Söka, jämföra och ansöka om företagslån online

"Det tar bara en minut att fylla i och skicka din
lån till företag ansökan."

Företagslån utestående saldo i Sverige uppgick till 2 996 052 miljoner kronor per 31 januari 2023, en ökning med 46 411 miljoner kronor eller 1,57 procent jämfört med 2 949 641 miljoner kronor per 31 december 2022. Den utestående företagslån på 2 996 052 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 817 888 miljoner kronor, 850 050 miljoner kronor av bostadsinstitutens 46 893 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 281 222 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Få glädje och nytta av det företagslån till låg ränta du väljer idag

warningLångivaren kan STOPA erbjudanden och kampanjer om det inte är av intresse längre. Ta erbjudandet innan det försvinner!

Månatliga saldo för utstående företagslån i Sverige i SEK 2022

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 610 380 miljoner kronor per 31 januari 2022, en ökning med 16 408 miljoner kronor eller 0,63 procent jämfört med 2 593 972 miljoner kronor per 31 december 2021. Den utestående företagslån på 2 610 380 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 552 006 miljoner kronor, 758 608 miljoner kronor av bostadsinstitutens 39 768 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 259 998 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 655 183 miljoner kronor per 28 februari 2022, en ökning med 44 803 miljoner kronor eller 1,72 procent jämfört med 2 610 380 miljoner kronor per 31 januari 2022. Den utestående företagslån på 2 655 183 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 585 086 miljoner kronor, 767 785 miljoner kronor av bostadsinstitutens 40 277 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 262 035 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 711 639 miljoner kronor per 31 mars 2022, en ökning med 56 456 miljoner kronor eller 2,13 procent jämfört med 2 655 183 miljoner kronor per 28 februari 2022. Den utestående företagslån på 2 711 639 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 628 256 miljoner kronor, 777 224 miljoner kronor av bostadsinstitutens 40 721 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 265 439 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 761 506 miljoner kronor per 30 april 2022, en ökning med 49 867 miljoner kronor eller 1,84 procent jämfört med 2 711 639 miljoner kronor per 31 mars 2022. Den utestående företagslån på 2 761 506 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 671 105 miljoner kronor, 783 239 miljoner kronor av bostadsinstitutens 41 007 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 266 155 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 802 078 miljoner kronor per 31 maj 2022, en ökning med 40 572 miljoner kronor eller 1,47 procent jämfört med 2 761 506 miljoner kronor per 30 april 2022. Den utestående företagslån på 2 802 078 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 712 565 miljoner kronor, 784 622 miljoner kronor av bostadsinstitutens 41 087 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 263 804 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 817 139 miljoner kronor per 30 juni 2022, en ökning med 15 061 miljoner kronor eller 0,54 procent jämfört med 2 802 078 miljoner kronor per 31 maj 2022. Den utestående företagslån på 2 817 139 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 717 596 miljoner kronor, 793 236 miljoner kronor av bostadsinstitutens 41 812 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 264 495 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo i Sverige uppgick till 2 851 733 miljoner kronor per 31 juli 2022, en ökning med 34 594 miljoner kronor eller 1,23 procent jämfört med 2 817 139 miljoner kronor per 30 juni 2022. Den utestående företagslån på 2 851 733 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 740 794 miljoner kronor, 801 358 miljoner kronor av bostadsinstitutens 41 165 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 268 416 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo i Sverige uppgick till 2 894 182 miljoner kronor per 31 augusti 2022, en ökning med 42 449 miljoner kronor eller 1,49 procent jämfört med 2 851 733 miljoner kronor per 31 juli 2022. Den utestående företagslån på 2 894 182 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 778 115 miljoner kronor, 805 354 miljoner kronor av bostadsinstitutens 41 015 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 269 698 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo i Sverige uppgick till 2 911 714 miljoner kronor per 30 september 2022, en ökning med 17 532 miljoner kronor eller 0,61 procent jämfört med 2 894 182 miljoner kronor per 31 augusti 2022. Den utestående företagslån på 2 911 714 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 784 388 miljoner kronor, 810 640 miljoner kronor av bostadsinstitutens 43 659 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 273 027 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo i Sverige uppgick till 2 932 596 miljoner kronor per 31 oktober 2022, en ökning med 20 882 miljoner kronor eller 0,72 procent jämfört med 2 911 714 miljoner kronor per 30 september 2022. Den utestående företagslån på 2 932 596 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 792 810 miljoner kronor, 821 691 miljoner kronor av bostadsinstitutens 43 850 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 274 244 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo i Sverige uppgick till 2 954 359 miljoner kronor per 30 november 2022, en ökning med 21 763 miljoner kronor eller 0,74 procent jämfört med 2 932 596 miljoner kronor per 31 oktober 2022. Den utestående företagslån på 2 954 359 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 799 386 miljoner kronor, 836 054 miljoner kronor av bostadsinstitutens 44 263 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 274 656 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo i Sverige uppgick till 2 949 641 miljoner kronor per 31 december 2022, en minskning med 4 718 miljoner kronor eller 0,16 procent jämfört med 2 954 359 miljoner kronor per 30 november 2022. Den utestående företagslån på 2 949 641 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 779 975 miljoner kronor, 845 266 miljoner kronor av bostadsinstitutens 47 138 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 277 262 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Månatliga saldo för utstående företagslån i Sverige i SEK 2021

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 441 066 miljoner kronor per 31 januari 2021, en minskning med 35 292 miljoner kronor eller 1,43 procent jämfört med 2 476 358 miljoner kronor per 31 december 2020. Den utestående företagslån på 2 441 066 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 431 720 miljoner kronor, 719 880 miljoner kronor av bostadsinstitutens 37 258 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 252 208 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 447 398 miljoner kronor per 28 februari 2021, en ökning med 6 332 miljoner kronor eller 0,26 procent jämfört med 2 441 066 miljoner kronor per 31 januari 2021. Den utestående företagslån på 2 447 398 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 434 868 miljoner kronor, 722 466 miljoner kronor av bostadsinstitutens 37 503 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 252 561 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 447 176 miljoner kronor per 31 mars 2021, en minskning med 222 miljoner kronor eller 0,01 procent jämfört med 2 447 398 miljoner kronor per 28 februari 2021. Den utestående företagslån på 2 447 176 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 429 886 miljoner kronor, 724 699 miljoner kronor av bostadsinstitutens 38 278 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 254 313 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 471 411 miljoner kronor per 30 april 2021, en ökning med 24 235 miljoner kronor eller 0,99 procent jämfört med 2 447 176 miljoner kronor per 31 mars 2021. Den utestående företagslån på 2 471 411 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 452 332 miljoner kronor, 727 751 miljoner kronor av bostadsinstitutens 38 462 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 252 866 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 469 483 miljoner kronor per 31 maj 2021, en minskning med 1 928 miljoner kronor eller 0,08 procent jämfört med 2 471 411 miljoner kronor per 30 april 2021. Den utestående företagslån på 2 469 483 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 450 367 miljoner kronor, 731 599 miljoner kronor av bostadsinstitutens 38 623 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 248 894 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 474 672 miljoner kronor per 30 juni 2021, en ökning med 5 189 miljoner kronor eller 0,21 procent jämfört med 2 469 483 miljoner kronor per 31 maj 2021. Den utestående företagslån på 2 474 672 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 449 551 miljoner kronor, 735 908 miljoner kronor av bostadsinstitutens 39 758 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 249 456 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 494 502 miljoner kronor per 31 juli 2021, en ökning med 19 830 miljoner kronor eller 0,80 procent jämfört med 2 474 672 miljoner kronor per 30 juni 2021. Den utestående företagslån på 2 539 886 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 467 028 miljoner kronor, 738 183 miljoner kronor av bostadsinstitutens 39 275 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 250 016 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 510 999 miljoner kronor per 31 augusti 2021, en ökning med 16 497 miljoner kronor eller 0,66 procent jämfört med 2 494 502 miljoner kronor per 31 juli 2021. Den utestående företagslån på 2 510 999 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 481 147 miljoner kronor, 739 440 miljoner kronor av bostadsinstitutens 39 206 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 251 207 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 498 694 miljoner kronor per 30 september 2021, en minskning med 12 305 miljoner kronor eller 0,49 procent jämfört med 2 510 999 miljoner kronor per 31 augusti 2021. Den utestående företagslån på 2 498 694 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 463 113 miljoner kronor, 744 102 miljoner kronor av bostadsinstitutens 40 469 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 251 010 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 520 032 miljoner kronor per 31 oktober 2021, en minskning med 21 338 miljoner kronor eller 0,85 procent jämfört med 2 498 694 miljoner kronor per 30 september 2021. Den utestående företagslån på 2 520 032 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 477 943 miljoner kronor, 748 304 miljoner kronor av bostadsinstitutens 40 903 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 252 882 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 546 332 miljoner kronor per 30 november 2021, en minskning med 26 300 miljoner kronor eller 1,04 procent jämfört med 2 520 032 miljoner kronor per 31 oktober 2021. Den utestående företagslån på 2 546 332 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 497 840 miljoner kronor, 753 332 miljoner kronor av bostadsinstitutens 40 979 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 254 181 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo i Sverige uppgick till 2 593 972 miljoner kronor per 31 december 2021, en minskning med 47 640 miljoner kronor eller 1,87 procent jämfört med 2 546 332 miljoner kronor per 30 november 2021. Den utestående företagslån på 2 593 972 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 533 287 miljoner kronor, 757 869 miljoner kronor av bostadsinstitutens 43 913 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 258 903 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Utstående saldo för företagslån 2017-2020 i Sverige

Den 31 december 2018 har företagslån ett utestående saldo på 2 308 504 miljoner kronor, en ökning med 135 706 miljoner euro eller 6,25 procent jämfört med 2 172 798 miljoner kronor under samma period 2017.

Den 31 december 2019 har företagslån ett utestående saldo på 2 397 688 miljoner kronor, en ökning med 89 184 miljoner euro eller 3,86 procent jämfört med 2 308 504 miljoner kronor under samma period 2018.

Den 31 december 2020 har företagslån ett utestående saldo på 2 476 358 miljoner kronor, en ökning med 78 670 miljoner euro eller 3,28 procent jämfört med 2 397 688 miljoner kronor under samma period 2019.

Månatliga saldo för utstående företagslån i Sverige i SEK 2020

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 421 520 miljoner kronor per 31 januari 2020, en ökning med 23 832 miljoner kronor eller 0,99 procent jämfört med 2 397 688 miljoner kronor per 31 december 2019. Den utestående företagslån på 2 421 520 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 449 957 miljoner kronor, 668 404 miljoner kronor av bostadsinstitutens 34 899 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 268 261 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 437 614 miljoner kronor per 29 februari 2020, en ökning med 16 094 miljoner kronor eller 0,66 procent jämfört med 2 421 520 miljoner kronor per 31 januari 2020. Den utestående företagslån på 2 437 614 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 463 707 miljoner kronor, 668 894 miljoner kronor av bostadsinstitutens 35 295 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 269 718 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 481 877 miljoner kronor per 31 mars 2020, en ökning med 44 263 miljoner kronor eller 1,82 procent jämfört med 2 437 614 miljoner kronor per 29 februari 2020. Den utestående företagslån på 2 481 877 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 501 733 miljoner kronor, 671 174 miljoner kronor av bostadsinstitutens 35 320 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 273 651 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 519 297 miljoner kronor per 30 april 2020, en ökning med 37 420 miljoner kronor eller 1,51 procent jämfört med 2 481 877 miljoner kronor per 31 mars 2020. Den utestående företagslån på 2 519 297 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 523 262 miljoner kronor, 682 001 miljoner kronor av bostadsinstitutens 35 337 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 278 696 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 539 781 miljoner kronor per 31 maj 2020, en ökning med 20 484 miljoner kronor eller 0,81 procent jämfört med 2 519 297 miljoner kronor per 30 april 2020. Den utestående företagslån på 2 539 781 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 533 206 miljoner kronor, 686 414 miljoner kronor av bostadsinstitutens 35 504 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 284 657 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 529 284 miljoner kronor per 30 juni 2020, en minskning med 10 497 miljoner kronor eller 0,41 procent jämfört med 2 539 781 miljoner kronor per 31 maj 2020. Den utestående företagslån på 2 529 284 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 500 331 miljoner kronor, 695 086 miljoner kronor av bostadsinstitutens 36 511 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 297 354 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 536 737 miljoner kronor per 31 juli 2020, en ökning med 7 453 miljoner kronor eller 0,29 procent jämfört med 2 529 284 miljoner kronor per 30 juni 2020. Den utestående företagslån på 2 536 737 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 503 646 miljoner kronor, 698 741 miljoner kronor av bostadsinstitutens 35 775 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 298 574 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 530 778 miljoner kronor per 31 augusti 2020, en minskning med 5 959 miljoner kronor eller 0,23 procent jämfört med 2 536 737 miljoner kronor per 31 juli 2020. Den utestående företagslån på 2 530 778 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 496 720 miljoner kronor, 699 351 miljoner kronor av bostadsinstitutens 35 700 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 299 007 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 488 200 miljoner kronor per 30 september 2020, en minskning med 42 578 miljoner kronor eller 1,68 procent jämfört med 2 530 778 miljoner kronor per 31 augusti 2020. Den utestående företagslån på 2 488 200 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 447 100 miljoner kronor, 706 017 miljoner kronor av bostadsinstitutens 36 122 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 298 962 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 486 280 miljoner kronor per 31 oktober 2020, en minskning med 1 920 miljoner kronor eller 0,08 procent jämfört med 2 488 200 miljoner kronor per 30 september 2020. Den utestående företagslån på 2 486 280 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 441 293 miljoner kronor, 709 954 miljoner kronor av bostadsinstitutens 36 242 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 298 790 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 494 012 miljoner kronor per 30 november 2020, en ökning med 7 732 miljoner kronor eller 0,31 procent jämfört med 2 486 280 miljoner kronor per 31 oktober 2020. Den utestående företagslån på 2 494 012 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 447 643 miljoner kronor, 712 112 miljoner kronor av bostadsinstitutens 36 359 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 297 899 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 476 358 miljoner kronor per 31 december 2020, en minskning med 17 654 miljoner kronor eller 0,71 procent jämfört med 2 494 012 miljoner kronor per 30 november 2020. Den utestående företagslån på 2 476 358 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 422 267 miljoner kronor, 718 119 miljoner kronor av bostadsinstitutens 37 338 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 298 635 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Månatliga saldo för utstående företagslån i Sverige i SEK 2019

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 314 736 miljoner kronor per 31 januari 2019, en ökning med 6 232 miljoner kronor eller 0,27 procent jämfört med 2 308 504 miljoner kronor per 31 december 2018. Den utestående företagslån på 2 314 736 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 406 334 miljoner kronor, 627 919 miljoner kronor av bostadsinstitutens 35 680 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 244 802 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 347 213 miljoner kronor per 28 februari 2019, en ökning med 32 477 miljoner kronor eller 1,40 procent jämfört med 2 314 736 miljoner kronor per 31 januari 2019. Den utestående företagslån på 2 347 213 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 433 446 miljoner kronor, 631 344 miljoner kronor av bostadsinstitutens 36 389 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 246 034 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 357 227 miljoner kronor per 31 mars 2019, en ökning med 10 014 miljoner kronor eller 0,43 procent jämfört med 2 347 213 miljoner kronor per 28 februari 2019. Den utestående företagslån på 2 357 227 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 433 421 miljoner kronor, 639 268 miljoner kronor av bostadsinstitutens 36 068 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 248 469 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 381 148 miljoner kronor per 30 april 2019, en ökning med 23 921 miljoner kronor eller 1,01 procent jämfört med 2 357 227 miljoner kronor per 31 mars 2019. Den utestående företagslån på 2 381 148 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 449 280 miljoner kronor, 644 113 miljoner kronor av bostadsinstitutens 36 206 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 251 549 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 404 439 miljoner kronor per 31 maj 2019, en ökning med 23 291 miljoner kronor eller 0,98 procent jämfört med 2 381 148 miljoner kronor per 30 april 2019. Den utestående företagslån på 2 404 439 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 465 091 miljoner kronor, 647 680 miljoner kronor av bostadsinstitutens 36 420 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 255 159 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 403 296 miljoner kronor per 30 juni 2019, en nedgång med 1 143 miljoner kronor eller 0,05 procent jämfört med 2 404 439 miljoner kronor per 31 maj 2019. Den utestående företagslån på 2 403 296 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 459 542 miljoner kronor, 649 838 miljoner kronor av bostadsinstitutens 37 414 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 256 502 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 408 519 miljoner kronor per 31 juli 2019, en ökning med 5 223 miljoner kronor eller 0,22 procent jämfört med 2 403 296 miljoner kronor per 30 juni 2019. Den utestående företagslån på 2 408 519 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 459 743 miljoner kronor, 657 383 miljoner kronor av bostadsinstitutens 36 823 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 257 571 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 412 654 miljoner kronor per 31 augusti 2019, en ökning med 4 135 miljoner kronor eller 0,17 procent jämfört med 2 408 519 miljoner kronor per 31 juli 2019. Den utestående företagslån på 2 412 654 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 458 015 miljoner kronor, 657 290 miljoner kronor av bostadsinstitutens 37 046 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 260 302 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 397 582 miljoner kronor per 30 september 2019, en edgång med 15 072 miljoner kronor eller 0,62 procent jämfört med 2 412 654 miljoner kronor per 31 augusti 2019. Den utestående företagslån på 2 397 582 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 436 596 miljoner kronor, 660 264 miljoner kronor av bostadsinstitutens 37 302 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 263 420 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 407 691 miljoner kronor per 31 oktober 2019, en ökning med 10 109 miljoner kronor eller 0,42 procent jämfört med 2 397 582 miljoner kronor per 30 september 2019. Den utestående företagslån på 2 407 691 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 443 968 miljoner kronor, 662 563 miljoner kronor av bostadsinstitutens 37 512 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 263 648 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 411 328 miljoner kronor per 30 november 2019, en ökning med 3 637 miljoner kronor eller 0,15 procent jämfört med 2 407 691 miljoner kronor per 31 oktober 2019. Den utestående företagslån på 2 411 328 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 446 091 miljoner kronor, 665 846 miljoner kronor av bostadsinstitutens 33 636 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 265 755 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 397 688 miljoner kronor per 31 december 2019, en minskning med 13 640 miljoner kronor eller 0,57 procent jämfört med 2 411 328 miljoner kronor per 30 november 2019. Den utestående företagslån på 2 397 688 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 429 565 miljoner kronor, 666 479 miljoner kronor av bostadsinstitutens 35 399 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 266 246 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Månatliga saldo för utstående företagslån i Sverige i SEK 2018

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 188 190 miljoner kronor per 31 januari 2018, en ökning med 15 392 miljoner kronor eller 0,71 procent jämfört med 2 172 798 miljoner kronor per 31 december 2017. Den utestående företagslån på 2 188 190 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 342 976 miljoner kronor, 595 811 miljoner kronor av bostadsinstitutens 36 000 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 213 403 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 209 237 miljoner kronor per 28 februari 2018, en ökning med 21 047 miljoner kronor eller 0,96 procent jämfört med 2 188 190 miljoner kronor per 31 januari 2018. Den utestående företagslån på 2 209 237 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 356 781 miljoner kronor, 598 624 miljoner kronor av bostadsinstitutens 35 980 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 217 851 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 223 810 miljoner kronor per 31 mars 2018, en ökning med 14 573 miljoner kronor eller 0,67 procent jämfört med 2 209 237 miljoner kronor per 28 februari 2018. Den utestående företagslån på 2 223 810 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 365 603 miljoner kronor, 600 857 miljoner kronor av bostadsinstitutens 36 688 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 220 663 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 244 502 miljoner kronor per 30 april 2018, en ökning med 20 692 miljoner kronor eller 0,93 procent jämfört med 2 223 810 miljoner kronor per 31 mars 2018. Den utestående företagslån på 2 244 502 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 381 526 miljoner kronor, 603 307 miljoner kronor av bostadsinstitutens 36 673 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 222 996 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 266 495 miljoner kronor per 31 maj 2018, en ökning med 21 993 miljoner kronor eller 0,98 procent jämfört med 2 244 502 miljoner kronor per 30 april 2018. Den utestående företagslån på 2 266 495 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 396 915 miljoner kronor, 606 689 miljoner kronor av bostadsinstitutens 37 190 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 225 701 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 284 070 miljoner kronor per 30 juni 2018, en ökning med 17 575 miljoner kronor eller 0,78 procent jämfört med 2 266 495 miljoner kronor per 31 maj 2018. Den utestående företagslån på 2 284 070 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 407 493 miljoner kronor, 611 343 miljoner kronor av bostadsinstitutens 38 524 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 226 710 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 282 009 miljoner kronor per 31 juli 2018, en nedgång med 2 061 miljoner kronor eller 0,09 procent jämfört med 2 284 070 miljoner kronor per 30 juni 2018. Den utestående företagslån på 2 282 009 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 401 652 miljoner kronor, 614 002 miljoner kronor av bostadsinstitutens 37 857 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 228 498 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 295 105 miljoner kronor per 31 augusti 2018, en ökning med 13 096 miljoner kronor eller 0,57 procent jämfört med 2 282 009 miljoner kronor per 31 juli 2018. Den utestående företagslån på 2 295 105 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 411 894 miljoner kronor, 615 402 miljoner kronor av bostadsinstitutens 37 595 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 230 214 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 298 260 miljoner kronor per 30 september 2018, en ökning med 3 155 miljoner kronor eller 0,14 procent jämfört med 2 295 105 miljoner kronor per 31 augusti 2018. Den utestående företagslån på 2 298 260 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 410 040 miljoner kronor, 616 345 miljoner kronor av bostadsinstitutens 39 177 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 232 699 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 304 833 miljoner kronor per 31 oktober 2018, en ökning med 6 573 miljoner kronor eller 0,29 procent jämfört med 2 298 260 miljoner kronor per 30 september 2018. Den utestående företagslån på 2 304 833 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 412 773 miljoner kronor, 618 829 miljoner kronor av bostadsinstitutens 39 141 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 234 090 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 309 460 miljoner kronor per 30 november 2018, en ökning med 4 627 miljoner kronor eller 0,20 procent jämfört med 2 304 833 miljoner kronor per 31 oktober 2018. Den utestående företagslån på 2 309 460 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 416 061 miljoner kronor, 623 987 miljoner kronor av bostadsinstitutens 34 789 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 234 623 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo uppgick till 2 308 504 miljoner kronor per 31 december 2018, en nedgång med 956 miljoner kronor eller 0,04 procent jämfört med 2 309 460 miljoner kronor per 30 november 2018. Den utestående företagslån på 2 308 504 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 401 991 miljoner kronor, 626 449 miljoner kronor av bostadsinstitutens 36 254 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 243 810 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

img
img
img
img
lock

Säker och trygg onlineapplikation med SSL-krypteringsteknik

img
img
img
img
Svealånet