Söka, jämföra och ansöka om bästa privatlånet online

"Det tar bara en minut att fylla i och skicka din
billiga privatlån ansökan."

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 280 520 miljoner kronor per 31 januari 2023, en minskning med 1 543 miljoner kronor eller 0,55 procent jämfört med 282 063 miljoner kronor per 31 december 2022. Den utestående konsumentkrediten på 280 520 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 230 095 miljoner kronor, 50 235 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 190 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Få ett privatlån utan säkerhet av ditt val till det ändamål du önskar.

warningLångivaren kan STOPA erbjudanden och kampanjer om det inte är av intresse längre. Ta erbjudandet innan det försvinner!

Jämför Privatlån

Privatlån Comparison Feed

Månatliga saldo för utstående konsumentkrediter i Sverige i SEK 2022

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 276 756 miljoner kronor per 31 januari 2022, en minskning med 189 miljoner kronor eller 0,07 procent jämfört med 276 945 miljoner kronor per 31 december 2021. Den utestående konsumentkrediten på 276 756 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 231 160 miljoner kronor, 45 483 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 113 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 276 157 miljoner kronor per 28 februari 2022, en minskning med 599 miljoner kronor eller 0,22 procent jämfört med 276 756 miljoner kronor per 31 januari 2022. Den utestående konsumentkrediten på 276 157 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 230 250 miljoner kronor, 45 800 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 107 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 278 220 miljoner kronor per 31 mars 2022, en ökning med 2 063 miljoner kronor eller 0,75 procent jämfört med 276 157 miljoner kronor per 28 februari 2022. Den utestående konsumentkrediten på 278 220 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 231 822 miljoner kronor, 46 243 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 155 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 281 247 miljoner kronor per 30 april 2022, en ökning med 3 027 miljoner kronor eller 1,09 procent jämfört med 278 220 miljoner kronor per 31 mars 2022. Den utestående konsumentkrediten på 281 247 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 234 631 miljoner kronor, 46 493 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 123 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 282 758 miljoner kronor per 31 maj 2022, en ökning med 1 511 miljoner kronor eller 0,54 procent jämfört med 281 247 miljoner kronor per 30 april 2022. Den utestående konsumentkrediten på 282 758 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 235 815 miljoner kronor, 46 819 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 124 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 285 185 miljoner kronor per 30 juni 2022, en ökning med 2 427 miljoner kronor eller 0,86 procent jämfört med 282 758 miljoner kronor per 31 maj 2022. Den utestående konsumentkrediten på 285 185 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 237 714 miljoner kronor, 47 348 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 123 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 285 615 miljoner kronor per 31 juli 2022, en ökning med 430 miljoner kronor eller 0,15 procent jämfört med 285 185 miljoner kronor per 30 juni 2022. Den utestående konsumentkrediten på 285 615 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 237 769 miljoner kronor, 47 702 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 144 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 283 526 miljoner kronor per 31 augusti 2022, en minskning med 2 089 miljoner kronor eller 0,73 procent jämfört med 285 615 miljoner kronor per 31 juli 2022. Den utestående konsumentkrediten på 283 526 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 235 273 miljoner kronor, 48 093 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 160 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 283 088 miljoner kronor per 30 september 2022, en minskning med 438 miljoner kronor eller 0,15 procent jämfört med 283 526 miljoner kronor per 31 augusti 2022. Den utestående konsumentkrediten på 283 088 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 235 131 miljoner kronor, 47 791 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 166 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 283 093 miljoner kronor per 31 oktober 2022, en ökning med 5 miljoner kronor eller 0,002 procent jämfört med 283 088 miljoner kronor per 30 september 2022. Den utestående konsumentkrediten på 283 093 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 234 518 miljoner kronor, 48 405 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 170 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 284 916 miljoner kronor per 30 november 2022, en ökning med 1 823 miljoner kronor eller 0,64 procent jämfört med 283 093 miljoner kronor per 31 oktober 2022. Den utestående konsumentkrediten på 284 916 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 235 979 miljoner kronor, 48 764 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 173 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 282 063 miljoner kronor per 31 december 2022, en minskning med 2 853 miljoner kronor eller 1,00 procent jämfört med 284 916 miljoner kronor per 30 november 2022. Den utestående konsumentkrediten på 282 063 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 231 939 miljoner kronor, 49 940 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 184 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Månatliga saldo för utstående konsumentkrediter i Sverige i SEK 2021

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 261 703 miljoner kronor per 31 januari 2021, en ökning med 1 838 miljoner kronor eller 0,71 procent jämfört med 259 865 miljoner kronor per 31 december 2020. Den utestående konsumentkrediten på 261 703 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 215 542 miljoner kronor, 46 028 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 133 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 262 382 miljoner kronor per 28 februari 2021, en ökning med 2 517 miljoner kronor eller 0,97 procent jämfört med 259 865 miljoner kronor per 31 januari 2021. Den utestående konsumentkrediten på 262 382 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 216 193 miljoner kronor, 46 060 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 129 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 262 052 miljoner kronor per 31 mars 2021, en minskning med 330 miljoner kronor eller 0,13 procent jämfört med 262 382 miljoner kronor per 28 februari 2021. Den utestående konsumentkrediten på 262 052 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 214 959 miljoner kronor, 46 962 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 132 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 262 694 miljoner kronor per 30 april 2021, en ökning med 642 miljoner kronor eller 0,24 procent jämfört med 262 052 miljoner kronor per 31 mars 2021. Den utestående konsumentkrediten på 262 694 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 216 170 miljoner kronor, 46 394 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 130 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 265 354 miljoner kronor per 31 maj 2021, en ökning med 2 660 miljoner kronor eller 1,01 procent jämfört med 262 694 miljoner kronor per 30 april 2021. Den utestående konsumentkrediten på 265 354 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 217 944 miljoner kronor, 47 294 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 116 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 269 884 miljoner kronor per 30 juni 2021, en ökning med 4 530 miljoner kronor eller 1,71 procent jämfört med 265 354 miljoner kronor per 31 maj 2021. Den utestående konsumentkrediten på 269 884 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 221 783 miljoner kronor, 47 987 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 113 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 269 778 miljoner kronor per 31 juli 2021, en minskning med 107 miljoner kronor eller 0,04 procent jämfört med 269 884 miljoner kronor per 30 juni 2021. Den utestående konsumentkrediten på 269 778 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 221 628 miljoner kronor, 48 038 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 111 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 270 452 miljoner kronor per 31 augusti 2021, en ökning med 674 miljoner kronor eller 0,25 procent jämfört med 269 778 miljoner kronor per 31 juli 2021. Den utestående konsumentkrediten på 270 452 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 221 945 miljoner kronor, 48 377 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 129 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 272 302 miljoner kronor per 30 september 2021, en ökning med 1 850 miljoner kronor eller 0,68 procent jämfört med 270 452 miljoner kronor per 31 augusti 2021. Den utestående konsumentkrediten på 272 302 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 223 220 miljoner kronor, 48 954 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 129 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 273 665 miljoner kronor per 31 oktober 2021, en ökning med 1 363 miljoner kronor eller 0,50 procent jämfört med 272 302 miljoner kronor per 30 september 2021. Den utestående konsumentkrediten på 273 665 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 224 574 miljoner kronor, 48 979 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 112 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 276 274 miljoner kronor per 30 november 2021, en ökning med 2 609 miljoner kronor eller 0,95 procent jämfört med 273 665 miljoner kronor per 31 oktober 2021. Den utestående konsumentkrediten på 276 274 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 226 755 miljoner kronor, 49 404 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 115 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 276 945 miljoner kronor per 31 december 2021, en ökning med 671 miljoner kronor eller 0,24 procent jämfört med 276 274 miljoner kronor per 30 november 2021. Den utestående konsumentkrediten på 276 945 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 225 903 miljoner kronor, 50 929 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 113 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Utstående saldo för konsumentkrediter 2015-2020 i Sverige

Den 31 december 2016 har konsumentkrediterna ett utestående saldo på 187 669 miljoner kronor, en ökning med 6 205 miljoner kronor eller 3,42 procent jämfört med 181 464 miljoner kronor under samma period 2015.

Den 31 december 2017 har konsumentkrediterna ett utestående saldo på 207 005 miljoner kronor, en ökning med 19 336 miljoner kronor eller 10,30 procent jämfört med 187 669 miljoner kronor under samma period 2016.

Den 31 december 2018 har konsumentkrediterna ett utestående saldo på 225 282 miljoner kronor, en ökning med 18 277 miljoner kronor eller 8,83 procent jämfört med 207 005 miljoner kronor under samma period 2017.

Den 31 december 2019 har konsumentkrediterna ett utestående saldo på 248 452 miljoner kronor, en ökning med 23 170 miljoner kronor eller 10,28 procent jämfört med 225 282 miljoner kronor under samma period 2018.

Den 31 december 2020 har konsumentkrediterna ett utestående saldo på 259 865 miljoner kronor, en ökning med 11 413 miljoner kronor eller 4,59 procent jämfört med 248 452 miljoner kronor under samma period 2019.

Månatliga saldo för utstående konsumentkrediter i Sverige i SEK 2020

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 252 266 miljoner kronor per 31 januari 2020, en ökning med 3 814 miljoner kronor eller 1,54 procent jämfört med 248 452 miljoner kronor per 31 december 2019. Den utestående konsumentkrediten på 252 266 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 212 093 miljoner kronor, 40 023 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 150 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 252 707 miljoner kronor per 29 februari 2020, en ökning med 441 miljoner kronor eller 0,17 procent jämfört med 252 266 miljoner kronor per 31 januari 2020. Den utestående konsumentkrediten på 252 707 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 212 031 miljoner kronor, 40 534 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 141 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 252 940 miljoner kronor per 31 mars 2020, en ökning med 233 miljoner kronor eller 0,09 procent jämfört med 252 707 miljoner kronor per 29 februari 2020. Den utestående konsumentkrediten på 252 940 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 211 081 miljoner kronor, 41 712 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 147 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 251 937 miljoner kronor per 30 april 2020, en nedgång med 1 003 miljoner kronor eller 0,40 procent jämfört med 252 940 miljoner kronor per 31 mars 2020. Den utestående konsumentkrediten på 251 937 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 210 338 miljoner kronor, 41 454 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 144 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 254 499 miljoner kronor per 31 maj 2020, en ökning med 2 562 miljoner kronor eller 1,02 procent jämfört med 251 937 miljoner kronor per 30 april 2020. Den utestående konsumentkrediten på 254 499 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 212 169 miljoner kronor, 42 186 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 144 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 255 416 miljoner kronor per 30 juni 2020, en ökning med 917 miljoner kronor eller 0,36 procent jämfört med 254 499 miljoner kronor per 31 maj 2020. Den utestående konsumentkrediten på 255 416 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 212 315 miljoner kronor, 42 962 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 139 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 255 895 miljoner kronor per 31 juli 2020, en ökning med 479 miljoner kronor eller 0,19 procent jämfört med 255 416 miljoner kronor per 30 juni 2020. Den utestående konsumentkrediten på 255 895 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 212 753 miljoner kronor, 43 003 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 139 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 256 631 miljoner kronor per 31 augusti 2020, en ökning med 736 miljoner kronor eller 0,29 procent jämfört med 255 895 miljoner kronor per 31 juli 2020. Den utestående konsumentkrediten på 256 631 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 212 869 miljoner kronor, 43 614 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 147 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 257 803 miljoner kronor per 30 september 2020, en ökning med 1 172 miljoner kronor eller 0,46 procent jämfört med 256 631 miljoner kronor per 31 augusti 2020. Den utestående konsumentkrediten på 257 803 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 213 609 miljoner kronor, 44 046 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 148 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 259 107 miljoner kronor per 31 oktober 2020, en ökning med 1 304 miljoner kronor eller 0,51 procent jämfört med 257 803 miljoner kronor per 30 september 2020. Den utestående konsumentkrediten på 259 107 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 215 092 miljoner kronor, 43 869 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 145 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 262 103 miljoner kronor per 30 november 2020, en ökning med 2 996 miljoner kronor eller 1,16 procent jämfört med 259 107 miljoner kronor per 31 oktober 2020. Den utestående konsumentkrediten på 262 103 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 217 573 miljoner kronor, 44 391 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 139 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 259 865 miljoner kronor per 31 december 2020, en minskning med 2 238 miljoner kronor eller 0,85 procent jämfört med 262 103 miljoner kronor per 30 november 2020. Den utestående konsumentkrediten på 259 865 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 213 780 miljoner kronor, 45 950 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 135 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Månatliga saldo för utstående konsumentkrediter i Sverige i SEK 2019

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 228 262 miljoner kronor per 31 januari 2019, en ökning med 2 980 miljoner kronor eller 1,32 procent jämfört med 225 282 miljoner kronor per 31 december 2018. Den utestående konsumentkrediten på 228 262 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 193 402 miljoner kronor, 34 574 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 285 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 227 776 miljoner kronor per 28 februari 2019, en nedgång med 486 miljoner kronor eller 0,21 procent jämfört med 228 262 miljoner kronor per 31 januari 2019. Den utestående konsumentkrediten på 227 776 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 192 648 miljoner kronor, 34 851 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 277 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 229 239 miljoner kronor per 31 mars 2019, en ökning med 1 463 miljoner kronor eller 0,64 procent jämfört med 227 776 miljoner kronor per 28 februari 2019. Den utestående konsumentkrediten på 229 239 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 195 046 miljoner kronor, 33 925 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 267 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 231 253 miljoner kronor per 30 april 2019, en ökning med 2 014 miljoner kronor eller 0,88 procent jämfört med 229 239 miljoner kronor per 31 mars 2019. Den utestående konsumentkrediten på 231 253 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 196 982 miljoner kronor, 34 004 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 266 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 233 557 miljoner kronor per 31 maj 2019, en ökning med 2 304 miljoner kronor eller 1,00 procent jämfört med 231 253 miljoner kronor per 30 april 2019. Den utestående konsumentkrediten på 233 557 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 199 297 miljoner kronor, 34 002 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 258 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 237 898 miljoner kronor per 30 juni 2019, en ökning med 4 341 miljoner kronor eller 1,86 procent jämfört med 233 557 miljoner kronor per 31 maj 2019. Den utestående konsumentkrediten på 237 898 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 202 723 miljoner kronor, 34 910 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 265 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 238 164 miljoner kronor per 31 juli 2019, en nedgång med 266 miljoner kronor eller 0,11 procent jämfört med 237 898 miljoner kronor per 30 juni 2019. Den utestående konsumentkrediten på 238 164 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 202 561 miljoner kronor, 35 330 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 273 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 239 222 miljoner kronor per 31 augusti 2019, en ökning med 1 058 miljoner kronor eller 0,44 procent jämfört med 238 164 miljoner kronor per 31 juli 2019. Den utestående konsumentkrediten på 239 222 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 203 742 miljoner kronor, 35 217 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 263 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 240 426 miljoner kronor per 30 september 2019, en ökning med 1 204 miljoner kronor eller 0,50 procent jämfört med 239 222 miljoner kronor per 31 augusti 2019. Den utestående konsumentkrediten på 240 426 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 204 059 miljoner kronor, 36 215 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 152 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 241 589 miljoner kronor per 31 oktober 2019, en ökning med 1 163 miljoner kronor eller 0,48 procent jämfört med 240 426 miljoner kronor per 30 september 2019. Den utestående konsumentkrediten på 241 589 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 205 249 miljoner kronor, 36 183 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 158 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 245 214 miljoner kronor per 30 november 2019, en ökning med 3 625 miljoner kronor eller 1,50 procent jämfört med 241 589 miljoner kronor per 31 oktober 2019. Den utestående konsumentkrediten på 245 214 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 208 573 miljoner kronor, 36 473 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 169 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 248 452 miljoner kronor per 31 december 2019, en ökning med 3 238 miljoner kronor eller 1,32 procent jämfört med 245 214 miljoner kronor per 30 november 2019. Den utestående konsumentkrediten på 248 452 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 209 112 miljoner kronor, 39 180 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 160 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Månatliga saldo för utstående konsumentkrediter i Sverige i SEK 2018

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 209 741 miljoner kronor per 31 januari 2018, en ökning med 2 736 miljoner kronor eller 1,32 procent jämfört med 207 005 miljoner kronor per 31 december 2017. Den utestående konsumentkreditten på 209 741 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 175 833 miljoner kronor, 33 614 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 294 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 208 450 miljoner kronor per 28 februari 2018, en nedgång med 1 291 miljoner kronor eller 0,62 procent jämfört med 209 741 miljoner kronor per 31 januari 2018. Den utestående konsumentkreditten på 208 450 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 174 466 miljoner kronor, 33 677 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 308 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 210 659 miljoner kronor per 31 mars 2018, en ökning med 2 209 miljoner kronor eller 1,06 procent jämfört med 208 450 miljoner kronor per 28 februari 2018. Den utestående konsumentkreditten på 210 659 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 175 806 miljoner kronor, 34 554 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 300 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 211 676 miljoner kronor per 30 april 2018, en ökning med 1 017 miljoner kronor eller 0,48 procent jämfört med 210 659 miljoner kronor per 31 mars 2018. Den utestående konsumentkreditten på 211 676 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 176 595 miljoner kronor, 34 772 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 309 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 213 110 miljoner kronor per 31 maj 2018, en ökning med 1 434 miljoner kronor eller 0,68 procent jämfört med 211 676 miljoner kronor per 30 april 2018. Den utestående konsumentkreditten på 213 110 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 178 188 miljoner kronor, 34 623 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 299 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 217 617 miljoner kronor per 30 juni 2018, en ökning med 4 507 miljoner kronor eller 2,11 procent jämfört med 213 110 miljoner kronor per 31 maj 2018. Den utestående konsumentkreditten på 217 617 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 180 655 miljoner kronor, 36 670 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 291 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 216 917 miljoner kronor per 31 juli 2018, en nedgång med 700 miljoner kronor eller 0,32 procent jämfört med 217 617 miljoner kronor per 30 juni 2018. Den utestående konsumentkreditten på 216 917 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 180 218 miljoner kronor, 36 415 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 284 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 217 675 miljoner kronor per 31 augusti 2018, en ökning med 758 miljoner kronor eller 0,35 procent jämfört med 216 917 miljoner kronor per 31 juli 2018. Den utestående konsumentkreditten på 217 675 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 180 921 miljoner kronor, 36 473 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 281 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 221 649 miljoner kronor per 30 september 2018, en ökning med 3 974 miljoner kronor eller 1,83 procent jämfört med 217 675 miljoner kronor per 31 augusti 2018. Den utestående konsumentkreditten på 221 649 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 182 825 miljoner kronor, 38 545 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 280 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 221 935 miljoner kronor per 31 oktober 2018, en ökning med 286 miljoner kronor eller 0,13 procent jämfört med 221 649 miljoner kronor per 30 september 2018. Den utestående konsumentkreditten på 221 935 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 183 366 miljoner kronor, 38 291 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 277 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 223 429 miljoner kronor per 30 november 2018, en ökning med 1 494 miljoner kronor eller 0,67 procent jämfört med 221 935 miljoner kronor per 31 oktober 2018. Den utestående konsumentkreditten på 223 429 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 184 679 miljoner kronor, 38 454 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 296 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 225 282 miljoner kronor per 31 december 2018, en ökning med 1 853 miljoner kronor eller 0,83 procent jämfört med 223 429 miljoner kronor per 30 november 2018. Den utestående konsumentkreditten på 225 282 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 191 219 miljoner kronor, 33 770 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 294 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Månatliga saldo för utstående konsumentkrediter i Sverige i SEK 2017

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 190 482 miljoner kronor per 31 januari 2017, en ökning med 2 813 miljoner kronor eller 1,50 procent jämfört med 187 669 miljoner kronor per 31 december 2016. Den utestående konsumentkreditten på 190 464 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 158 713 miljoner kronor, 31 566 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 203 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 188 308 miljoner kronor per 28 februari 2017, en minskning med 2 174 miljoner kronor eller 1,14 procent jämfört med 190 482 miljoner kronor per 31 januari 2017. Den utestående konsumentkreditten på 188 308 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 156 731 miljoner kronor, 31 373 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 203 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 190 501 miljoner kronor per 31 mars 2017, en ökning med 2 193 miljoner kronor eller 1,16 procent jämfört med 188 308 miljoner kronor per 28 februari 2017. Den utestående konsumentkreditten på 190 501 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 159 200 miljoner kronor, 31 082 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 219 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 191 997 miljoner kronor per 30 april 2017, en ökning med 1 496 miljoner kronor eller 0,79 procent jämfört med 190 501 miljoner kronor per 31 mars 2017. Den utestående konsumentkreditten på 191 997 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 160 588 miljoner kronor, 31 177 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 231 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 193 995 miljoner kronor per 31 maj 2017, en ökning med 1 998 miljoner kronor eller 1,04 procent jämfört med 191 997 miljoner kronor per 30 april 2017. Den utestående konsumentkreditten på 193 995 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 162 619 miljoner kronor, 31 148 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 229 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 200 893 miljoner kronor per 30 juni 2017, en ökning med 6 898 miljoner kronor eller 3,56 procent jämfört med 193 995 miljoner kronor per 31 maj 2017. Den utestående konsumentkreditten på 200 893 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 170 956 miljoner kronor, 29 690 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 247 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 199 685 miljoner kronor per 31 juli 2017, en minskning med 1 208 miljoner kronor eller 0,60 procent jämfört med 200 893 miljoner kronor per 30 juni 2017. Den utestående konsumentkreditten på 199 685 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 169 647 miljoner kronor, 29 786 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 251 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 199 291 miljoner kronor per 31 augusti 2017, en minskning med 394 miljoner kronor eller 0,20 procent jämfört med 199 685 miljoner kronor per 31 juli 2017. Den utestående konsumentkreditten på 199 291 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 169 070 miljoner kronor, 29 960 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 262 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 205 950 miljoner kronor per 30 september 2017, en ökning med 6 659 miljoner kronor eller 3,34 procent jämfört med 199 291 miljoner kronor per 31 augusti 2017. Den utestående konsumentkreditten på 205 950 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 174 416 miljoner kronor, 31 268 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 266 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 205 087 miljoner kronor per 31 oktober 2017, en minskning med 863 miljoner kronor eller 0,42 procent jämfört med 205 950 miljoner kronor per 30 september 2017. Den utestående konsumentkreditten på 205 087 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 173 572 miljoner kronor, 31 247 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 268 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 205 890 miljoner kronor per 30 november 2017, en ökning med 803 miljoner kronor eller 0,39 procent jämfört med 205 087 miljoner kronor per 31 oktober 2017. Den utestående konsumentkreditten på 205 890 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 174 196 miljoner kronor, 31 397 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 296 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 207 005 miljoner kronor per 31 december 2017, en ökning med 1 115 miljoner kronor eller 0,54 procent jämfört med 205 890 miljoner kronor per 30 november 2017. Den utestående konsumentkreditten på 207 005 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 173 106 miljoner kronor, 33 601 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 299 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Månatliga saldo för utstående konsumentkrediter i Sverige i SEK 2016

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 182 089 miljoner kronor per 31 januari 2016, en ökning med 625 miljoner kronor eller 0,34 procent jämfört med 181 464 miljoner kronor per 31 december 2015. Den utestående konsumentkreditten på 182 089 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 151 666 miljoner kronor, 30 177 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 246 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 181 113 miljoner kronor per 28 februari 2016, en minskning med 976 miljoner kronor eller 0,54 procent jämfört med 182 089 miljoner kronor per 31 januari 2016. Den utestående konsumentkreditten på 181 113 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 150 620 miljoner kronor, 30 249 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 244 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 178 487 miljoner kronor per 31 mars 2016, en minskning med 2 626 miljoner kronor eller 1,45 procent jämfört med 181 113 miljoner kronor per 28 februari 2016. Den utestående konsumentkreditten på 178 487 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 149 795 miljoner kronor, 28 457 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 235 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 180 525 miljoner kronor per 30 april 2016, en ökning med 2 038 miljoner kronor eller 1,14 procent jämfört med 178 487 miljoner kronor per 31 mars 2016. Den utestående konsumentkreditten på 180 525 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 151 744 miljoner kronor, 28 543 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 239 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 181 498 miljoner kronor per 31 maj 2016, en ökning med 973 miljoner kronor eller 0,54 procent jämfört med 180 525 miljoner kronor per 30 april 2016. Den utestående konsumentkreditten på 181 498 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 152 656 miljoner kronor, 28 593 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 249 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 183 067 miljoner kronor per 30 juni 2016, en ökning med 1 569 miljoner kronor eller 0,86 procent jämfört med 181 498 miljoner kronor per 31 maj 2016. Den utestående konsumentkreditten på 183 067 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 153 503 miljoner kronor, 29 319 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 245 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 183 923 miljoner kronor per 31 juli 2016, en ökning med 856 miljoner kronor eller 0,47 procent jämfört med 183 067 miljoner kronor per 30 juni 2016. Den utestående konsumentkreditten på 183 923 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 154 171 miljoner kronor, 29 499 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 253 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 183 255 miljoner kronor per 31 augusti 2016, en minskning med 668 miljoner kronor eller 0,36 procent jämfört med 183 923 miljoner kronor per 31 juli 2016. Den utestående konsumentkreditten på 183 255 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 153 537 miljoner kronor, 29 467 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 252 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 184 546 miljoner kronor per 30 september 2016, en ökning med 1 291 miljoner kronor eller 0,70 procent jämfört med 183 255 miljoner kronor per 31 augusti 2016. Den utestående konsumentkreditten på 184 546 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 154 468 miljoner kronor, 29 837 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 241 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 185 040 miljoner kronor per 31 oktober 2016, en ökning med 494 miljoner kronor eller 0,27 procent jämfört med 184 546 miljoner kronor per 30 september 2016. Den utestående konsumentkreditten på 185 040 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 155 657 miljoner kronor, 29 167 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 216 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 185 964 miljoner kronor per 30 november 2016, en ökning med 924 miljoner kronor eller 0,50 procent jämfört med 185 040 miljoner kronor per 31 oktober 2016. Den utestående konsumentkreditten på 185 964 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 156 508 miljoner kronor, 29 249 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 206 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 187 669 miljoner kronor per 31 december 2016, en ökning med 1 705 miljoner kronor eller 0,92 procent jämfört med 185 964 miljoner kronor per 30 november 2016. Den utestående konsumentkreditten på 187 669 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 155 881 miljoner kronor, 31 570 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 218 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

img
img
img
img
lock

Säker och trygg onlineapplikation med SSL-krypteringsteknik

img
img
img
img
Svealånet