Söka, jämföra och ansöka om företagslån online

"Det tar bara en minut att fylla i och skicka din
lån till företag ansökan."

Företagslån utestående saldo i Sverige uppgick till 2 305 209 miljoner kronor per 31 oktober 2018, en ökning med 6 577 miljoner kronor eller 0,29 procent jämfört med 2 298 632 miljoner kronor per 30 september 2018. Den utestående företagslån på 2 305 209 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 412 960 miljoner kronor, 618 829 miljoner kronor av bostadsinstitutens 39 330 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 234 090 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Få glädje och nytta av det företagslån till låg ränta du väljer idag

warningLångivaren kan STOPA erbjudanden och kampanjer om det inte är av intresse längre. Ta erbjudandet innan det försvinner!

Månatliga saldo för utstående företagslån i SEK 2018

Företagslån utestående saldo i Sverige uppgick till 2 188 190 miljoner kronor per 31 januari 2018, en ökning med 15 392 miljoner kronor eller 0,71 procent jämfört med 2 172 798 miljoner kronor per 31 december 2017. Den utestående företagslån på 2 188 190 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 342 976 miljoner kronor, 595 811 miljoner kronor av bostadsinstitutens 36 000 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 213 403 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo i Sverige uppgick till 2 209 237 miljoner kronor per 28 februari 2018, en ökning med 21 047 miljoner kronor eller 0,96 procent jämfört med 2 188 190 miljoner kronor per 31 januari 2018. Den utestående företagslån på 2 209 237 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 356 781 miljoner kronor, 598 624 miljoner kronor av bostadsinstitutens 35 980 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 217 851 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo i Sverige uppgick till 2 223 999 miljoner kronor per 31 mars 2018, en ökning med 14 762 miljoner kronor eller 0,67 procent jämfört med 2 209 237 miljoner kronor per 28 februari 2018. Den utestående företagslån på 2 224 046 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 365 603 miljoner kronor, 600 857 miljoner kronor av bostadsinstitutens 36 877 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 220 663 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo i Sverige uppgick till 2 244 691 miljoner kronor per 30 april 2018, en ökning med 20 692 miljoner kronor eller 0,93 procent jämfört med 2 223 999 miljoner kronor per 31 mars 2018. Den utestående företagslån på 2 244 691 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 381 526 miljoner kronor, 603 307 miljoner kronor av bostadsinstitutens 36 862 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 222 996 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo i Sverige uppgick till 2 266 684 miljoner kronor per 31 maj 2018, en ökning med 21 993 miljoner kronor eller 0,98 procent jämfört med 2 244 691 miljoner kronor per 30 april 2018. Den utestående företagslån på 2 266 684 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 396 915 miljoner kronor, 606 689 miljoner kronor av bostadsinstitutens 37 379 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 225 701 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo i Sverige uppgick till 2 284 424 miljoner kronor per 30 juni 2018, en ökning med 17 740 miljoner kronor eller 0,78 procent jämfört med 2 266 684 miljoner kronor per 31 maj 2018. Den utestående företagslån på 2 284 424 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 407 657 miljoner kronor, 611 343 miljoner kronor av bostadsinstitutens 38 713 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 226 710 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo i Sverige uppgick till 2 282 359 miljoner kronor per 31 juli 2018, en nedgång med 2 065 miljoner kronor eller 0,09 procent jämfört med 2 284 424 miljoner kronor per 30 juni 2018. Den utestående företagslån på 2 282 359 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 401 813 miljoner kronor, 614 002 miljoner kronor av bostadsinstitutens 38 046 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 228 498 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo i Sverige uppgick till 2 295 461 miljoner kronor per 31 augusti 2018, en ökning med 13 102 miljoner kronor eller 0,57 procent jämfört med 2 282 359 miljoner kronor per 31 juli 2018. Den utestående företagslån på 2 295 461 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 412 060 miljoner kronor, 615 402 miljoner kronor av bostadsinstitutens 37 784 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 230 214 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

Företagslån utestående saldo i Sverige uppgick till 2 298 632 miljoner kronor per 30 september 2018, en ökning med 3 171 miljoner kronor eller 0,14 procent jämfört med 2 295 461 miljoner kronor per 31 augusti 2018. Den utestående företagslån på 2 298 632 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 1 410 223 miljoner kronor, 616 345 miljoner kronor av bostadsinstitutens 39 366 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 232 699 miljoner kronor utlåning från övriga monetära finansinstitut.

img
img
img
img
lock

Säker och trygg onlineapplikation med SSL-krypteringsteknik

img
img
img
img
Samla lån och krediter