Søk online om lån uten sikkerhet i Norge

"Søk om forbrukslån uten sikkerhet du ønsker,
og nyt den økonomiske help."

Utlån til husholdninger i Norge
Fra 30. november 2020, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger i Norge på 3.586.974 millioner kroner(1.522.809 milliarder kroner fra banker, 1.805.971 milliarder kroner fra kredittforetak og 258.194 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 21.897 millioner kroner, 0,61% sammenlignet med 3.565.077 millioner kroner den 31. oktober 2020.

warningUtstederen kan stoppe tilbudet uten varsel. Benytt sjansen så lenge det varer!

Forbrukslån

Privatlån Comparison Feed

Fakta om forbrukslån

Långivere formidler privatlån uten sikkerhet, også kalt forbrukslån. Ulike banker bruker ulike navn i markedsføringen, som for eksempel det enkle lånet, medlemslånet og fritidslånet, men fellesnevneren er at lån hvor de ikke stilles krav til sikkerhet går under kategorien forbrukslån
Tilbakebetaling av forbrukslån gjøres vanligvis gjennom månedlige delbetalinger, såkalt amortisering. I tillegg til amortiseringen belastes rente og eventuelle avgifter som etablerings- og fakturagebyr. Rente og eventuelle avgifter dekker bankens kostnader til etablering og administrasjon.
Renten settes individuelt for hver låntaker og varierer avhengig av personlige forutsetninger og bankenes risikoanalyse. Jo høyere risiko banken ser i utlånet, jo høyere rente. Rentesatsen uttrykker lånets størrelse og oppgis vanligvis som årlig rente.

Månedlig utestående saldo for utlån til husholdninger 2020 i Norge

Fra 31. januar 2020, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger i Norge på 3.419.884 millioner kroner(1.511.841 milliarder kroner fra banker, 1.655.319 milliarder kroner fra kredittforetak og 252.724 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en nedgang på 81.783 millioner kroner, 2,34% sammenlignet med 3.501.667 millioner kroner den 31. desember 2019.

Fra 29. februar 2020, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger i Norge på 3.428.335 millioner kroner(1.509.195 milliarder kroner fra banker, 1.665.840 milliarder kroner fra kredittforetak og 253.300 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 8.451 millioner kroner, 0,25% sammenlignet med 3.419.884 millioner kroner den 31. januar 2020.

Fra 31. mars 2020, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger i Norge på 3.536.253 millioner kroner(1.468.717 milliarder kroner fra banker, 95.269 milliarder kroner fra finansieringsselskap, 1.718.431 milliarder kroner fra kredittforetak og 253.836 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 107.918 millioner kroner, 3,15% sammenlignet med 3.428.335 millioner kroner den 29. februar 2020.

Fra 30. april 2020, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger i Norge på 3.452.577 millioner kroner(1.468.940 milliarder kroner fra banker, 1.725.751 milliarder kroner fra kredittforetak og 257.886 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en nedgang på 83.676 millioner kroner, 2,37% sammenlignet med 3.536.253 millioner kroner den 31. mars 2020.

Fra 31. mai 2020, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger i Norge på 3.469.245 millioner kroner(1.483.428 milliarder kroner fra banker, 1.727.891 milliarder kroner fra kredittforetak og 257.926 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 16.668 millioner kroner, 0,48% sammenlignet med 3.452.577 millioner kroner den 30. april 2020.

Fra 30. juni 2020, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger i Norge på 3.590.772 millioner kroner(1.493.622 milliarder kroner fra banker, 96.139 milliarder kroner fra finansieringsselskap, 1.743.933 milliarder kroner fra kredittforetak og 257.078 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 121.527 millioner kroner, 3,50% sammenlignet med 3.469.245 millioner kroner den 31. mai 2020.

Fra 31. juli 2020, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger i Norge på 3.505.790 millioner kroner(1.504.962 milliarder kroner fra banker, 1.748.716 milliarder kroner fra kredittforetak og 252.112 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en nedgang på 84.982 millioner kroner, 2,37% sammenlignet med 3.590.772 millioner kroner den 30. juni 2020.

Fra 31. august 2020, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger i Norge på 3.521.119 millioner kroner(1.493.230 milliarder kroner fra banker, 1.773.283 milliarder kroner fra kredittforetak og 254.606 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 15.329 millioner kroner, 0,44% sammenlignet med 3.505.790 millioner kroner den 31. juli 2020.

Fra 30. september 2020, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger i Norge på 3.643.151 millioner kroner(1.506.246 milliarder kroner fra banker, 97.530 milliarder kroner fra finansieringsselskap, 1.783.309 milliarder kroner fra kredittforetak og 256.066 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 122.032 millioner kroner, 3,35% sammenlignet med 3.521.119 millioner kroner den 31. august 2020.

Fra 31. oktober 2020, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger i Norge på 3.565.077 millioner kroner(1.512.622 milliarder kroner fra banker, 1.795.019 milliarder kroner fra kredittforetak og 257.436 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en nedgang på 78.074 millioner kroner, 2,14% sammenlignet med 3.643.151 millioner kroner den 30. september 2020.

Månedlig utestående saldo for utlån til husholdninger 2019 i Norge

Fra 31. januar 2019, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.267.032 millioner kroner(1.531.639 milliarder kroner fra banker, 1.490.850 milliarder kroner fra kredittforetak og 244.543 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en nedgang på 65.548 millioner kroner, 1,97% sammenlignet med 3.332.580 millioner kroner den 31. desember 2018.

Fra 28. februar 2019, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.275.603 millioner kroner(1.537.894 milliarder kroner fra banker, 1.492.156 milliarder kroner fra kredittforetak og 245.553 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 8.571 millioner kroner, 0,26% sammenlignet med 3.267.032 millioner kroner den 31. januar 2019.

Fra 31. mars 2019, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.373.255 millioner kroner(1.548.508 milliarder kroner fra banker, 83.005 milliarder kroner fra finansieringsselskap, 1.495.426 milliarder kroner fra kredittforetak og 246.316 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 97.652 millioner kroner, 2,98% sammenlignet med 3.275.603 millioner kroner den 28. februar 2019.

Fra 30. april 2019, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.305.284 millioner kroner(1.567.707 milliarder kroner fra banker, 1.490.754 milliarder kroner fra kredittforetak og 246.823 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en nedgang på 67.971 millioner kroner, 2,01% sammenlignet med 3.373.255 millioner kroner den 31. mars 2019.

Fra 31. mai 2019, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.326.186 millioner kroner(1.450.750 milliarder kroner fra banker, 1.628.306 milliarder kroner fra kredittforetak og 247.130 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 20.902 millioner kroner, 0,63% sammenlignet med 3.305.284 millioner kroner den 30. april 2019.

Fra 30. juni 2019, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.432.052 millioner kroner(1.473.999 milliarder kroner fra banker, 84.769 milliarder kroner fra finansieringsselskap, 1.625.955 milliarder kroner fra kredittforetak og 247.329 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 105.866 millioner kroner, 3,18% sammenlignet med 3.326.186 millioner kroner den 31. mai 2019.

Fra 31. juli 2019, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.351.120 millioner kroner(1.485.348 milliarder kroner fra banker, 1.625.317 milliarder kroner fra kredittforetak og 240.455 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en nedgang på 80.932 millioner kroner, 2,36% sammenlignet med 3.432.052 millioner kroner den 30. juni 2019.

Fra 31. august 2019, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.367.150 millioner kroner(1.493.221 milliarder kroner fra banker, 1.629.774 milliarder kroner fra kredittforetak og 244.155 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 16.027 millioner kroner, 0,48% sammenlignet med 3.351.120 millioner kroner den 31. juli 2019.

Fra 30. september 2019, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.469.184 millioner kroner(1.498.382 milliarder kroner fra banker, 85.921 milliarder kroner fra finansieringsselskap, 1.639.574 milliarder kroner fra kredittforetak og 245.307 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 102.034 millioner kroner, 3,03% sammenlignet med 3.367.150 millioner kroner den 31. august 2019.

Fra 31. oktober 2019, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.398.677 millioner kroner(1.513.357 milliarder kroner fra banker, 1.639.224 milliarder kroner fra kredittforetak og 246.096 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en nedgang på 70.507 millioner kroner, 2,03% sammenlignet med 3.469.184 millioner kroner den 30. september 2019.

Fra 30. november 2019, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.406.717 millioner kroner(1.514.133 milliarder kroner fra banker, 1.645.815 milliarder kroner fra kredittforetak og 246.769 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 8.040 millioner kroner, 0,24% sammenlignet med 3.398.677 millioner kroner den 31. oktober 2019.

Fra 31. desember 2019, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.501.667 millioner kroner(1.501.112 milliarder kroner fra banker, 95.013 milliarder kroner fra finansieringsselskap, 1.656.973 milliarder kroner fra kredittforetak og 248.569 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 94.950 millioner kroner, 2,79% sammenlignet med 3.406.717 millioner kroner den 30. november 2019.

Månedlig utestående saldo for utlån til husholdninger 2018 i Norge

Fra 31. januar 2018, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.082.171 millioner kroner (1.439.421 milliarder kroner fra banker, 1.405.484 milliarder kroner fra kredittforetak og 237.266 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en nedgang på 64.116 millioner kroner, 2,04% sammenlignet med 3.146.287 millioner kroner den 31. desember 2017.

Fra 28. februar 2018, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.090.043 millioner kroner (1.440.048 milliarder kroner fra banker, 1.411.940 milliarder kroner fra kredittforetak og 238.055 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 7.872 millioner kroner, 0,26% sammenlignet med 3.082.171 millioner kroner den 31. januar 2018.

Fra 31. mars 2018, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.178.540 millioner kroner(1.451.070 milliarder kroner fra banker, 73.183 milliarder kroner fra finansieringsselskap, 1.415.632 milliarder kroner fra kredittforetak og 238.655 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 88.497 millioner kroner, 2,86% sammenlignet med 3.090.043 millioner kroner den 28. februar 2018.

Fra 30. april 2018, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.119.511 millioner kroner(1.466.128 milliarder kroner fra banker, 1.414.408 milliarder kroner fra kredittforetak og 238.975 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en nedgang på 59.029 millioner kroner, 1,86% sammenlignet med 3.178.540 millioner kroner den 31. mars 2018.

Fra 31. mai 2018, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.140.524 millioner kroner(1.477.272 milliarder kroner fra banker, 1.423.753 milliarder kroner fra kredittforetak og 239.499 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 21.013 millioner kroner, 0,67% sammenlignet med 3.119.511 millioner kroner den 30. april 2018.

Fra 30. juni 2018, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.238.382 millioner kroner(1.498.148 milliarder kroner fra banker, 76.797 milliarder kroner fra finansieringsselskap, 1.424.148 milliarder kroner fra kredittforetak og 239.289 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 97.858 millioner kroner, 3,12% sammenlignet med 3.140.524 millioner kroner den 31. mai 2018.

Fra 31. juli 2018, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.173.014 millioner kroner(1.512.092 milliarder kroner fra banker, 1.422.257 milliarder kroner fra kredittforetak og 238.665 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en nedgang på 65.368 millioner kroner, 2,02% sammenlignet med 3.238.382 millioner kroner den 30. juni 2018.

Fra 31. august 2018, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.191.551 millioner kroner(1.521.827 milliarder kroner fra banker, 1.427.600 milliarder kroner fra kredittforetak og 242.124 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 18.537 millioner kroner, 0,58% sammenlignet med 3.173.014 millioner kroner den 31. juli 2018.

Fra 30. september 2018, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.291.140 millioner kroner(1.533.447 milliarder kroner fra banker, 79.158 milliarder kroner fra finansieringsselskap, 1.434.944 milliarder kroner fra kredittforetak og 243.591 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 99.589 millioner kroner, 3,12% sammenlignet med 3.191.551 millioner kroner den 31. august 2018.

Fra 31. oktober 2018, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.230.102 millioner kroner(1.540.478 milliarder kroner fra banker, 1.445.150 milliarder kroner fra kredittforetak og 244.474 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en nedgang på 61.038 millioner kroner, 1,85% sammenlignet med 3.291.140 millioner kroner den 30. september 2018.

Fra 30. november 2018, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.240.801 millioner kroner(1.547.344 milliarder kroner fra banker, 1.454.343 milliarder kroner fra kredittforetak og 239.114 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 10.699 millioner kroner, 0,33% sammenlignet med 3.230.102 millioner kroner den 31. oktober 2018.

Fra 31. desember 2018, lå den utestående saldoen for utlån til husholdninger på 3.332.580 millioner kroner(1.543.960 milliarder kroner fra banker, 80.534 milliarder kroner fra finansieringsselskap, 1.467.496 milliarder kroner fra kredittforetak og 240.590 milliarder kroner fra statlige låneinstitutter). Dette var en økning på 91.779 millioner kroner, 2,83% sammenlignet med 3.240.801 millioner kroner den 30. november 2018.

Månedlig utestående saldo for kreditt og forbrukslån 2017 i Norge

Fra 31. januar 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 71,188 milliarder kroner (55,354 milliarder kroner fra banker og 15,834 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 150 millioner kroner, 0,21% sammenlignet med 71,038 milliarder kroner den 31. desember 2016.

Fra 28. februar 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 69,613 milliarder kroner (54,202 milliarder kroner fra banker og 15,411 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 1.575 millioner kroner, 2,21% sammenlignet med 71,188 milliarder kroner den 31. januar 2017.

Fra 31. mars 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 71,560 milliarder kroner (55,806 milliarder kroner fra banker og 15,754 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1.947 millioner kroner, 2,80% sammenlignet med 69,613 milliarder kroner den 28. februar 2017.

Fra 30. april 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 72,146 milliarder kroner (56,336 milliarder kroner fra banker og 15,810 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 586 millioner kroner, 0,82% sammenlignet med 71,560 milliarder kroner den 31. mars 2017.

Fra 31. mai 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 74,719 milliarder kroner (58,337 milliarder kroner fra banker og 16,382 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 2.573 millioner kroner, 3,57% sammenlignet med 72,146 milliarder kroner den 30. april 2017.

Fra 30. juni 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 71,330 milliarder kroner (55,603 milliarder kroner fra banker og 15,727 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 3.389 millioner kroner, 4,54% sammenlignet med 74,719 milliarder kroner den 31. mai 2017.

Fra 31. juli 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 72,466 milliarder kroner (56,818 milliarder kroner fra banker og 15,648 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1.136 millioner kroner, 1,59% sammenlignet med 71,330 milliarder kroner den 30. juni 2017.

Fra 31. august 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 72,852 milliarder kroner (57,235 milliarder kroner fra banker og 15,617 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 386 millioner kroner, 0,53% sammenlignet med 72,466 milliarder kroner den 31. juli 2017.

Fra 30. september 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 72,994 milliarder kroner (57,890 milliarder kroner fra banker og 15,104 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 142 millioner kroner, 0,19% sammenlignet med 72,852 milliarder kroner den 31. august 2017.

Fra 31. oktober 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 73,984 milliarder kroner (58,569 milliarder kroner fra banker og 15,415 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 990 millioner kroner, 1,36% sammenlignet med 72,994 milliarder kroner den 30. september 2017.

Fra 30. november 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 74,355 milliarder kroner (58,762 milliarder kroner fra banker og 15,593 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 371 millioner kroner, 0,50% sammenlignet med 73,984 milliarder kroner den 31. oktober 2017.

Fra 31. desember 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 75,119 milliarder kroner (59,769 milliarder kroner fra banker og 15,593 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 764 millioner kroner, 1,03% sammenlignet med 74,355 milliarder kroner den 30. november 2017.

Årlig utestående saldo for kreditt og forbrukslån i Norge

Fra 31. desember 2017, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 75,119 milliarder kroner (59,769 milliarder kroner fra banker og 15,593 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette er en økning på 4,081 milliarder kroner, 5,74% sammenlignet med 71,038 milliarder kroner den 31. desember 2016.

Fra 31. desember 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 71,038 milliarder kroner (55,230 milliarder kroner fra banker og 15,808 milliarder kroner fra andre finansieringsselskaper). Dette er en økning på 4,644 milliarder kroner, 6,99% sammenlignet med 66,394 milliarder kroner den 31. desember 2015.

Fra 31. desember 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 66,394 milliarder kroner (50,920 milliarder kroner fra banker og 15,474 milliarder kroner fra andre finansieringsselskaper). Dette er en økning på 1,267 milliarder kroner, 1,95% sammenlignet med 65,127 milliarder kroner den 31. desember 2014.

Fra 31. desember 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 65,127 milliarder kroner (50,053 milliarder kroner fra banker og 15,074 milliarder kroner fra andre finansieringsselskaper). Dette er en økning på 2,262 milliarder kroner, 3,60% sammenlignet med 62,865 milliarder kroner den 31. desember 2013.

Fra 31. desember 2013, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 62,865 milliarder kroner (48,751 milliarder kroner fra banker og 14,114 milliarder kroner fra andre finansieringsselskaper). Dette er en økning på 4,151 milliarder kroner, 7,07% sammenlignet med 58,714 milliarder kroner den 31. desember 2012.

Fra 31. desember 2012, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 58,714 milliarder kroner (45,801 milliarder kroner fra banker og 12,913 milliarder kroner fra andre finansieringsselskaper). Dette er en økning på 141 millioner kroner, 0,24% sammenlignet med 58,573 milliarder kroner den 31. desember 2011.

Fra 31. desember 2011, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 58,573 milliarder kroner (47,140 milliarder kroner fra banker og 11,433 milliarder kroner fra andre finansieringsselskaper). Dette er en økning på 1,536 milliarder kroner, 2,69% sammenlignet med 57,037 milliarder kroner den 31. desember 2010.

Fra 31. desember 2010, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 57,037 milliarder kroner (45,571 milliarder kroner fra banker og 11,466 milliarder kroner fra andre finansieringsselskaper). Dette er en økning på 1,109 milliarder kroner, 1,98% sammenlignet med 55,928 milliarder kroner (44,470 milliarder kroner fra banker og 11,458 milliarder kroner fra andre finansieringsselskaper) den 31. desember 2009.

Månedlig utestående saldo for kreditt og forbrukslån 2016 i Norge

Fra 31. januar 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 65,852 milliarder kroner (50,559 milliarder kroner fra banker og 15,293 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 0,542 milliarder kroner, 0,82% sammenlignet med 66,394 milliarder kroner den 31. desember 2015.

Fra 28. februar 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 65,572 milliarder kroner (50,145 milliarder kroner fra banker og 15,427 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 0,28 milliarder kroner, 0,43% sammenlignet med 65,852 milliarder kroner den 31. januar 2016.

Fra 31. mars 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 66,967 milliarder kroner (51,410 milliarder kroner fra banker og 15,557 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1,395 milliarder kroner, 2,13% sammenlignet med 65,572 milliarder kroner den 28. februar 2016.

Fra 30. april 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 68,688 milliarder kroner (52,646 milliarder kroner fra banker og 16,042 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1,721 milliarder kroner, 2,57% sammenlignet med 66,967 milliarder kroner den 31. mars 2016.

Fra 31. mai 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 70,507 milliarder kroner (54,081 milliarder kroner fra banker og 16,426 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1,819 milliarder kroner, 2,65% sammenlignet med 68,688 milliarder kroner den 30. april 2016.

Fra 30. juni 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 67,170 milliarder kroner (51,278 milliarder kroner fra banker og 15,892 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 3.337 milliarder kroner, 4,73% sammenlignet med 70,507 milliarder kroner den 31. mai 2016.

Fra 31. juli 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 68,017 milliarder kroner (52,343 milliarder kroner fra banker og 15,674 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 0,847 milliarder kroner, 1,26% sammenlignet med 67,170 milliarder kroner den 30. juni 2016.

Fra 31. august 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 68,880 milliarder kroner (53,086 milliarder kroner fra banker og 15,794 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 0,863 milliarder kroner, 1,27% sammenlignet med 68,017 milliarder kroner den 31. juli 2016.

Fra 30. september 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 70,088 milliarder kroner (54,085 milliarder kroner fra banker og 16,003 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1,208 milliarder kroner, 1,75% sammenlignet med 68,880 milliarder kroner den 31. august 2016.

Fra 31. oktober 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 71,091 milliarder kroner (54,978 milliarder kroner fra banker og 16,113 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1,003 milliarder kroner, 1,43% sammenlignet med 70,088 milliarder kroner den 30. september 2016.

Fra 30. november 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 72,001 milliarder kroner (55,625 milliarder kroner fra banker og 16,376 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 0,910 milliarder kroner, 1,28% sammenlignet med 71,091 milliarder kroner den 31. oktober 2016.

Fra 31. desember 2016, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 71,038 milliarder kroner (55,230 milliarder kroner fra banker og 15,808 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 0,963 milliarder kroner, 1,34% sammenlignet med 72,001 milliarder kroner den 30. november 2016.

Månedlig utestående saldo for kreditt og forbrukslån 2015 i Norge

Fra 31. januar 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 63,921 milliarder kroner (49,094 milliarder kroner fra banker og 14,827 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 1,206 milliarder kroner, 1,85% sammenlignet med 65,127 milliarder kroner den 31. desember 2014.

Fra 28. februar 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 62,738 milliarder kroner (47,957 milliarder kroner fra banker og 14,781 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 1,183 milliarder kroner, 1,85% sammenlignet med 63,921 milliarder kroner den 31. januar 2015.

Fra 31. mars 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 64,762 milliarder kroner (49,483 milliarder kroner fra banker og 15,279 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 2,024 milliarder kroner, 3,23% sammenlignet med 62,738 milliarder kroner den 28. februar 2015.

Fra 30. april 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 65,130 milliarder kroner (49,735 milliarder kroner fra banker og 15,395 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 0,368 milliarder kroner, 0,57% sammenlignet med 64,762 milliarder kroner den 31. mars 2015.

Fra 31. mai 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 65,951 milliarder kroner (50,210 milliarder kroner fra banker og 15,741 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 0,821 milliarder kroner, 1,26% sammenlignet med 65,130 milliarder kroner den 30. april 2015.

Fra 30. juni 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 63,239 milliarder kroner (47,806 milliarder kroner fra banker og 15,433 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 2,712 milliarder kroner, 4,11% sammenlignet med 65,951 milliarder kroner den 31. mai 2015.

Fra 31. juli 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 63,778 milliarder kroner (48,633 milliarder kroner fra banker og 15,145 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 0,539 milliarder kroner, 0,85% sammenlignet med 63,239 milliarder kroner den 30. juni 2015.

Fra 31. august 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 63,626 milliarder kroner (48,485 milliarder kroner fra banker og 15,141 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 0,152 milliarder kroner, 0,24% sammenlignet med 63,778 milliarder kroner den 31. juli 2015.

Fra 30. september 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 64,432 milliarder kroner (48,867 milliarder kroner fra banker og 15,565 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 0,806 milliarder kroner, 1,27% sammenlignet med 63,626 milliarder kroner den 31. august 2015.

Fra 31. oktober 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 64,334 milliarder kroner (48,652 milliarder kroner fra banker og 15,682 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 0,098 milliarder kroner, 0,15% sammenlignet med 64,432 milliarder kroner den 30. september 2015.

Fra 30. november 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 65,026 milliarder kroner (49,175 milliarder kroner fra banker og 15,851 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 0,692 milliarder kroner, 1,08% sammenlignet med 64,334 milliarder kroner den 31. oktober 2015.

Fra 31. desember 2015, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 66,394 milliarder kroner (50,920 milliarder kroner fra banker og 15,474 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1,368 milliarder kroner, 2,10% sammenlignet med 65,026 milliarder kroner den 30. november 2015.

Månedlig utestående saldo for kreditt og forbrukslån 2014 i Norge

Fra 31. januar 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 61,911 milliarder kroner (47,903 milliarder kroner fra banker og 14,008 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 0,954 milliarder kroner, 1,52% sammenlignet med 62,865 milliarder kroner den 31. desember 2013.

Fra 28. februar 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 60,863 milliarder kroner (46,649 milliarder kroner fra banker og 14,214 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 1,048 milliarder kroner, 1,69% sammenlignet med 61,911 milliarder kroner den 31. januar 2014.

Fra 31. mars 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 62,391 milliarder kroner (47,801 milliarder kroner fra banker og 14,590 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1,528 milliarder kroner, 2,51% sammenlignet med 60,863 milliarder kroner den 28. februar 2014.

Fra 30. april 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 63,479 milliarder kroner (48,643 milliarder kroner fra banker og 14,836 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1,382 milliarder kroner, 1,74% sammenlignet med 62,391 milliarder kroner den 31. mars 2014.

Fra 31. mai 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 64,861 milliarder kroner (49,532 milliarder kroner fra banker og 15,329 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1,088 milliarder kroner, 2,18% sammenlignet med 63,479 milliarder kroner den 30. april 2014.

Fra 30. juni 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 62,023 milliarder kroner (47,251 milliarder kroner fra banker og 14,772 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 2,838 milliarder kroner, 4,38% sammenlignet med 64,861 milliarder kroner den 31. mai 2014.

Fra 31. juli 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 62,074 milliarder kroner (47,492 milliarder kroner fra banker og 14,582 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 0,051 milliarder kroner, 0,08% sammenlignet med 62,023 milliarder kroner den 30. juni 2014.

Fra 31. august 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 61,685 milliarder kroner (47,188 milliarder kroner fra banker og 14,497 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 0,389 milliarder kroner, 0,63% sammenlignet med 62,074 milliarder kroner den 31. juli 2014.

Fra 30. september 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 62,705 milliarder kroner (47,910 milliarder kroner fra banker og 14,795 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1,020 milliarder kroner, 1,65% sammenlignet med 61,685 milliarder kroner den 31. august 2014.

Fra 31. oktober 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 63,473 milliarder kroner (48,286 milliarder kroner fra banker og 15,187 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 0,768 milliarder kroner, 1,22% sammenlignet med 62,705 milliarder kroner den 30. september 2014.

Fra 30. november 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 63,463 milliarder kroner (48,143 milliarder kroner fra banker og 15,320 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en nedgang på 0,010 milliarder kroner, 0,02% sammenlignet med 63,473 milliarder kroner den 31. oktober 2014.

Fra 31. desember 2014, lå den utestående saldoen for kredittkort og forbrukslån på 65,127 milliarder kroner (50,053 milliarder kroner fra banker og 15,074 milliarder kroner fra finansieringsselskaper). Dette var en økning på 1,664 milliarder kroner, 2,62% sammenlignet med 63,463 milliarder kroner den 30. november 2014.

img
img
img
img
lock

Trygg og sikker nettbasert søknad med SSL krypterings teknologi

img
img
img
img
Finanstipset

img
img
img
img
Folkia Lån