Söka, jämföra och ansöka om bolån online

"Det tar bara en minut att fylla i och skicka din
bostadslån ansökan."

Bostadslånen utestående saldo i Sverige uppgick till 3 257 655 miljoner kronor per 31 oktober 2018, en ökning med 13 763 miljoner kronor eller 0,42 procent jämfört med 3 243 892 miljoner kronor per 30 september 2018. Den utestående bostadslånen på 3 257 655 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 771 962 miljoner kronor, 2 485 591 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 102 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Få glädje och nytta av det bolån till låg ränta du väljer idag

warningLångivaren kan STOPA erbjudanden och kampanjer om det inte är av intresse längre. Ta erbjudandet innan det försvinner!

Månatliga saldo för utstående bostadslånen i Sverige i SEK 2018

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 129 800 miljoner kronor per 31 januari 2018, en ökning med 12 503 miljoner kronor eller 0,40 procent jämfört med 3 117 297 miljoner kronor per 31 december 2017. Den utestående bostadslånen på 3 129 800 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 768 321 miljoner kronor, 2 361 376 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 103 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 145 674 miljoner kronor per 28 februari 2018, en ökning med 15 874 miljoner kronor eller 0,51 procent jämfört med 3 129 800 miljoner kronor per 31 januari 2018. Den utestående bostadslånen på 3 145 674 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 770 970 miljoner kronor, 2 374 601 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 103 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 161 345 miljoner kronor per 31 mars 2018, en ökning med 15 671 miljoner kronor eller 0,50 procent jämfört med 3 145 674 miljoner kronor per 28 februari 2018. Den utestående bostadslånen på 3 161 345 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 773 426 miljoner kronor, 2 387 817 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 102 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 173 374 miljoner kronor per 30 april 2018, en ökning med 12 029 miljoner kronor eller 0,38 procent jämfört med 3 161 345 miljoner kronor per 31 mars 2018. Den utestående bostadslånen på 3 173 374 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 752 706 miljoner kronor, 2 420 566 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 102 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 187 863 miljoner kronor per 31 maj 2018, en ökning med 14 489 miljoner kronor eller 0,46 procent jämfört med 3 173 374 miljoner kronor per 30 april 2018. Den utestående bostadslånen på 3 187 863 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 755 719 miljoner kronor, 2 432 042 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 102 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 206 213 miljoner kronor per 30 juni 2018, en ökning med 18 350 miljoner kronor eller 0,58 procent jämfört med 3 187 863 miljoner kronor per 31 maj 2018. Den utestående bostadslånen på 3 206 214 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 760 330 miljoner kronor, 2 445 780 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 102 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 216 087 miljoner kronor per 31 juli 2018, en ökning med 9 874 miljoner kronor eller 0,31 procent jämfört med 3 206 213 miljoner kronor per 30 juni 2018. Den utestående bostadslånen på 3 216 087 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 761 347 miljoner kronor, 2 454 638 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 102 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo uppgick till 3 230 281 miljoner kronor per 31 augusti 2018, en ökning med 14 194 miljoner kronor eller 0,44 procent jämfört med 3 216 087 miljoner kronor per 31 juli 2018. Den utestående bostadslånen på 3 230 281 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 765 237 miljoner kronor, 2 464 941 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 102 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Bostadslånen utestående saldo i Sverige uppgick till 3 243 892 miljoner kronor per 30 september 2018, en ökning med 13 611 miljoner kronor eller 0,42 procent jämfört med 3 230 281 miljoner kronor per 31 augusti 2018. Den utestående bostadslånen på 3 243 892 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 769 249 miljoner kronor, 2 474 540 miljoner kronor av bostadsinstitutens och 102 miljoner kronor utlåning från finansbolagens.

Månatliga saldo för utstående bostadslånen i Sverige i EUR 2018

Totalt utstående saldo för bostadslånen låg på 319 793 miljoner euro den 31 januari 2018, en ökning på 3 811 miljoner euro eller 1,21 procent jämfört med 315 982 miljoner euro den 31 december 2017.

Totalt utstående saldo för bostadslånen låg på 311 017 miljoner euro den 28 februari 2018, en nedgång på 8 776 miljoner euro eller 2,74 procent jämfört med 319 793 miljoner euro den 31 januari 2018.

Totalt utstående saldo för bostadslånen låg på 306 703 miljoner euro den 31 mars 2018, en nedgång på 4 314 miljoner euro eller 1,39 procent jämfört med 311 017 miljoner euro den 28 februari 2018.

Totalt utstående saldo för bostadslånen låg på 301 581 miljoner euro den 30 april 2018, en nedgång på 5 122 miljoner euro eller 1,67 procent jämfört med 306 703 miljoner euro den 31 mars 2018.

Totalt utstående saldo för bostadslånen låg på 309 770 miljoner euro den 31 maj 2018, en ökning på 8 189 miljoner euro eller 2,72 procent jämfört med 301 581 miljoner euro den 30 april 2018.

Totalt utstående saldo för bostadslånen låg på 306 038 miljoner euro den 30 juni 2018, en nedgång på 3 732 miljoner euro eller 1,20 procent jämfört med 309 770 miljoner euro den 31 maj 2018.

Totalt utstående saldo för bostadslånen låg på 312 860 miljoner euro den 31 juli 2018, en ökning på 6 822 miljoner euro eller 2,23 procent jämfört med 306 038 miljoner euro den 30 juni 2018.

Totalt utstående saldo för bostadslånen låg på 303 479 miljoner euro den 31 augusti 2018, en nedgång på 9 381 miljoner euro eller 3,00 procent jämfört med 312 860 miljoner euro den 31 juli 2018.

img
img
img
img
lock

Säker och trygg onlineapplikation med SSL-krypteringsteknik

img
img
img
img
Samla lån och krediter