Söka, jämföra och ansöka om bolån online

"Det tar bara en minut att fylla i och skicka din
bostadslån ansökan."

Bostadslånen utestående saldo i Sverige uppgick till 4 052 434 miljoner kronor per 31 januari 2022, en ökning med 2 537 miljoner kronor eller 0,06 procent jämfört med 4 049 897 miljoner kronor per 31 december 2022. Den utestående bostadslånen på 4 052 434 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 953 759 miljoner kronor, 3 098 524 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 151 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Få glädje och nytta av det bolån till låg ränta du väljer idag

warningLångivaren kan STOPA erbjudanden och kampanjer om det inte är av intresse längre. Ta erbjudandet innan det försvinner!

Månatliga saldo för utstående bostadslånen i Sverige i SEK 2022

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 907 821 miljoner kronor per 31 januari 2022, en ökning med 13 627 miljoner kronor eller 0,35 procent jämfört med 3 894 194 miljoner kronor per 31 december 2021. Den utestående bostadslånen på 3 907 821 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 924 117 miljoner kronor, 2 983 661 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 43 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 924 767 miljoner kronor per 28 februari 2022, en ökning med 16 946 miljoner kronor eller 0,43 procent jämfört med 3 907 821 miljoner kronor per 31 januari 2022. Den utestående bostadslånen på 3 924 767 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 922 117 miljoner kronor, 3 002 607 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 43 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 945 557 miljoner kronor per 31 mars 2022, en ökning med 20 790 miljoner kronor eller 0,53 procent jämfört med 3 924 767 miljoner kronor per 28 februari 2022. Den utestående bostadslånen på 3 945 557 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 931 852 miljoner kronor, 3 013 652 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 53 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 964 267 miljoner kronor per 30 april 2022, en ökning med 18 710 miljoner kronor eller 0,47 procent jämfört med 3 945 557 miljoner kronor per 31 mars 2022. Den utestående bostadslånen på 3 964 267 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 936 622 miljoner kronor, 3 027 592 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 53 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 978 948 miljoner kronor per 31 maj 2022, en ökning med 14 681 miljoner kronor eller 0,37 procent jämfört med 3 964 267 miljoner kronor per 30 april 2022. Den utestående bostadslånen på 3 978 948 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 937 846 miljoner kronor, 3 041 049 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 53 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 4 002 673 miljoner kronor per 30 juni 2022, en ökning med 23 725 miljoner kronor eller 0,60 procent jämfört med 3 978 948 miljoner kronor per 31 maj 2022. Den utestående bostadslånen på 4 002 673 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 942 945 miljoner kronor, 3 059 677 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 51 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo i Sverige uppgick till 4 014 093 miljoner kronor per 31 juli 2022, en ökning med 11 420 miljoner kronor eller 0,29 procent jämfört med 4 002 673 miljoner kronor per 30 juni 2022. Den utestående bostadslånen på 4 014 093 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 940 491 miljoner kronor, 3 073 551 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 51 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo i Sverige uppgick till 4 022 603 miljoner kronor per 31 augusti 2022, en ökning med 8 510 miljoner kronor eller 0,21 procent jämfört med 4 014 093 miljoner kronor per 31 juli 2022. Den utestående bostadslånen på 4 022 603 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 939 564 miljoner kronor, 3 082 988 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 51 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo i Sverige uppgick till 4 033 964 miljoner kronor per 30 september 2022, en ökning med 11 361 miljoner kronor eller 0,28 procent jämfört med 4 022 603 miljoner kronor per 31 augusti 2022. Den utestående bostadslånen på 4 033 964 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 941 878 miljoner kronor, 3 091 934 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 151 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo i Sverige uppgick till 4 036 400 miljoner kronor per 31 oktober 2022, en ökning med 2 436 miljoner kronor eller 0,06 procent jämfört med 4 033 964 miljoner kronor per 30 september 2022. Den utestående bostadslånen på 4 036 400 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 942 459 miljoner kronor, 3 093 790 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 151 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo i Sverige uppgick till 4 041 135 miljoner kronor per 30 november 2022, en ökning med 4 735 miljoner kronor eller 0,12 procent jämfört med 4 036 400 miljoner kronor per 31 oktober 2022. Den utestående bostadslånen på 4 041 135 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 944 525 miljoner kronor, 3 096 458 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 151 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo i Sverige uppgick till 4 049 897 miljoner kronor per 31 december 2022, en ökning med 8 762 miljoner kronor eller 0,22 procent jämfört med 4 041 135 miljoner kronor per 30 november 2022. Den utestående bostadslånen på 4 049 897 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 950 769 miljoner kronor, 3 098 976 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 151 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Månatliga saldo för utstående bostadslånen i Sverige i SEK 2021

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 657 713 miljoner kronor per 31 januari 2021, en ökning med 13 510 miljoner kronor eller 0,37 procent jämfört med 3 644 203 miljoner kronor per 31 december 2020. Den utestående bostadslånen på 3 657 713 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 848 814 miljoner kronor, 2 808 898 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 1 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 672 163 miljoner kronor per 28 februari 2021, en ökning med 14 450 miljoner kronor eller 0,40 procent jämfört med 3 657 713 miljoner kronor per 31 januari 2021. Den utestående bostadslånen på 3 672 163 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 852 434 miljoner kronor, 2 819 728 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 1 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 691 609 miljoner kronor per 31 mars 2021, en ökning med 19 446 miljoner kronor eller 0,53 procent jämfört med 3 672 163 miljoner kronor per 28 februari 2021. Den utestående bostadslånen på 3 691 609 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 859 992 miljoner kronor, 2 831 616 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 1 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 708 492 miljoner kronor per 30 april 2021, en ökning med 16 883 miljoner kronor eller 0,46 procent jämfört med 3 691 609 miljoner kronor per 31 mars 2021. Den utestående bostadslånen på 3 708 492 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 865 026 miljoner kronor, 2 843 465 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 1 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 728 785 miljoner kronor per 31 maj 2021, en ökning med 20 293 miljoner kronor eller 0,55 procent jämfört med 3 708 492 miljoner kronor per 30 april 2021. Den utestående bostadslånen på 3 728 785 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 871 489 miljoner kronor, 2 857 296 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 1 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 759 236 miljoner kronor per 30 juni 2021, en ökning med 30 451 miljoner kronor eller 0,82 procent jämfört med 3 728 785 miljoner kronor per 31 maj 2021. Den utestående bostadslånen på 3 759 236 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 882 445 miljoner kronor, 2 876 790 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 1 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 779 329 miljoner kronor per 31 juli 2021, en ökning med 20 093 miljoner kronor eller 0,53 procent jämfört med 3 759 236 miljoner kronor per 30 juni 2021. Den utestående bostadslånen på 3 779 329 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 886 367 miljoner kronor, 2 892 962 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 1 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 798 072 miljoner kronor per 31 augusti 2021, en ökning med 18 743 miljoner kronor eller 0,50 procent jämfört med 3 779 329 miljoner kronor per 31 juli 2021. Den utestående bostadslånen på 3 798 072 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 892 355 miljoner kronor, 2 905 716 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 1 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 824 474 miljoner kronor per 30 september 2021, en ökning med 26 402 miljoner kronor eller 0,70 procent jämfört med 3 798 072 miljoner kronor per 31 augusti 2021. Den utestående bostadslånen på 3 824 474 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 902 369 miljoner kronor, 2 922 104 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 1 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 846 811 miljoner kronor per 31 oktober 2021, en ökning med 22 337 miljoner kronor eller 0,58 procent jämfört med 3 824 474 miljoner kronor per 30 september 2021. Den utestående bostadslånen på 3 846 811 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 906 142 miljoner kronor, 2 940 668 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 1 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 867 801 miljoner kronor per 30 november 2021, en ökning med 20 990 miljoner kronor eller 0,55 procent jämfört med 3 846 811 miljoner kronor per 31 oktober 2021. Den utestående bostadslånen på 3 867 801 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 911 282 miljoner kronor, 2 956 518 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 1 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo i Sverige uppgick till 3 894 194 miljoner kronor per 31 december 2021, en ökning med 26 393 miljoner kronor eller 0,68 procent jämfört med 3 867 801 miljoner kronor per 30 november 2021. Den utestående bostadslånen på 3 894 194 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 921 424 miljoner kronor, 2 972 727 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 43 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Utstående saldo för bostadslånen 2017-2020 i Sverige

Den 31 december 2018 har bostadslånen ett utestående saldo på 3 289 413 miljoner kronor, en ökning med 172 116 miljoner euro eller 5,52 procent jämfört med 3 117 297 miljoner kronor under samma period 2017.

Den 31 december 2019 har bostadslånen ett utestående saldo på 3 445 087 miljoner kronor, en ökning med 155 674 miljoner euro eller 4,73 procent jämfört med 3 289 413 miljoner kronor under samma period 2018.

Den 31 december 2020 har bostadslånen ett utestående saldo på 3 644 203 miljoner kronor, en ökning med 199 116 miljoner euro eller 5,78 procent jämfört med 3 445 087 miljoner kronor under samma period 2019.

Månatliga saldo för utstående bostadslånen i Sverige i SEK 2020

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 457 825 miljoner kronor per 31 januari 2020, en ökning med 12 738 miljoner kronor eller 0,37 procent jämfört med 3 445 087 miljoner kronor per 31 december 2019. Den utestående bostadslånen på 3 457 825 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 803 110 miljoner kronor, 2 654 714 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 1 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 468 908 miljoner kronor per 29 februari 2020, en ökning med 11 083 miljoner kronor eller 0,32 procent jämfört med 3 457 825 miljoner kronor per 31 januari 2020. Den utestående bostadslånen på 3 468 908 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 806 484 miljoner kronor, 2 662 423 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 1 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 486 950 miljoner kronor per 31 mars 2020, en ökning med 18 042 miljoner kronor eller 0,52 procent jämfört med 3 468 908 miljoner kronor per 29 februari 2020. Den utestående bostadslånen på 3 486 950 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 815 774 miljoner kronor, 2 671 172 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 5 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 503 365 miljoner kronor per 30 april 2020, en ökning med 16 415 miljoner kronor eller 0,47 procent jämfört med 3 486 950 miljoner kronor per 31 mars 2020. Den utestående bostadslånen på 3 503 365 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 813 519 miljoner kronor, 2 689 841 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 5 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 519 000 miljoner kronor per 31 maj 2020, en ökning med 15 635 miljoner kronor eller 0,45 procent jämfört med 3 503 365 miljoner kronor per 30 april 2020. Den utestående bostadslånen på 3 519 000 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 810 489 miljoner kronor, 2 708 506 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 5 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 539 515 miljoner kronor per 30 juni 2020, en ökning med 20 515 miljoner kronor eller 0,58 procent jämfört med 3 519 000 miljoner kronor per 31 maj 2020. Den utestående bostadslånen på 3 539 515 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 816 274 miljoner kronor, 2 723 236 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 5 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 554 359 miljoner kronor per 31 juli 2020, en ökning med 14 844 miljoner kronor eller 0,42 procent jämfört med 3 539 515 miljoner kronor per 30 juni 2020. Den utestående bostadslånen på 3 554 359 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 818 657 miljoner kronor, 2 735 698 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 5 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 566 180 miljoner kronor per 31 augusti 2020, en ökning med 11 821 miljoner kronor eller 0,33 procent jämfört med 3 554 359 miljoner kronor per 31 juli 2020. Den utestående bostadslånen på 3 566 180 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 821 250 miljoner kronor, 2 744 926 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 5 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 584 430 miljoner kronor per 30 september 2020, en ökning med 18 250 miljoner kronor eller 0,51 procent jämfört med 3 566 180 miljoner kronor per 31 augusti 2020. Den utestående bostadslånen på 3 584 430 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 827 857 miljoner kronor, 2 756 569 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 5 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 603 420 miljoner kronor per 31 oktober 2020, en ökning med 18 990 miljoner kronor eller 0,53 procent jämfört med 3 584 430 miljoner kronor per 30 september 2020. Den utestående bostadslånen på 3 603 420 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 831 769 miljoner kronor, 2 771 647 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 5 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 621 087 miljoner kronor per 30 november 2020, en ökning med 17 667 miljoner kronor eller 0,49 procent jämfört med 3 603 420 miljoner kronor per 31 oktober 2020. Den utestående bostadslånen på 3 621 087 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 836 412 miljoner kronor, 2 784 670 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 5 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 644 203 miljoner kronor per 31 december 2020, en ökning med 23 116 miljoner kronor eller 0,64 procent jämfört med 3 621 087 miljoner kronor per 30 november 2020. Den utestående bostadslånen på 3 644 203 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 843 929 miljoner kronor, 2 800 273 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 1 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Månatliga saldo för utstående bostadslånen i Sverige i SEK 2019

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 292 909 miljoner kronor per 31 januari 2019, en ökning med 3 496 miljoner kronor eller 0,11 procent jämfört med 3 289 413 miljoner kronor per 31 december 2018. Den utestående bostadslånen på 3 292 909 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 763 425 miljoner kronor, 2 528 976 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 508 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 302 474 miljoner kronor per 28 februari 2019, en ökning med 9 565 miljoner kronor eller 0,29 procent jämfört med 3 292 909 miljoner kronor per 31 januari 2019. Den utestående bostadslånen på 3 302 474 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 768 025 miljoner kronor, 2 533 941 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 508 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 313 450 miljoner kronor per 31 mars 2019, en ökning med 10 976 miljoner kronor eller 0,33 procent jämfört med 3 302 474 miljoner kronor per 28 februari 2019. Den utestående bostadslånen på 3 313 450 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 771 288 miljoner kronor, 2 541 655 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 508 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 324 521 miljoner kronor per 30 april 2019, en ökning med 11 071 miljoner kronor eller 0,33 procent jämfört med 3 313 450 miljoner kronor per 31 mars 2019. Den utestående bostadslånen på 3 324 521 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 774 507 miljoner kronor, 2 549 506 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 508 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 340 238 miljoner kronor per 31 maj 2019, en ökning med 15 717 miljoner kronor eller 0,47 procent jämfört med 3 324 521 miljoner kronor per 30 april 2019. Den utestående bostadslånen på 3 345 915 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 779 054 miljoner kronor, 2 560 675 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 508 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 357 202 miljoner kronor per 30 juni 2019, en ökning med 16 964 miljoner kronor eller 0,51 procent jämfört med 3 340 238 miljoner kronor per 31 maj 2019. Den utestående bostadslånen på 3 357 202 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 784 063 miljoner kronor, 2 572 631 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 508 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 368 752 miljoner kronor per 31 juli 2019, en ökning med 11 550 miljoner kronor eller 0,34 procent jämfört med 3 357 202 miljoner kronor per 30 juni 2019. Den utestående bostadslånen på 3 368 752 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 778 070 miljoner kronor, 2 590 175 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 508 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 382 896 miljoner kronor per 31 augusti 2019, en ökning med 14 144 miljoner kronor eller 0,42 procent jämfört med 3 368 752 miljoner kronor per 31 juli 2019. Den utestående bostadslånen på 3 382 896 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 781 885 miljoner kronor, 2 600 503 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 508 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 396 455 miljoner kronor per 30 september 2019, en ökning med 13 559 miljoner kronor eller 0,40 procent jämfört med 3 382 896 miljoner kronor per 31 augusti 2019. Den utestående bostadslånen på 3 396 455 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 787 103 miljoner kronor, 2 608 844 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 508 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 413 185 miljoner kronor per 31 oktober 2019, en ökning med 16 730 miljoner kronor eller 0,49 procent jämfört med 3 396 455 miljoner kronor per 30 september 2019. Den utestående bostadslånen på 3 413 185 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 792 089 miljoner kronor, 2 620 587 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 508 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 429 475 miljoner kronor per 30 november 2019, en ökning med 16 290 miljoner kronor eller 0,48 procent jämfört med 3 413 185 miljoner kronor per 31 oktober 2019. Den utestående bostadslånen på 3 429 475 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 799 262 miljoner kronor, 2 629 705 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 508 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 445 087 miljoner kronor per 31 december 2019, en ökning med 15 612 miljoner kronor eller 0,46 procent jämfört med 3 429 475 miljoner kronor per 30 november 2019. Den utestående bostadslånen på 3 445 087 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 797 031 miljoner kronor, 2 647 612 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 445 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Månatliga saldo för utstående bostadslånen i Sverige i SEK 2018

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 129 800 miljoner kronor per 31 januari 2018, en ökning med 12 503 miljoner kronor eller 0,40 procent jämfört med 3 117 297 miljoner kronor per 31 december 2017. Den utestående bostadslånen på 3 129 800 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 768 321 miljoner kronor, 2 361 376 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 103 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 145 674 miljoner kronor per 28 februari 2018, en ökning med 15 874 miljoner kronor eller 0,51 procent jämfört med 3 129 800 miljoner kronor per 31 januari 2018. Den utestående bostadslånen på 3 145 674 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 770 970 miljoner kronor, 2 374 601 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 103 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 161 345 miljoner kronor per 31 mars 2018, en ökning med 15 671 miljoner kronor eller 0,50 procent jämfört med 3 145 674 miljoner kronor per 28 februari 2018. Den utestående bostadslånen på 3 161 345 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 773 426 miljoner kronor, 2 387 817 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 102 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 173 374 miljoner kronor per 30 april 2018, en ökning med 12 029 miljoner kronor eller 0,38 procent jämfört med 3 161 345 miljoner kronor per 31 mars 2018. Den utestående bostadslånen på 3 173 374 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 752 706 miljoner kronor, 2 420 566 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 102 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 187 863 miljoner kronor per 31 maj 2018, en ökning med 14 489 miljoner kronor eller 0,46 procent jämfört med 3 173 374 miljoner kronor per 30 april 2018. Den utestående bostadslånen på 3 187 863 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 755 719 miljoner kronor, 2 432 042 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 102 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 206 213 miljoner kronor per 30 juni 2018, en ökning med 18 350 miljoner kronor eller 0,58 procent jämfört med 3 187 863 miljoner kronor per 31 maj 2018. Den utestående bostadslånen på 3 206 214 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 760 330 miljoner kronor, 2 445 780 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 102 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 216 087 miljoner kronor per 31 juli 2018, en ökning med 9 874 miljoner kronor eller 0,31 procent jämfört med 3 206 213 miljoner kronor per 30 juni 2018. Den utestående bostadslånen på 3 216 087 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 761 347 miljoner kronor, 2 454 638 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 102 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 230 281 miljoner kronor per 31 augusti 2018, en ökning med 14 194 miljoner kronor eller 0,44 procent jämfört med 3 216 087 miljoner kronor per 31 juli 2018. Den utestående bostadslånen på 3 230 281 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 765 237 miljoner kronor, 2 464 941 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 102 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 243 892 miljoner kronor per 30 september 2018, en ökning med 13 611 miljoner kronor eller 0,42 procent jämfört med 3 230 281 miljoner kronor per 31 augusti 2018. Den utestående bostadslånen på 3 243 892 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 769 249 miljoner kronor, 2 474 540 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 102 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 257 655 miljoner kronor per 31 oktober 2018, en ökning med 13 763 miljoner kronor eller 0,42 procent jämfört med 3 243 892 miljoner kronor per 30 september 2018. Den utestående bostadslånen på 3 257 655 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 771 962 miljoner kronor, 2 485 591 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 102 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 275 982 miljoner kronor per 30 november 2018, en ökning med 18 327 miljoner kronor eller 0,56 procent jämfört med 3 257 655 miljoner kronor per 31 oktober 2018. Den utestående bostadslånen på 3 275 982 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 777 050 miljoner kronor, 2 498 829 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 102 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 289 413 miljoner kronor per 31 december 2018, en ökning med 13 431 miljoner kronor eller 0,41 procent jämfört med 3 275 982 miljoner kronor per 30 november 2018. Den utestående bostadslånen på 3 289 413 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 760 644 miljoner kronor, 2 528 261 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 508 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

img
img
img
img
lock

Säker och trygg onlineapplikation med SSL-krypteringsteknik

img
img
img
img
Svealånet