Porovnajte a zažiadajte si o rýchle online pôžičky na Slovensku

"Trvá iba minútu vyplniť online žiadost o rýchla pôžička na Slovensku"

Spotrebiteľské úvery na Slovensku
K 31. decembru 2020 sa nevyrovnaný zostatok spotrebiteľských úverov na Slovensku ustálil na 6 026 mil. EUR, pokles o 597 mil. EUR alebo 9,01% v porovnaní s 6 623 mil. EUR počas rovnakého obdobia v roku 2019. Spotrebiteľské úvery na Slovensku narástli až päťnásobne v porovnaní s Januárom 2006, kedy boli vo výške 982 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov (vrátane kreditných kariet a osobných pôžičiek) sa k 31. marcu 2021 ustálil na 5 844 mil. EUR, pokles o 31 miliónov EUR alebo o 0,53% v porovnaní s februárom 2021, kedy bol vo výške 5 875 mil. EUR

Vezmite si rýchlu pôžičku podľa Vášho výberu a užívajte si finančnú pomoc už dnes.

warningPoskytovateľ môže zastaviť ponuky a propagácie kreditných kariet. Uchmatnite si pôžičku podľa Vášho výberu, pokým ponuka trvá.

Mesačný prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov v roku 2021 na Slovensku

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. januáru 2021 ustálil na 5 920 mil. EUR, pokles o 106 miliónov EUR alebo o 1,76% v porovnaní s 31. decembrom 2020, kedy bol vo výške 6 026 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 28. február 2021 ustálil na 5 875 mil. EUR, pokles o 45 miliónov EUR alebo o 0,76% v porovnaní s 31. januárom 2021, kedy bol vo výške 5 920 mil. EUR

Mesačný prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov v roku 2020 na Slovensku

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. januáru 2020 ustálil na 6 593 mil. EUR, pokles o 30 miliónov EUR alebo o 0,45% v porovnaní s 31. decembrom 2019, kedy bol vo výške 6 623 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 29. február 2020 ustálil na 6 582 mil. EUR, pokles o 11 miliónov EUR alebo o 0,17% v porovnaní s 31. januárom 2020, kedy bol vo výške 6 593 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. marcu 2020 ustálil na 6 491 mil. EUR, pokles o 91 miliónov EUR alebo o 1,38% v porovnaní s 29. februárom 2020, kedy bol vo výške 6 582 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 30. aprílu 2020 ustálil na 6 385 mil. EUR, pokles o 106 miliónov EUR alebo o 1,63% v porovnaní s 31. marcom 2020, kedy bol vo výške 6 491 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. máju 2020 ustálil na 6 325 mil. EUR, pokles o 60 miliónov EUR alebo o 0,94% v porovnaní s 30. aprílom 2020, kedy bol vo výške 6 385 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 30. júnu 2020 ustálil na 6 296 mil. EUR, pokles o 29 miliónov EUR alebo o 0,46% v porovnaní s 31. májom 2020, kedy bol vo výške 6 325 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. júlu 2020 ustálil na 6 272 mil. EUR, pokles o 24 miliónov EUR alebo o 0,38% v porovnaní s 30. júnom 2020, kedy bol vo výške 6 296 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. augustu 2020 ustálil na 6 241 mil. EUR, pokles o 31 miliónov EUR alebo o 0,49% v porovnaní s 31. júlom 2020, kedy bol vo výške 6 272 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 30. septembru 2020 ustálil na 6 210 mil. EUR, pokles o 31 miliónov EUR alebo o 0,50% v porovnaní s 31. augustom 2020, kedy bol vo výške 6 241 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. októbru 2020 ustálil na 6 157 mil. EUR, pokles o 53 miliónov EUR alebo o 0,85% v porovnaní s 30. septembrom 2020, kedy bol vo výške 6 210 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 30. novembru 2020 ustálil na 6 111 mil. EUR, pokles o 46 miliónov EUR alebo o 0,75% v porovnaní s 31. októbrom 2020, kedy bol vo výške 6 157 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. decembru 2020 ustálil na 6 026 mil. EUR, pokles o 85 miliónov EUR alebo o 1,39% v porovnaní s 30. novembrom 2020, kedy bol vo výške 6 111 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov 2011-2019 na Slovensku

K 31. decembru 2019 sa nevyrovnaný zostatok spotrebiteľských úverov na Slovensku ustálil na 6 623 mil. EUR, pokles o 43 mil. EUR alebo 0,65% v porovnaní s 6 666 mil. EUR počas rovnakého obdobia v roku 2018.

K 31. decembru 2018 sa nevyrovnaný zostatok spotrebiteľských úverov na Slovensku ustálil na 6 666 mil. EUR, nárast o 615 mil. EUR alebo 10,16% v porovnaní s 6 051 mil. EUR počas rovnakého obdobia v roku 2017.

K 31. decembru 2017 sa nevyrovnaný zostatok spotrebiteľských úverov na ustálil na 6 051 mil. EUR(1 121 EUR na osobu), nárast o 534 mil. EUR alebo 9,68% v porovnaní s 5 517 mil. EUR(1 022 EUR na osobu) počas rovnakého obdobia v roku 2016.

K 31. decembru 2016 sa nevyrovnaný zostatok spotrebiteľských úverov ustálil na 5 517 mil. EUR(1 022 EUR na osobu), nárast o 722 mil. EUR alebo 15,06% v porovnaní s 4 795 mil. EUR(888 EUR na osobu) počas rovnakého obdobia v roku 2015.

K 31. decembru 2015 sa nevyrovnaný zostatok spotrebiteľských úverov ustálil na 4 795 mil. EUR(888 EUR na osobu), nárast o 520 mil. EUR alebo 12,16% v porovnaní s 4 275 mil. EUR(792 EUR na osobu) počas rovnakého obdobia v roku 2014.

K 31. decembru 2014 sa nevyrovnaný zostatok spotrebiteľských úverov ustálil na 4 275 mil. EUR(792 EUR na osobu), nárast o 493 mil. EUR alebo 13,04% v porovnaní s 3 782 mil. EUR(700 EUR na osobu) počas rovnakého obdobia v roku 2013.

K 31. decembru 2013 sa nevyrovnaný zostatok spotrebiteľských úverov ustálil na 3 782 mil. EUR(700 EUR na osobu), nárast o 265 mil. EUR alebo 7,53% v porovnaní s 3 517 mil. EUR(651 EUR na osobu) počas rovnakého obdobia v roku 2012.

K 31. decembru 2012 sa nevyrovnaný zostatok spotrebiteľských úverov ustálil na 3 517 mil. EUR(651 EUR na osobu), nárast o 298 mil. EUR alebo 9,26% v porovnaní s 3 219 mil. EUR(596 EUR na osobu) počas rovnakého obdobia v roku 2011.

Mesačný prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov v roku 2019 na Slovensku

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. januáru 2019 ustálil na 6 635 mil. EUR, pokles o 31 miliónov EUR alebo o 0,47% v porovnaní s 31. decembrom 2018, kedy bol vo výške 6 666 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 28. február 2019 ustálil na 6 619 mil. EUR, pokles o 16 miliónov EUR alebo o 0,24% v porovnaní s 31. januárom 2018, kedy bol vo výške 6 635 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. marcu 2019 ustálil na 6 630 mil. EUR, nárast o 11 miliónov EUR alebo o 0,17% v porovnaní s 28. februárom 2018, kedy bol vo výške 6 619 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 30. aprílu 2019 ustálil na 6 641 mil. EUR, nárast o 11 miliónov EUR alebo o 0,17% v porovnaní s 31. marcom 2018, kedy bol vo výške 6 630 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. máju 2019 ustálil na 6 641 mil. EUR, podobné nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov s 30. aprílom 2019

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 30. júnu 2019 ustálil na 6 634 mil. EUR, pokles o 7 miliónov EUR alebo o 0,11% v porovnaní s 31. májom 2019, kedy bol vo výške 6 641 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. júlu 2019 ustálil na 6 646 mil. EUR, nárast o 12 miliónov EUR alebo o 0,18% v porovnaní s 30. júnom 2019, kedy bol vo výške 6 634 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. augustu 2019 ustálil na 6 649 mil. EUR, nárast o 3 miliónov EUR alebo o 0,05% v porovnaní s 31. júlom 2019, kedy bol vo výške 6 646 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 30. septembru 2019 ustálil na 6 640 mil. EUR, pokles o 9 miliónov EUR alebo o 0,14% v porovnaní s 31. augustom 2019, kedy bol vo výške 6 649 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. októbru 2019 ustálil na 6 640 mil. EUR, podobné nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov s 30. septembrom 2019.

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 30. novembru 2019 ustálil na 6 640 mil. EUR, podobné nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov s 31. októbrom 2019

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. decembru 2019 ustálil na 6 623 mil. EUR, pokles o 17 miliónov EUR alebo o 0,26% v porovnaní s 30. novembrom 2019, kedy bol vo výške 6 640 mil. EUR

Mesačný prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov v roku 2018 na Slovensku

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. januáru 2018 ustálil na 6 408 mil. EUR, nárast o 357 miliónov EUR alebo o 5,90% v porovnaní s 31. decembrom 2017, kedy bol vo výške 6 051 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 28. február 2018 ustálil na 6 423 mil. EUR, nárast o 15 miliónov EUR alebo o 0,23% v porovnaní s 31. januárom 2018, kedy bol vo výške 6 408 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. marcu 2018 ustálil na 6 469 mil. EUR, nárast o 46 miliónov EUR alebo o 0,72% v porovnaní s 28. februárom 2018, kedy bol vo výške 6 423 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 30. aprílu 2018 ustálil na 6 509 mil. EUR, nárast o 40 miliónov EUR alebo o 0,62% v porovnaní s 31. marcom 2018, kedy bol vo výške 6 469 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. máju 2018 ustálil na 6 557 mil. EUR, nárast o 48 miliónov EUR alebo o 0,74% v porovnaní s 30. aprílom 2018, kedy bol vo výške 6 509 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 30. júnu 2018 ustálil na 6 570 mil. EUR, nárast o 13 miliónov EUR alebo o 0,20% v porovnaní s 31. májom 2018, kedy bol vo výške 6 557 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. júlu 2018 ustálil na 6 593 mil. EUR, nárast o 23 miliónov EUR alebo o 0,35% v porovnaní s 30. júnom 2018, kedy bol vo výške 6 570 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. augustu 2018 ustálil na 6 631 mil. EUR, nárast o 38 miliónov EUR alebo o 0,58% v porovnaní s 31. júlom 2018, kedy bol vo výške 6 593 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 30. septembru 2018 ustálil na 6 617 mil. EUR, pokles o 14 miliónov EUR alebo o 0,21% v porovnaní s 31. augustom 2018, kedy bol vo výške 6 631 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. októbru 2018 ustálil na 6 676 mil. EUR, nárast o 59 miliónov EUR alebo o 0,89% v porovnaní s 30. septembrom 2018, kedy bol vo výške 6 617 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 30. novembru 2018 ustálil na 6 701 mil. EUR, nárast o 25 miliónov EUR alebo o 0,37% v porovnaní s 31. októbrom 2018, kedy bol vo výške 6 676 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. decembru 2018 ustálil na 6 666 mil. EUR, pokles o 35 miliónov EUR alebo o 0,52% v porovnaní s 30. novembrom 2018, kedy bol vo výške 6 701 mil. EUR

Mesačný prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov v roku 2017 na Slovensku

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. januáru 2017 ustálil na 5 531 mil. EUR, nárast o 14 miliónov EUR alebo o 0,25% v porovnaní s 31. decembrom 2016, kedy bol vo výške 5 517 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 28. február 2017 ustálil na 5 565 mil. EUR, nárast o 34 miliónov EUR alebo o 0,61% v porovnaní s 31. januárom 2017, kedy bol vo výške 5 531 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. marcu 2017 ustálil na 5 606 mil. EUR, nárast o 41 miliónov EUR alebo o 0,74% v porovnaní s 28. februárom 2017, kedy bol vo výške 5 565 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 30. aprílu 2017 ustálil na 5 636 mil. EUR, nárast o 30 miliónov EUR alebo o 0,54% v porovnaní s 31. marcom 2017, kedy bol vo výške 5 606 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. máju 2017 ustálil na 5 721 mil. EUR, nárast o 85 miliónov EUR alebo o 1,51% v porovnaní s 30. aprílom 2017, kedy bol vo výške 5 636 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 30. júnu 2017 ustálil na 5 753 mil. EUR, nárast o 32 miliónov EUR alebo o 0,56% v porovnaní s 31. májom 2017, kedy bol vo výške 5 721 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. júlu 2017 ustálil na 5 812 mil. EUR, nárast o 59 miliónov EUR alebo o 1,03% v porovnaní s 30. júnom 2017, kedy bol vo výške 5 753 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. augustu 2017 ustálil na 5 890 mil. EUR, nárast o 78 miliónov EUR alebo o 1,34% v porovnaní s 31. júlom 2017, kedy bol vo výške 5 812 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 30. septembru 2017 ustálil na 5 938 mil. EUR, nárast o 48 miliónov EUR alebo o 0,81% v porovnaní s 31. augustom 2017, kedy bol vo výške 5 890 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. októbru 2017 ustálil na 5 992 mil. EUR, nárast o 54 miliónov EUR alebo o 0,91% v porovnaní s 30. septembrom 2017, kedy bol vo výške 5 938 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 30. novembru 2017 ustálil na 6 034 mil. EUR, nárast o 42 miliónov EUR alebo o 0,70% v porovnaní s 31. októbrom 2017, kedy bol vo výške 5 992 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. decembru 2018 ustálil na 6 051 mil. EUR, nárast o 17 miliónov EUR alebo o 0,28% v porovnaní s 30. novembrom 2017, kedy bol vo výške 6 034 mil. EUR

Mesačný prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov v roku 2016 na Slovensku

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. januáru 2016 ustálil na 4 790 mil. EUR, pokles o 5 miliónov EUR alebo o 0,10% v porovnaní s 31. decembrom 2015, kedy bol vo výške 4 795 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 29. februáru 2016 ustálil na 4 835 mil. EUR, nárast o 45 miliónov EUR alebo o 0,94% v porovnaní s 31. januárom 2016, kedy bol vo výške 4 790 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. marcu 2016 ustálil na 4 900 mil. EUR, nárast o 65 miliónov EUR alebo o 1,34% v porovnaní s 29. februárom 2016, kedy bol vo výške 4 835 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 30. aprílu 2016 ustálil na 4 931 mil. EUR, nárast o 31 miliónov EUR alebo o 0,63% v porovnaní s 31. marcom 2016, kedy bol vo výške 4 900 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. máju 2016 ustálil na 5 006 mil. EUR, nárast o 75 miliónov EUR alebo o 1,52% v porovnaní s 30. aprílom 2016, kedy bol vo výške 4 931 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 30. júnu 2016 ustálil na 5 059 mil. EUR, nárast o 53 miliónov EUR alebo o 1,06% v porovnaní s 31. májom 2016, kedy bol vo výške 5 006 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. júlu 2016 ustálil na 5 285 mil. EUR, nárast o 226 miliónov EUR alebo o 4,47% v porovnaní s 30. júnom 2016, kedy bol vo výške 5 059 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. augustu 2016 ustálil na 5 351 mil. EUR, nárast o 66 miliónov EUR alebo o 1,25% v porovnaní s 31. júlom 2016, kedy bol vo výške 5 285 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 30. septembru 2016 ustálil na 5 398 mil. EUR, nárast o 47 miliónov EUR alebo o 0,88% v porovnaní s 31. augustom 2016, kedy bol vo výške 5 351 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. októbru 2016 ustálil na 5 427 mil. EUR, nárast o 29 miliónov EUR alebo o 0,54% v porovnaní s 30. septembrom 2016, kedy bol vo výške 5 398 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 30. novembru 2016 ustálil na 5 501 mil. EUR, nárast o 74 miliónov EUR alebo o 1,36% v porovnaní s 31. októbrom 2016, kedy bol vo výške 5 427 mil. EUR

Prehľad nevyrovnaných zostatkov spotrebiteľských úverov sa k 31. decembru 2016 ustálil na 5 517 mil. EUR, nárast o 16 miliónov EUR alebo o 0,29% v porovnaní s 30. novembrom 2016, kedy bol vo výške 5 501 mil. EUR

img
img
img
img
lock

Safe and secure online application with SSL encryption technology

img
img
img
img
Sponsored Links