioner kroner fra banker, 95.013 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.656.973 millioner kroner fra kredittforetak og 248.569 millioner kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 32.483 millioner kroner, 0,94% sammenlignet med 3.469.184 millioner kroner(1.498.382 millioner kroner fra banker, 85.921 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.639.574 millioner kroner fra kredittforetak og 245.307 millioner kroner fra statlige låneinstitutter) den 30. september 2019.

Kvartalsvis utestående saldo for utlån til husholdninger 2018 i Norge

Fra 31. mars 2018, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.178.540 millioner kroner(1.451.070 millioner kroner fra banker, 73.183 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.415.632 millioner kroner fra kredittforetak og 238.655 millioner kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 322.53 millioner kroner, 1,03% sammenlignet med 3.146.287 millioner kroner(1.435.872 millioner kroner fra banker, 76.685 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.401.725 millioner kroner fra kredittforetak og 232.005 millioner kroner fra statlige låneinstitutter) den 31. desember 2017.

Fra 30. juni 2018, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.238.382 millioner kroner(1.498.148 millioner kroner fra banker, 76.797 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.424.148 millioner kroner fra kredittforetak og 239.289 millioner kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 59.842 millioner kroner, 1,88% sammenlignet med 3.178.540 millioner kroner(1.451.070 millioner kroner fra banker, 73.183 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.415.632 millioner kroner fra kredittforetak og 238.655 millioner kroner fra statlige låneinstitutter) den 31. mars 2018.

Fra 30. september 2018, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.291.140 millioner kroner(1.533.447 millioner kroner fra banker, 79.158 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.434.944 millioner kroner fra kredittforetak og 243.591 millioner kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 52.758 millioner kroner, 1,63% sammenlignet med 3.238.382 millioner kroner(1.498.148 millioner kroner fra banker, 76.797 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.424.148 millioner kroner fra kredittforetak og 239.289 millioner kroner fra statlige låneinstitutter) den 30. juni 2018.

Fra 31. desember 2018, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.332.580 millioner kroner(1.543.960 millioner kroner fra banker, 80.534 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.467.496 millioner kroner fra kredittforetak og 240.590 millioner kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 41.440 millioner kroner, 1,26% sammenlignet med 3.291.140 millioner kroner(1.533.447 millioner kroner fra banker, 79.158 millioner kroner fra finansieringsselskap, 1.434.944 millioner kroner fra kredittforetak og 243.591 millioner kroner fra statlige låneinstitutter) den 30. september 2018.

Månedlig utestående saldo for kreditt og forbrukslån 2017 i Norge

Fra 31. januar 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 71,188 milliarder kroner (55,354 milliarder kroner fra banker og 15,834 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 150 millioner kroner, 0,21% sammenlignet med 71,038 milliarder kroner den 31. desember 2016.

Fra 28. februar 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 69,613 milliarder kroner (54,202 milliarder kroner fra banker og 15,411 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 1.575 millioner kroner, 2,21% sammenlignet med 71,188 milliarder kroner den 31. januar 2017.

Fra 31. mars 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 71,560 milliarder kroner (55,806 milliarder kroner fra banker og 15,754 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1.947 millioner kroner, 2,80% sammenlignet med 69,613 milliarder kroner den 28. februar 2017.

Fra 30. april 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 72,146 milliarder kroner (56,336 milliarder kroner fra banker og 15,810 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 586 millioner kroner, 0,82% sammenlignet med 71,560 milliarder kroner den 31. mars 2017.

Fra 31. mai 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 74,719 milliarder kroner (58,337 milliarder kroner fra banker og 16,382 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 2.573 millioner kroner, 3,57% sammenlignet med 72,146 milliarder kroner den 30. april 2017.

Fra 30. juni 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 71,330 milliarder kroner (55,603 milliarder kroner fra banker og 15,727 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 3.389 millioner kroner, 4,54% sammenlignet med 74,719 milliarder kroner den 31. mai 2017.

Fra 31. juli 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 72,466 milliarder kroner (56,818 milliarder kroner fra banker og 15,648 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1.136 millioner kroner, 1,59% sammenlignet med 71,330 milliarder kroner den 30. juni 2017.

Fra 31. august 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 72,852 milliarder kroner (57,235 milliarder kroner fra banker og 15,617 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 386 millioner kroner, 0,53% sammenlignet med 72,466 milliarder kroner den 31. juli 2017.

Fra 30. september 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 72,994 milliarder kroner (57,890 milliarder kroner fra banker og 15,104 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 142 millioner kroner, 0,19% sammenlignet med 72,852 milliarder kroner den 31. august 2017.

Fra 31. oktober 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 73,984 milliarder kroner (58,569 milliarder kroner fra banker og 15,415 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 990 millioner kroner, 1,36% sammenlignet med 72,994 milliarder kroner den 30. september 2017.

Fra 30. november 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 74,355 milliarder kroner (58,762 milliarder kroner fra banker og 15,593 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 371 millioner kroner, 0,50% sammenlignet med 73,984 milliarder kroner den 31. oktober 2017.

Fra 31. desember 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 75,119 milliarder kroner (59,769 milliarder kroner fra banker og 15,593 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 764 millioner kroner, 1,03% sammenlignet med 74,355 milliarder kroner den 30. november 2017.

Årlig utestående saldo for kreditt og forbrukslån i Norge

Fra 31. desember 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 75,119 milliarder kroner (59,769 milliarder kroner fra banker og 15,593 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette er en økning på 4,081 milliarder kroner, 5,74% sammenlignet med 71,038 milliarder kroner den 31. desember 2016.

Fra 31. desember 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 71,038 milliarder kroner (55,230 milliarder kroner fra banker og 15,808 milliarder kroner fra andre finansieringsselskaper). Dette er en økning på 4,644 milliarder kroner, 6,99% sammenlignet med 66,394 milliarder kroner den 31. desember 2015.

Fra 31. desember 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 66,394 milliarder kroner (50,920 milliarder kroner fra banker og 15,474 milliarder kroner fra andre finansieringsselskaper). Dette er en økning på 1,267 milliarder kroner, 1,95% sammenlignet med 65,127 milliarder kroner den 31. desember 2014.

Fra 31. desember 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 65,127 milliarder kroner (50,053 milliarder kroner fra banker og 15,074 milliarder kroner fra andre finansieringsselskaper). Dette er en økning på 2,262 milliarder kroner, 3,60% sammenlignet med 62,865 milliarder kroner den 31. desember 2013.

Fra 31. desember 2013, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 62,865 milliarder kroner (48,751 milliarder kroner fra banker og 14,114 milliarder kroner fra andre finansieringsselskaper). Dette er en økning på 4,151 milliarder kroner, 7,07% sammenlignet med 58,714 milliarder kroner den 31. desember 2012.

Fra 31. desember 2012, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 58,714 milliarder kroner (45,801 milliarder kroner fra banker og 12,913 milliarder kroner fra andre finansieringsselskaper). Dette er en økning på 141 millioner kroner, 0,24% sammenlignet med 58,573 milliarder kroner den 31. desember 2011.

Fra 31. desember 2011, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 58,573 milliarder kroner (47,140 milliarder kroner fra banker og 11,433 milliarder kroner fra andre finansieringsselskaper). Dette er en økning på 1,536 milliarder kroner, 2,69% sammenlignet med 57,037 milliarder kroner den 31. desember 2010.

Fra 31. desember 2010, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 57,037 milliarder kroner (45,571 milliarder kroner fra banker og 11,466 milliarder kroner fra andre finansieringsselskaper). Dette er en økning på 1,109 milliarder kroner, 1,98% sammenlignet med 55,928 milliarder kroner (44,470 milliarder kroner fra banker og 11,458 milliarder kroner fra andre finansieringsselskaper) den 31. desember 2009.

Månedlig utestående saldo for kreditt og forbrukslån 2016 i Norge

Fra 31. januar 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 65,852 milliarder kroner (50,559 milliarder kroner fra banker og 15,293 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 0,542 milliarder kroner, 0,82% sammenlignet med 66,394 milliarder kroner den 31. desember 2015.

Fra 28. februar 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 65,572 milliarder kroner (50,145 milliarder kroner fra banker og 15,427 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 0,28 milliarder kroner, 0,43% sammenlignet med 65,852 milliarder kroner den 31. januar 2016.

Fra 31. mars 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 66,967 milliarder kroner (51,410 milliarder kroner fra banker og 15,557 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1,395 milliarder kroner, 2,13% sammenlignet med 65,572 milliarder kroner den 28. februar 2016.

Fra 30. april 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 68,688 milliarder kroner (52,646 milliarder kroner fra banker og 16,042 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1,721 milliarder kroner, 2,57% sammenlignet med 66,967 milliarder kroner den 31. mars 2016.

Fra 31. mai 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 70,507 milliarder kroner (54,081 milliarder kroner fra banker og 16,426 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1,819 milliarder kroner, 2,65% sammenlignet med 68,688 milliarder kroner den 30. april 2016.

Fra 30. juni 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 67,170 milliarder kroner (51,278 milliarder kroner fra banker og 15,892 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 3.337 milliarder kroner, 4,73% sammenlignet med 70,507 milliarder kroner den 31. mai 2016.

Fra 31. juli 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 68,017 milliarder kroner (52,343 milliarder kroner fra banker og 15,674 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 0,847 milliarder kroner, 1,26% sammenlignet med 67,170 milliarder kroner den 30. juni 2016.

Fra 31. august 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 68,880 milliarder kroner (53,086 milliarder kroner fra banker og 15,794 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 0,863 milliarder kroner, 1,27% sammenlignet med 68,017 milliarder kroner den 31. juli 2016.

Fra 30. september 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 70,088 milliarder kroner (54,085 milliarder kroner fra banker og 16,003 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1,208 milliarder kroner, 1,75% sammenlignet med 68,880 milliarder kroner den 31. august 2016.

Fra 31. oktober 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 71,091 milliarder kroner (54,978 milliarder kroner fra banker og 16,113 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1,003 milliarder kroner, 1,43% sammenlignet med 70,088 milliarder kroner den 30. september 2016.

Fra 30. november 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 72,001 milliarder kroner (55,625 milliarder kroner fra banker og 16,376 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 0,910 milliarder kroner, 1,28% sammenlignet med 71,091 milliarder kroner den 31. oktober 2016.

Fra 31. desember 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 71,038 milliarder kroner (55,230 milliarder kroner fra banker og 15,808 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 0,963 milliarder kroner, 1,34% sammenlignet med 72,001 milliarder kroner den 30. november 2016.

Månedlig utestående saldo for kreditt og forbrukslån 2015 i Norge

Fra 31. januar 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 63,921 milliarder kroner (49,094 milliarder kroner fra banker og 14,827 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 1,206 milliarder kroner, 1,85% sammenlignet med 65,127 milliarder kroner den 31. desember 2014.

Fra 28. februar 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 62,738 milliarder kroner (47,957 milliarder kroner fra banker og 14,781 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 1,183 milliarder kroner, 1,85% sammenlignet med 63,921 milliarder kroner den 31. januar 2015.

Fra 31. mars 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 64,762 milliarder kroner (49,483 milliarder kroner fra banker og 15,279 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 2,024 milliarder kroner, 3,23% sammenlignet med 62,738 milliarder kroner den 28. februar 2015.

Fra 30. april 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 65,130 milliarder kroner (49,735 milliarder kroner fra banker og 15,395 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 0,368 milliarder kroner, 0,57% sammenlignet med 64,762 milliarder kroner den 31. mars 2015.

Fra 31. mai 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 65,951 milliarder kroner (50,210 milliarder kroner fra banker og 15,741 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 0,821 milliarder kroner, 1,26% sammenlignet med 65,130 milliarder kroner den 30. april 2015.

Fra 30. juni 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 63,239 milliarder kroner (47,806 milliarder kroner fra banker og 15,433 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 2,712 milliarder kroner, 4,11% sammenlignet med 65,951 milliarder kroner den 31. mai 2015.

Fra 31. juli 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 63,778 milliarder kroner (48,633 milliarder kroner fra banker og 15,145 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 0,539 milliarder kroner, 0,85% sammenlignet med 63,239 milliarder kroner den 30. juni 2015.

Fra 31. august 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 63,626 milliarder kroner (48,485 milliarder kroner fra banker og 15,141 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 0,152 milliarder kroner, 0,24% sammenlignet med 63,778 milliarder kroner den 31. juli 2015.

Fra 30. september 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 64,432 milliarder kroner (48,867 milliarder kroner fra banker og 15,565 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 0,806 milliarder kroner, 1,27% sammenlignet med 63,626 milliarder kroner den 31. august 2015.

Fra 31. oktober 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 64,334 milliarder kroner (48,652 milliarder kroner fra banker og 15,682 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 0,098 milliarder kroner, 0,15% sammenlignet med 64,432 milliarder kroner den 30. september 2015.

Fra 30. november 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 65,026 milliarder kroner (49,175 milliarder kroner fra banker og 15,851 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 0,692 milliarder kroner, 1,08% sammenlignet med 64,334 milliarder kroner den 31. oktober 2015.

Fra 31. desember 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 66,394 milliarder kroner (50,920 milliarder kroner fra banker og 15,474 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1,368 milliarder kroner, 2,10% sammenlignet med 65,026 milliarder kroner den 30. november 2015.

Månedlig utestående saldo for kreditt og forbrukslån 2014 i Norge

Fra 31. januar 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 61,911 milliarder kroner (47,903 milliarder kroner fra banker og 14,008 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 0,954 milliarder kroner, 1,52% sammenlignet med 62,865 milliarder kroner den 31. desember 2013.

Fra 28. februar 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 60,863 milliarder kroner (46,649 milliarder kroner fra banker og 14,214 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 1,048 milliarder kroner, 1,69% sammenlignet med 61,911 milliarder kroner den 31. januar 2014.

Fra 31. mars 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 62,391 milliarder kroner (47,801 milliarder kroner fra banker og 14,590 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1,528 milliarder kroner, 2,51% sammenlignet med 60,863 milliarder kroner den 28. februar 2014.

Fra 30. april 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 63,479 milliarder kroner (48,643 milliarder kroner fra banker og 14,836 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1,382 milliarder kroner, 1,74% sammenlignet med 62,391 milliarder kroner den 31. mars 2014.

Fra 31. mai 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 64,861 milliarder kroner (49,532 milliarder kroner fra banker og 15,329 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1,088 milliarder kroner, 2,18% sammenlignet med 63,479 milliarder kroner den 30. april 2014.

Fra 30. juni 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 62,023 milliarder kroner (47,251 milliarder kroner fra banker og 14,772 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 2,838 milliarder kroner, 4,38% sammenlignet med 64,861 milliarder kroner den 31. mai 2014.

Fra 31. juli 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 62,074 milliarder kroner (47,492 milliarder kroner fra banker og 14,582 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 0,051 milliarder kroner, 0,08% sammenlignet med 62,023 milliarder kroner den 30. juni 2014.

Fra 31. august 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 61,685 milliarder kroner (47,188 milliarder kroner fra banker og 14,497 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 0,389 milliarder kroner, 0,63% sammenlignet med 62,074 milliarder kroner den 31. juli 2014.

Fra 30. september 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 62,705 milliarder kroner (47,910 milliarder kroner fra banker og 14,795 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1,020 milliarder kroner, 1,65% sammenlignet med 61,685 milliarder kroner den 31. august 2014.

Fra 31. oktober 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 63,473 milliarder kroner (48,286 milliarder kroner fra banker og 15,187 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 0,768 milliarder kroner, 1,22% sammenlignet med 62,705 milliarder kroner den 30. september 2014.

Fra 30. november 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 63,463 milliarder kroner (48,143 milliarder kroner fra banker og 15,320 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 0,010 milliarder kroner, 0,02% sammenlignet med 63,473 milliarder kroner den 31. oktober 2014.

Fra 31. desember 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 65,127 milliarder kroner (50,053 milliarder kroner fra banker og 15,074 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1,664 milliarder kroner, 2,62% sammenlignet med 63,463 milliarder kroner den 30. november 2014.

img
img
img
img
lock

Trygg og sikker nettbasert søknad med SSL krypterings teknologi

img
img
img
img
Klikklån