Jämföra och teckna din försäkringar online idag

"Det tar bara några minuter beräkna din
prisuppgift och köp försäkring online."

Sveriges Försäkrings under 2016
Total premiums written for Sweden in 2016 is SEK 164.127 billion, a decrease of 1.97% or SEK 3.303 billion compares to SEK 167.430 billion in 2015. On a per capita basis, an average of SEK 16,578 was spent on insurance in Sweden in 2016, SEK 418 less compares to SEK 16,996 in 2015. Insurance penetration in Sweden decreased on average from 4.00% in 2015 to 3.73% in 2016.
Net premiums written(Premieinkomst för egen räkning - f.e.r) for life insurance(livförsäkrings) in 2016 is SEK 105.439 billion, a decrease of 5.81% or SEK 6.507 billion compares to SEK 111.946 billion in 2015. Claims incurred, net of reinsurance(Försäkringsersättningar f.e.r) for life insurance(livförsäkrings) in 2016 is SEK 77.174 billion, an increase of 2.00% or SEK 1.514 billion compares to SEK 75.660 billion in 2015.
Net premiums written for non-life insurance(skadeförsäkring) in 2016 is SEK 58.688 billion, an increase of 5.77% or SEK 3.204 billion compares to SEK 55.484 billion in 2016. Claims incurred, net of reinsurance for non-life insurance(skadeförsäkring) in 2016 is SEK 53.525 billion, an increase of 13.73% or SEK 6.461 billion compares to SEK 47.064 billion in 2015.

Get the billig försäkring of your choice to enjoy the protections and benefits today!

warningFörsäkringsföretagen kan STOPA erbjudanden och kampanjer om det inte är av intresse längre. Ta erbjudandet innan det försvinner!

Sveriges Livförsäkrings under 2016

The total SEK 105.439 billion net premiums written for livförsäkrings(life insurance) in 2016 can be further broken down as SEK 105.217 billion(SEK 111.309 billion in 2015) for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks); SEK 58 million(SEK 555 million in 2015) for Direkt försäkring av utländska risker(Direct business of foreign risks); SEK 63 million(SEK 82 million in 2015) for Mottagen återförsäkring(Reinsurance received).
The SEK 105.217 billion for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks) can be broken down as Tjänstepensionsförsäkring(Occupational pensions insurance): SEK 21.025 billion(SEK 24.333 billion in 2015) for Förmåns-bestämd försäkring(Defined benefit insurance), SEK 57.122 billion(SEK 56.694 billion in 2015) for Avgiftsbestämd traditionell försäkring(Defined contribution traditional assurance), SEK 1.506 billion(SEK 1.193 billion in 2015) for Fond-försäkring(Unit linked insurance), SEK 1 million for Depå-försäkring(Bond insurance) and SEK 7.047 billion(SEK 6.070 billion in 2015) for Sjukförsäkring och premie-befrielse(Insurance for accidents and sickness incl. waiver of prem.); Övrig livförsäkring(Other life insurance): SEK 10.984 billion(SEK 15.214 billion in 2015) for Individuell traditionell livförsäkring(Individual Insurance) and SEK 67 million(SEK 69 million in 2015) for Fond-försäkring(Unit linked insurance), SEK 13 million for Depå-försäkring(Bond insurance), SEK 3.734 billion(SEK 514 million in 2015) for Ouppsägbarsjuk-och olycksfall, premiebefr.(Perm health and acc.incl. waiver of.prem.) and SEK 398 billion(SEK 4.109 billion in 2015) for Gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring(Group and occupational life insurance); Skadeförsäkring(Non-life insurance): SEK 3.318 billion(SEK 3.237 million in 2015) for Sjuk- och olycksfallsförsäkring m m(Insurance for accidents and sickness).


Sveriges Skadeförsäkring under 2016

The total SEK 58.688 billion net premiums written for skadeförsäkring(non-life insurance) in 2016 can be further broken down as SEK 31.055 billion(SEK 28.984 billion in 2015) for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks); SEK 19.167 billion(SEK 21.618 billion in 2015) for Direkt försäkring av utländska risker(Direct business of foreign risks); SEK 4.745 billion(SEK 4.882 billion in 2015) for Mottagen återförsäkring(Reinsurance received).
The SEK 31.055 billion for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks) can be broken down as SEK 2.097 billion(-SEK 1.006 billion in 2015) for Sjuk- och olycksfallsförsäkring(Health and accident insurance); SEK 291 million(SEK 178 million in 2015) for Trygghetsförsäkring vid arbetsskada(Employers no-fault insurance); SEK 7.395 billion(SEK 7.304 billion in 2015) for Hem- och villaförsäkring(Householder's and homeowner's insurance); SEK 1.893 billion(SEK 4.957 billion in 2015) for Företags och fastighets försäkring(Business and houseowner's insurance); SEK 9.507 billion(SEK 9.182 billion in 2015) for Motorfordons försäkring(Motor vehicle insurance); SEK 3.163 billion(SEK 3.093 billion in 2015) for Trafikförsäkring(Motor third party insurance); SEK 585 million for Sjöfart-, luftfarts- och transport- försäkring Marine,(Marine, aviation and transport insurance); SEK 463 million(SEK 533 million in 2015) for Kredit- och borgens- försäkring(Credit insurance); SEK 456 million(SEK 1.040 billion in 2015) for Avgångs bidrags försäkring(Discharge insurance); SEK 3.039 billion for Övrig egendom inkl. husdjurs- försäkrin(Other property incl. pet insurance) and SEK 15 million(SEK 2.166 million in 2015) for Övrig försäkring(Other classes insurance).

Sveriges Försäkrings under 2015

Total premiums written for Sweden in 2015 is SEK 167.430 billion, a decrease of 2.28% or SEK 3.906 billion compares to SEK 171.336 billion in 2014. On a per capita basis, an average of SEK 16,996 was spent on insurance in Sweden in 2015, SEK 768 less compares to SEK 17,764 in 2014. Insurance penetration in Sweden decreased on average from 4.37% in 2014 to 4.00% in 2015.
Net premiums written(Premieinkomst för egen räkning - f.e.r) for life insurance(livförsäkrings) in 2015 is SEK 111.946 billion, an increase of 2.25% or SEK 2.462 billion compares to SEK 109.484 billion in 2014. Claims incurred, net of reinsurance(Försäkringsersättningar f.e.r) for life insurance(livförsäkrings) in 2015 is SEK 75.660 billion, a decrease of 0.07% or SEK 0.05 billion compares to SEK 75.710 billion in 2014.
Net premiums written for non-life insurance(skadeförsäkring) in 2015 is SEK 55.484 billion, a decrease of 10.30% or SEK 6.368 billion compares to SEK 61.852 billion in 2015. Claims incurred, net of reinsurance for non-life insurance(skadeförsäkring) in 2015 is SEK 47.064 billion, a decrease of 20.42% or SEK 12.074 billion compares to SEK 59.138 billion in 2014.

Sveriges Livförsäkrings under 2015
The total SEK 111.946 billion net premiums written for livförsäkrings(life insurance) in 2015 can be further broken down as SEK 111.309 billion(SEK 108.825 billion in 2014) for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks); SEK 555 million(SEK 545 million in 2014) for Direkt försäkring av utländska risker(Direct business of foreign risks); SEK 82 million(SEK 114 million in 2014) for Mottagen återförsäkring(Reinsurance received).
The SEK 111.309 billion for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks) can be broken down as -SEK 123 million(-SEK 126 million in 2014) for depositions andelar(Deposit share distribution); Tjänstepensionsförsäkring(Occupational pensions insurance): SEK 24.333 billion(SEK 27.254 billion in 2014) for Förmåns-bestämd försäkring(Defined benefit insurance), SEK 56.694 billion(SEK 50.602 billion in 2014) for Avgiftsbestämd traditionell försäkring(Defined contribution traditional assurance), SEK 1.193 billion(SEK 989 million in 2014) for Fond-försäkring(Unit linked insurance) and SEK 6.070 billion(SEK 5.564 billion in 2014) for Sjukförsäkring och premie-befrielse(Insurance for accidents and sickness incl. waiver of prem.); Övrig livförsäkring(Other life insurance): SEK 15.214 billion(SEK 16.828 billion in 2014) for Individuell traditionell livförsäkring(Individual Insurance) and SEK 69 million(SEK 81 million in 2014) for Fond-försäkring(Unit linked insurance), SEK 514 million(SEK 508 million in 2014) for Ouppsägbarsjuk-och olycksfall, premiebefr.(Perm health and acc.incl. waiver of.prem.) and SEK 4.109 billion(SEK 4.225 billion in 2014) for Gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring(Group and occupational life insurance); Skadeförsäkring(Non-life insurance): SEK 3.237 billion(SEK 2.901 million in 2014) for Sjuk- och olycksfallsförsäkring m m(Insurance for accidents and sickness).

Sveriges Skadeförsäkring under 2015
The total SEK 55.484 billion net premiums written for skadeförsäkring(non-life insurance) in 2015 can be further broken down as SEK 28.984 billion(SEK 35.920 billion in 2014) for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks); SEK 21.618 billion(SEK 20.970 billion in 2014) for Direkt försäkring av utländska risker(Direct business of foreign risks); SEK 4.882 billion(SEK 4.962 billion in 2014) for Mottagen återförsäkring(Reinsurance received).
The SEK 28.984 billion for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks) can be broken down as -SEK 1.006 billion(SEK 226 million in 2014) for Sjuk- och olycksfallsförsäkring(Health and accident insurance); SEK 178 million(SEK 170 million in 2014) for Trygghetsförsäkring vid arbetsskada(Employers no-fault insurance); SEK 7.304 billion(SEK 8.847 billion in 2014) for Hem- och villaförsäkring(Householder's and homeowner's insurance); SEK 4.957 billion(SEK 6.157 billion in 2014) for Företags och fastighets försäkring(Business and houseowner's insurance); SEK 9.182 billion(SEK 11.410 billion in 2014) for Motorfordons försäkring(Motor vehicle insurance); SEK 3.093 billion(SEK 3.856 billion in 2014) for Trafikförsäkring(Motor third party insurance); SEK 211 million(SEK 234 million in 2014) for Fartygs försäkring(Marine insurance); SEK 3 million(SEK 3 million in 2014) for Luftfarts försäkring(Aviation insurance); SEK 325 million(SEK 420 million in 2014) for Transport försäkring(Transport insurance); SEK 533 million(SEK 543 million in 2014) for Kredit- och borgens- försäkring(Credit insurance); SEK 1.040 billion(SEK 1.119 billion in 2014) for Avgångs bidrags försäkring(Discharge insurance); SEK 3.149 billion(SEK 2.912 billion in 2014) for Husdjurs- försäkring(Animal insurance) and SEK 15 million(SEK 24 million in 2014) for Övrig försäkring(Other classes insurance).


Sveriges Försäkrings under 2014

Total premiums written for Sweden in 2014 is SEK 171.336 billion, an increase of 17.90% or SEK 26.007 billion compares to SEK 145.329 billion in 2013. On a per capita basis, an average of SEK 17,764 was spent on insurance in Sweden in 2014, SEK 829 more compares to SEK 15,208 in 2013. Insurance penetration in Sweden increased on average from 3.85% in 2013 to 4.37% in 2014.
Net premiums written(Premieinkomst för egen räkning - f.e.r) for life insurance(livförsäkrings) in 2014 is SEK 109.484 billion, an increase of 20.04% or SEK 18.278 billion compares to SEK 91.206 billion in 2013. Claims incurred, net of reinsurance(Försäkringsersättningar f.e.r) for life insurance(livförsäkrings) in 2014 is SEK 75.710 billion, an increase of 6.25% or SEK 4.453 billion compares to SEK 71.257 billion in 2013.
Net premiums written for non-life insurance(skadeförsäkring) in 2014 is SEK 61.852 billion, an increase of 14.28% or SEK 7.729 billion compares to SEK 54.123 billion in 2013. Claims incurred, net of reinsurance for non-life insurance(skadeförsäkring) in 2014 is SEK 59.138 billion, an increase of 28.07% or SEK 12.962 billion compares to SEK 46.176 billion in 2013.

Sveriges Livförsäkrings under 2014
The total SEK 109.484 billion net premiums written for livförsäkrings(life insurance) in 2014 can be further broken down as SEK 108.825 billion(SEK 90.516 billion in 2013) for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks); SEK 545 million(SEK 539 million in 2013) for Direkt försäkring av utländska risker(Direct business of foreign risks); SEK 114 million(SEK 152 million in 2013) for Mottagen återförsäkring(Reinsurance received).
The SEK 108.825 billion for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks) can be broken down as -SEK 126 million(-SEK 126 million in 2013) for depositions andelar(Deposit share distribution); Tjänstepensionsförsäkring(Occupational pensions insurance): SEK 27.254 billion(SEK 20.096 billion in 2013) for Förmåns-bestämd försäkring(Defined benefit insurance), SEK 50.602 billion(SEK 47.305 billion in 2013) for Avgiftsbestämd traditionell försäkring(Defined contribution traditional assurance), SEK 989 million(SEK 1.097 billion in 2013) for Fond-försäkring(Unit linked insurance) and SEK 5.564 billion(SEK 5.043 billion in 2013) for Sjukförsäkring och premie-befrielse(Insurance for accidents and sickness incl. waiver of prem.); Övrig livförsäkring(Other life insurance): SEK 16.828 billion(SEK 9.431 billion in 2013) for Individuell traditionell livförsäkring(Individual Insurance) and SEK 81 million(SEK 74 million in 2013) for Fond-försäkring(Unit linked insurance), SEK 508 million(SEK 553 million in 2013) for Ouppsägbarsjuk-och olycksfall, premiebefr.(Perm health and acc.incl. waiver of.prem.) and SEK 4.225 billion(SEK 4.265 billion in 2013) for Gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring(Group and occupational life insurance); Skadeförsäkring(Non-life insurance): SEK 2.901 billion(SEK 2.778 million in 2013) for Sjuk- och olycksfallsförsäkring m m(Insurance for accidents and sickness).

Sveriges Skadeförsäkring under 2014
The total SEK 61.852 billion net premiums written for skadeförsäkring(non-life insurance) in 2014 can be further broken down as SEK 35.920 billion(SEK 28.478 billion in 2013) for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks); SEK 20.970 billion(SEK 20.762 billion in 2013) for Direkt försäkring av utländska risker(Direct business of foreign risks); SEK 4.962 billion(SEK 4.882 billion in 2013) for Mottagen återförsäkring(Reinsurance received).
The SEK 35.920 billion for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks) can be broken down as SEK 226 million(-SEK 4.868 billion in 2013) for Sjuk- och olycksfallsförsäkring(Health and accident insurance); SEK 170 million(SEK 165 million in 2013) for Trygghetsförsäkring vid arbetsskada(Employers no-fault insurance); SEK 8.847 billion(SEK 7.947 billion in 2013) for Hem- och villaförsäkring(Householder's and homeowner's insurance); SEK 6.157 billion(SEK 5.655 billion in 2013) for Företags och fastighets försäkring(Business and houseowner's insurance); SEK 11.410 billion(SEK 10.545 billion in 2013) for Motorfordons försäkring(Motor vehicle insurance); SEK 3.856 billion(SEK 4.293 billion in 2013) for Trafikförsäkring(Motor third party insurance); SEK 234 million(SEK 207 million in 2013) for Fartygs försäkring(Marine insurance); SEK 3 million(SEK 2 million in 2013) for Luftfarts försäkring(Aviation insurance); SEK 420 million(SEK 390 million in 2013) for Transport försäkring(Transport insurance); SEK 543 million(SEK 471 million in 2013) for Kredit- och borgens- försäkring(Credit insurance); SEK 1.119 billion(SEK 1.000 billion in 2013) for Avgångs bidrags försäkring(Discharge insurance); SEK 2.912 billion(SEK 2.644 billion in 2013) for Husdjurs- försäkring(Animal insurance) and SEK 24 million(SEK 27 million in 2013) for Övrig försäkring(Other classes insurance).


Sveriges Försäkrings under 2013

Total premiums written for Sweden in 2013 is SEK 145.329 billion, an increase of 6.58% or SEK 8.974 billion compares to SEK 136.355 billion in 2012. On a per capita basis, an average of SEK 15,208 was spent on insurance in Sweden in 2013, SEK 829 more compares to SEK 14,379 in 2012. Insurance penetration in Sweden increased on average from 3.70% in 2012 to 3.85% in 2013.
Net premiums written(Premieinkomst för egen räkning - f.e.r) for life insurance(livförsäkrings) in 2013 is SEK 91.206 billion, an increase of 2.68% or SEK 2.38 billion compares to SEK 88.826 billion in 2012. Claims incurred, net of reinsurance(Försäkringsersättningar f.e.r) for life insurance(livförsäkrings) in 2013 is SEK 71.257 billion, an increase of 6.56% or SEK 4.384 billion compares to SEK 66.873 billion in 2012.
Net premiums written for non-life insurance(skadeförsäkring) in 2013 is SEK 54.123 billion, an increase of 13.87% or SEK 6.594 billion compares to SEK 47.529 billion in 2012. Claims incurred, net of reinsurance for non-life insurance(skadeförsäkring) in 2013 is SEK 46.176 billion, an increase of 16.98% or SEK 6.701 billion compares to SEK 39.475 billion in 2012.

Sveriges Livförsäkrings under 2013
The total SEK 91.206 billion net premiums written for livförsäkrings(life insurance) in 2013 can be further broken down as SEK 90.516 billion(SEK 86.915 billion in 2012) for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks); SEK 539 million(SEK 462 million in 2012) for Direkt försäkring av utländska risker(Direct business of foreign risks); SEK 152 million(SEK 1.449 billion in 2012) for Mottagen återförsäkring(Reinsurance received).
The SEK 90.516 billion for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks) can be broken down as -SEK 126 million(-SEK 120 million in 2012) for depositions andelar(Deposit share distribution); Tjänstepensionsförsäkring(Occupational pensions insurance): SEK 20.096 billion(SEK 19.837 billion in 2012) for Förmåns-bestämd försäkring(Defined benefit insurance), SEK 47.305 billion(SEK 45.106 billion in 2012) for Avgiftsbestämd traditionell försäkring(Defined contribution traditional assurance), SEK 1.097 billion(SEK 1.488 billion in 2012) for Fond-försäkring(Unit linked insurance) and SEK 5.043 billion(SEK 4.984 billion in 2012) for Sjukförsäkring och premie-befrielse(Insurance for accidents and sickness incl. waiver of prem.); Övrig livförsäkring(Other life insurance): SEK 9.431 billion(SEK 8.314 billion in 2012) for Individuell traditionell livförsäkring(Individual Insurance) and SEK 74 million(SEK 201 million in 2012) for Fond-försäkring(Unit linked insurance), SEK 553 million(SEK 587 million in 2012) for Ouppsägbarsjuk-och olycksfall, premiebefr.(Perm health and acc.incl. waiver of.prem.) and SEK 4.265 billion(SEK 4.286 billion in 2012) for Gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring(Group and occupational life insurance); Skadeförsäkring(Non-life insurance): SEK 2.778 billion(SEK 2.232 million in 2012) for Sjuk- och olycksfallsförsäkring m m(Insurance for accidents and sickness).

Sveriges Skadeförsäkring under 2013
The total SEK 54.123 billion net premiums written for skadeförsäkring(non-life insurance) in 2013 can be further broken down as SEK 28.478 billion(SEK 20.969 billion in 2012) for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks); SEK 20.762 billion(SEK 20.973 billion in 2012) for Direkt försäkring av utländska risker(Direct business of foreign risks); SEK 4.882 billion(SEK 5.587 billion in 2012) for Mottagen återförsäkring(Reinsurance received).
The SEK 28.478 billion for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks) can be broken down as -SEK 4.868 billion(-SEK 11.378 billion in 2012) for Sjuk- och olycksfallsförsäkring(Health and accident insurance); SEK 165 million(SEK 165 million in 2012) for Trygghetsförsäkring vid arbetsskada(Employers no-fault insurance); SEK 7.947 billion(SEK 7.582 billion in 2012) for Hem- och villaförsäkring(Householder's and homeowner's insurance); SEK 5.655 billion(SEK 5.612 billion in 2012) for Företags och fastighets försäkring(Business and houseowner's insurance); SEK 10.545 billion(SEK 9.992 billion in 2012) for Motorfordons försäkring(Motor vehicle insurance); SEK 4.293 billion(SEK 4.501 billion in 2012) for Trafikförsäkring(Motor third party insurance); SEK 207 million(SEK 221 million in 2012) for Fartygs försäkring(Marine insurance); SEK 2 million(SEK 3 million in 2012) for Luftfarts försäkring(Aviation insurance); SEK 390 million(SEK 439 million in 2012) for Transport försäkring(Transport insurance); SEK 471 million(SEK 544 million in 2012) for Kredit- och borgens- försäkring(Credit insurance); SEK 1000 million(SEK 817 million in 2012) for Avgångs bidrags försäkring(Discharge insurance); SEK 2.644 billion(SEK 2.438 billion in 2012) for Husdjurs- försäkring(Animal insurance) and SEK 27 million(SEK 31 million in 2012) for Övrig försäkring(Other classes insurance).


Sveriges Försäkrings under 2012

Total premiums written for Sweden in 2012 is SEK 136.355 billion, a decrease of 11.23% or SEK 17.254 billion compares to SEK 153.609 billion in 2011. On a per capita basis, an average of SEK 14,379 was spent on insurance in Sweden in 2012, SEK 1,935 less compares to SEK 16,314 in 2011. Insurance penetration in Sweden decreased on average from 4.20% in 2011 to 3.70% in 2012.
Net premiums written(Premieinkomst för egen räkning - f.e.r) for life insurance(livförsäkrings) in 2012 is SEK 88.826 billion, a decrease of 1.44% or SEK 1.298 billion compares to SEK 90.124 billion in 2011. Claims incurred, net of reinsurance(Försäkringsersättningar f.e.r) for life insurance(livförsäkrings) in 2012 is SEK 66.873 billion, an increase of 8.10% or SEK 5.008 billion compares to SEK 61.865 billion in 2011.
Net premiums written for non-life insurance(skadeförsäkring) in 2012 is SEK 47.529 billion, a decrease of 25.13% or SEK 15.956 billion compares to SEK 63.485 billion in 2011. Claims incurred, net of reinsurance for non-life insurance(skadeförsäkring) in 2012 is SEK 39.475 billion, a decrease of 23.20% or SEK 11.925 billion compares to SEK 51.400 billion in 2011.

Sveriges Livförsäkrings under 2012
The total SEK 88.826 billion net premiums written for livförsäkrings(life insurance) in 2012 can be further broken down as SEK 86.915 billion(SEK 88.031 billion in 2011) for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks); SEK 462 million(SEK 457 million in 2011) for Direkt försäkring av utländska risker(Direct business of foreign risks); SEK 1.449 billion(SEK 1.636 billion in 2011) for Mottagen återförsäkring(Reinsurance received).
The SEK 86.915 billion for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks) can be broken down as -SEK 120 million(-SEK 124 million in 2011) for depositions andelar(Deposit share distribution); Tjänstepensionsförsäkring(Occupational pensions insurance): SEK 19.837 billion(SEK 20.792 billion in 2011) for Förmåns-bestämd försäkring(Defined benefit insurance), SEK 45.106 billion(SEK 42.041 billion in 2011) for Avgiftsbestämd traditionell försäkring(Defined contribution traditional assurance), SEK 1.488 billion(SEK 2.979 billion in 2011) for Fond-försäkring(Unit linked insurance) and SEK 4.984 billion(SEK 5.144 billion in 2011) for Sjukförsäkring och premie-befrielse(Insurance for accidents and sickness incl. waiver of prem.); Övrig livförsäkring(Other life insurance): SEK 8.314 billion(SEK 9.281 billion in 2011) for Individuell traditionell livförsäkring(Individual Insurance) and SEK 201 million(SEK 794 million in 2011) for Fond-försäkring(Unit linked insurance), SEK 587 million(SEK 608 million in 2011) for Ouppsägbarsjuk-och olycksfall, premiebefr.(Perm health and acc.incl. waiver of.prem.) and SEK 4.286 billion(SEK 4.399 billion in 2011) for Gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring(Group and occupational life insurance); Skadeförsäkring(Non-life insurance): SEK 2.232 billion(SEK 2.117 million in 2011) for Sjuk- och olycksfallsförsäkring m m(Insurance for accidents and sickness).

Sveriges Skadeförsäkring under 2012
The total SEK 47.529 billion net premiums written for skadeförsäkring(non-life insurance) in 2012 can be further broken down as SEK 20.969 billion(SEK 37.690 billion in 2011) for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks); SEK 20.973 billion(SEK 20.039 billion in 2011) for Direkt försäkring av utländska risker(Direct business of foreign risks); SEK 5.587 billion(SEK 5.756 billion in 2011) for Mottagen återförsäkring(Reinsurance received).
The SEK 20.969 billion for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks) can be broken down as -SEK 11.378 billion(SEK 5.671 billion in 2011) for Sjuk- och olycksfallsförsäkring(Health and accident insurance); SEK 165 million(SEK 163 million in 2011) for Trygghetsförsäkring vid arbetsskada(Employers no-fault insurance); SEK 7.582 billion(SEK 7.311 billion in 2011) for Hem- och villaförsäkring(Householder's and homeowner's insurance); SEK 5.612 billion(SEK 5.907 billion in 2011) for Företags och fastighets försäkring(Business and houseowner's insurance); SEK 9.992 billion(SEK 9.439 billion in 2011) for Motorfordons försäkring(Motor vehicle insurance); SEK 4.501 billion(SEK 5.001 billion in 2011) for Trafikförsäkring(Motor third party insurance); SEK 221 million(SEK 221 million in 2011) for Fartygs försäkring(Marine insurance); SEK 3 million(SEK 5 million in 2011) for Luftfarts försäkring(Aviation insurance); SEK 439 million(SEK 399 million in 2011) for Transport försäkring(Transport insurance); SEK 544 million(SEK 551 million in 2011) for Kredit- och borgens- försäkring(Credit insurance); SEK 817 million(SEK 707 million in 2011) for Avgångs bidrags försäkring(Discharge insurance); SEK 2.438 billion(SEK 2.293 billion in 2011) for Husdjurs- försäkring(Animal insurance) and SEK 31 million(SEK 22 million in 2011) for Övrig försäkring(Other classes insurance).


Sveriges Försäkrings under 2011

Total premiums written for Sweden in 2011 is SEK 153.609 billion, a decrease of 1.29% or SEK 2.015 billion compares to SEK 155.624 billion in 2010. On a per capita basis, an average of SEK 16,314 was spent on insurance in Sweden in 2011, SEK 346 less compares to SEK 16,660 in 2010. Insurance penetration in Sweden decreased on average from 4.42% in 2010 to 4.20% in 2011.
Net premiums written(Premieinkomst för egen räkning - f.e.r) for life insurance(livförsäkrings) in 2011 is SEK 90.124 billion, an increase of 0.46% or SEK 0.412 billion compares to SEK 89.712 billion in 2010. Claims incurred, net of reinsurance(Försäkringsersättningar f.e.r) for life insurance(livförsäkrings) in 2011 is SEK 61.865 billion, an increase of 9.95% or SEK 5.601 billion compares to SEK 56.264 billion in 2010.
Net premiums written for non-life insurance(skadeförsäkring) in 2011 is SEK 63.485 billion, a decrease of 3.68% or SEK 2.427 billion compares to SEK 65.912 billion in 2010. Claims incurred, net of reinsurance for non-life insurance(skadeförsäkring) in 2011 is SEK 51.400 billion, an increase of 9.54% or SEK 4.476 billion compares to SEK 46.924 billion in 2010.

Sveriges Livförsäkrings under 2011
The total SEK 90.124 billion net premiums written for livförsäkrings(life insurance) in 2011 can be further broken down as SEK 88.031 billion(SEK 87.643 billion in 2010) for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks); SEK 457 million(SEK 500 million in 2010) for Direkt försäkring av utländska risker(Direct business of foreign risks); SEK 1.636 billion(SEK 1.569 billion in 2010) for Mottagen återförsäkring(Reinsurance received).
The SEK 88.031 billion for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks) can be broken down as -SEK 124 million(-SEK 127 million in 2010) for depositions andelar(Deposit share distribution); Tjänstepensionsförsäkring(Occupational pensions insurance): SEK 20.792 billion(SEK 22.202 billion in 2010) for Förmåns-bestämd försäkring(Defined benefit insurance), SEK 42.041 billion(SEK 39.738 billion in 2010) for Avgiftsbestämd traditionell försäkring(Defined contribution traditional assurance), SEK 2.979 billion(SEK 4.801 billion in 2010) for Fond-försäkring(Unit linked insurance) and SEK 5.144 billion(SEK 5.161 billion in 2010) for Sjukförsäkring och premie-befrielse(Insurance for accidents and sickness incl. waiver of prem.); Övrig livförsäkring(Other life insurance): SEK 9.281 billion(SEK 8.866 billion in 2010) for Individuell traditionell livförsäkring(Individual Insurance) and SEK 794 million(SEK 925 million in 2010) for Fond-försäkring(Unit linked insurance), SEK 608 million(SEK 719 million in 2010) for Ouppsägbarsjuk-och olycksfall, premiebefr.(Perm health and acc.incl. waiver of.prem.) and SEK 4.399 billion(SEK 4.498 billion in 2010) for Gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring(Group and occupational life insurance); Skadeförsäkring(Non-life insurance): SEK 2.117 billion(SEK 861 million in 2010) for Sjuk- och olycksfallsförsäkring m m(Insurance for accidents and sickness).

Sveriges Skadeförsäkring under 2011
The total SEK 63.485 billion net premiums written for skadeförsäkring(non-life insurance) in 2011 can be further broken down as SEK 37.690 billion(SEK 37.568 billion in 2010) for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks); SEK 20.039 billion(SEK 21.465 billion in 2010) for Direkt försäkring av utländska risker(Direct business of foreign risks); SEK 5.756 billion(SEK 6.879 billion in 2010) for Mottagen återförsäkring(Reinsurance received).
The SEK 37.690 billion for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks) can be broken down as SEK 5.671 billion(SEK 5.441 billion in 2010) for Sjuk- och olycksfallsförsäkring(Health and accident insurance); SEK 163 million(SEK 165 million in 2010) for Trygghetsförsäkring vid arbetsskada(Employers no-fault insurance); SEK 7.311 billion(SEK 7.304 billion in 2010) for Hem- och villaförsäkring(Householder's and homeowner's insurance); SEK 5.907 billion(SEK 5.981 billion in 2010) for Företags och fastighets försäkring(Business and houseowner's insurance); SEK 9.439 billion(SEK 9.127 billion in 2010) for Motorfordons försäkring(Motor vehicle insurance); SEK 5.001 billion(SEK 5.425 billion in 2010) for Trafikförsäkring(Motor third party insurance); SEK 221 million(SEK 213 million in 2010) for Fartygs försäkring(Marine insurance); SEK 5 million(SEK 6 million in 2010) for Luftfarts försäkring(Aviation insurance); SEK 399 million(SEK 409 million in 2010) for Transport försäkring(Transport insurance); SEK 551 million(SEK 488 million in 2010) for Kredit- och borgens- försäkring(Credit insurance); SEK 707 million(SEK 860 million in 2010) for Avgångs bidrags försäkring(Discharge insurance); SEK 2.293 billion(SEK 2.144 billion in 2010) for Husdjurs- försäkring(Animal insurance) and SEK 22 million(SEK 6 million in 2010) for Övrig försäkring(Other classes insurance).


Sveriges Försäkrings under 2010

Total premiums written for Sweden in 2010 is SEK 155.624 billion, a decrease of 6.09% or SEK 10.096 billion compares to SEK 165.720 billion in 2009. On a per capita basis, an average of SEK 16,660 was spent on insurance in Sweden in 2010, SEK 1,244 less compares to SEK 17,904 in 2009. Insurance penetration in Sweden decreased on average from 5.04% in 2009 to 4.42% in 2010.
Net premiums written(Premieinkomst för egen räkning - f.e.r) for life insurance(livförsäkrings) in 2010 is SEK 89.712 billion, a decrease of 8.14% or SEK 7.945 billion compares to SEK 97.657 billion in 2009. Claims incurred, net of reinsurance(Försäkringsersättningar f.e.r) for life insurance(livförsäkrings) in 2010 is SEK 56.264 billion, a decrease of 13.93% or SEK 9.105 billion compares to SEK 65.369 billion in 2009.
Net premiums written for non-life insurance(skadeförsäkring) in 2010 is SEK 65.912 billion, a decrease of 3.16% or SEK 2.151 billion compares to SEK 68.063 billion in 2009. Claims incurred, net of reinsurance for non-life insurance(skadeförsäkring) in 2010 is SEK 46.924 billion, a decrease of 6.42% or SEK 3.22 billion compares to SEK 50.144 billion in 2009.

Sveriges Livförsäkrings under 2010
The total SEK 89.712 billion net premiums written for livförsäkrings(life insurance) in 2010 can be further broken down as SEK 87.643 billion(SEK 95.611 billion in 2009) for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks); SEK 500 million(SEK 540 million in 2009) for Direkt försäkring av utländska risker(Direct business of foreign risks); SEK 1.569 billion(SEK 1.506 billion in 2009) for Mottagen återförsäkring(Reinsurance received).
The SEK 87.643 billion for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks) can be broken down as -SEK 127 million(-SEK 101 million in 2009) for depositions andelar(Deposit share distribution); Tjänstepensionsförsäkring(Occupational pensions insurance): SEK 22.202 billion(SEK 16.966 billion in 2009) for Förmåns-bestämd försäkring(Defined benefit insurance), SEK 39.738 billion(SEK 38.212 billion in 2009) for Avgiftsbestämd traditionell försäkring(Defined contribution traditional assurance), SEK 4.801 billion(SEK 4.412 billion in 2009) for Fond-försäkring(Unit linked insurance) and SEK 5.161 billion(SEK 5.007 billion in 2009) for Sjukförsäkring och premie-befrielse(Insurance for accidents and sickness incl. waiver of prem.); Övrig livförsäkring(Other life insurance): SEK 8.866 billion(SEK 24.399 billion in 2009) for Individuell traditionell livförsäkring(Individual Insurance) and SEK 925 million(SEK 1.210 billion in 2009) for Fond-försäkring(Unit linked insurance), SEK 719 million(SEK 659 million in 2009) for Ouppsägbarsjuk-och olycksfall, premiebefr.(Perm health and acc.incl. waiver of.prem.) and SEK 4.498 billion(SEK 4.268 billion in 2009) for Gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring(Group and occupational life insurance); Skadeförsäkring(Non-life insurance): SEK 861 million(SEK 579 million in 2009) for Sjuk- och olycksfallsförsäkring m m(Insurance for accidents and sickness).

Sveriges Skadeförsäkring under 2010
The total SEK 65.912 billion net premiums written for skadeförsäkring(non-life insurance) in 2010 can be further broken down as SEK 37.568 billion(SEK 38.130 billion in 2009) for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks); SEK 21.465 billion(SEK 20.303 billion in 2009) for Direkt försäkring av utländska risker(Direct business of foreign risks); SEK 6.879 billion(SEK 9.631 billion in 2009) for Mottagen återförsäkring(Reinsurance received).
The SEK 37.568 billion for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks) can be broken down as SEK 5.441 billion(SEK 5.269 billion in 2009) for Sjuk- och olycksfallsförsäkring(Health and accident insurance); SEK 165 million(SEK 546 million in 2009) for Trygghetsförsäkring vid arbetsskada(Employers no-fault insurance); SEK 7.304 billion(SEK 7.180 billion in 2009) for Hem- och villaförsäkring(Householder's and homeowner's insurance); SEK 5.981 billion(SEK 6.347 billion in 2009) for Företags och fastighets försäkring(Business and houseowner's insurance); SEK 9.127 billion(SEK 9.135 billion in 2009) for Motorfordons försäkring(Motor vehicle insurance); SEK 5.425 billion(SEK 5.883 billion in 2009) for Trafikförsäkring(Motor third party insurance); SEK 213 million(SEK 155 million in 2009) for Fartygs försäkring(Marine insurance); SEK 6 million for Luftfarts försäkring(Aviation insurance); SEK 409 million(SEK 475 million in 2009) for Transport försäkring(Transport insurance); SEK 488 million(SEK 481 million in 2009) for Kredit- och borgens- försäkring(Credit insurance); SEK 860 million(SEK 572 million in 2009) for Avgångs bidrags försäkring(Discharge insurance); SEK 2.144 billion(SEK 2.052 billion in 2009) for Husdjurs- försäkring(Animal insurance) and SEK 6 million(SEK 31 million in 2009) for Övrig försäkring(Other classes insurance).


Sveriges Försäkrings under 2009

Net premiums written(Premieinkomst för egen räkning - f.e.r) for life insurance(livförsäkrings) in 2009 is SEK 97.657 billion, an increase of 7.31% or SEK 6.649 billion compares to SEK 91.008 billion in 2008. Claims incurred, net of reinsurance(Försäkringsersättningar f.e.r) for life insurance(livförsäkrings) in 2009 is SEK 65.369 billion, an increase of 13.90% or SEK 7.976 billion compares to SEK 57.393 billion in 2008.
Net premiums written for non-life insurance(skadeförsäkring) in 2009 is SEK 68.063 billion, a decrease of 11.02% or SEK 8.432 billion compares to SEK 76.495 billion in 2008. Claims incurred, net of reinsurance for non-life insurance(skadeförsäkring) in 2009 is SEK 50.144 billion, an increase of 0.55% or SEK 273 million compares to SEK 49.871 billion in 2008.

Sveriges Livförsäkrings under 2009
The total SEK 97.657 billion net premiums written for livförsäkrings(life insurance) in 2009 can be further broken down as SEK 95.611 billion(SEK 88.723 billion in 2008) for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks); SEK 540 million(SEK 486 million in 2008) for Direkt försäkring av utländska risker(Direct business of foreign risks); SEK 1.506 billion(SEK 1.800 billion in 2008) for Mottagen återförsäkring(Reinsurance received).
The SEK 95.611 billion for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks) can be broken down as -SEK 101 million(-SEK 10.668 billion in 2008) for depositions andelar(Deposit share distribution); Tjänstepensionsförsäkring(Occupational pensions insurance): SEK 16.966 billion(SEK 17.160 billion in 2008) for Förmåns-bestämd försäkring(Defined benefit insurance), SEK 38.212 billion(SEK 35.882 billion in 2008) for Avgiftsbestämd traditionell försäkring(Defined contribution traditional assurance), SEK 4.412 billion(SEK 9.723 billion in 2008) for Fond-försäkring(Unit linked insurance) and SEK 5.007 billion(SEK 5.404 billion in 2008) for Sjukförsäkring och premie-befrielse(Insurance for accidents and sickness incl. waiver of prem.); Övrig livförsäkring(Other life insurance): SEK 24.399 billion(SEK 20.848 billion in 2008) for Individuell traditionell livförsäkring(Individual Insurance) and SEK 1.210 billion(SEK 3.645 billion in 2008) for Fond-försäkring(Unit linked insurance), SEK 659 million(SEK 889 million in 2008) for Ouppsägbarsjuk-och olycksfall, premiebefr.(Perm health and acc.incl. waiver of.prem.) and SEK 4.268 billion(SEK 5.083 billion in 2008) for Gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring(Group and occupational life insurance); Skadeförsäkring(Non-life insurance): SEK 579 million(SEK 757 million in 2008) for Sjuk- och olycksfallsförsäkring m m(Insurance for accidents and sickness).

Sveriges Skadeförsäkring under 2009
The total SEK 68.063 billion net premiums written for skadeförsäkring(non-life insurance) in 2009 can be further broken down as SEK 38.130 billion(SEK 48.628 billion in 2008) for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks); SEK 20.303 billion(SEK 19.091 billion in 2008) for Direkt försäkring av utländska risker(Direct business of foreign risks); SEK 9.631 billion(SEK 8.776 billion in 2008) for Mottagen återförsäkring(Reinsurance received).
The SEK 38.130 billion for Direkt försäkring av svenska risker(Direct business of Swedish risks) can be broken down as SEK 5.269 billion(SEK 16.301 billion in 2008) for Sjuk- och olycksfallsförsäkring(Health and accident insurance); SEK 546 million(SEK 645 million in 2008) for Trygghetsförsäkring vid arbetsskada(Employers no-fault insurance); SEK 7.180 billion(SEK 6.959 billion in 2008) for Hem- och villaförsäkring(Householder's and homeowner's insurance); SEK 6.347 billion(SEK 6.139 billion in 2008) for Företags och fastighets försäkring(Business and houseowner's insurance); SEK 9.135 billion(SEK 9.048 billion in 2008) for Motorfordons försäkring(Motor vehicle insurance); SEK 5.883 billion(SEK 6.291 billion in 2008) for Trafikförsäkring(Motor third party insurance); SEK 155 million(SEK 125 million in 2008) for Fartygs försäkring(Marine insurance); SEK 5 million for Luftfarts försäkring(Aviation insurance); SEK 475 million(SEK 508 million in 2008) for Transport försäkring(Transport insurance); SEK 481 million(SEK 445 million in 2008) for Kredit- och borgens- försäkring(Credit insurance); SEK 572 million(SEK 221 million in 2008) for Avgångs bidrags försäkring(Discharge insurance); SEK 2.052 billion(SEK 1.904 billion in 2008) for Husdjurs- försäkring(Animal insurance) and SEK 31 million(SEK 41 million in 2008) for Övrig försäkring(Other classes insurance).


img
img
img
img
lock

Säker och trygg onlineapplikation med SSL-krypteringsteknik

img
img
img
img
Europeiska ERV Reseförsäkring