Söka, jämföra och ansöka om Corpia Företagslån online

"Det tar bara en minut att fylla i och skicka din
Corpia lån till företag ansökan."

Ett schysst företagslån, helt enkelt
Småföretagarens bästa alternativ till finansiering

Få glädje och nytta av det lån till företag till låg ränta du väljer idag

warningLångivaren kan STOPA erbjudanden och kampanjer om det inte är av intresse längre. Ta erbjudandet innan det försvinner!

Små företag ska behandlas med respekt

Vi erbjuder företagslån till hela landet och är så flexibla som just din bransch kräver. Genom att finnas digitalt kan vi vara mer tillgängliga och ge bra villkor. Vi vet att tajmingen för en investering kan vara avgörande och erbjuder därför en effektiv process vart du än befinner dig. Mindre företag faller ofta mellan stolarna, men inte hos oss. För oss är du som företagare viktig och därför kräver vi inte full personlig borgen, utan lägger mer arbete på att göra en ordentlig analys av bolaget.

Vi vill ge tillbaka till alla småföretagare. Ni driver inte bara ett bolag, med all den kraft det innebär, utan även samhället i stort. Ni formar inte bara er egen vardag, utan också 80 % av Sveriges alla jobb. Jobbet är en stor del av människors liv och därför tycker vi att småföretagares engagemang måste premieras. Det gör vi genom att finnas där, med ett schysst företagslån, när du behöver finansiering eller vill investera för att kunna växa. Du gör skillnad där du bor och verkar, det är mäktigt.

Vi ger dig rätt förutsättningar att utveckla ditt bolag. Välkommen till Corpia.

Frågor & Svar

Hur regleras Corpia?
Corpia Group AB är ett registrerat finansiellt institut hos Finansinspektionen. Corpia Group AB är skyldig att efterleva kraven i bl.a. lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) och därtill hörande rättsliga förpliktelser.

Varför ställer ni frågor om mig och mitt bolag?
För att skydda både dig och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte är Corpia, enligt svenska penningtvättslag, skyldiga att ha dokumenterad kännedom om dig som kund. Detta innebär att du, när du registrerar dig hos oss, måste svara på ett antal frågor om dig och ditt kapital samt huruvida du eller någon annan i bolaget är en person i politiskt utsatt ställning. Att vi ställer frågorna innebär inte att vi misstänker att någon gör något oärligt. Vi ställer samma frågor till alla kunder och vi kommer inte att använda informationen i något annat syfte än inom ramen för penningtvättslagen.

Corpia gör alltid en individuell kreditbedömning och kan komma att ställa kompletterande frågor eller be om ytterligare material för att kunna ta ställning till just ditt bolags återbetalningsförmåga. Exempel på vad vi kan komma att hämta in under ansökningsprocessen är uppdaterad resultat- och balansräkning och/eller kontoutdrag.

Hur ansöker jag om lån?
Du börjar med att verifiera din identitet via BankID. Därefter fyller du i dina kontaktuppgifter och anger vilket bolag som ansöker om lånet. Ange önskat belopp, löptid och svara på några frågor angående ditt bolag och de personer kopplade till bolaget. Till sist granskar du din ansökan och skickar in. Vi återkommer inom 1-2 arbetsdagar.

Vilka företag får ansöka om lån hos Corpia?
Corpia lånar endast ut till svenska aktiebolag.

Kan jag låna hos Corpia utan att ha svensk bank?
Nej, du måste ha en svensk bank och svenskt BankID för att kunna låna pengar via oss.

Hur lång tid tar det att få besked efter att jag skickat in min ansökan?
För närvarande är handläggningstiden ca 1-2 dagar från det att vi fått in en fullständig ansökan.

Kan jag ta tillbaka eller ändra min låneansökan?
Ja, du har alltid rätt att, utan några extra kostnader, ta tillbaka eller ändra din ansökan.

Vad kan jag låna pengar till?
Anledningarna till varför ett bolag kan behöva låna pengar är många och inget är mer rätt eller fel. Några vanliga syften med ett företagslån kan vara:
- Investeringar
- Förvärv
- Tillväxt
- Varulager
- Renovering
- Likviditetsbrist
- Refinansiering

Hur bedöms mitt bolags kreditvärdighet?
Corpia gör alltid en individuell kreditanalys av ditt bolag där flera parametrar spelar in, bland annat använder vi oss av Creditsafes kreditrating. För att veta mer om hur Creditsafes ratingmodell fungerar kan ni läsa hos Creditsafe: www.creditsafe.com.

Vi hämtar även in ytterligare information, så som kontoutdrag och/eller uppdaterad resultat- och balansräkning.

Hur avslutar jag mitt konto hos er?
Om du vill avsluta ditt Corpia-konto kontaktar du oss på kundtjänst. Observera att har du ett pågående lån hos oss kan vi, av legala skäl inte avsluta ditt konto hos oss.

Kan jag ha flera lån hos Corpia samtidigt?
Nej, i nuläget kan du endast ha ett lån i taget på Corpias plattform.

Är det säkert att ansöka om lån hos Corpia?
Säkerhet är alltid vår prio nummer 1 och plattformen utvärderas och uppdateras löpande för att vara så säker som möjligt. Bland annat använder vi oss av BankId, för att säkerställa att bolagens information inte kommer i orätta händer.

Vilka uppgifter hämtar ni om mig och mitt bolag under ansökningsprocessen?
Under ansökningsprocessen hämtar Corpia in en rad olika uppgifter om bolaget och tillhörande personer, det gör vi dels för att vi enligt svensk penningtvättslag ska ha god kundkännedom och dels för att kunna göra en individuell kreditbedömning.

Vi hämtar in bolagets finansiella information, såsom bokslut och kreditscore, bolagets adress. Utöver detta kollar vi även av om de personer som är kopplade till bolaget är PEP, om de är bosatta i Sverige och/eller om de finns med på någon sanktionslista, deras bolagsengagemang och tidigare konkurser eller bedrägerimål.

Corpia kan komma att ställa kompletterande frågor eller be om ytterligare material. Exempel på vad vi brukar hämta in under ansökningsprocessen är uppdaterad resultat- och balansräkning och/eller kontoutdrag.

Vilka säkerheter behöver Corpia för att godkänna en låneansökan?
För att låna hos Corpia krävs alltid att du har någon form av säkerhet. Några exempel på säkerheter är fastighets- och/eller företagsinteckning och borgen. Corpia utgår alltid efter ditt bolags förutsättningar och kan därför komma att föreslå eller godta andra typer av säkerheter. För att läsa mer om de olika typerna av säkerheter gå till vårt avsnitt om säkerheter.

Varför behöver ni kontoutdrag från bolaget?
För att vi ska få en rättvis bild av ditt bolag behöver vi få tillgång till bolagets kontoutdrag, helst från de senaste 12 månaderna och framåt. Det är bland annat för att säkerställa bolagets skötsel och analysera dess kassaflöden. Du kan skicka in det som en excel-fil till vår kundtjänst-mail, alternativt PDF.

Vi kommer aldrig att lämna ut konto-informationen till tredje part eller använda den i något annat syfte än att bedöma bolagets kreditvärdighet. Ber vi om kontoutdraget innebär det att vår kreditavdelning behöver den informationen och vi kommer inte att kunna ge ut något lån om det är så att vi inte får tillgång till den efterfrågade informationen.

Vad är säkerheter?
Enkelt förklarat är en säkerhet, i banksammanhang, något av värde som långivaren kan ta i beslag från låntagaren om denne inte betalar tillbaka ett lån enligt avtalade villkor. Vid företagslån hos Corpia är de vanligast förekommande säkerheterna Proprieborgen, Företagsinteckning och Fastighetsinteckning.

Företagsinteckning
En företagsinteckning är en särskild säkerhetsrätt, som skapats för att företagare ska kunna använda sin rörelseegendom, exempelvis ett varulager, som kreditsäkerhet. Tanken är att företagarens rörelseegendom ska kunna användas som kreditsäkerhet utan att han eller hon för den skull behöver avstå från att förfoga över den. En företagare kan även använda patent, maskiner och andra tillgångar till att ansöka om en företagsinteckning. En företagsinteckning är inte knuten till en viss bestämd egendom vid en viss tidpunkt, utan egendomen kan skifta med tiden.

Fastighetsinteckning
En fastighetsinteckning kan ges av ett företag till en långivare och betyder att långivaren då har rätt att få pengar om företaget skulle försättas i konkurs och fastigheten måste säljas. Inteckningen ger långivaren en viss rätt att få pengar ur konkursboet före andra fordringsägare som inte har fått någon inteckning.

Proprieborgen
Den som tecknar borgen, det vill säga går i borgen för någon annan, kallas för borgensman. De två vanligaste typerna är antingen att t.ex. moderbolaget går i borgen eller att en eller flera privatpersoner gör det, förslagsvis en av majoritetsägarna. Borgensmannen förbinder sig att betala räntor, amorteringar och eventuella övriga kostnader på krediten om inte kredittagaren själv betalar. Vid proprieborgen kan kreditgivaren kräva antingen borgensmannen eller kredittagaren, så snart någon betalning uteblivit. Borgensmannen har alltså gått i borgen, "såsom för egen skuld".

Kan jag betala tillbaka mitt lån i förtid?
Varje lån har en överenskommen amorteringsplan men som låntagare har du alltid rätt att återbetala hela eller delar av lånet i förtid utan någon extra kostnad.

Hur betalar jag tillbaka lånet?
25 dagar innan varje återbetalningstillfälle får du en faktura till den mailadress du uppgett när du ansökt om lån. Fakturan avser ränta och eventuell amortering och betalas in till det Bankgiro-nummer som finns på fakturan. Se till att uppge det ocr-nummer som även det finns med på fakturan.

Har du inte fått någon faktura eller inte kan hitta den är du välkommen att kontakta kundtjänst eller loggga in på Mitt Corpia.

Vad händer om jag glömmer att betala en faktura?
Ibland händer det att en faktura missas, därför hör vi alltid av oss om vi inte kan se att någon inbetalning gjorts för att stämma av innan vi tar ärendet vidare. Om vi ändå inte får in pengarna kommer vi tillslut att skicka vidare ärendet till vår inkassopartner. Sker det upprepade gånger eller blir en faktura väldigt sen kan det leda till att vi säger upp lånet helt.

Dröjsmålsränta utgår alltid vid obetald faktura oavsett om påminnelsefaktura skickas ut eller ej och läggs på nästkommande faktura.

Vad kostar det att ansöka om ett lån hos Corpia?
Att ansöka om lån hos Corpia kostar aldrig någonting. Skulle lånet beviljas tar vi däremot en startavgift om 2% av lånebeloppet. Avgiften dras av i samband med utbetalningen och är därmed inget du behöver betala i förväg. Vid utbetalt lån tillkommer också en årsränta, baserat på ditt bolags kreditvärdighet.

Vad tar ni för ränta?
Vi baserar alltid årsräntan på ditt bolags kreditvärdighet och den kan därmed variera, dock ligger den normala intervallen mellan 8-12%.

Vad menas med startavgift och hur betalas den?
En startavgift är avgiften vi tar ut i direkt anslutning till att lånet betalas ut. Rent konkret innebär det att när du beviljas ett lån hos oss på Corpia kommer vi att dra av startavgiften när vi betalar ut lånet. Du behöver alltså inte själv betala in något till oss i samband med att lånet godkänns. Startavgiften ligger i normala fall på 2% men kan komma att justeras beroende på vår risk och kreditbedömning.

Om Corpia

Vi är inga nybörjare
Corpia grundades år 2012 och har sedan dess förmedlat över 1 miljard kronor till landets småföretagare. Vi som grundande Corpia har en lång erfarenhet av den tröghet som finns när en småföretagare ska få ett lån beviljat, vad det kan ställa till med och hur det försvårar för småföretagare. Med tanke på hur mycket positivt småföretagen bidrar med till den samlade samhällsekonomin, så kändes det nödvändigt att ta fram ett företagslån med schysst ränta och bra villkor. Det är vårt sätt att ge tillbaka.

strong>Vad vi tror på
Vi tror på företagslån som stärker bolag på både kort och lång sikt. Lån som skapar möjligheter och inte försätter bolaget och entreprenören i ekonomisk knipa. För oss är det viktigt att se potentialen i bolaget och att ta in fler perspektiv än de traditionella låneförmedlarna. Vi vet att ett företagslån kan vara nyckeln till att få bolaget att växa, därför vet vi hur viktigt en snabb och effektiv process är.

När vi ger schyssta villkor växer småföretagen.
Villkoren är extremt viktiga för oss. Därför har vi begränsad personlig borgen, för att du ska känna dig trygg. Du kan även lösa lånet i förtid, helt utan extra kostnad, och du bestämmer själv vilken löptid för amortering som passar dig.

Vi vet att det är till våra kunders fördel att vi ser nyanserna i kreditbedömningen. Verkligheten är inte svart eller vit, utan vår profession är att se bredare än så. Tack vare en digital och smart kreditbedömning har vi det som behövs för att kunna erbjuda en låg årsränta.

img
img
img
img
lock

Säker och trygg onlineapplikation med SSL-krypteringsteknik

img
img
img
img
Samla lån och krediter