Söka, jämföra och ansöka om bästa privatlånet online

"Det tar bara en minut att fylla i och skicka din
billiga privatlån ansökan."

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 221 805 miljoner kronor per 31 oktober 2018, en ökning med 282 miljoner kronor eller 0,13 procent jämfört med 221 523 miljoner kronor per 30 september 2018. Den utestående konsumentkreditten på 221 805 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 183 237 miljoner kronor, 38 291 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 277 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Få ett privatlån utan säkerhet av ditt val till det ändamål du önskar.

warningLångivaren kan STOPA erbjudanden och kampanjer om det inte är av intresse längre. Ta erbjudandet innan det försvinner!

Månatliga saldo för utstående konsumentkrediter i Sverige i SEK 2018

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 209 741 miljoner kronor per 31 januari 2018, en ökning med 2 736 miljoner kronor eller 1,32 procent jämfört med 207 005 miljoner kronor per 31 december 2017. Den utestående konsumentkreditten på 209 741 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 175 833 miljoner kronor, 33 614 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 294 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 208 450 miljoner kronor per 28 februari 2018, en nedgång med 1 291 miljoner kronor eller 0,62 procent jämfört med 209 741 miljoner kronor per 31 januari 2018. Den utestående konsumentkreditten på 208 450 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 174 466 miljoner kronor, 33 677 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 308 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 210 659 miljoner kronor per 31 mars 2018, en ökning med 2 209 miljoner kronor eller 1,06 procent jämfört med 208 450 miljoner kronor per 28 februari 2018. Den utestående konsumentkreditten på 210 659 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 175 806 miljoner kronor, 34 554 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 300 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 211 676 miljoner kronor per 30 april 2018, en ökning med 1 017 miljoner kronor eller 0,48 procent jämfört med 210 659 miljoner kronor per 31 mars 2018. Den utestående konsumentkreditten på 211 676 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 176 595 miljoner kronor, 34 772 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 309 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 213 110 miljoner kronor per 31 maj 2018, en ökning med 1 434 miljoner kronor eller 0,68 procent jämfört med 211 676 miljoner kronor per 30 april 2018. Den utestående konsumentkreditten på 213 110 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 178 188 miljoner kronor, 34 623 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 299 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 217 493 miljoner kronor per 30 juni 2018, en ökning med 4 383 miljoner kronor eller 2,06 procent jämfört med 213 110 miljoner kronor per 31 maj 2018. Den utestående konsumentkreditten på 217 493 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 180 532 miljoner kronor, 36 670 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 291 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 216 796 miljoner kronor per 31 juli 2018, en nedgång med 697 miljoner kronor eller 0,32 procent jämfört med 217 493 miljoner kronor per 30 juni 2018. Den utestående konsumentkreditten på 216 796 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 180 097 miljoner kronor, 36 415 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 284 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 217 549 miljoner kronor per 31 augusti 2018, en ökning med 753 miljoner kronor eller 0,35 procent jämfört med 216 796 miljoner kronor per 31 juli 2018. Den utestående konsumentkreditten på 217 549 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 180 795 miljoner kronor, 36 473 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 281 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 221 523 miljoner kronor per 30 september 2018, en ökning med 3 974 miljoner kronor eller 1,83 procent jämfört med 217 549 miljoner kronor per 31 augusti 2018. Den utestående konsumentkreditten på 221 523 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 182 698 miljoner kronor, 38 545 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 280 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Månatliga saldo för utstående konsumentkrediter i Sverige i SEK 2017

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 190 482 miljoner kronor per 31 januari 2017, en ökning med 2 813 miljoner kronor eller 1,50 procent jämfört med 187 669 miljoner kronor per 31 december 2016. Den utestående konsumentkreditten på 190 464 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 158 713 miljoner kronor, 31 566 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 203 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 188 308 miljoner kronor per 28 februari 2017, en minskning med 2 174 miljoner kronor eller 1,14 procent jämfört med 190 482 miljoner kronor per 31 januari 2017. Den utestående konsumentkreditten på 188 308 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 156 731 miljoner kronor, 31 373 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 203 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 190 501 miljoner kronor per 31 mars 2017, en ökning med 2 193 miljoner kronor eller 1,16 procent jämfört med 188 308 miljoner kronor per 28 februari 2017. Den utestående konsumentkreditten på 190 501 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 159 200 miljoner kronor, 31 082 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 219 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 191 997 miljoner kronor per 30 april 2017, en ökning med 1 496 miljoner kronor eller 0,79 procent jämfört med 190 501 miljoner kronor per 31 mars 2017. Den utestående konsumentkreditten på 191 997 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 160 588 miljoner kronor, 31 177 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 231 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 193 995 miljoner kronor per 31 maj 2017, en ökning med 1 998 miljoner kronor eller 1,04 procent jämfört med 191 997 miljoner kronor per 30 april 2017. Den utestående konsumentkreditten på 193 995 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 162 619 miljoner kronor, 31 148 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 229 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 200 893 miljoner kronor per 30 juni 2017, en ökning med 6 898 miljoner kronor eller 3,56 procent jämfört med 193 995 miljoner kronor per 31 maj 2017. Den utestående konsumentkreditten på 200 893 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 170 956 miljoner kronor, 29 690 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 247 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 199 685 miljoner kronor per 31 juli 2017, en minskning med 1 208 miljoner kronor eller 0,60 procent jämfört med 200 893 miljoner kronor per 30 juni 2017. Den utestående konsumentkreditten på 199 685 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 169 647 miljoner kronor, 29 786 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 251 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo i Sverige uppgick till 199 291 miljoner kronor per 31 augusti 2017, en minskning med 394 miljoner kronor eller 0,20 procent jämfört med 199 685 miljoner kronor per 31 juli 2017. Den utestående konsumentkreditten på 199 291 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 169 070 miljoner kronor, 29 960 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 262 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 205 950 miljoner kronor per 30 september 2017, en ökning med 6 659 miljoner kronor eller 3,34 procent jämfört med 199 291 miljoner kronor per 31 augusti 2017. Den utestående konsumentkreditten på 205 950 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 174 416 miljoner kronor, 31 268 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 266 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 205 087 miljoner kronor per 31 oktober 2017, en minskning med 863 miljoner kronor eller 0,42 procent jämfört med 205 950 miljoner kronor per 30 september 2017. Den utestående konsumentkreditten på 205 087 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 173 572 miljoner kronor, 31 247 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 268 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 205 890 miljoner kronor per 30 november 2017, en ökning med 803 miljoner kronor eller 0,39 procent jämfört med 205 087 miljoner kronor per 31 oktober 2017. Den utestående konsumentkreditten på 205 890 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 174 196 miljoner kronor, 31 397 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 296 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 207 005 miljoner kronor per 31 december 2017, en ökning med 1 115 miljoner kronor eller 0,54 procent jämfört med 205 890 miljoner kronor per 30 november 2017. Den utestående konsumentkreditten på 207 005 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 173 106 miljoner kronor, 33 601 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 299 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Månatliga saldo för utstående konsumentkrediter i Sverige i SEK 2016

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 182 089 miljoner kronor per 31 januari 2016, en ökning med 625 miljoner kronor eller 0,34 procent jämfört med 181 464 miljoner kronor per 31 december 2015. Den utestående konsumentkreditten på 182 089 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 151 666 miljoner kronor, 30 177 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 246 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 181 113 miljoner kronor per 28 februari 2016, en minskning med 976 miljoner kronor eller 0,54 procent jämfört med 182 089 miljoner kronor per 31 januari 2016. Den utestående konsumentkreditten på 181 113 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 150 620 miljoner kronor, 30 249 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 244 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 178 487 miljoner kronor per 31 mars 2016, en minskning med 2 626 miljoner kronor eller 1,45 procent jämfört med 181 113 miljoner kronor per 28 februari 2016. Den utestående konsumentkreditten på 178 487 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 149 795 miljoner kronor, 28 457 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 235 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 180 525 miljoner kronor per 30 april 2016, en ökning med 2 038 miljoner kronor eller 1,14 procent jämfört med 178 487 miljoner kronor per 31 mars 2016. Den utestående konsumentkreditten på 180 525 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 151 744 miljoner kronor, 28 543 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 239 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 181 498 miljoner kronor per 31 maj 2016, en ökning med 973 miljoner kronor eller 0,54 procent jämfört med 180 525 miljoner kronor per 30 april 2016. Den utestående konsumentkreditten på 181 498 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 152 656 miljoner kronor, 28 593 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 249 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 183 067 miljoner kronor per 30 juni 2016, en ökning med 1 569 miljoner kronor eller 0,86 procent jämfört med 181 498 miljoner kronor per 31 maj 2016. Den utestående konsumentkreditten på 183 067 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 153 503 miljoner kronor, 29 319 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 245 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 183 923 miljoner kronor per 31 juli 2016, en ökning med 856 miljoner kronor eller 0,47 procent jämfört med 183 067 miljoner kronor per 30 juni 2016. Den utestående konsumentkreditten på 183 923 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 154 171 miljoner kronor, 29 499 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 253 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 183 255 miljoner kronor per 31 augusti 2016, en minskning med 668 miljoner kronor eller 0,36 procent jämfört med 183 923 miljoner kronor per 31 juli 2016. Den utestående konsumentkreditten på 183 255 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 153 537 miljoner kronor, 29 467 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 252 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 184 546 miljoner kronor per 30 september 2016, en ökning med 1 291 miljoner kronor eller 0,70 procent jämfört med 183 255 miljoner kronor per 31 augusti 2016. Den utestående konsumentkreditten på 184 546 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 154 468 miljoner kronor, 29 837 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 241 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 185 040 miljoner kronor per 31 oktober 2016, en ökning med 494 miljoner kronor eller 0,27 procent jämfört med 184 546 miljoner kronor per 30 september 2016. Den utestående konsumentkreditten på 185 040 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 155 657 miljoner kronor, 29 167 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 216 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 185 964 miljoner kronor per 30 november 2016, en ökning med 924 miljoner kronor eller 0,50 procent jämfört med 185 040 miljoner kronor per 31 oktober 2016. Den utestående konsumentkreditten på 185 964 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 156 508 miljoner kronor, 29 249 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 206 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

Konsumentkreditens utestående saldo uppgick till 187 669 miljoner kronor per 31 december 2016, en ökning med 1 705 miljoner kronor eller 0,92 procent jämfört med 185 964 miljoner kronor per 30 november 2016. Den utestående konsumentkreditten på 187 669 miljoner kronor består av; bankernas utlåning på 155 881 miljoner kronor, 31 570 miljoner kronor utlåning från finansbolagens och 218 miljoner kronor av bostadsinstitutens.

img
img
img
img
lock

Säker och trygg onlineapplikation med SSL-krypteringsteknik

img
img
img
img
Samla lån och krediter